Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Klar til Kattegatforbindelsen…..
Gå ned Sider: 1 ... 3 4 [5]
Citat fra: anho Dato 17/10-22, 00:27
Citat fra: TWB Dato 12/10-22, 10:13Anho
Jeg ved ikke hvor du skaffer dine oplysninger fra – men det stemmer ikke med hvad der udgives fra officielt side:

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2021 5.775.000 passager med tog via Storebælt.
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp

Antal passager over Storebælt i 2021 jvf. oplysninger fra Sund 6 Bælt.
Motorcyklister: 107.979 (*1) = 107.979 (1 person pr. motorcykel)
Personbiler: 10.650.423 (*1,5) = 15.975.635 (1,5 person pr bil)
Lastbiler:1.655.137 (*1) = 1.655.137 (1 person pr lastbil)
Busser: 22.521 (*50) = 1.126.050 (50 personer pr. bus)
I alt passager på vejsiden i 2021: 18.864.881
https://storebaelt.dk/om-storebaelt/trafiktal/

Så med et forsigtigt skøn med 1,5 person pr bil og 50 i en bus så har vejsiden mere end 3 x så mange personer som passerer Storebælt i 2021.

En Kattegatforbindelse er ikke selvfinansierende! Det er vanlig politikerævl.

Den bliver betalt langt overvejende af vejtrafikken og helt givet vil en del af pengene komme fra Storebælt.  Hvilket vil forlænge den tid mans skal betale for at køre over Storebælt på ny. Og det vil ikke fremme den mobilitet som du mener at en Kattegatforbindelse vil give.
Så alt i alt er skabelsen af mere mobilitet nok begrænset.

Rejsende er ikke blot rejsende – her mener jeg at du tager fejl. Moster Anna eller student Peter som skal besøge familien har ikke samme behov for at turen gøres hurtigst muligt. Men det har en daglig pendler. Og her mishandler man i forvejen adskillige 100.000 med elendige forbindelse til og fra de større byer.

At beboerne i København fravælger bil skyldes primært at der trods betaling for en parkeringstilladelse ofte ikke er til at parkere sin bil nær bopælen og pågældende har ofte sit arbejde i byen. Og skal de til Jylland – så kan de sagtens "nøjes" med at tage en lidt langsommere forbindelse over Fyn.

Og forsvinder dagligt 10-20.000 rejsende over Fyn til fordel for en Kattegatforbindelse - så vil det betyde færre tog over Fyn!


Prønuli'å'ør'ær. Hvis du kigger på passagertallene fra et pandemiår vil der selvfølgelig være en enorm forskydning til bilens favør! I 2022k2 er antallet af togrejsende næsten fordoblet i forhold til samme kvartal 2021. Der er tale om 2,15 millioner passagerer i 2022k2, imod 1,27 millioner i 2021k2. Disse tal er direkte fra Danmarks Statistik. Min påstand om at antal togpassagerer har overgået antal bilister stammer fra en overskrift jeg læste for nyligt, og gælder derfor for K3 - men jeg har ikke kunnet finde denne artikel igen nu, desværre. Ikke desto mindre er det ikke en usandsynlighed, når man ser på hvordan balancen mellem togpassagerer og bilister typisk har været før pandemien. Togpassagerer har her ligget 5-10 % under antal bilister (kilde: den post-ex analyse af Storebælt der blev slået op her i forum for er par dage siden), men togene har vundet frem og fået en større markedsandel i de seneste år - bortset fra under Covid-19, selvfølgelig.

Under alle omstændigheder kan konklusionen drages: der er cirka lige mange folk der krydser Storebælt i bil og i tog, og balancen bevæger sig langsomt mod en større proportion i togene (både antal bilister og antal togrejsende stiger dog).


Kattegat som helhed er selvfinansierende. Ja, bilisterne kommer til dels til at betale for togforbindelsen. Det har jeg det ganske okay med, eftersom togene er langsigtet bedre for samfundet end bilerne er. Dertil kommer at togene ikke udleder mikroplast. Biler udleder store mængder mikroplast fra deres dæk. Ja, det kræver at Storebælt vedbliver at være en betalingsforbindelse, men man behøver ikke at trække penge fra Storebælt over til Kattegat - man kan bruge den fortsatte indtjening fra Storebælt på andre ting. Kattegat øger stadig mobiliteten for mange, ellers ville den ikke få det høje passagertal som beregningerne viser.

Ja, der kan blive en begrænset nedgang i antal tog over Fyn, men der vil fortsat være et minimum af tre tog i timen, heraf ét eksprestog og to stoptog. Muligvis med en fjerde afgang i myldretiden. Dette er det samme antal tog som i langt størstedelen af dagens timer i dag. Kun i spidstimerne, og i de timer hvor ICL+ ellers ville have kørt, mister man måske et enkelt tog i den time - et tog der ellers ville have kørt kort kun få minutter før et af de andre tog, grundet standsningsmønstrene. Der er altså reelt set kun tale om en meget beskeden forringelse i ventetid.

Igen, det kan godt være at du synes at fritidsrejsende ikke behøver hurtige forbindelser. Jeg sætter min lid til at de eksperter der beregner på samfundsøkonomiske udfald har mere forstand på det end du og jeg.

Det faktum at beboere i byerne fravælger bil handler i lige så stor grad om, at dem som flytter til byerne oftere ønsker en bilfri tilværelse, eller bare indser at det er lige så nemt at cykle - selv hvis der er ledige parkeringspladser i begge ender. Det er desuden noget vi ser overalt i verden, at folk der bor i byerne rejser mindre i bil. Grunden til at så mange Københavnske familier alligevel har en bil, er at det er sværere at komme rundt i resten af landet uden sådan en. Biler er fine nok i de mere landlige områder, men de gør enorm skade på livskvaliteten i byerne, og vi bør ikke bygge vores byer - eller den infrastruktur der forbinder de store byer - på en måde der favoriserer bilerne, da det i sidste ende vil føre til mere biltrafik, også i byerne.

Hvad angår de 100.000 folk som har problemer med at tilgå de store byer med offentlig transport, så skal vi selvfølgelig bruge penge på at forbedre deres vilkår, og jeg er stor fortaler for at udbygge og opgradere nærbaner samt busnetværk. Så er det jo heldigt at Kattegat er selvfinansierende og altså ikke spænder ben for dette.
Ærgerligt at du ikke kan finde dokumentation for dine tal.

Men gå ind på Statistikbanken og se hvad Danmark Statistik har omkring passagerer som årligt køre over Storebælt.Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.

Og gå ind på trafiktal på Storebælt.dk

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.8

Så har jeg svært ved at se hvor dine mange passagerer er blevet af i togene.

At du er tilfreds med 3 forbindelser via Fyn - viser kun at du er ligeglad med denne forbindelse.

3 tog i timen er et hver 20 minut.
Det kunne have bæret 1 hvert 10 min. uden Kattegatforbindelsen.

Og folk i København har brug for bil hvis de skal udenfor centrum. Det er så ofte en delebil eller en lejebil.

Citat fra: TWB Dato 17/10-22, 16:53Ærgerligt at du ikke kan finde dokumentation for dine tal.

Men gå ind på Statistikbanken og se hvad Danmark Statistik har omkring passagerer som årligt køre over Storebælt.Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.

Og gå ind på trafiktal på Storebælt.dk

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.8

Så har jeg svært ved at se hvor dine mange passagerer er blevet af i togene.

At du er tilfreds med 3 forbindelser via Fyn - viser kun at du er ligeglad med denne forbindelse.

3 tog i timen er et hver 20 minut.
Det kunne have bæret 1 hvert 10 min. uden Kattegatforbindelsen.

6 tog i timen mellem København og Odense? Ville det være rart? Ja. Er det nogen nævneværdig forbedring over 20-minuttersdrift når selve ruten alligevel tager en time at køre? Til dels. Den gennemsnitlige ventetid ville falde fra 10 til 5 minutter, så 8,3 % tidsbesparelse. Men i sidste ende er der langt mere gavn ved at spare 60 minutter på turen Aarhus-København, end ved at spare 5 minutter i ventetid på turen Odense-København. Jeg vil ikke have skudt i ærmet at jeg er ligeglad med den forbindelse, for det er jeg absolut ikke - jeg rejser til Fyn langt oftere end jeg rejser til Jylland. Der er bare langt mere gavn at hente med en Kattegatforbindelse.

Hvad angår statistikken har jeg anført kilder. Hvis du kigger i post ex analysen af Storebælt, kan du se at antallet af togpassagerer og bilpassagerer altid har ligget tæt på hinanden, dog med bilismen lidt højere. Det er i og for sig irrelevant for mit argument hvilket tal der er højest. Det vigtige er at de ligger ret tæt på hinanden, og at antallet af togrejsende altså ikke er langt under biltrafikken som du først hævdede.

Citat fra: TWB Dato 17/10-22, 16:53Og folk i København har brug for bil hvis de skal udenfor centrum. Det er så ofte en delebil eller en lejebil.

...absolut ikke sandt. Jeg rejser ud til DTU hver hverdag. Jeg rejser jævnligt til Nivå og Roskilde, og en gang imellem til bøhlandet på Sydfyn. Jeg har ingen bil og intet kørekort. Vi bør forbedre den offentlige transport så flere kan leve på den måde i stedet for at være tvunget til at have bil. Kattegat kun for biler ville gøre det stik modsatte - tilskynde mere bilisme og øge trængslen.

Citat fra: anho Dato 17/10-22, 19:23
Citat fra: TWB Dato 17/10-22, 16:53Ærgerligt at du ikke kan finde dokumentation for dine tal.

Men gå ind på Statistikbanken og se hvad Danmark Statistik har omkring passagerer som årligt køre over Storebælt.Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.

Og gå ind på trafiktal på Storebælt.dk

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.8

Så har jeg svært ved at se hvor dine mange passagerer er blevet af i togene.

At du er tilfreds med 3 forbindelser via Fyn - viser kun at du er ligeglad med denne forbindelse.

3 tog i timen er et hver 20 minut.
Det kunne have bæret 1 hvert 10 min. uden Kattegatforbindelsen.

6 tog i timen mellem København og Odense? Ville det være rart? Ja. Er det nogen nævneværdig forbedring over 20-minuttersdrift når selve ruten alligevel tager en time at køre? Til dels. Den gennemsnitlige ventetid ville falde fra 10 til 5 minutter, så 8,3 % tidsbesparelse. Men i sidste ende er der langt mere gavn ved at spare 60 minutter på turen Aarhus-København, end ved at spare 5 minutter i ventetid på turen Odense-København. Jeg vil ikke have skudt i ærmet at jeg er ligeglad med den forbindelse, for det er jeg absolut ikke - jeg rejser til Fyn langt oftere end jeg rejser til Jylland. Der er bare langt mere gavn at hente med en Kattegatforbindelse.

Hvad angår statistikken har jeg anført kilder. Hvis du kigger i post ex analysen af Storebælt, kan du se at antallet af togpassagerer og bilpassagerer altid har ligget tæt på hinanden, dog med bilismen lidt højere. Det er i og for sig irrelevant for mit argument hvilket tal der er højest. Det vigtige er at de ligger ret tæt på hinanden, og at antallet af togrejsende altså ikke er langt under biltrafikken som du først hævdede.

Citat fra: TWB Dato 17/10-22, 16:53Og folk i København har brug for bil hvis de skal udenfor centrum. Det er så ofte en delebil eller en lejebil.

...absolut ikke sandt. Jeg rejser ud til DTU hver hverdag. Jeg rejser jævnligt til Nivå og Roskilde, og en gang imellem til bøhlandet på Sydfyn. Jeg har ingen bil og intet kørekort. Vi bør forbedre den offentlige transport så flere kan leve på den måde i stedet for at være tvunget til at have bil. Kattegat kun for biler ville gøre det stik modsatte - tilskynde mere bilisme og øge trængslen.
Men en forbedring på 10 min og en stor mia. besparelse og udsigt til at turen over Storebælt kan ske uden den urimelige betaling nu - det er vel værd at tage med.

Du betvivler altså de tal som opgives fra Danmarks Statistik?

Jeg synes du skulle gå ind og selv checke end blot at studere en analyse over hvordan det måske kunne være.

Fakta er at der har været ca 3 x så mange over vejdelen end i togene i mange år.
Så du har ikke ret medmindre du kan fremvise en bedre dokumentation end den fra Danmarks Statistik.

Og husk trafiktal for biler og busser viser kun antallet af køretøjer - men ikke antal af passagerer i køretøjerne.

Nu har vel over 80% af danskere over 18 år kørekort.
Og den individuelle transport er stadig og vil være det fremover den vigtigste transportform.

Men vi skal klart forbedre forholdene for de daglige pendlere - ikke for dem som "blot" skal på en tur ud i landet..
De må vente til andre udfordringer er løst.

Citat fra: FutteV Dato 29/09-22, 21:28Det får Danmark sgu aldrig opgraderet spor, til at kunne holde til 350km/t. 

Kattegat forbindelsen blev stemt ned af SF, hvilket jeg syntes er godt, ingen grund til at ødelægge ferieø, og bruge milliarder på at en eller anden kommer 30 minutter hurtigere frem. Samtidig mener jeg at det budget og de milliarder godt kunne bruges andre steder.

Absolut enig.

Mvh MSS
Min fotoside: http://mortenschmidt.piwigo.com/
Over 9000 fotos i over 200 albums

Citat fra: mss Dato 18/10-22, 23:52
Citat fra: FutteV Dato 29/09-22, 21:28Det får Danmark sgu aldrig opgraderet spor, til at kunne holde til 350km/t. 

Kattegat forbindelsen blev stemt ned af SF, hvilket jeg syntes er godt, ingen grund til at ødelægge ferieø, og bruge milliarder på at en eller anden kommer 30 minutter hurtigere frem. Samtidig mener jeg at det budget og de milliarder godt kunne bruges andre steder.

Absolut enig.
Helt på din side.
Jernbane over kattegat er i den grad spild af penge.
Det gavner ret få, genere utrolig mange og betyder at der går min 40-50 år FØR den grænsebom som nuværende Storebæltsbro udgør kan fjernes.

Den mobilitet som tilhængere af jernbanen over Kattegat påpeger er og vil være nærmest ikke-eksisterende over Storebælt


Men nogle forsøger alligevel at arbejde i det skjulte. Håber det stopper og man fremover opfører sig ordentligt!

https://www.tv2ostjylland.dk/odder/politiker-maalloes-traekker-kattegat-udbud-tilbage-efter-haard-kritik


https://www.tv2ostjylland.dk/odder/politiker-maalloes-traekker-kattegat-udbud-tilbage-efter-haard-kritik

Historien fra TV2 Østjylland er vinklet. I følge Jyllands-Posten udtaler ministeren, at miljøundersøgelserne - trods tilbagetrækningen af udbuddet vedr. miljøundersøgelsen - vil blive gennemført til efteråret i år.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Citat fra: Thomas Boberg Nielsen Dato 19/10-22, 12:07https://www.tv2ostjylland.dk/odder/politiker-maalloes-traekker-kattegat-udbud-tilbage-efter-haard-kritik

Historien fra TV2 Østjylland er vinklet. I følge Jyllands-Posten udtaler ministeren, at miljøundersøgelserne - trods tilbagetrækningen af udbuddet vedr. miljøundersøgelsen - vil blive gennemført til efteråret i år.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
Verden er en anden efter 1. November og Jyllandsposten har aldrig været dem som vidste mest om hvad der sker bag hjerneskallen på landets politikere.

Citat fra: TWB Dato 19/10-22, 12:25Verden er en anden efter 1. November og Jyllandsposten har aldrig været dem som vidste mest om hvad der sker bag hjerneskallen på landets politikere.
Verden vil være en anden efter valget - uanset valgets udfald - og indtil næste valg bliver udskrevet vil det politiske støjniveau være lavere

Eskild

Gå op Sider: 1 ... 3 4 [5]

Utvecklingstendenser danska och norska fjärrtåg
Utvecklingstendenser danska och norska fjärrtåg

Tomas Larsson har udarbejdet denne rapport på svensk (i PDF-format) om udviklingen og anvendelsen af fjerntog i Danmark og Norge med hovedvægten på lyntog og IC3-tog.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak