Spørgsmål om stop i I-signal

af Erik Olsen ⌂, Ishøj, 20/10 2013, 21:29 (3449 dage siden) @ esni
redigeret af Erik Olsen, 20/10 2013, 22:08

Som dreng i 1960'erne lånte jeg ofte indbundne årgange af Modeljernbanenyt på biblioteket.

Jeg er ret sikker på at der engang i årgang 1959 eller 1960 stod en artikel om den ændring.

ModelbaneNyt nr. 1 januar/februar 1960:

"Signalfolk på små som på store baner går en travl tid i møde. Pærerne (eller linserne) i daglys-indkørselssignalerne skal byttes om, og ikke nok med det: lampestrømløbene for både indkørselssignaler og fremskudte signaler må forandres. DSB agter nemlig at ændre sit signalreglement (SIR) endnu engang eller måske rettere: at drage de fulde konsekvenser af den store ændring i 1953.
Indførelsen af hastighedsvisere var jo dengang et stort fremskridt, som dog begrænses noget ved, at hastighedsviserne ikke sådan som selve indkørselssignalerne bliver repeteret af et forudgående hovedsignal eller fremskudt signal. Ønsker man at ændre et togs sporbenyttelse, må man stadig standse det ved indkørselssignalet, da man ikke kan regne med, at lokoføreren ser en "formindsket" hastighedsviser tids nok til at kunne bremse af.
Denne ulempe søges nu afhjulpet ikke ved opsætning af "fremskudte hastigheds visere" - men ved ændring af de fremskudte signalers henholdsvis de foranstillede hovedsignalers signalering, sådan at disse kommer til at vise "det efter følgende hovedsignal viser stop", også når dette hovedsignal i virkeligheden viser "kør med 50 km/t", "kør med 30 km/t" og "afkortet togvej". (Naturligvis må ordlyden af de foranstillede signalers signalering ændres i overensstemmelse med den udvidede betydning). Grønt blinklys vil altså fremtidigt kun ses fra et fremskudt signal, når det følgende hovedsignal viser "kør igennem eller "kør med høj hastighed".
For ikke at lokoføreren - i tidsrummet hvor han har passeret det foranstående signal og endnu ikke skelner hastighedsviseren, men nok selve indkørselssignalet - skal være i tvivl om viserens stilling, har man indført et nyt signal fra indkørselssignalet: eet fast grønt lys med betydningen "kør med høj hastighed". Det hidtidige kør-signal: eet grønt og eet gult lys vil i fremtiden betyde "kør med lav eller middelstor hastighed". For at man kan skelne ændrede fra ikke ændrede signaler, vil der dog blive byttet om på den grønne og den gule lampe eller rettere på den røde og den gule, sådan at det nye KØR-signal vises ved gult over grønt. STOP bliver tilsvarende gult over rødt, KØR IGENNEM som hidtil to grønne.
I.N."


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Lokomotivfabrikker

Jernbanebøger

Der kommer tog

Der kommer tog. Pris 270 kr.

Læs mere

Danske privatbaner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak