Avatar

Tangeværket

af Morten Flindt Larsen, København K, lørdag 27. juni, 2020, 10:57 (9 dage siden) @ Bent Hansen

Hej.

Er vedføjede spor rester af et statsbanesidespor, eller er det, som en af mine medarbejdere mener, et internspor? Sådanne ses stadig på ret mange transformatorstationer rundt om i landet. De brugtes til intern transport af tunge transformatorer.

Jeg har naturligvis søgt på jernbanen.dk både på Gudenåcentralen og på Tange, men uden resultat. Der var et spørgsmål om station i Tange, der optog siderne. Spørgsmålet var nu af ældre dato, så det postkort, der var henvist til, ikke lod sig åbne (mere.)

Banen forbi Tange blev næppe flyttet i forbindelse med vandkraftanlægget, da banen ikke her lå i vejen var byggeriet, så vidt jeg kan skønne. En sådan omlægning kunne eller have givet anledning til nyt stationsbyggeri.

Mit eget arkiv er ikke helt tydeligt. Det angiver sidespor til anlægget, men der står ikke nogen om sidesporets linjeføring. Intet teknisk var i vejen for, at omtalte sidespor har haft forbindelse med sporet på mit sommerferiefoto fra i år.

Når du ikke får hele filen fra mit arkiv, er det ikke af nærighed, men fordi der ikke er plads på mediet her. Jeg indkopier følgende tekstudvalg:

ANLÆG AF ANDELSSELSKABET GUDENÅCENTRALEN
Tange

Elværket blev anlagt 1918 - 21.
Et dæmningsskred udbedredes 1931.

Dæmningskonstruktionen
Andelsselskabet var selv hovedentreprenør. I august 1918 byggedes en bro fra lergraven på Sahl-siden, hvorfra dæmningen over Gudenådalen blev anlagt. der var spor på broen og to stammer i drift. I lergraven var der gravemaskine og krydsningspor.

I januar 1919 tog H. Hoffmann og Sønner & J. Eriksen over. Firmaet fik anlagt sidespor fra Laurbjerg - Viborg Banen. Dette blev fjernet 1923/24.

Anlæg af elektricitetsværket
Der var tipvognsspor også til udgravningen af kraftværket samt fra betonblanderen til byggegrubens kant. Arbejdet udførtes af Kampmann, Kierulf & Saxild. De er ingen oplysninger om anvendelse af damplokomotiver ved dette arbejde.

Anlæg af vejbro over Tange Kraftværkssø
Arbejdet udførtes af Wright & Thomsen. Firmaet skiftede 1919 navn til Wright, Thomsen & Larsen.

....

[image]

Mvh. BH.

Hen Bent,

Det er et internt spor. Tange station fik ganske vist et sidespor for A/S Gudenaacentralen i 1919/20, men det var et midlertidigt spor til brug for materialetransporter ved bygningen af Tangeværket. Det blev nedlagt igen i 1923/24. Sporets tracé mellem stationen og værket kan ses på 1954-luftfoto.

[image]

--
Med vanlig venlig hilsen
אתה אדם סקרן, הא

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen