Toldbodbanen ved Kastellet i København, 1. del

af Niels Munch, 20/5 2023, 23:01 (197 dage siden)

Kære alle i forum,

Da jeg som værnepligtig frekventerede Intendanturkorpsets Skole (ITKS) i Kastellet, undrede jeg mig over den brolagte vej og den "dobbeltsporede" jernbane, der gennemskar fæstningsværket fra Prinsessens Bastion i nord til Grevens Bastion i syd, og som var indhegnet med samme slags solide gitter som Frihavnen i øvrigt.

[image]
ITKS havde til huse i "Ny Kaserne" fra 1886. Foto: Holger Damgaard (KB ID: DT106948.tif).

Ny Kaserne var opført lige inden for Norgesporten i gule sten og i en arkitektur, der slet ikke rimede med Kastellets smukke, gamle bygninger fra 1624. Og bagerst bag skiltet og skilderhuset anes hegnet ind mod nævnte vej og jernbane, der selvfølgelig var "Forbindelsesvejen" og "Toldbodbanen" mellem Frihavnen hhv. Østerport Station og Nordre Toldbod, ibrugtaget 1897:

[image]
Kastellet, plan med bl.a. det afskårne parkanlæg omkring 2. Langeliniepavillon, nord er t.h., kbhbilleder.dk ID: 90082.

For at sikre trafikken til/fra Langelinie opførtes 2 vejbroer, "Nordre Bro" og "Søndre Bro" samt sydligst "Gefionbroen" ved springvandet til fodgængere. Men lad os starte i Nord:

[image]
"Nordre Bro" eller "Langelinie-broen" som nybygget, kbhbilleder.dk ID: 41026.

Blikretningen er nord, fotografen står på den opfyldte voldgrav, og bygningen t.h. er Frihavnens store silopakhus, der lå på Midtermolen og blev nedrevet 1969. Sporet t.v. er DSBs fra Østerport. Oppe fra broen så der således ud:

[image]
Udsigt fra "Nordre Bro" 24. november 1983, foto: Bent Krøyer, kbhbilleder.dk ID: 163074.

T.v. langs anlægget det meget krumme spor fra DSB Østerport.

Udsigten fra broen, som jo stadig eksisterer, ser således ud:

[image]
Udsigt mod nord fra "Nordre Bro", 05.05.2023 (nm).

Sandsynligvis a.h.t. DSB-sporet, der fortsætter som det vestlige spor af Toldbodbanens "dobbeltspor", oprettedes en toldvagt:

[image]
Toldvagt 7 ved "Nordre Bro", blikretning syd, arkivfoto Told- og Skattemuseet.

[image]
Ca. sammesteds, 03.05.2023 (nm). Det anes, at voldgraven - og dermed bastionen - er retableret.

Jeg må bryde her og fortsætte i 2. del.


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak