Nærtrafikremisen ved Dybbølsbro/Ingerslevgade, status I.

af Steffen Dresler, 27/10 2023, 16:10 (265 dage siden) @ Steffen Dresler

Status Dybbølsremisen, del 1.

Jeg synes, når nu flere af læserne her på siden har hjulpet med info, at det er på sin plads at give en lille status på min viden om det adspurgte remiseanlæg ved Ingerslevgade/Dybbølsbro.
I november 1911 skete der en markant trafikal ændring af jernbaneforholdene til og fra København i og med, at den gamle 1864 banegård med tilhørende anlæg lukkede delvist. Fjerntrafikken og Frederikssundsbanen blev overført til den nye 3. banegård, ”Københavns Hovedbanegård” (Kh). Den resterende trafik (Nærtrafikområdet) på Nordbanen, Lille Nord og Kystbanen, fortsatte fra de to hidtidige satellitstationer på området ved søerne og Gyldenløvesgade. Klampenborgbanen fra Station III, ”Klampenborgbanestationen” (Kn) med den tilhørende lille dobbeltsporede træremise frem til 30-11-1917 og endelig Nord-, Lille Nord og Kystbanerne via Hillerød fra Station II ”Nordbanebanegården” (Ki) frem til 30-09-1921.

For at kunne vedligeholde og klargøre lokomotivmateriellet på Stationerne II og III i denne periode (1911-1921), oprettedes ”Nordbanegårdens Maskindepot (Mdt Ki) ” i dele af det oprindelige murstensbyggede remiseområde fra 1864 ved Søerne samt muligvis Træremisen ved Station III. Da Mdt Ki lukkede helt i 1921, blev de resterende maskiner overflyttet til Gb. Det drejede sig om (antal opført pr. NOV 1920), 5 x O, 4 x K og 1 x Hs, i alt 10 maskiner.

En kopi af ” Kørselsfordeling Gyldig fra 1. Juni 1922” (via Georg Schmidt) fortæller, at den remise vi alment har benævnt ”Nærtrafikremisen”, åbenbart officielt i skrivelser blev benævnt som Dybbølsremisen og blev anvendt af lokomotiver, der kørte i ”Nærtrafikområdet”. Lokomotiver i den resterende del benævnt ”Fjerntrafikområdet”, anvendte den store remise Gb, beliggende helt ude ved Kalveboderne ved Centralværkstedet.

Nærtrafikområdet blev normalt betjent af damplokomotiv litra O, der var et tanklokomotiv og skulle derfor oftere have vand og kul end et tenderlokomotiv. Nok derfor var der fremkommet en ide om et mindre depot med forsyningsanlæg for kul og vand, eftersynsgrav og aske- og slaggekasse for netop (Frederikssunds banen fra 1911) Nordbanen til Holte (Hillerød) og Klampenborg. De havde jo på den gamle 1864 banegård umiddelbart haft adgang til de nødvendige faciliteter og næsten at foretage ”en skarp vending” (et omløb) og så afsted igen i modsatte retning på ingen tid. Men afstanden fra Kh ved ankomst eller afgang ud til den store remise Gb var lang og besværlig, hvorfor netop et anlæg for Nærtrafikmaskinerne litra O var ideel placeret ved Ingerslevgade/Dybbølsgade. Anlægget kunne på de fire indendørs depotspor huse - hvis nødvendigt - ca. 6 litra O, genforsyne, rense og klargøre maskinerne.

Anlægget er jf. min viden (informationer) først omtalt ved ”Kørselsfordeling Gyldig fra 1. Juni 1922”, der jo ligger helt i tråd med nedlæggelsen og overførelsen af lokomotivmateriel fra Mdt Ki i 1921.

Fortsættes grundet længden.

Bedste hilsener

Steff


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak