Fredensborg Station (8 billeder)

af Niels Munch, 8/11 2023, 16:32 (21 dage siden)

Hej i Forum,

Lidt november-kratluskeri i Nordsjælland bragte én forbi Fredensborg Station:

[image]
Fredensborg Station (1864, arkitekt Vilhelm Carl Heinrich Wolf), 07.11.2023 (nm).

Selv om den var en "DSB-station", aftvang den i tidens løb interesse; dels fandt man på "Lille Nord" de sidste Mo-vogne, der afløstes af DSBs version af Y-toget, dels blev den jo "privatbanestation", da staten pr. 01.01.2001 overdrog hele "Lille Nord" til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), som stiftede ejer- og infrastrukturselskabet Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) med værdien af "Lille Nord" som apportindskud. HL er i dag en del af Lokaltog-koncernen.

[image]
Mo 1857-Bhs-Pbh i Fredensborg, 01.08.1979 (nm). Bemærk postvognsløbet, der vist havde Hälsingborg som mål.

[image]
ML 4902 ff mod Helsingør krydser Mo-tog i Fredensborg, 08.09.1984 (nm).

Jf. statens aftale med HUR fortsatte DSB S-Tog driften af "Lille Nord" med ML-tog, indtil Lokalbanen A/S pr. 01.01.2007 indsatte LINT. Samtidig overtog Lokalbanen A/S vedligeholdelsen af infrastruktur m.v. fra Banedanmark, og fjernstyringen blev lagt ind i HLs fælles driftscentral.

À propos post, så ses på det nutidige billede, at posthuset er væk. Det blev nedrevet i 1988. En tegning af posthuset i jernbanekilder.dk under "Fredensborg" er dateret 1914, men bygningen optræder på ældre billeder.

[image]
Posthuset, Stationsvej 4 i Fredensborg, nedrives, 17. november 1988. Fotograf: Knud Rauff Nielsen. Arkiv: Fredensborg - Nummer: F1423.

Stationen har stadig betjent billetsalg, og så rummer bygningen "Den Kongelige Ventesal", hvis indretning og anvendelse er beskrevet nærmere *her*.

[image]
Interiør, Den Kongelige Ventesal i Fredensborg 1953. Fotograf ukendt. DJM Fotosamling - scannr. DJM01-00004714.

Selv om ventesalen fortsat anvendes, er tiden, hvor selve jernbanen her indgår i royale arrangementer, vist forbi.

[image]
Udsmykket kongeligt særtog (med litra FS) i Fredensborg 1891. Fotograf ukendt. DJM Fotosamling - scannr. DJM02-00009537.

Medens jeg således faldt i staver, blev det togtid, og handskerne måtte a' igen:

[image]
2 Lokaltog LINT krydser på Fredensborg Station, 07.11.2013 (nm).

..... og idéerne, der afstedkom denne situation, synes gjort til skamme:

[image]
Underskriftindsamling mod planer om nedlæggelse af "Lille Nord"; 512 protestunderskrifter blev afleveret til DSB trafikchef Erik Møgelhøj på Fredensborg Station. Lokalavisen for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner, nr. 13 af 28.03.1990. Fotograf: Knud Rauff Nielsen. Arkiv: Fredensborg - Nummer: F1620.

Bedste hilsener
Niels


Hele emnet:

 RSS Feed af emne


Skagensbanen 1890 - 1965
Skagensbanen 1890 - 1965

I 1965 kunne Skagensbanen fejre 75 års jubilæum og i den anledning udgav Jernbane-historisk Selskab dette hæfte. Heri fortælles grundigt om Skagensbanens første 75 år, hvor banen bl.a. blev ombygget fra smalspor til normalspor. Hæftet er på 64 sider og ændret til pdf-format.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak