Avatar

Noget om forkortelser.....

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 10. august, 2012, 17:36 (2966 dage siden)
redigeret af Thomas Boberg Nielsen, fredag 10. august, 2012, 17:57

Ethvert jernbanehistorisk forum med respekt for sig selv har en rendyrket tråd om forkortelser. Så det skal vi da også have. Synes jeg.

Som jernbanenørd - eller som Tommy skriver et sted: med interesse for jernbanerne som en del af den danske kulturarv - kan man rykke fra jernbanenørdernes 1. division til jernbanenørdernes superliga, hvis man interesserer sig for noget så nørdet som forkortelser. Og jeg medgiver gerne, at jeg interesserer mig for emnet. Ikke fordi jeg ønsker at rykke fra 1. division til superligaen, men blot fordi emnet i sig selv er rasende interessant. Synes jeg. Og emnet inkluderer både departemental sagsbehandling, historiske vingesus og autoritative fastlæggelser. Men mere herom i et eller flere - engang - kommende indlæg.

Der er i øvrigt et eller andet fascinerende over forkortelser: Der er indbygget en pokkers masse information i dem: Tænk blot på, hvor besværligt det ville være ved hjælp af koordinater at skulle forklare sin kæreste eller en god ven, at vi skal mødes et bestemt sted. Hvis man kender sine forkortelser, kan man nøjes med at slynge to bogstaver ud, f.eks. Hn og ja, så ved alle jernbanenørdede kærester og alle jernbanenørdede venner, at vi mødes i Hinnerup. Og kun Hinnerup. Det kan simpelthen ikke være andre steder end Hinnerup. Basta! (Og derfor er det også "forfærdeligt", at jeg i mit nuværende ansættelsesforhold dagligt konfronteres med følgende forkortelser: Horsens = Ho og Silkeborg = Si.)

Men videre: Man kan forskellige steder på internettet finde mere eller mindre fyldestgørende oversigter over forkortelser.

Men på dette, som på fortsat så mange andre områder, er det stadig den trykte jernbanelitteratur, der er mest fyldestgørende.

Jeg vil her henvise til "Fortegnelse over DSB stednavneforkortelser" udgivet af tidsskriftet Blokposten/MO-Tidende i december 1981 og Morten Flindt Larsen Larsen: "De Danske Statsbaner Stednavneforkortelser", bane bøger 1995, ISBN 87 88632 57-1. Af artikler kan nævnes Frank Jensen: "Hv Kæ Ge - Hvad kælderen gemte" i Jernbanen 1992 nr. 4 og Niels Erik Jensen: "Ho Hå Hot" i Jernbanen 1993 nr. 3.

Jeg stødte i dag - se nedenfor - på en sammenblanding af DSB-forkortelser og privatbaneforkortelser og kom til at tænke på, hvordan det nu er det er det der med koordinering af DSB's, privatbanernes og postvæsenets forkortelser?

I min søgen efter svar på spørgsmålet slog jeg op i Morten Flindt Larsens glimrende bog og her skriver Morten:

"Sideløbende med DSBs forkortelsessystem har de fleste danske privatbaner også anvendt stednavneforkortelser til tjenstlig brug.
Privatbanernes forkortelse var oprindeligt uafhængige af de øvrige baners systemer. Udviklingen ikke mindst på den elektroniske databehandlings område har imidlertid medført, at privatbanerne i 1970erne udskiftede deres gamle stednavneforkortelser med nye, som sammen med DSBs forkortelser nu indgår i et fælles system for jernbanerne.
(...)
Også postvæsenet anvender forkortelser for sine ekspeditionssteder. Disse forkortelser er i nogen grad sammenfaldende med DSBs. Andre fremstår som umiddelbart forskellige, på trods af at det drejer sig om samme by, men her må man huske på, at den geografiske placering af en bys posthus(e) og jernbanestation(er) ikke altid er den samme.
DSBs og postvæsenets stednavneforkortelser blev i øvrigt igennem en årrække koordineret af Ministeriet for offentlige arbejder."

Og det er på denne baggrund man skal/kan studere nedenstående oplistning af privatbaneforkortelser. For de er udarbejdet op til julen 1936, omkring 40 år før der skete en koordinering af privatbanernes forkortelser indbyrdes og i relation til DSB. Og i 1936 var der væsentligt flere privatbaner end i midten af 1970erne, hvor der vel kun var ca. 13 tilbage.

Så de kære sagsbehandlere i 1. og 2. distrikt har sikkert rubbet neglene for at nå at blive færdig til jul. Og hvad skulle de have gjort, hvis to af de privatbanestationer, der er nævnt i listen, havde samme forkortelse? Med til historien hører, at vi faktisk ikke ved, om to af de nævnte privatbanestationer havde samme forkortelser og i anledning af cirkulærerne fik andre forkortelser. Se, det ville jo være ekstraordinært nørdet. Men nu lader vi julefreden (1936) sænke sig over emnet.

Klik på billederne for højere opløsning.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]

[image]

[image]
Cirkulærer fra henholdsvis 1. og 2. distrikt 21. december og 22. december 1936. Arkiv: Landsarkivet for Nørrejylland, TTDSB100-1 BB-488/Thomas Boberg Nielsen.

Avatar

Noget om forkortelser.....

af Futfar @, Kajerød, fredag 10. august, 2012, 18:10 (2966 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Ja det med forkortelser er et omfattende emne, som du på forbilledlig vis indleder en tråd med.
I Forsvaret hvor jeg en gang var ansat, var/er man også ganske god til forkortelser, affødt af den internationalisering der fulgte med NATO's dannelse.
Det var imidlertid ikke altid at de forskellige værn var enige om hvad forkortelsen skulle "oversættes" til. I Flyvevåbnet betyder KVG, Kontrol- og VarslingsGruppen, medens den samme forkortelse i Hæren betyder KampVoGn.
Så at der baneforvaltningerne indbyrdes kunne opstå divergenser, er da helt forståeligt.:-)

Noget om forkortelser.....

af Gert @, Aalborg, fredag 10. august, 2012, 18:30 (2966 dage siden) @ Futfar

forkortelserne havde deres meget store berettigelse i telegrafiens tidsalder. Herved sparedes man for at sende rigtig mange bogstaver i telegrammerne - og det var altså rigtige telegrammer med morsealfabetet.

På samme måde lavede telegrafisterne i radioens barndom også en masse forkortelser - de blev især brugt til søs, men de har i nogen udstrækning overlevet til i dag.De er opbygget som 3 bogstavsforkortelser og begynder med "Q"
Når et fly er på vej ind til landing og beder flyvelederen om QNH - så så er det lufttrykket på flyvepladsen angivet ud fra havets normalhøjde.

Jo forkortelsernes verden er meget stor.

Gert

Noget om forkortelser.....

af Georg Schmidt, fredag 10. august, 2012, 19:19 (2966 dage siden) @ Gert

Ja, QNH er lufttrykket i lufthavnen reduceret til havets overflade, dvs højdemåleren viser lufthavnens højde over havet når flyet står på jorden. Vil piloten have at måleren står på 0 ved landing skal han bede om en QFE. Det smarte ved QNH er, at den indikerede højde og den sande høje er ens over det sted hvor QNH'en er målt, fjerner man sig fra det sted vil der opstå en fejl. Det er derfor godt løbende at kende QNH værdierne på ruten.
Mvh
Georg

Avatar

Noget om forkortelser.....

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 10. august, 2012, 22:48 (2966 dage siden) @ Gert

forkortelserne havde deres meget store berettigelse i telegrafiens tidsalder. Herved sparedes man for at sende rigtig mange bogstaver i telegrammerne - og det var altså rigtige telegrammer med morsealfabetet.

Det gjaldt i mange forretningsforhold dengang.

Jeg har et Ford reservedelskatalog fra 1930 hvor der forrest er anført de koder der kan anføres i telegrammer når man bestiller stumper hos Ford i København.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

Noget om forkortelser.....

af Niels Munch @, fredag 10. august, 2012, 18:43 (2966 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Østbanen fik aldrig implementeret forkortelser, der ikke kunne forveksles med DSBs, se:

http://gregand.dk/billedegalleri/show-pic.php?show=1294 og her http://gregand.dk/billedegalleri/show-pic.php?show=1267 .

[image]

Her er de alle med: http://www.internetgruppen.dk/bth/klk/johns-jernbaneside/statfork.htm .

M.v.h.
Niels

Avatar

Noget om forkortelser.....

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 10. august, 2012, 19:20 (2966 dage siden) @ Niels Munch

Kære Niels

Her er de alle med: http://www.internetgruppen.dk/bth/klk/johns-jernbaneside/statfork.htm .

Ja, men kun de, der eksisterede på tidspunktet for listens udarbejdelse. Det helt nørdede ville være at udarbejde en liste, der også inkluderede de nedlagte privatbaners anvendte forkortelser samt alle forkortelserne fra Mortens Flindt Larsens bog. Men så nørdede er der næppe nogen, der er. Eller er der?;-).

Bedste hilsner

Thomas

Noget om forkortelser.....

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, fredag 10. august, 2012, 19:15 (2966 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Ethvert jernbanehistorisk forum med respekt for sig selv har en rendyrket tråd om forkortelser. Så det skal vi da også have. Synes jeg.

Du skriver "forkortelser", men omtaler kun stednavneforkortelser. Der har anvendtes og anvendes fortsat en mængde andre forkortelser ved jernbanen som vel også er relevante hvis man ønsker at tale om forkortelser i almindelighed.

Noget om forkortelser.....

af KimC @, fredag 10. august, 2012, 22:09 (2966 dage siden) @ Erik Olsen

Ethvert jernbanehistorisk forum med respekt for sig selv har en rendyrket tråd om forkortelser. Så det skal vi da også have. Synes jeg.


Du skriver "forkortelser", men omtaler kun stednavneforkortelser. Der har anvendtes og anvendes fortsat en mængde andre forkortelser ved jernbanen som vel også er relevante hvis man ønsker at tale om forkortelser i almindelighed.

Ja, det må du nok sige. Köf, Kmp, SODB, Capp, Ovk, Ovh. osv. Og ogen af dem forekom/mer flere steder samtidigt!

Noget om forkortelser.....

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, lørdag 11. august, 2012, 13:18 (2965 dage siden) @ KimC

Ja, det må du nok sige. Köf, Kmp, SODB, Capp, Ovk, Ovh. osv.

Jeg tænkte også på forkortelser som bamstr, elka, mdt, simstr, vk, og andre som man kunne se i interne skrivelser og cirkulærer, ofte i kombination med stednavneforkortelser.

Noget om forkortelser.....

af Jesper Reinfeldt @, fredag 10. august, 2012, 20:53 (2966 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Hæ-hæ
Det kan også gå galt, som det gjorde på Københavns Sporvejes hovedkontor i Gothersgade. Her blev det også moderne med forkortelser på alt. Alle skulle have forkortelser på dørskiltene. Da skilteværkstedet skulle fremstille skiltet til "Personale Informations Kontoret", forespurgte værkstedet, om man nu var sikker på, man ville have det skilt. ...jo-da, naturligvis ville man det. Skiltene blev sat op i en week-end. Ovennævnte kontors skilt sad kun på døren i meget kort tid!:-)

Noget om forkortelser.....

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, lørdag 11. august, 2012, 13:21 (2965 dage siden) @ Jesper Reinfeldt

Da skilteværkstedet skulle fremstille skiltet til "Personale Informations Kontoret", forespurgte værkstedet, om man nu var sikker på, man ville have det skilt.

Udover særskrivningen, hvad var der da galt med skiltet? Der er muligvis en vits skjult, men jeg kan ikke se den.

Avatar

Noget om forkortelser.....

af Tommy Nilsson ⌂ @, lørdag 11. august, 2012, 14:16 (2965 dage siden) @ Erik Olsen

Da skilteværkstedet skulle fremstille skiltet til "Personale Informations Kontoret", forespurgte værkstedet, om man nu var sikker på, man ville have det skilt.


Udover særskrivningen, hvad var der da galt med skiltet? Der er muligvis en vits skjult, men jeg kan ikke se den.

Prøv at forkorte "Personale Informations Kontoret" til en trebogstavers forkortelse.

--
[image]

Avatar

Noget om forkortelser.....

af T. Rithmester ⌂ @, Struer, lørdag 11. august, 2012, 14:32 (2965 dage siden) @ Tommy Nilsson

Da skilteværkstedet skulle fremstille skiltet til "Personale Informations Kontoret", forespurgte værkstedet, om man nu var sikker på, man ville have det skilt.


Udover særskrivningen, hvad var der da galt med skiltet? Der er muligvis en vits skjult, men jeg kan ikke se den.


Prøv at forkorte "Personale Informations Kontoret" til en trebogstavers forkortelse.

Skal vi ikke skære den ud i pap ;-)

Noget om forkortelser.....

af Erik Olsen ⌂ @, Ishøj, lørdag 11. august, 2012, 14:43 (2965 dage siden) @ Tommy Nilsson

Prøv at forkorte "Personale Informations Kontoret" til en trebogstavers forkortelse.

Det er sgu da for åndssvagt. Så kunne de blot have brugt det korrekte "Personaleinformationskontoret".

Noget om forkortelser.....

af Niels Munch @, lørdag 11. august, 2012, 15:18 (2965 dage siden) @ Erik Olsen

Det er sgu da for åndssvagt. Så kunne de blot have brugt det korrekte "Personaleinformationskontoret".

..... men skiltet var ikke stort nok - eller døren bred nok!

[image]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen