"YRSA"

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, torsdag 18. februar, 2016, 10:37 (1471 dage siden)

Jeg husker ikke lige: Har vi tidligere omtalt dette lokomotiv, YRSA:

[image]
YRSA.

Fotografiet (som jeg har haft en kopi af siden 1960/70´erne) ligger på min hj.side http://evp.dk/index.php?page=smalspor---diverse . En aften dengang, var der i redaktionsregi (SIGNALPOSTEN), indkaldt til en snak om smalspors-lokomotiver, --alt om smalsporslokomotiver med illustrative dias.

Alt blev endevendt, også skorstenene og deres udseende. Ved flere lejligheder blev der talt om skorstene, der tilsyneladende var blevet forlænget. Mange gode forslag om årsagen / -erne, nogle alvorlige, andre med et stænk af humor.

Pludselig kom et foto frem i dias-rækken - det kunne have været dette / var sikkert dette: Adamsen (farvehandler Povl Adamsen, Gentofte) udbrød tørt: Her er en skorsten, der også er forlænget nedad, --for at nå kedlen ! ! !

------------

Nu har jeg pludselig "mødt" fotografiet igen, i et helt andet regi, med spørgsmål, om jeg kender mere til det: Hvad, hvor, hvornår, hvorfor ???

Spørgsmålet sendes hermed videre (beklager, hvis der er spurgt tidligere - mine søgninger i Forum gav ikke resultat).

Erik V.
http://evp.dk/index.php?page=smalspor---diverse

[image]

.

"YRSA"

af Niels Munch @, torsdag 18. februar, 2016, 11:17 (1471 dage siden) @ Erik V. Pedersen

[image]> YRSA.


Hej Erik,

Vi har vist ikke haft fat i "YRSA" før; men billedet findes i Bent Hansens samling med flg. tekst vedføjet: Anlæg af Varde-Grindstedbanen ca. 1917, entrpr. Hoffmann. YRSA, Güstrow 752/1896.

Gerne mere "fra den skuffe".


M.v.h.
Niels

"YRSA"

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, torsdag 18. februar, 2016, 11:59 (1471 dage siden) @ Niels Munch

[image]> YRSA.

Hej Erik,

Vi har vist ikke haft fat i "YRSA" før; men billedet findes i Bent Hansens samling med flg. tekst vedføjet: Anlæg af Varde-Grindstedbanen ca. 1917, entrpr. Hoffmann. YRSA, Güstrow 752/1896.

Gerne mere "fra den skuffe".


M.v.h.
Niels

------------------------------------------------

Hej Niels.

Tak for oplysningerne.

Desværre - det jeg har (tilbage), er det, der allerede er lagt ud på siden. Det "smalspor" jeg havde (før jeg begyndte at tænke på hjemmesider) blev engang i 1990-erne overdraget til "folk" med mere forstand på den slags, og hvor jeg regnede (stadig regner :-) ) med, at det var/er i de bedste hænder.

Nu vil jeg gå videre med disse oplysninger til min "hjemmelsmand" og se/høre, om de evt. stemmer overens med de få oplysninger vedkommende har eller kan udlede.

Så vender jeg evt. tilbage med resultatet.

Hilsen/tak,

Erik V.

[image]

.

"YRSA"

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, torsdag 18. februar, 2016, 15:14 (1470 dage siden) @ Niels Munch

[image]> YRSA.

Hej Erik,

Vi har vist ikke haft fat i "YRSA" før; men billedet findes i Bent Hansens samling med flg. tekst vedføjet: Anlæg af Varde-Grindstedbanen ca. 1917, entrpr. Hoffmann. YRSA, Güstrow 752/1896.

Gerne mere "fra den skuffe".


M.v.h.
Niels

----------------------------------

Hej Niels.

[image]
Foto, som jeg har modtaget med forespørgsel.

-----

Hoffman & Sønner ! ! !

Hofmann & Sønners Jubilæumsskrift 1863-1963, "Anholt havn, som firmaet byggede omkring århundredeskiftet"
[image]

Havne kan sikkert være meget ens, men er der ikke en vis lighed mellem disse to fotos, den synlige venstre mole ??? På nederste foto synes der at være et spor, der forsvinder ud i venstre side, og måske kunne være det spor, "toget" holder på, på det andet foto.

Hvis maskinen er fra 1896, kunne den måske være på Anholt "omkring århundredeskiftet" ! ! ! ???

Hilsen,
Erik V.
http://evp.dk/index.php?page=smalspor---diverse

[image]
.

"YRSA"

af Niels Munch @, torsdag 18. februar, 2016, 15:42 (1470 dage siden) @ Erik V. Pedersen

Hej Erik,

Mange tak for supplerende foto!

Det er næppe Anholt.

Så vidt vi ved, havde Hoffmann 2 anlægslokomotiver på Anholt, nemlig "JACOB" (Krauss 558/1876) og "OSCAR" (Heilbronn 56/1877), begge med 785 m sporvidde.

Hoffmann havde på Varde-Grindsted anlægget efter det foreliggende 2 smalsporede lokomotiver, nemlig "BIRGER" (Henschel 3636/1892) og "YRSA". "BIRGER" havde 900 mm sporvidde.

Om anlægsbanen m.v. på Anholt skrev jeg i øvrigt 3 illustrerede indlæg: Del I, del II og del III.


Bedste hilsener
Niels

"YRSA"

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, torsdag 18. februar, 2016, 15:56 (1470 dage siden) @ Niels Munch

Jeg sku´ lige til at redigere, tilføje - det var stadig muligt. Tryk på knappen, --og Niels havde været dér først ! ! !

---------------

OK, --jeg havde ellers lige tænkt mig, at det passende kunne være her:( http://www.anholtturist.dk/anholt_havn1.htm --- luftfoto´et ) at "toget" holdt dengang (på strandstien på modsatte side af havnen).

Erik V.
www.evp.dk

[image]

.

"YRSA"

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, torsdag 18. februar, 2016, 17:36 (1470 dage siden) @ Niels Munch

Hej Erik,

Mange tak for supplerende foto!

Det er næppe Anholt.

Så vidt vi ved, havde Hoffmann 2 anlægslokomotiver på Anholt, nemlig "JACOB" (Krauss 558/1876) og "OSCAR" (Heilbronn 56/1877), begge med 785 m sporvidde.

Hoffmann havde på Varde-Grindsted anlægget efter det foreliggende 2 smalsporede lokomotiver, nemlig "BIRGER" (Henschel 3636/1892) og "YRSA". "BIRGER" havde 900 mm sporvidde.

Om anlægsbanen m.v. på Anholt skrev jeg i øvrigt 3 illustrerede indlæg: Del I, del II og del III.


Bedste hilsener
Niels

----------

Lige en lille tilføjelse.

Nu spurgte jeg samtidig, om der ikke synes at være en vis lighed mellem de to aktuelle fotos indbyrdes og evt. nævnte "luftfoto" på Anholt-siden.

Varde eller Grindsted havne-mole(r) er det vel næppe :-)

Erik V.
www.evp.dk

[image]

.

"YRSA"

af Niels Munch @, torsdag 18. februar, 2016, 17:58 (1470 dage siden) @ Erik V. Pedersen

[image]

Hej Erik,

I den opløsning, hvori billedet foreligger her, tør jeg ikke hævde, at der ses en havnemole. Men der bliver p.t. gravet i sagen, da der er "knas" med lokomotivets byggenr., idet byggenr.-listen for Güstrow kun går t.o.m. nr. 195, jf. også det link, jeg indbyggede i min første besvarelse.

M.v.h.
Niels

"YRSA", løsningen - formentlig (5 ill.)

af Niels Munch @, lørdag 20. februar, 2016, 16:26 (1468 dage siden) @ Erik V. Pedersen
redigeret af Niels Munch, lørdag 20. februar, 2016, 16:52

Hej Erik,

Nu nærmer vi os - med forenede kræfter - en løsning:

[image]1. Lokomotivet: Bent Hansen, IBKs forskningsafdeling, har leveret dette CV for YRSA:

Güstrow 153/1895. 785 mm. 10,3 m². 10 atm. Navn: YRSA.
1895 Leveret som ny til Hoffmann & Gunnerson.
1896 - 1897 Anlæg af RNB (udlånt til SFJ af Hoffmann & Gunnerson).
1897 Solgt til entreprenør Wätzold.
1898 Anlæg af OHJ for Wätzold.
1901 N. C. Monberg.
19?? Hadsund for N. C. Monberg.
1913 N. C. Monberg.
1916 - 17 Anlæg af VaGJ for Hoffmann & Sønner.
1917 Muligt arbejde ved anlæg af dok i Ålborg for N. C. Monberg.

Bem.: Byggenr. var 153, kedelnr. var 752.

Hermed skulle lokomotivet være behørigt identificeret.


2. Anlægsarbejdet: I mellemtiden har vi med stor hjælp fra din hjemmelsmand på Bjergsted Lokalhistoriske Arkiv (LHA) indkredset, hvor og hvornår fotografiet sandsynligvis er taget:

[image]YRSA - Bjergsted LHA. Klik på billedet for højere opløsning.

I det store format ses tydeligt, at det drejer sig om et molearbejde (og dermed ikke anlæg af VaGJ). LHA påpeger, at molen ender som et "Y". På Y'ets højre gren står en rambuk drevet af en mobil dampmaskine med lodretstående kedel. LHA meddeler, at der på billedets bagside er skrevet "Vrøj", som er en lokalitet ved Saltbæk Vig nær Nekseløbugten ikke langt fra Havnsø, der netop i 1906 fik anlagt en Y-formet anlægsmole:

[image]M/S "Sejerø-Havnsø" i Havnsø havn i første halvdel af 1940'erne (arkiv: Brian Jørgensen - LHA).

Anlægsmolens (udskibningsstedets) tragt- eller Y-form ses (ved Badehotellet) på dette 1920-kort:

[image]Geodætisk kort over Havnsø-området 1920 (LHA).

www.ing.dk/kulturarven/arkiv kan man under "Havnsø" finde, at N.C. Monberg i februar 2006 udbyder leverancen af tømmer til opførelse af en anlægsmole i Havnsø. N.C. Monberg er således hovedentreprenør på dette moleanlæg! I Ingeniøren af 14.03.1906 bekendtgør N.C. Monberg resultatet af licitation afholdt 27.02.1906 således, at tømmerleverancen er overdraget til grosserer Aug. Birch.

Det er givetvis bolværkspæle fra grosserer Birch, som rambukken på billedet rammer ned. Og det er N.C. Monberg, der i 1906 - jf. CV'et - ejer YRSA.

N.C. Monberg havde vundet anlægget af den gamle Hadsundbro, som var færdig 16. december 1904. Monberg har så i 1905 regnet tilbud på og er blevet antaget til hovedentreprisen i Havnsø. Måske YRSA er blevet sejlet direkte fra Hadsund (efter oprydning dér) til Havnsø?

Indicierne peger således stærkt på, at billedet af YRSA er optaget i Havnsø i 1906.


3. Færgefarten: Moleanlægget i 1906 har intet med færgebetjeningen af Sejerø at gøre; øen blev fra 31. august 1904 betjent fra Kalundborg. Først i 1930 blev der stiftet et aktieselskab, Sejerø-Havnsø Færgefart A/S, som 16. maj 1931 indsatte M/S "Sejerø-Havnsø", der ses på billedet ovenfor samt herunder:

[image]M/S "Sejerø-Havnsø" Museet for Søfart, filnr. 000005937.


Bedste hilsener, samt tak til alle involverede
Niels

"YRSA", løsningen - formentlig (5 ill.)

af Peter Andersen @, Hedehusene, fredag 26. april, 2019, 10:00 (308 dage siden) @ Niels Munch

Hej. Lidt data om lokomotivet YRSA's arbejde ved Hadsund og Havnsø:

15-11-1902 - AALBORG STIFTSTIDENDE
Notits: – Fra Hadsund skrives til os den 13. ds.:
Med brovejen på nordre og søndre side af fjorden går det rask; det milde vejr bidrager sit til, at arbejdet stadig kan fortsættes med held, og hvis vinteren vedblivende ikke lægger hindringer i vejen, forventes det meste af jordarbejdet at blive tilendebragt inden årets udgang.
På søndre side af fjorden trækkes tipvognene af et lokomotiv, og ca. 30 mand er i fuld aktivitet med opfyldningsarbejdet på brovejen dér.
På nordre side er dæmningen nede ved fjorden færdig på amtslandevejen. Dæmningen er ca. 7 fod høj over daglig vande og opdæmmet med rør, sten og grus for at modatå vinterens tryk og ødelæggelse af is og vand.
For tiden arbejdes der på jernbanesporet, der skal gå fra amtslandevejen til Hadsund-Århus banegård. Fylden hertil tages fremdeles i købmand Sørensens bakke, der nu svinder stærkt i størrelse.

19-2-1904 - RANDERS DAGBLAD
Notits: Broen over Mariager Fjord.
Med broarbejdet ved den under arbejde værende bro over Mariager fjord er det siden jul kun gået langsomt fremad. Den største og besværligste del af jordarbejdet blev tilendebragt lige før jul, efter hvilken tid de fleste af mandskabet fik deres afsked. Tilbage blev kun stenhuggerne, smedene og enkelte jordarbejdere, hvilke sidste i den senere tid har været beskæftigede på søndre side af fjorden med at køre grus på den ny anlagte brovej fra Søndre Hadsund Kro ned til jernbanebroen. Banesporet fra Randers–Hadsund jernbanestation ned til broen er omtrent færdig. Ved gruskørselen, der foregår med tipvogne, fra hvilke gruset bliver kørt på trillebør ud på vejen, har den sidste måned 6 mand været beskæftiget. Om ca. 8 dage vil dette arbejde være tilendebragt, og grusarbejdet skal da tage sin begyndelse på nordre side, hvor hverken vej eller jernbanespor er påbegyndt. Tipvognene bevæges nu fremad med håndkraft. Lokomotivet, der tidligere anvendtes dertil, er der ikke mere brug for, hvorfor det er returneret til København. .....

12-6-1906 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Til havneanlæget ved Haunsø er der iflg. 'Holb. Dbl.' i den sidste tid ankommen en stor mængde forskelligt materiel. Navnlig er der i de sidste dage ankommen adskillige jernbanevognladninger tipvogne og nu i lørdag et lokomotiv, som det voldte adskillig vanskelighed at få anbragt så sikkert på blokvognen, at det kunne tåle den lange kørsel fra Jyderup station til Haunsø. Lokomotiv og blokvogn vejede 14,000 pd. og blev trukket af 6 heste.

31-7-1906 - KALLUNDBORG AVIS
Notits: Havne-anlæget ved Haunsø er ifølge 'Holb. Dbl.' nu skredet godt frem. Tømmerkonstruktionen til den T-formede mole er godt på vej til at blive færdig. Molen går så langt ud (ca. 200 alen), at der ved den yderste ende er 12 fod vand. Der arbejdes for tiden med en styrke på ca. 30 mand. Anlæget er overtaget af det store ingeniørfirma C. Monberg, København, der bl. a. også har uddybningen til den ny flydedok i København i entreprise. Til at transportere fyld benyttes et lokomotiv og en snes tipvogne.
Hvad der voldte nogen vanskelighed, var transporten af alt dette materiel. Det blev nemlig sendt pr. jernbane til Jyderup og derfra pr, vogn ad landevejen. Denne transport fra Jyderup til Haunsø har alene kostet ca. 1000 kr. Anlæget ventes færdigt i ooktober måned. Arbejdet ledes af formand Johansen.

--
Peter Andersen

"YRSA", løsningen - formentlig (5 ill.)

af Niels Munch @, fredag 26. april, 2019, 12:50 (308 dage siden) @ Peter Andersen

Hej Peter,

Mange tak for disse supplerende oplysninger - og indsatsen, der ligger bag!

Bedste hilsener
Niels

"YRSA", løsningen - formentlig (5 ill.)

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, fredag 26. april, 2019, 21:06 (307 dage siden) @ Niels Munch

-----------------------------
.
Som den, der i sin tid satte tråden igang, vil jeg sandelig også gerne sige tak til bidragyderne.

Utroligt, hvad I har fundet frem af gamle "sager". Det vil helt sikkert også glæde
Gl. Bjergsted Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, som jeg også har skrevet sammen med om "sagen".

Er det OK, hvis jeg laver et sammendrag af diverse tekster og billeder og lægger på min "side" http://evp.dk/index.php?page=smalspor---diverse eller måske en underside til denne ??? ! ! !

Naturligvis med diverse referencer / navne. Hvis "Nej" - send mig lige "et ord"

Hilsen / TAK,

Erik V.
www.evp.dk

Hvem sku´have troet det, den aften i 196-erne, da billedet -i den form jeg har det- kom frem ved et lille "sammenrend" af smalsporsinteresserede, der mødtes hos Ulf Holtrup til en hyggeaften omkring de smalsporsfotos vi hver især havde "skrabet sammen", og uden andre oplysninger end der stod på bagsiden (som regel intet).

Vi kan takke "nettet" for meget -- også positivt.

.

Danske privatbaner

Læs historien om:
Køge - Ringsted Banen

DSB plakat 1937

DSB plakat 1937
DSB plakat 1937 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen