Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af Tovli ⌂ @, Ballerup, fredag 05. oktober, 2018, 16:18 (75 dage siden)

Jeg har gjort mig nogle tanker om, hvorledes vi kan få arkivet på www.rundremisen.dk til at fungere mere optimalt. Se på:
http://rundremisen.dk/www/index.php/forum/kaffestuen/27-tanker-om-arkivets-fremtid#52

--
Michael Christiansen

Avatar

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, fredag 05. oktober, 2018, 18:18 (74 dage siden) @ Tovli

Jeg har gjort mig nogle tanker om, hvorledes vi kan få arkivet på www.rundremisen.dk til at fungere mere optimalt. Se på:
http://rundremisen.dk/www/index.php/forum/kaffestuen/27-tanker-om-arkivets-fremtid#52


Jeg ved ikke, om det er hensigtsmæssigt, at diskussionen om rundremisen.dk foregår på rundremisen.dk alene, eller om den også med fordel kan ske her i det jernbanehistoriske forum. Men jeg vover pelsen.

Som svar på det glimrende oplæg, der er postet på rundremisen.dk, har jeg postet følgende indlæg på rundremisen.dk:

"Jeg er helt sikker på, at det ikke bliver noget problem at finde de 1.000,- kr. En lille hurtig indsamling, kan sikkert tilvejebringe beløbet.

Jeg har ikke selv mulighed for at bidrage med tid. Men jeg iler med at give tilsagn om kr. 150,- til indsamlingen.

Afslutningsvist: Det bør overvejes (jeg ved absolut ikke hvordan), hvordan rundremisen.dk vil se sig selv i forhold til jernbanekilder.dk samt de overvejelser, der p.t. gøres forskellige steder "i miljøet" om at koordinere scanning af billeder, sporplaner m. v.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen"

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen
På vej med en bog i 2019 om 150 år for Støvring station - og noget om strækningen Randers-Aalborg

--
www.thomasbobergnielsen.dk
www.randers-aalborg.dk
www.viborg-herning.dk
www.laurbjerg-bramming.dk
www.sidesporpaafribane.dk
www.havnebaner.dk
www.jernbane-tib.dk
www.sikkerhedsreglement.dk
www.sikkerhedsinstruks.dk

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen, stop lige lidt!

af Steffen Dresler @, fredag 05. oktober, 2018, 21:28 (74 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Godaften

Nu har Thomas fornuftigt nok ”taget hul” på det der forespørges om på ”Rundremisen”, da mange af deltagerne alligevel shopper rundt, der, her, Jernbanehistorie, på FB, Signalposten eller hvad ved jeg af fora der findes.

DET som kendetegner Rundremisen er bl.a., at de fleste arkivsager på den ene eller anden måde alligevel er ved eller påregnes at blive offentliggjort på DJM ”Jernbanehistorie” og i de fleste tilfælde alligevel er DSB arkivalier, at de allerfleste billeder stammer fra andre arkiver og private samlinger, DMJK, DJM, NSJK eller privatpersoner, der måske allerede har en aftale med en klub, museum o.s.v.

Dette IKKE skrevet i en negativ sammenhæng, da Rundremisen har fået scannet mange arkivalier som nu er (har været) tilgængelige for alle. Men tiden er ved at overhale alle disse små og store private arkiver og samlinger i og med bl.a. det nye ”Jernbanehistorie”.

Og som Thomas rigtigt skriver skal der afholdes et møde, hvor der er repræsentanter for dem der skriver, dem der har arkiver og samlinger og dermed også klubber, museer og foreninger. Noget om at finde en fremtidssikret måde at bevare, at kunne gøre tilgængeligt for alle og samtidig respektere alle de forskellige donatorers af og til temmelig snørklede tilgang til deres materialers anvendelse (sidstnævnte min bemærkning).

Det jeg mener er kort, at tiden for alle disse i sin tid herlige og gode samlinger i klubber, foreninger og museer mv., nu efterhånden er ved at være mere en forhindrende mulighed for at kunne danne sig et overblik over hvad der er af arkivalier og ikke mindst dermed den begrænsning der ligger i tilgang og anvendelse. Tiden hvor små enerådende bestyrere bestemte hvem, hvad og hvor meget er slut. Tiden er nu at samle, bevare og gøre tilgængelig.

Vi lever i 2018 og de tekniske (elektroniske) muligheder skal udnyttes til at sikre, at arkivalier og fotos mv. IKKE skal forgå på den ene eller anden måde og hermed gøres tilgængeligt for et meget bredt publikum, nemlig ALLE! Men det kræver fælles fodtrin og anvendelse af fremtidssikret elektronisk kvalitet, der kræver lidt større økonomiske ressourcer end den almindelige lille samling råder over.

Så min opfordring til Rundremisen er, afvent en måneds tid eller to, det lille lokale arkivs tid er måske passé inden vi ser os om.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

NB: Pas lige på med de private indsamlinger, der skal ansøges og betales, ellers kommer SKAT!!

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen, stop lige lidt!

af Erik V. Pedersen ⌂ @, Ballerup, fredag 05. oktober, 2018, 22:32 (74 dage siden) @ Steffen Dresler

Hej Steffen.

Det var jo stort set lige det, jeg foreslog Jernbanemuséet for ca. 10-12 år siden, men fik end ikke et svar.

Først for ca. 3 år siden -vist på endnu en opfordring- fik jeg et positivt svar med ønske om lidt nærmere om mine tanker derom, og nogle positive tanker/skriverier tilbage fra en enkelt medarbejder, og efter ønske fra "chefen", som jeg læste det. Som vanligt kom der ikke noget svar.

Herefter kom muséets katalog over "hyldevarer", der -i det mindste- ikke er mine tanker om en egentlig tekstet hjemmeside.

I disse 10-12 år er de mange private sider opstået, og nu vågner Jernbanemuséet pludselig op -eller er det kun Steffen´s egne tanker ??? I alle disse år, har Jernbanemuséet haft de bedste muligheder, med alt det man har på hylderne, i skuffer og skabe ! ! ! Nu måske en postgang for sent.

Manglende personale, manglende bevillinger m.v. er naturligvis forklaringen, og derfor begyndte andre på privat ini´tiv.

"Sådan er det bare", som en politiker sagde for få år siden.

Erik V.
www.evp.dk

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen, stop lige lidt!

af Steffen Dresler @, fredag 05. oktober, 2018, 23:21 (74 dage siden) @ Erik V. Pedersen

Go´aften Erik (og alle andre selvfølgelig også)

Det er nu ikke noget jeg har talt med museet om. Men når jeg læser de tanker der fremme og sikkert skal drøftes til det omtalte møde, læser om formålet og tankerne bag det nye ”jernbanehistorie” og ser på de muligheder der nu er elektronisk/teknisk, er det vel en naturlig ting netop at samle de forskellige små arkiver til et stort. Ikke at de små arkiver skal forsvinde overhovedet (de vil vel stadig være ”føderne”), men at man opretter en fælles stor database med hensyn til opbevaring for eftertiden, er det da lige til, synes jeg.

De små arkiver har jo netop lige den store gene, at de kan gå ned, webhotellet lukker eller går konkurs, der ikke er penge etc. Og alt det samlede bliver væk eller hacket, ingen nævnt, ingen glemt.

Det kræver samarbejde, villighed til at afgive magt og nogle hidtil egne tillagte vaner, og acceptere at de ting man er enige om kan trækkes på en fælles database og som du selv nævner, hvorfor så ikke i den ”sky” der hedder ”Jernbanehistorie”?

Det er vel ligesom ”Arkiv Danmark” hvor alle landets lokalarkiverne stiller billeder tilrådighed for ALLE og samtidig acceptere, at de udlagte billeder for fremtiden scannes med en vis opløsning og en bestemt fil type, ikke sandt? Her mangler så lige et par af de store kommunale arkiver, der af mig ukendte årsager stadig næsten angstfuldt holder på sine ting ved f.eks. at gemme sig bag copyright og muligvis angst hos chefer og ansatte over at blive overflødige?

Der har hidtil været en tildens til, at billeder og at kunne opbevare og bestemme i nogle tilfælde var magt ”og den vil vi ikke give fra os for så mister vi jo (en person eller to eller bestyrelse) indflydelse og vigtighed over for andre, ik´"? Og når så ”man” kommer og foreslår, at samle det hele giver det jo automatisk let negativitet blandt ”arkivskaberne”. Jeg taler ikke her om egne private og personlige hjemmesider, men arkiver hos klubber, foreninger, museer etc., hvor dengang fremsynede medlemmer samlede ind og registrerede.

At de eksisterer var jo en naturlig konsekvens af datidens tekniske muligheder og tankegang og derfor absolut acceptabelt. Men set i nutidens lys for at give alle mulighed for at se/forske/bruge, er de oprindelige tiders måde at formidle ikke mere anvendelig (og man anvendte jo heller ikke dette udtryk). Man skulle vide og helt være ”med” for at få lov til at se på herlighederne.

Hvorfor dine tanker og skriverier dengang hos DJM om bl.a. dette emne ikke er blevet til noget ved jeg ikke og kan ej heller svare på det. Men det må da så være positivt, hvis det er korrekt at det er noget man tænker på skal ske i fremtiden?

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen, stop lige lidt!

af henho @, Ringkøbing, søndag 07. oktober, 2018, 01:01 (73 dage siden) @ Erik V. Pedersen

Fint indslag EVP ???? Er ganske enig

--
Med venlig hilsen

Henrik

Internetpoliti, stop lige lidt!

af UTJ, lørdag 06. oktober, 2018, 11:02 (74 dage siden) @ Steffen Dresler

Jeg er sikker på at indlægget er skrevet i god mening.

Men private initiativer er det som driver digitaliserede oplysninger frem. Gælder også udover jernbanehistoriens rammer. Hvis ikke andre havde skabt diverse selvbestaltede netsteder, havde offentlige museer ikke påbegyndt en digitalisering af materiale og lagt det frit frem.

DJM's initiativ er fremragende og skal støttes på alle måder. Det er sikkert. Det er en yderst professionel database, med datagrundlag udarbejder af yderst kompetent medarbejder, som med sikkerhed lægger mange interessetimer i det.

Men det er ligeså sikkert at museumsverdenen bare heller ikke er "bevarelse for evigt", ejheller ikke digitale portale med tilgængeligt materiale. Det kan forsvinde igen som dug for solen med nye medarbejdere, ledelse o.l. som pludselig ændrer kurs. Som en slags digital skrotbunke.

Så jo, desto mere materialer et spredt rundt og tilgængeliggjort, desto bedre.

"Rundremisen" kan blot oprettes som en forening og det er der andre som med for eksempel udgivelse af tidsskrifter og bøger er en vej udenom indsamlingsanmeldelser mv.

Internetpoliti, stop lige lidt!

af Steffen Dresler @, lørdag 06. oktober, 2018, 12:54 (74 dage siden) @ UTJ

Kære alle

Jeg skriver jo lige netop, at de små arkiver er gode, da de jo oftest ”står for” indsamling af arkivalier blandt de lokale. De skal da stadig eksistere og man skal kunne henvende sig som hidtil hvis man ønsker hjælp.

Men det er i min verden torske dumt, spild af plads, spild af tid, økonomi og meget andet, at der findes arkiver, der mere eller mindre ”udbyder” nøjagtigt de samme billeder, tegninger, hæfter, reglementer o.s.v. Nu taler vi IKKE om Rundremisen (og alligevel), der har gjort et stort stykke arbejde for netop at få ikke tidligere publicerede reglementer og bøger frem til alle der melder sig til. Men alligevel er næsten alle deres reglementer, håndbøger, strækningsbeskrivelser jo DSB arkivalier og billederne tilhører andre (men de har en tilladelse til at vise) etc. Dansk Jernbaneklub har også deres egne sider med reglementer og deres egne billedsamlinger og ”hard copy” arkiver, Dansk Modeljernbaneklub har deres tegningsarkiv og billedsamlinger (ligesom Jysk modeljernbane klub), Nordsjællandske har billedarkiver fra tidligere medlemmer o.s.v. Og uden at være sikker har alle veteranjernbaneklubber nøjagtigt det samme.

Og da ”de gamle” fotografer og jernbaneinteresserde langt hen ad vejen byttede og solgte billeder, er diverse arkiver FYLDT med de samme billeder, spild af tid og plads. Jeg har TIT fundet billeder fra andre fotografer i en bestemt fotografs samling og omvendt!! De gjorde nemlig lige netop det jeg efterlyser, samle for let tilgængelighed. Men da var de elektroniske medier jo slet ikke opfundet!!

Det kunne jo være at det netop er bl.a. disse ting der hen ad vejen kommer på ”Jernbanearkivalier”, så hvorfor bruge krudt, tid, penge og plads, når det alligevel kommer i en sikkert meget mere professionel udgave og med muligheder – som er ved at blive indført – til at krydse billeder fra strækninger, positioner, geodætiske kort, tid eller hvad man nu finder på.

Det kunne jo også være, at tankerne, hvis klubber, foreninger, enkeltpersoner og museer etc. kan blive enige ville blive, at ALLE billeder og andet scanbart, scannes i en bestemt egnet, fremtidssikret (så godt man nu kan) fil type og samles et sted for at det er sikret for fremtiden (man behøver jo ikke anvende samme server/sky, kan jo spredes). Husk på at hard copy billeder forgår og film ødelægges LIGE NU. En klub eller forening har IKKE de muligheder (råd) og som med Rundremisen, forsvinder skidtet op i luften af mange årsager, kan det være tabt for eftertiden.

Efter scanning beholder de lokale arkiver/klubber/foreninger så stadig deres råmateriale og kan stadig trække på, anvende, sælge, eller hvad ved jeg ”deres” arkivalier” og beholde de mere eller mindre selvpålagte restriktioner om hvem der må se hvad. Men MATERIALET er som sådan sikret for fremtiden.

Og hvis man så ovenikøbet kan blive enige om, at det hele, også ”gammelmands surheds pålagte billeder og arkivalie restriktioner med hvem der må få hvad for i 1957 skete det og det”, åbner der jo sig en fantastisk verden. Tænk at kunne gå et sted hen og søge og finde (lidt bibelsk, ik´?).
Men som sagt mine tanker – og forhåbentlig fleres – om at samarbejde alle klubber, foreninger, arkiver og museer imellem – således at billeder og andre dokumenter kan sikres (dem der ikke er på RA) og blive tilgængelig et sted.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

NB: Internetpoliti findes vist kun i diktaturer, Kina mv:-) .

NB, NB: Det er jo ærgerligt, at ”Jernbanearkiver” ikke er DSB, for så kan alle de personer, der åbenbart har en religiøs negativ tilgang til DSB jo ikke klage mere, åhh hvor synd:-D ;-) !

Internetpoliti, stop lige lidt!

af UTJ, lørdag 06. oktober, 2018, 17:17 (74 dage siden) @ Steffen Dresler

NB: Internetpoliti findes vist kun i diktaturer, Kina mv:-) .

Ja, forhåbentlig har det ikke bredt sig til andre steder. Men selv i demokratier er der restriktioner af den ene eller anden årsag.

NB, NB: Det er jo ærgerligt, at ”Jernbanearkiver” ikke er DSB, for så kan alle de personer, der åbenbart har en religiøs negativ tilgang til DSB jo ikke klage mere, åhh hvor synd:-D ;-) !

Hvis der med "Jernbanearkiver" menes "jernbanearkivalier.dk" er det helt malplaceret. Det kunne sagtens være en del af DSB, hvis ikke DSB altså havde som formål at være operatørvirksomhed. At være kritisk er ikke det samme som at være religiøs, selv om det i nogles øjne åbenbart kan opfattes sådan.

Men man kan også være så optaget af at være positiv at man kommer til at lyde som Saddams talsmand - ham der K.A.

Jernbanearkivalier.dk er da den bedste opfindelse i lang tid og i et vist omfang har private støttet op om initiativet med eget materiale tidligt i tilblivelsesprocessen. Og åparallelt med ander laver deres private sites er det fremragende at museet leverer en struktureret, fagligt grundigt planlagt og præsentabel platform.

Fortsat god weekend :-)

Internetpoliti, stop lige lidt!

af Steffen Dresler @, lørdag 06. oktober, 2018, 18:15 (73 dage siden) @ UTJ

Der var nu ikke ment personer der lever i Kina i denne sammenhæng;-)!!

Ærlige Ahi var da morsom at høre på:-D


med venlig hilsen

Steffen Dresler

Avatar

Tanker om lokale arkivers tilgang.

af Carsten B. Thomsen @, Frederikshavn, lørdag 06. oktober, 2018, 19:35 (73 dage siden) @ Steffen Dresler

Kære alle

Jeg skriver jo lige netop, at de små arkiver er gode, da de jo oftest ”står for” indsamling af arkivalier blandt de lokale. De skal da stadig eksistere og man skal kunne henvende sig som hidtil hvis man ønsker hjælp.

Efter scanning beholder de lokale arkiver/klubber/foreninger så stadig deres råmateriale og kan stadig trække på, anvende, sælge, eller hvad ved jeg ”deres” arkivalier” og beholde de mere eller mindre selvpålagte restriktioner om hvem der må se hvad. Men MATERIALET er som sådan sikret for fremtiden.


Kære Steffen

Min erfaring med de lokale arkiver her i Nordøstvendsyssel bekræfter i hvert fald ovenstående.
Det er meget "levende" og aktive arkiver, som er gode til at "åbne sig op" overfor omverdenen, til forskel fra en mere lukket "vi alene vide" tilgang, som i mine øjne hidtil har været et kendetegn ved JBM's tilgang.
Jeg er sikker på, at JBM kunne lære meget af de lokale arkiver, bl.a. med hensyn til at inddrage frivillige i registrerings- og arkiveringsarbejdet - folk, som er supereksperter indenfor bestemte områder og som hurtigt og effektivt kan tilføre arkivet den relevante viden om en given museumsgenstand, f.eks. billeder.
Både Frederikshavn Stadsarkiv og Bangsbo Museum & Arkiv har sådanne grupper af frivillige, som er meget vidende, arbejdsomme og meget ansvarsbevidste i deres omgang med arkivmaterialerne og de oplysninger, som de rummer.
Bangsbo Museum og Arkiv har f.eks. en gruppe af pensionerede medarbejdere fra byens store motorfabrik MAN B&W Alpha Diesel og fra byens værfter til at sortere, registrere og katalogisere de arkivmaterialer, som arkivet har overtaget fra disse store arbejdspladser. Det er en uoverkommelig opgave for det fastansatte personale, og det ville tage mange år at udføre arbejdet - og til den tid ville de pensionerede medarbejdere måske ikke være her længere. De får intet for deres store arbejde, andet end fornøjelsen og hyggeligt samvær - og vores lokale arkivarers rolle er i den forbindelse blot at være tovholdere for disse autonome og meget flittige arbejdsgrupper.
Kunne JBM mon lære lidt af denne tilgang? ;-)

--
Med futlig hilsen
Carsten B. Thomsen

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen, stop lige lidt!

af Tovli ⌂ @, Ballerup, mandag 08. oktober, 2018, 22:20 (71 dage siden) @ Steffen Dresler

Efter at have studeret indkaldelsen til forfatterforeningens åbne møde ser jeg ingen hurtige beslutninger truffet, endsige det store fælles fotoarkiv oprettet og gjort tilgængelig for alle. Tidshorisont på billedarkivet, som er mødets førsteprioritet, er antagelig ikke måneder, men år.
Nu er rundremisens force mere tegninger, tjenstekøreplaner mv. Disse ligger selvfølgelig i DJM i en vis udstrækning, men jeg tror vi snakker mindst 5 år før de bliver tilgængelig via DJM, så derfor fortsætter vi ufortrødent med at genskabe og udbygge rundremisens arkiv i en mere driftsikker og enkel facon. Som Thomas skrev er det ikke et problem at skaffe bidragydere, men vi ser selvfølgelig gerne flere. Det er ikke en indsamling, men når udgifterne på opstarten er betalt, bliver den delt med antallet af bidragydere. Vi er på nuværende tidspunkt klart under 100 kroner pr. mand.
Lad det med det samme være sagt, at når det store fælles arkiv kan levere det rundremisen har på lager, ja så lukker vi ned!
Lige her og nu er der stort behov for rundremisen.

--
Michael Christiansen

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen, stop lige lidt!

af Steffen Dresler @, mandag 08. oktober, 2018, 23:28 (71 dage siden) @ Tovli

Efter at have studeret indkaldelsen til forfatterforeningens åbne møde ser jeg ingen hurtige beslutninger truffet, endsige det store fælles fotoarkiv oprettet og gjort tilgængelig for alle. Tidshorisont på billedarkivet, som er mødets førsteprioritet, er antagelig ikke måneder, men år.
Nu er rundremisens force mere tegninger, tjenstekøreplaner mv. Disse ligger selvfølgelig i DJM i en vis udstrækning, men jeg tror vi snakker mindst 5 år før de bliver tilgængelig via DJM, så derfor fortsætter vi ufortrødent med at genskabe og udbygge rundremisens arkiv i en mere driftsikker og enkel facon. Som Thomas skrev er det ikke et problem at skaffe bidragydere, men vi ser selvfølgelig gerne flere. Det er ikke en indsamling, men når udgifterne på opstarten er betalt, bliver den delt med antallet af bidragydere. Vi er på nuværende tidspunkt klart under 100 kroner pr. mand.
Lad det med det samme være sagt, at når det store fælles arkiv kan levere det rundremisen har på lager, ja så lukker vi ned!
Lige her og nu er der stort behov for rundremisen.


Kære Michael

Jeg har ikke skrevet at der ikke er brug for Rundremisen, men gjort opmærksomt på, at der er tanker fremme om evt. at samle billeder, dokumenter og andre arkivalier med jernbanehistorisk interessen under en hat. Dette primært for at kunne bevare disse for eftertiden, da negativer, hard copies, film etc. er ved at forgå p.g.a. kemiske reaktioner. Sekundært at kunne få - på længere sigt - EN indgangsvinkel til søgning og brug i stedet for 117 forskellige steder man skal kende til, være medlem af o.s.v. Men dette betyder da ikke, at de andre jernbanehistoriske arkiver skal nedlægges. Man (alle de arkiver, foreninger, museer og klubber, der synes det er en god ide) skal bare blive enige om EN fremtidssikret metode til sikring af ovennævnte for eftertiden. Og det KUNNE jo være via eller i den nye portal for Jernbanehistorie under DJM. Den virker, den kører og den er fremtidssikret og kan bruges af ALLE uanset tilhørsforhold mv. uden betaling af kontingent eller andet. Hvad de forskellige bidragsydere så gør med deres negativer, hard copies, bøger etc. efter at de er blevet digitaliserede er så op til dem.

Som jeg har skrevet før, er det da fuldstændigt tosset at Rundremisen, DJK, DMJK, JMJK, DJM og en masse jeg sikkert har glemt, bruger tid, penge og kræfter på at digitalisere de samme billeder, dokumenter, reglementer, bestemmelser og andet, da der jo allerede nu er en kæmpestort sammenfald de forskellige arkiver imellem. Brug dog tiden og pengene til noget man er enige om ikke allerede findes digitaliseret. Altså samarbejde.

Nej, du har helt ret i at indkaldelsen til det omtalte forfattermøde ikke har nogen tidshorisont med hensyn til at komme i gang med en digitalisering og sikring for fremtiden. Men det behøver jo ikke at hindre mødet i at beslutte at man gør det! Man har netop i indkaldelsen vist et billede af hvor slemt det går med nedbrud af her lysbilleder.
Sluttelig skal vel lige gøres opmærksomt på, at forfattermødet på ingen måde er repræsenterende for alle klubber, foreninger museer eller enkeltpersoner med interesse i jernbanehistorie og derfor ikke er et samlet besluttende organ. Men der SIDDER personer med tilknytning til alle førnævnte og det kunne jo være at det hjalp en del på en eventuel beslutningsproces!

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af henning h087 ⌂ @, Ølby, fredag 05. oktober, 2018, 23:15 (74 dage siden) @ Tovli

hej

pt kan jeg give tilsagn fra 2 med 150 kr pr stk og der er et pr stykker til som jeg lige skal snakket med og få det endelige ok,

så de 1000 kr er snart hjemme, som TBN skriver, resten overlader jeg til "Tovli" da han pt( fra min side af ) er udnævn til primus motor og tager sig skriverierne og opsætningen af tingene.
mvh
henning

--
henning orlowicz h087 - h087@hotmail.dk, Rundremisen-forum/Rundremisen-arkiv - Stationsbyen, DMJK, ØSJK + Mjkf-h087

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af Hans Peter Balle @, lørdag 06. oktober, 2018, 12:56 (74 dage siden) @ henning h087

Jeg er enig i, at JBMs portal er et glimrende initiativ og allerede indeholder meget der er interessant. Der kommer hele tiden mere materiale frem, søge funktionen er fin og i det hele taget synes jeg kun der er godt at sige om den portal.

Betyder det så, at blandt fremtidens digitale jernbane arkiver bliver der kun plads til JBMs portal. Mit svar er et klart nej og det er der mange årsager til:

  • JBMs portal har sikkert et bredere sigte end rundremisen.dk m.fl. med hovedvægten lagt på jernbanerne i en historisk og socialhistorisk sammenhæng. Portalen er ikke specielt lavet blot for jernbane entusiaster eller for modelbane folket. Jeg forventer ikke, at JBMs portal en skønne dag kan levere billeder af alle My-ere fra alle mulige vinkler og fra forskellige år. Den slags kan man derimod finde meget af på f.eks. jernbanen.dk. Tilsvarende er der sikkert emner der bedømmes som for snævre til at komme på JBMs portal. Jeg tror der kommer til at gå lang tid før der kommer mange maskinløbsplaner eller detaljerede signalplaner.
  • Fremtiden ser bestemt lys ud for JBMs portal, men hvornår får de tid til at uploade lige netop den Togplan 6, som jeg gerne vil se hutigst muligt. På rundremisen.dk var der allerede en del årgange af Togplan 6 på arkivet og vis en bestemt årgang manglede, skrev man blot et kort indlæg i diskussions delen. Så var der ofte en der havde den liggende og indenfor ret kort tid var den tilgængelig for alle.
  • JBMs portal har ikke noget aktivt diskussions forum tilknyttet. Omvendt er der meget relevant materiale der dukker op netop i forbindelse med en diskussion af et bestemt emne. Det er der mange eksempler på her på jernbanehistorisk forum. Ganske vist er det ikke noget digitalt arkiv omend det har en rigtig god søgefunktion, men det materiale der har været vist i forbindelse med en bestemt diskussion dukker ret ofte op sidenhen på jernbanen.dk eller rundremisen.dk.

Kort sagt, tror jeg at der er behov og plads for det private initiativ indenfor digitale jernbane arkiver, både på kort og på lang sigt.

Jeg er også med på et bidrag på 150 kr (og gerne til en forening hvis det er det smarteste i det skatteplagede Danmark).

mvh
Hans Peter

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af henning h087 ⌂ @, Ølby, søndag 07. oktober, 2018, 17:36 (73 dage siden) @ Hans Peter Balle

hej hans Peter

kunne jeg bede dig om at kontakte mig på
Email : h087@hotmail.dk
eller
tlf 60 68 51 96

desværre melder kontaktmail her på Jernbanehistorisk, jernbanen og Signalposten fejl - når man prøver at sende en mail

mvh
henning h087

--
henning orlowicz h087 - h087@hotmail.dk, Rundremisen-forum/Rundremisen-arkiv - Stationsbyen, DMJK, ØSJK + Mjkf-h087

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af D 839 @, lørdag 06. oktober, 2018, 13:14 (74 dage siden) @ Tovli

Er det 2 eller 3 gange rundremisen.dk har været helt nede nu, og hver gang har måttet starte helt forfra?

Mvh
Claus

--
[image]

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af Lars Møller Jensen ⌂ @, Röbäck, lørdag 06. oktober, 2018, 14:16 (74 dage siden) @ D 839

Er det 2 eller 3 gange rundremisen.dk har været helt nede nu, og hver gang har måttet starte helt forfra?

Mvh
Claus

Hej Claus, lige netop, internettet er et flygtigt medium !
Gør bare forsøget at gentage en søgning og se om du får samme resultat nogle dage senere.

Steffen har tidligere gjort opmærksom på den enorme mængde negativer der venter på scanning så mon ikke vi har endnu nogle år på os at have nichearkiver i entusiast-regi.

Jeg har været glad for rundremisen.dk og har fra denne downloadet friskt udfra visheden om at nettet er som alle net - fuldt af huller hvorigennem ting og sager kan løbe ud.

Med venlig hilsen
Lars Møller Jensen.

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af Peter H, lørdag 06. oktober, 2018, 19:01 (73 dage siden) @ Lars Møller Jensen

Jeg er meget enig med dig Lars.

Og det er hovedårsagen til, at jeg (også) ønsker deciderede foto-bøger, altså bøger udelukkende med billeder om et tema og en lille tekst om hvad billedet viser.

Mere behageligt for øjnene at se trykte, fremfor digitale billeder.

Men det er bare min mening.

Tanker om arkivmaterialet på rundremisen.dk

af D 839 @, søndag 07. oktober, 2018, 01:41 (73 dage siden) @ Peter H

Man skal ikke undervurdere de trykte medier! ;-)

Mvh
Claus

--
[image]

Danske privatbaner

Læs historien om:
Aarsleff Rail A/S

Lokomotivfabrikker

Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Mail til Jernbanen.dk


Copyright © 2019 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen