Avatar

SFJ-gravemaskine?

af Morten Flindt Larsen, København K, mandag 11. november, 2019, 02:18 (517 dage siden)
redigeret af Morten Flindt Larsen, mandag 11. november, 2019, 02:47

Hejsa,

SFJ var anlægsentreprenør ved anlægget af ONFJ, hvor der benyttedes en dampgravemaskine, som ses på nedenstående foto fra et SFJ-julekort. Var anlægsentreprenøren ejer af gravemaskinen? Jeg spørger, fordi den ikke optræder i standardværket om Sydfyenske Jernbaners rullende materiel, hvor selskabets smalsporslokomotiver ellers er nævnt.

[image]

(Danmarks Jernbanemuseum)

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen, Esq.

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

SFJ-gravemaskine?

af Peter Roland Hansen, mandag 11. november, 2019, 12:22 (516 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

[image]

Mon det er den samme gravemaskine som er på dette billede, som er med i en serie af affotograferinger fra anlægsarbejder på ONFJ

SFJ-gravemaskine?

af Peter Andersen @, Hedehusene, mandag 11. november, 2019, 13:18 (516 dage siden) @ Peter Roland Hansen

Det er det ikke.
Den ene har opretstående kedel, mens den andens mest ligner en skibskedel.
Armen på kranen er heller ikke samme konstruktion.
Så der må vel have været to maskiner, hvis det er samme bane på begge billeder.

--
Peter Andersen

SFJ-gravemaskine?

af Baumann, mandag 11. november, 2019, 17:31 (516 dage siden) @ Peter Andersen

Det er også 2 forskellige årstider
ved den første foto af indslaget, er vi vist i efterår / vintertid ... ingen blader på busk / træer

ved Peters foto ses at der er blader på træer, ligesom sommer

Avatar

SFJ-gravemaskine?

af Morten Flindt Larsen, København K, mandag 11. november, 2019, 17:49 (516 dage siden) @ Peter Andersen

Det er det ikke.
Den ene har opretstående kedel, mens den andens mest ligner en skibskedel.
Armen på kranen er heller ikke samme konstruktion.
Så der må vel have været to maskiner, hvis det er samme bane på begge billeder.

At maskinen på museets foto er fra ONFJ's anlæg, fremgår af en påskrift på billedet. Stedet kan nok ikke identificeres på omgivelserne, men jeg vil prøve.

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen, Esq.

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

SFJ-gravemaskine?

af Sydfyn, mandag 11. november, 2019, 18:08 (516 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Billede 1 er vist s. 19 i bogen Odense-Nr.Broby-Fåborg banen ISBN 87-984810-0-2.
Billede 2 er vist s. 54 i bogen Nyborg-Ringe-Fåborg banen ISBN 67 7492 355 2.
Begge bøger kan lånes på biblioteket.
Billedteksterne giver fyldestgørende oplysninger om tid og sted.

Medens anskaffelsen af entreprenørlokomotiver til anlægget af RNB og ONFJ er klart dokumenteret i SFJ's korrespondancejournal og kedelprotokol, står der ikke nogen steder noget om anskaffelse af gravemaskiner. Jeg er derfor af den opfattelse, at disse maskiner blev lejet til de konkrete opgaver.
med venlig hilsen
Lars Viinholt-Nielsen

SFJ-gravemaskine?

af UTJ, mandag 11. november, 2019, 18:26 (516 dage siden) @ Sydfyn

Brugte man ikke underentreprenører på dette tidspunkt?

--
ئۇلغىك

Avatar

SFJ-gravemaskine?

af Morten Flindt Larsen, København K, mandag 11. november, 2019, 18:58 (516 dage siden) @ Sydfyn

Billede 1 er vist s. 19 i bogen Odense-Nr.Broby-Fåborg banen ISBN 87-984810-0-2.
Billede 2 er vist s. 54 i bogen Nyborg-Ringe-Fåborg banen ISBN 67 7492 355 2.
Begge bøger kan lånes på biblioteket.
Billedteksterne giver fyldestgørende oplysninger om tid og sted.

Medens anskaffelsen af entreprenørlokomotiver til anlægget af RNB og ONFJ er klart dokumenteret i SFJ's korrespondancejournal og kedelprotokol, står der ikke nogen steder noget om anskaffelse af gravemaskiner. Jeg er derfor af den opfattelse, at disse maskiner blev lejet til de konkrete opgaver.
med venlig hilsen
Lars Viinholt-Nielsen

Tak Lars,

Den opfattelse virker rimelig. Jeg vil blot ikke i registreringen af billedet skrive, at der var tale om en SFJ-gravemaskine, hvis det ikke er tilfældet. Omvendt er vi jo nede i de ligegyldige småting om en forsvindende del af dansk trafikhistorie, der kun har interesse for nogle yderst få pedanter. Sidstnævnte skal dog nok dukke op, hvis man skriver noget, der er forkert.

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen, Esq.

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

SFJ-gravemaskine?

af Sydfyn, tirsdag 12. november, 2019, 10:39 (515 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Kære Morten
Uden jeg ved noget konkret, kan jeg forestille mig, at de store dampgravemaskiner kunne lejes formentlig inklusive betjeningsmandskab, idet det må have krævet nogen erfaring at betjene sådan en svend. Da gravemaskinerne kun var til stede i en kortere tid i det samlede anlægsarbejde på en strækning, har man vel kunnet finde ud af det. I forhold til arbejdsmænd med skovle til 25 øre i timen var de sikkert kun konkurrencedygtige ved større gennemskæringer. På Nørre Brobybanen var det et par steder bl.a. Håstrup-gennemskæringen, ved Ringe-Nyborg var det Borgeskovbakken tæt ved Nyborg og ved Svendborg-Nyborg banen opkørslen fra Svendborg og Bynkels Bakke samt Dyrehavebakken tæt på Nyborg.
Sydfynskes driftsbestyrer/direktør F.Kier havde et omfattende netværk blandt de store entreprenører f.eks. Søren Winkel og Fr.Johannsen, men jeg har - som tidligere nævnt - ikke fundet noget om eventuel leje af gravemaskiner.
venligste hilsener
Lars

SFJ-gravemaskine?

af Bent Hansen @, onsdag 13. november, 2019, 11:57 (514 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Hej.

Forskningen er ikke afsluttet, men her et foreløbigt resulat:

Sydfyenske Jernbaner anvendte ved Håstrup en gravemaskine med kedel fra John H. Wilson & Co. 4/1895. Den trykprøvedes 20.01.1905 og udgik 1907. I øvrigt lejede SFJ materiel ved Hoffmann og ved Fibiger.

De spørgeren komme videre med dette? Der stå noget på den ene maskine????

Mvh. BH

SFJ-gravemaskine?

af Bent Hansen @, onsdag 13. november, 2019, 19:59 (514 dage siden) @ Bent Hansen

Hej igen.

Til anlæg af ONFJ købte SFJ tre 785 mm lokomotiver fra Hanomag (4341 - 43/1905). I følge Holger Jørgensen og Alfred Hansen købtes lokomotiverne af SFJ. Alfred var helt sikker på det. Han kilde var sikkert den gamle lokomtivfører, der i sin tid havde kørt lokomotivet. Husk, at de gamle lokomotivførere før har husket forkert. Kedeltilsynet angiver angiver SFJ som bruger. De registrerede brugerne, og de var fuldstændig ligeglade med, hvem, der ejede lokomotiverne. 41 og 43 solgtes i følge Holger til Hoffmann og 42 til Fibiger og Villefrance. Jeg kan ikke udelukke, at de nævnte entreprenører i virkeligheden havde købt lokomotivet og lejet det ud til SFJ. Sikkert efter en eller anden form for aftale.

Wilson-maskinen må være den første af de to viste maskiner, (den fra MLF/Jernbanemuseet.)

Jeg har i øvrigt stadig problemer med SFJ som entreprenør, men måske vender jeg tilbage.

SFJ var ikke det eneste baneselskab, der selv anlagde banen. Før en bane var etableret, var det bevillingshaverne, der stod for anlægget. Til et sådant anlæg i eget regi var det næppe ligetil at ansætte fagfolk som arbejdsledere, til ansættelse af mandskab til at servicere lokomotiver med videre. I mergelbanernes tid var der en lille gruppe af folk, der egnede sig til sådanne arbejder, og som firmaerne kunne ansætte til det givne arbejde.

Mvh. BH

SFJ-gravemaskine?

af Sydfyn, torsdag 14. november, 2019, 10:05 (513 dage siden) @ Bent Hansen

Kære Bent
Nej Alfreds kilde vedrørende de tre Hanomag-lokomotiver anvendt ved ONFJ's anlæg var ikke "en gammel lokomotivfører", men derimod MIG, idet SFJ's anskaffelse af disse lokomotiver fremgår af banens anlægsarkiv (i Rigsarkivet). Desuden fremgår både køb og salg af SFJ's journal. Lokomotiverne blev trykprøvet af SFJ, som det ses af af nedenstående.
med venlig hilsen
Lars Viinholt-Nielsen
[image]

SFJ-gravemaskine?

af Sydfyn, torsdag 14. november, 2019, 15:13 (513 dage siden) @ Bent Hansen

[image]

Kære Bent
For ikke at give dig for mange søvnløse nætter med spekulationer om SFJ's rolle som entreprenør ved forskellige baneanlæg, kan jeg henvise til ovenstående, som desværre er drejet, men vel alligevel er læsbart. Det stammer fra F.Kier: "Sydfyenske Jernbaner 35 Aars Privatbanedrift", Odense 1911. Flere detaljer kan du se i bøgerne om de nævnte baner.
venlig hilsen
Lars

Avatar

SFJ-gravemaskine?

af T. Rithmester ⌂ @, Struer, torsdag 14. november, 2019, 16:20 (513 dage siden) @ Sydfyn

Kære Bent
For ikke at give dig for mange søvnløse nætter med spekulationer om SFJ's rolle som entreprenør ved forskellige baneanlæg, kan jeg henvise til ovenstående, som desværre er drejet, men vel alligevel er læsbart. Det stammer fra F.Kier: "Sydfyenske Jernbaner 35 Aars Privatbanedrift", Odense 1911. Flere detaljer kan du se i bøgerne om de nævnte baner.

[image]


Kære Lars

Tillader mig at vende teksten.

--
Med venlig hilsen

Thomas Rithmester

SFJ-gravemaskine? OT spørgsmål

af re20000, torsdag 14. november, 2019, 22:23 (513 dage siden) @ T. Rithmester

A propos: hvordan transporterede man sådan en gravemaskine fra den ene opgave til den anden?
den må vel være skilt ad i et vist omfang men man smed den vel ikke bare op på en blokvogn og sendte den ad landevejen?

Nold

SFJ-gravemaskine? OT spørgsmål

af Peter Andersen @, Hedehusene, torsdag 14. november, 2019, 22:53 (513 dage siden) @ re20000

Her er lidt beskrivelse af det. Jeg ved ikke om det er en af de på billederne viste maskiner:

5-10-1895 - FREDERIKSBORG AMTS AVIS
Notits: En gravemaskine er indtruffen til Nyborg for at anvendes ved anlæget af Nyborg–Svendborg-banen. Maskinen koster ca. 23,000 kr. og kan i f. 'Nyb. Av.' udrette lige så meget arbejde som et halvt hundrede mand. Maskinen arbejder med en stor ske, der med dampkraft føres ind mod den jordmasse, som skal udgraves. Med hver skefuld fylder den en alminderlig tipvogn. Lignende maskiner har tiligere været anvendte ved Slagelse station og Kystbanen, er af engelsk oprindelse og tilhører firmaet P. Madsen & Johannsen.
Det store uhyre, der er ført der til på 4 jærnbanevogne, vejer 24,000 pd. Den stilles op nær ved Holckenhavnsfjorden, hvor den skal grave sig gennem højen (en dybde af 31 fod). Her fra føres den til Sophienberghøjen bag Dyrehaugegård; her æder den sig omtrent lige så langt ned.


Og så lidt med en anden på landevejen:


1-3-1912 - KOLDING SOCAL-DEMOKRAT
Notits: Vejen. Kørt fast.
Den store gravemaskine til Københoved Mergelselskab er nu, efter at den ved hjælp af dunkraft lykkelig og vel var anbragt på en stor blokvogn, kørt fast på vejen mellem 'Hansens Hotel' og jernbanen. De 12 heste, som var forspændt vognen, formåede ikke at rokke kolossen længere som følge af, at hjulene sank ned i den opblødte vej.
Amtsvejinspektøren mener forøvrigt ikke, at vejene er i stand til at bære den tunge byrde.
Før den får lov til at passerer broen over Kongeåen skal der deponeres en større sum, man nævner 20,000 kr., som sikkerhed for eventuelle beskadigelser på broen.
Om eftermiddagen samledes en mængde nysgerrige, der iagttog arbejdet med at hæve blokvognen op. Gaden er som følge af det skete ufarbar for køretøjer.

2-3-1912 - KOLDING SOCAL-DEMOKRAT
Notits: Vejen. Gravemaskinen henstår endnu på Vejen station. I dag vil en vognmand fra Kolding forsøge med et forspand på 10 heste at transportere kolossen til sit bestemmelsessted. Om det lykkes, kan måske være tvivlsomt.

7-3-1912 - FLENSBORG AVIS
Notits: Skodborg, onsdag.
En meget besværlig transport er bleven udført i disse dage. Det var kedelen og kedelhuset til mergellejet i Københoved, som transporteredes. Den vejede ifølge det tyske Haderslevblad rigelig 30,000 pund og blev trukken af 12 heste. Man var kun kommen 40--50 meter bort fra banegården, da blokvognen knækkede sammen. Der måtte besørges en ny vogn fra Ribe. Den ankom i søndags aftes til Vejen, men chausseen til Københoved var ikke stærk nok til en sådan transport. Efter meget besvær fik man det tunge uhyre op på vognen og om natten transporteret til mergelbanen, hvor det skal lades over på mergelbanens vogne. Til trods for den sene time havde transporten hidlokket mange skuelystne.

7-3-1912 - HEJMDAL
Notits: Skodborg, onsdag. Vanskelig transport.
Den store dampmaskine til gravemaskinen ved mergelgraven i Københoved ankom i søndags her til byen, men ved Skodborg Østerkro kørte den fast, og først efter flere timers arbejde lykkedes det at få den løs igen og få den kørt hen til mergelbanens spor. Maskinen vejer henved 32000 pd. og blev trukket af 6 spand heste.

--
Peter Andersen

SFJ-gravemaskine? OT spørgsmål

af ivar @, torsdag 14. november, 2019, 23:57 (513 dage siden) @ Peter Andersen

Herligt indlæg:-)

SFJ-gravemaskine? OT spørgsmål

af Sydfyn, fredag 15. november, 2019, 10:50 (512 dage siden) @ Peter Andersen

Her er gravemaskinen lige udenfor Nyborg. Seks mand i arbejde, otte kigger på.
Foto fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.
venlig hilsen
Lars Vinholt-Nielsen
[image]

SFJ-gravemaskine? OT spørgsmål

af re20000, lørdag 16. november, 2019, 05:27 (512 dage siden) @ re20000

A propos: hvordan transporterede man sådan en gravemaskine fra den ene opgave til den anden?
den må vel være skilt ad i et vist omfang men man smed den vel ikke bare op på en blokvogn og sendte den ad landevejen?

Nold

Aha, det gjorde man altså! Så klog man bliver. Men ufaglært arbejdskraft havde også en noget anden pris dengang og mon ikke også mange af den slags transporter kun kom igennem båret af faglig stolthed, det må trods alt have været en kamp at få sådan noget kørt ad en forårsvåd grusvej.

Takker mange gange for oplysningerne!

Nold

DSB MH312

DSB plakat 1949

DSB plakat 1949
DSB plakat 1949 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med takCopyright © 2021 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen