DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Niels Munch @, torsdag 19. marts, 2020, 14:25 (223 dage siden)

Goddag i Forum,

En af skribenterne på Drehscheibe Online - Historisches Forum kører p.t. en serie med interessante historiske jernbanefotos fra Norge.

Dette indlæg: https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,9249434 handler om en DSB gæsteoptræden i Norge 1938 med 2 Mo-vogne med en personvogn med 1 kl. koblet imellem.

Trods ivrig brillepudsning er det ikke lykkedes at aflure vognnumre fra billederne.

Imidlertid rakte brillerne til at læse i "Motormateriel 7" (side 69 og 96), at det var Mo 289 og 290, der med en ACM var i Norge for at "simulere lyntog". NSB endte dog med at anskaffe sine lyntog fra Strømmens med tyske dieselmotorer og hydraulisk transmission.


God fornøjelse
Niels

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af ChrBrun ⌂ @, Helsingør, torsdag 19. marts, 2020, 15:27 (223 dage siden) @ Niels Munch

På billede 8 fra Drehscheibe's billeder af en gruppe deltagere foran Hotel Terminus i Bergen, er det da DSB's generaldirektør Peter Knutzen helt til højre? Han var jo også med på turen ifølge MM 7.

--
Christian Brun

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Niels Munch @, torsdag 19. marts, 2020, 15:52 (223 dage siden) @ ChrBrun

På billede 8 fra Drehscheibe's billeder af en gruppe deltagere foran Hotel Terminus i Bergen, er det da DSB's generaldirektør Peter Knutzen helt til højre? Han var jo også med på turen ifølge MM 7.


Ja, det er det. Han ses også på filmen fra præsentationen: https://oslofilmer.no/filmer/lyntoget-proves-pa-norges-statsbaner/ - hvortil der var linket fra linket ;-) .

På filmen er i øvrigt også interiørbilleder fra materiellet.

M.v.h.
Niels

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Oversmeden, torsdag 19. marts, 2020, 15:47 (223 dage siden) @ Niels Munch

Interessant - interessant.
Der er dog lidt mere på den historie end hvad tysken skriver (og grundet mine elendige tyskkundskaber, så må andre fodre tyskerne med oplysninger).

Rent teknisk var Mo'erne ikke DSBs ejendom under prøveturene idet de endnu ikke var afleveret til DSB.
Det hele begynder - som altid - nogle måneder inden.
Maskincheferne ved SJ, NSB og DSB havde en lille klub, som mødtes med mellemrum.
Møderne strakte sig i reglen over nogle dage. I løbet af disse kunne nye værksteder og nyt materiel beses samt forskellige emner kunne tages op til drøftelse.
Så vidt jeg kan se på den selskabelige tone, så må disse ledende embedsmænd have kendt hinanden ret godt.
I året 1938 var det DSBs tur til at afholde mødet.
Hedegaard Christensen, som 1/3 1938 var blevet maskinchef for DSB, fik i samarbejde med Frichs og Scandia sat i fint lille program for tiden 5-8/9 1938.
Programmet bestod bl.a. i en udflugt til Storestrømsbroen, naturligvis med eget særtog, formet med Mo og en vogn. Fra Orehoved gik turen til Slagelse via Næstved-Dalmose og sluttede i Korsør. Her skiftede selskabet til færgen og forsatte med lyntoget “Englænderen” til Fredericia. Efter at havde beset Lillebæltsbroen, kørte biler fra A/S Frichs maskincheferne til Århus.
D. 7/9 blev Frichs besøgt og de under bygning værende Mo blev da beset. Samme dag gik turen til Scandia, som havde ordre på nogle stålvogne.
Med denne viden i baghovedet er det vel ikke underligt hvis maskinchefen for NSB fattede interesse i motorvogne og lyntog.

D. 4/10 1938 skriver Frichs til DSB og henvisninger til de tidligere forhandlinger med Knutzen, hvorunder Frichs bad om at måtte stille 2 Mo til rådighed for NSB. Endvidere oplyste Frichs at Generaldirektør Hoff var meget interesseret i en mellemvogn, således at et trevognstog kunne demonstreres. Denne mellemvogn foreslog Frichs skulle være en af de nye Acm vogne. Frichs ville gerne havde et hurtigt svar, da det var planen at sende toget derop i slutningen af oktober.
Knutzen var klart positiv overfor tanken og noterede et “Ja” på brevet.
Dagen efter skriver DSB til Frichs og meddeler at de benyttede Mo-vogne ikke måtte være overtaget af DSB. De skulle altså tages “fra produktionen”. Fordelen for Frichs og NSB ved denne ordning var at der ikke skulle betales leje til DSB for Mo’erne. Dog skulle Frichs betale forsikringer mm. for Acm-vognen.
Det sparede Frichs for en del penge. Hvis vi regner med DSBs priser fra 1934 på Mp-motorvogne så ville prisen blive ca. 13.400 kr. alene for leje af motorvogne.
D. 21/10 meddeler Frichs at toget ville være hos NSB i ca. 2-3 uger. Det overraskede DSB noget, som ikke havde forestillet sig en så lang periode. DSB ville dog ikke foretage sig noget i forhold til Frichs, da DSB skønnede at det ikke ville fremme “mulighederne” (uden at det ses nærmere hvad dette var).

D. 31/10 1938 afgik Mo 289-Acm 139-Mo 290 fra Århus kl. 7.55 med kurs mod Norge.
D. 1/11 1938 ankom toget til Oslo kl. 5.35 om morgen. Ellers så programmet således ud i Norge.

Dato Strækning Længde, køretid Bemærkninger
2/11 Oslo Ø-Voss 385 km, 5t, 2 min. Uofficiel prøvetur ad Bergensbanen.
3/11 Voss-Oslo Ø 385 km, 4t, 59 min. Uofficiel prøvetur.
4/11 Oslo V-Grovane-Oslo V 691 km, 8t, 59 min. Uofficiel prøvetur.
5/11 Oslo Ø-Støren 501 km, 6t, 31 min Næsten i Trondheim
6/11 Støren-Oslo Ø 501 km, Uofficiel prøvetur.
7/11 Ingen kørsel
8/11 Oslo Ø-Bergen 492 km, 6 t, 55 min. Officiel prøvetur med VIP'er.
9/11 Bergen-Oslo Ø 492 km, Officiel prøvetur
11/11 Oslo-Kristianssand-Oslo Officiel prøvetur
12/11 Oslo-Trondheim 6t, 59 min Officiel prøvetur
13/11 Trondheim-Oslo 6t, 59 min Officiel prøvetur

Forsatte d. 13/11 kl. 17.55 mod Sverige, pass Kh d. 14/11 kl. 5.39 og ank. Ar kl. 11.18 efter ca. 7.100 km.

Nordmændene var ret begejstrede for motortoget. Eksempelvis brugte Bergenbanens hurtigtog 10,5 time til turen mod Mo’ernes 7 timer. Et ligene forhold var at finde på banen mod Trondheim.

Den 15/11 1938 skriver Frichs til DSB at Mo 289-290 havde været i Norge “de sidste 14 dage til prøve- og demonstrationskørsel”. Da de nu var tilbage, ville Frichs gerne vide hvornår det passede maskinafdelingen at afholde de normale afleveringsprøver. Umiddelbart så Frichs ikke nogen grund hertil, da maskineriet havde virket fuldt tilfredsstillende under prøveturene. Dette var DSB ikke enig i, da DSB ønskede afleveringsprøverne (bare for en sikkerheds skyld).
Desuden blev Mo’erne løftet for at se om der var skader på centertappe, fjedre mm. inden de blev sat i drift.
Samme dag afsender NSBs generaldirektør Hoff et brev til DSB og heri roses DSB. Bl.a. hed det “Vi ønskar samtidig å uttale vår største anerkjennelse for de glimrende resultater man i Danmark har nådd frem til gjennem målbevist og innsiktsfull utformning av dette materiel.

De 2 Mo - 289 og 290 - blev begge overtaget af DSB 17/11 1938. Altså efter prøveturene og helt i tråd med DSBs holdning da sagen starter.

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Niels Munch @, torsdag 19. marts, 2020, 16:00 (223 dage siden) @ Oversmeden

Kære Oversmed,

Mange tak for en særdeles interessant beretning!

Bedste hilsener
[image]Niels

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Asger Christiansen, torsdag 19. marts, 2020, 16:59 (223 dage siden) @ Niels Munch

Frichs præsentationskørslen med Mo i Norge har jeg beskrevet i en artikel i DJKs medlemsblad 1988, nummer 5

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Niels Munch @, torsdag 19. marts, 2020, 19:41 (223 dage siden) @ Asger Christiansen

Frichs præsentationskørslen med Mo i Norge har jeg beskrevet i en artikel i DJKs medlemsblad 1988, nummer 5


Mange tak, Asger, det havde jeg godt nok svedt ud.

Bedste hilsener
Niels

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Steffen Dresler @, fredag 20. marts, 2020, 07:50 (223 dage siden) @ Niels Munch

Godmorgen til alle

Vedr. film og billeder i denne tråd kom jeg i tanker om, at der faktisk var en DSB film der hedder ”Dansk Motortog i Norge”, sort/hvid/stum og på lidt over 7 minutter.

Det var en af de mange film i Jernbanemuseets samling, der muligvis skulle digitaliseres og udsendes – sammen med flere – på Video (VHS).
Alle disse film blev kørt over på et par ”råbånd” for at man kunne danne sig et overblik over indhold, historisk værdi og nok ikke mindst kvalitet.
Jeg havde håbet på at kunne se hvilken nr. mellemvogn, der blev anvendt og andre måske interessante situationer/ting.

MEN, det er den mest kedelige amatør rejsefilm og bortset fra enkelte klip på Oslo H med nogle Generaldirektører, et passerende damplokomotiv og nogle mellemstationer under kørsel, er det hele filmet ud af et vindue fra den bageste motorvogn. Så i 7 stive minutter ser man fjorde, vinkende personer, indkørsel i tunneller og ud igen, grantræer og stangrækker, "Führerstandsmitfahren" set fra bageste motorvogn:-) !

Hvis man kendte til filmens eksistens og ville prøve at anskaffe en elektronisk kopi, hvor den så end måtte være, er det ikke sliddet værd. Der er ingen angivelser udover ”Dansk Motortog i Norge” og ”Slut” med et DSB i baggrunden:-( .

Med venlig hilsen
Steffen Dresler

NB: Jeg håber at det fraklip fra et råbånd, men ved det ikke!

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Niels Munch @, fredag 20. marts, 2020, 08:56 (223 dage siden) @ Steffen Dresler

Jeg havde håbet på at kunne se hvilken nr. mellemvogn, der blev anvendt


Mor'n Steff,

Oversmeden har allerede meddelt, at det drejer sig om ACM 139.

Mon du skriver om samme film, som jeg har linket til tidligere?

M.v.h.
Niels

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Steffen Dresler @, fredag 20. marts, 2020, 09:45 (223 dage siden) @ Niels Munch

Go´midddag Niels

Nej, det er overhovedet ikke samme film, der er kvantespring m.h.t. kvalitet og indhold til forskel i den norskes favør.
Som sagt, næsten 7 minutters filmen ud af vinduet på bageste motorvogn, sne, skove, træer (dem er der mange af;-)) skinner, stangrækker og forbipasserende vinkende på FINSE station tror jeg der står. Altså ikke noget at skrive hjem om. Der er heller ikke tekster kun lige filmens navn og Slut med et DSB logo i baggrunden.

Bedste hilsener

Steff

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Krabsen, fredag 20. marts, 2020, 10:23 (223 dage siden) @ Steffen Dresler

Nej, det er overhovedet ikke samme film, der er kvantespring m.h.t. kvalitet og indhold til forskel i den norskes favør.
Som sagt, næsten 7 minutters filmen ud af vinduet på bageste motorvogn, sne, skove, træer (dem er der mange af;-)) skinner, stangrækker og forbipasserende vinkende på FINSE station tror jeg der står. Altså ikke noget at skrive hjem om.


Det lyder næsten som et koncentrat af den førerrumsfilm fra Bergensbanen, der ellers blev et kæmpehit for 10 år siden. :-D

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Steffen Dresler @, fredag 20. marts, 2020, 10:35 (223 dage siden) @ Krabsen

Nej, det er overhovedet ikke samme film, der er kvantespring m.h.t. kvalitet og indhold til forskel i den norskes favør.
Som sagt, næsten 7 minutters filmen ud af vinduet på bageste motorvogn, sne, skove, træer (dem er der mange af;-)) skinner, stangrækker og forbipasserende vinkende på FINSE station tror jeg der står. Altså ikke noget at skrive hjem om.

Det lyder næsten som et koncentrat af den førerrumsfilm fra Bergensbanen, der ellers blev et kæmpehit for 10 år siden. :-D

……………….men den var i farve og med lyd, her INTET og et i forvejen GRÅT landskab og vejr med pletvis hvidt:-D

Avatar

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, fredag 20. marts, 2020, 11:21 (222 dage siden) @ Steffen Dresler

Der har måske været en repræsentant fra DSB med og dette var hans "rejserapport". Måske incognito.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Peter Roland Hansen, fredag 20. marts, 2020, 12:03 (222 dage siden) @ Michael Deichmann

Fotografernr fra Frichs var også ude for at fotografere togen inden afgang til Norge. Det har sikkert været ved aftentiden for man kan se skyggen af fotograferne på billedet, (Frichs /Arkiv NSJK)[image]

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Asger Christiansen, fredag 20. marts, 2020, 12:43 (222 dage siden) @ Peter Roland Hansen

Billedet med toget set lige fra siden er taget i Århus - om morgenen ud fra skyggerne.

Ingeniør Otto Nielsen, ansat på Frichs i godt 30 år, lavede flere 16 mm optagelser for virksomheden. Han var med på turen i Norge, så måske er han manden bag "den dårlige" film

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Oversmeden, fredag 20. marts, 2020, 15:06 (222 dage siden) @ Asger Christiansen

Ingeniør Otto Nielsen, ansat på Frichs i godt 30 år, lavede flere 16 mm optagelser for virksomheden. Han var med på turen i Norge, så måske er han manden bag "den dårlige" film

Det giver mening.
Vel kunne motorerne fjernstyres, men næppe fjernovervåges fra forreste førerplads.
Der var vel en grund til at der skulle være en motorførerII på lyntogene i bagerste førerrum?
Den rolle kunne Nielsen så spille og samtidig kunne han svare på tekniske spørgsmål fra de øvrige deltagere (og optage en masse film).

DSB Mo på Bergensbanen [N] 1938 (billedlink)

af Jens MO-Møller, mandag 23. marts, 2020, 02:10 (220 dage siden) @ Oversmeden

Såvel Mo-vognene samt Ms- og Mb-lyntogene, havde da fra begyndelsen i 1935 meldelamper for svigtende smøreolietryk og kølevandstryk på bagerste motorvogn også. via de på dieselmotorerne anbragte pressostater.

Venlig hilsen
Jens Møller

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.







Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen