En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, lørdag 21. marts, 2020, 11:10 (19 dage siden)

Kære alle

Specielt i denne tid kan tiden føles lang, mens vi med respektafstand passer på hinanden. Så her er, for muligvis at afbøde tiden med noget ”fornuftigt” og muligvis at lære et og andet, en lille opgave.

For at vi kan få alle der har lyst med på "vognen":-), håber jeg at dem/de der hurtigt finder ind til opgavens løsning, træææææækker den lidt, eller måske selv kommer med en ledetråd!


Herunder første ledetråd:

- Stålvogn med to 2-akslede bogier.
- Fire 1. klasses kupeer med hver plads til 6 rejsende.
- Tre Fællesklasse/2. klasses kupeer med hver plads til 8 rejsende.
- En togførerkupe med alternativt yderligere 4 pladser.
- Toilet i hver ende af vognen og endelig
- Udvendig maling DSB nr. 1 rød (maroon).

En eventuel næste ledetråd kommer i eftermiddag!

Med venlig hilsen og god fornøjelse

Steffen Dresler

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af K564, lørdag 21. marts, 2020, 16:31 (19 dage siden) @ Steffen Dresler

Hej

Skulle JBM ikke have haft et par stykker af denne type i en periode. Bygget i aluminium.

Hilsner Keld

Avatar

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Tommy Nilsson ⌂ @, lørdag 21. marts, 2020, 16:32 (19 dage siden) @ Steffen Dresler

- Stålvogn med to 2-akslede bogier.
- Fire 1. klasses kupeer med hver plads til 6 rejsende.
- Tre Fællesklasse/2. klasses kupeer med hver plads til 8 rejsende.
- En togførerkupe med alternativt yderligere 4 pladser.
- Toilet i hver ende af vognen og endelig
- Udvendig maling DSB nr. 1 rød (maroon).


I databasen er der kun én vogn med 24 pladser på 1. klasse og 24 pladser på 2. klasse - men det er en trævogn.

--
[image]

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, lørdag 21. marts, 2020, 18:09 (18 dage siden) @ Steffen Dresler

Kære alle

Som lovet en ny ledetråd:

Vognen var en del af et stort projekteret prestigeprojekt efter krigen.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

NB: Nej, DJM eller andre har aldrig nogensinde haft en sådan vogn;-)

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Baumann, lørdag 21. marts, 2020, 18:41 (18 dage siden) @ Steffen Dresler

Er det en dansk eller udlands vogn?

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, lørdag 21. marts, 2020, 18:54 (18 dage siden) @ Baumann

Er det en dansk eller udlands vogn?

Projekteret og tegnet af DSB under ledelse af Maskinchef C. C. Hedegaard Christensen, Maskinafdelingen.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Jan-Eddie Mathiasen @, lørdag 21. marts, 2020, 19:31 (18 dage siden) @ Steffen Dresler

Det er en god idé med sådan en gætter!
Er det fra projekt til ny englænder?
mvh
Jan-Eddie

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, lørdag 21. marts, 2020, 22:04 (18 dage siden) @ Jan-Eddie Mathiasen

Her så sidste (muligvis) sidste ledetråd:

[image]

Godnat og sov godt!

Steffen Dresler

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Thomas de Laine, søndag 22. marts, 2020, 00:54 (18 dage siden) @ Steffen Dresler

Fint med en anledning til at gå på opdagelse i hjemmebiblioteket!

Jeg synes, det ligner, at Jan-Eddie Mathiasen er inde på noget i sit indlæg. Tegningen har meget samme stil som det udkast til et MN/FN-motortog til "Englænderen", som er vist i MotorMateriel 7 på s. 102. I projektet skulle et tog ifølge denne bog bestå af en MN/FN i hver ende samt fire specielle mellemvogne, hvoraf den ene skulle være en slags afkortet AV med litra AVN. Kan det være tegningen til AVN'en?

--
Thomas de Laine

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Oversmeden, søndag 22. marts, 2020, 07:13 (18 dage siden) @ Thomas de Laine

I projektet skulle et tog ifølge denne bog bestå af en MN/FN i hver ende samt fire specielle mellemvogne, hvoraf den ene skulle være en slags afkortet AV med litra AVN. Kan det være tegningen til AVN'en?

Yep - det er indretningen af den "forkortede AV" kaldet AVN.
I et brev til Frichs af 23/3 1950 skriver DSB at arbejdet på Mk/Fk skulle genoptages, da DSB gerne ville havde to Mk/Fk til køreplanskiftet i maj 1951. Det fremgår ligeledes at hjulafstanden i bogien skulle ændres fra 3,2 m. til 2,5 m (af hensyn til færgernes sidespor). Tilslut hed det “Det tilføjes, at fremstillingen af særligt nyt motortog (...) herefter betragtes som bortfaldet”.
Dermed blev "Englænderen" udformet, som vi kender det.

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, søndag 22. marts, 2020, 10:49 (18 dage siden) @ Oversmeden

God formiddag

Det er jo ganske aldeles korrekt hvad både Jan-Eddie (som første), senere Thomas og sidst Oversmeden konkluderede, nemlig at vognen var en del af de projektudkast som Maskinafdelingen sammen med andre af DSB Afdelinger, Distrikter og Tjenester mv. fremstillede i.f.m. den ”ny Englænder”. Dette nye præstigetog skulle helt i tidens ånd efter krigen, indsættes mellem København til Esbjerg. Herfra skulle de rejsende så sejles med DFDS nye hurtige motorskibe ”Kronprins Frederik” og ”Kronprinsesse Ingrid” til Harwich i England. Herfra gik turen så videre med LNER til London, Kings´s Cross.

Projektet med den ”ny Englænder” var en del af ”Trækkekraftudvalget af 28. Juli 1947” i alt 7 hovedspørgsmål, hvoraf hovedspørgsmål 2 omhandlede ”Nyt materiel til lyntog ”Englænderen” og eventuelt til nye lyntog”.

Det er en ganske lang og interessant historie om udvalgets arbejder og der var flere jernbanehistorisk spændende tiltag, hvoraf nogle blev materialiserede (litra MY m.fl.) og andre ikke, herunder ovennævnte specielle ”Motorlyntog Englænderen”. Toget VAR i sin udformning for specielt og ikke anvendbart ud over det specielle løb i ”Englændere”. Det var specielt ”Motorvognsaggregatet litra MN/FN”, der i udseende LIGNEDE det allerede fremstillede litra MK/FK fra 1943, men havde en ganske anden aptering og fordeling mellem 1.- og fællesklasse (Flk.).

Mellemvognene var også yderst specielle og tilpasset BÅDE færgernes længdekapacitet af tog og deres spor radier, ligesom fordelingen af rejsende også her var anderledes mellem 1.- og Flk. Rejsende. Yderligere var der projekteret en egentlig spisevogn. Fælles for alt vognmateriellet var, at de alle løb på 2,5 meter stålbogier og hvor akseltappene var flyttede så langt ud mod vognenderne som muligt. Yderligere havde vognene nogle afkortede skruekoblinger.

Herunder – og ikke tegnet således før – det projekterede vognmateriel for den ”ny Englænder”, der ikke blev materialiseret.

[image]

Tegningerne af litra MN/FN med andre må vente, til der muligvis bliver udgivet en artikel om netop ”Trækkekraftudvalget af 28. Juli 1947” arbejder, hvor og hvornår vides ikke endnu.

Med venlig hilsen
Steffen Dresler

NB: Lyntogsprojektet omhandlede også en eventuel projektering af lyntoget, men dampfremført med "Damplokomotiv V"!

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af 87-Gruppen @, søndag 22. marts, 2020, 11:11 (18 dage siden) @ Steffen Dresler

Mange tak Steffen! for særdeles interessante tegninger. Da du jo tydeligvis har indretningstegninger så burde de bringes i en evt udgivelse. især for spisevognen.
Damploko litra V skulle vel ikke hænde at være identisk med Bay's strømlinede 1-D-1 projekt?
Mvh Vagn

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Niels Munch @, søndag 22. marts, 2020, 11:36 (18 dage siden) @ 87-Gruppen

Damploko litra V skulle vel ikke hænde at være identisk med Bay's strømlinede 1-D-1 projekt?


Så ville det i givet fald have været genbrug også af dette litra ;-) .

M.v.h.
Niels

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, søndag 22. marts, 2020, 13:17 (18 dage siden) @ 87-Gruppen

William Bay´s 1-D-1h3T4 projekt blev færdigt 1. januar 1945 og jf. en telefonisk samtale jeg havde med ham i sommeren 1990 bedyrede han, at det var et helt privat projekt. Det vil sige, at hverken hans arbejdsgiver på dette tidspunkt FRICHS A/S i Aarhus eller andre udenfor, f.eks. Statsbanerne, kendte til projektet. Han ville jo bare bevise over for sig selv, at han kunne! Og i teorien kunne han dette.
Det eneste tidspunkt en 1-D-1 (DR BR 41) maskine har været på tale, var under arbejdet i 1939 Trækkekraftudvalget, hvor en sådan størrelse dengang KUNNE være en mulighed. Tankerne skrottet p.g.a. krigen.

Om det kommende ny lyntog for ENGLÆNDEREN skulle være et ”Damplyn” eller motortog var ikke afgørende, da udvalget startede sit arbejde i 1947 og KTCH J. P. A. Andersen fra Maskinafdelingen, havde da også allerede fremkommet med et forslag til et ”Kortkoblet Tog (E 300/110 km). Det vil sige damplokomotivet litra E med en samlet belastning (togvægt i lokomotivets trækkrog) på 300 tons fremført, med en hvor tilladt, størst tilladte maksimalhastighed på 110 km/t".
Noget senere i processen havde Generaldirektøren (som formand) betænkeligheder, om ikke et motortog kunne være forbundet med betydelige eksperimenter, hvorfor den hurtigste løsning på problemet var ”at der blev gjort Udvej for foreløbig 4 kortkoblede 3-Vognsenheder – fornøden Reserve, at E-Maskine blev udnyttet til Fremførsel af et saadant Tog formeret af to 3-Vognsenheder og at Bygning af et nyt Lokomotiv og Spisevogn til Toget blev udskudt til Tiderne bedredes”?

Oversigtstegning af aptering for de specielle korte vogne til ”ny ENGLÆNDER”, øverst litra ADN, i midten litra AVN og nederst litra VRN (muligt litra).
[image]


Ved mødet den 18. september 1948 blev der også fremlagt to tegningsforslag over hhv. et Motorlyntog (tegning nr. 31679) og et tilsvarende Damplyntog ”til Fremførelse af ”Englænderen”.

Option II
7-vogns damptog formeret med kortkoblet materiel således: C rejsegods-C-A-WR-A-AC (kombineret) -C og give 102 pladser på 1. klasse og 224 pladser på Fællesklasse. I alt 326 pladser og 40 spisepladser.

Option IV
7-vogns damplyntog formeret af CC-CC-WR-ADN-ADN-AVN-AVN, rejsegods og give 96 pladser på 1. klasse og 208 pladser på Fællesklasse. I alt 308 pladser og 36 spisepladser.

Om damplokomotivet i optioner II og IV skulle være en litra E eller en påtænkt 2´-C-1´h2 nykonstruktion litra V med ca. 2000 hk. effekt er der ikke videre om i kildematerialet.

Bemærkningen (kombineret) ved option II er højst sandsynligt de første tanker om dobbeltvognen med en fællesbogie litra AD/AY.
De fire kortkoblede 3-vognsenheder som nævnt af Formanden, skulle opbygges med to fællesbogier, således at 3-vognssættet havde i alt 4 bogier, hvoraf 2 var fællesbogier, helt i tråd med tankerne om at anvende samme princip som englænderne havde anvendt i forbindelse med LNER ”Triplet Restaurant Car set” fra 1924-28 og senere anvend i ændret udgave i ”The Silver Jubilee” i 1935.

[image]

Så svaret m.h.t. Bay´s projekt (i min option) er et klart nej! Husk også på Maskinafdelingens aversion (især KTCH J. P. A. Andersen) mod Frichs. På tidspunktet var Statsbanerne (igen) begyndt at få store problemer med det leverede damp lokomotivmateriel fra FRICHS, her litra E II serien nr. 987-993, hvor især E II 991 ”var et langt Jammerkatalog”!

Jeg mindes at have læst – det med kilder igen, ikke i 1947 udvalgets skrivelser - at der på et tidspunkt var tanker om anvendelse af en LMS Duchess/Coronation class 2-C-1h4T3 i.f.m. litra V.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af RK87, søndag 22. marts, 2020, 18:40 (17 dage siden) @ Steffen Dresler
redigeret af RK87, søndag 22. marts, 2020, 18:57

Tak for denne lille 'Hjerne-vrider' Steffen, den var fin .

Efter lidt søgen på 'Nettet', fandt jeg lige nogle modelbilleder af nævnte lokomotiv, som - måske - kunne have kørt på
danske spor .......;-)

[image]

bl.a i LMS Maroon (tæt på DSB's) , og 'hvis' man nu lige 'kniver øjet - lidt - sammen' og får fjernet skiltet på maskinen, og erstattet det med 'Englænderen', og så LMS, med DSB, så .....:-) ;-) , ( Forøverigt sjovt at se at englænderne ikke dækker Tenderen helt af, jvf. hvad Tyskerne gjorde på DRG Br 05 ...) .

og så, også i - sort - uden Strømliniebeklædning :

[image]

Mere om selve lokomotivet her :

https://en.wikipedia.org/wiki/LMS_Coronation_Class

Så kan man se om det 'ville' have været noget, man evt - læg mærke til evt. - kunne have fået / haft, på danske spor.
(Og nogle ka' sikkert - via PhotoShop etc. , fjerne det der ikke skal være der, således at man kan se en DSB-maskine, noget jeg ikke kan .....).
Modellen er fra Hornby, og koster omkring 189,- Eng pund .
Forsat god aften

mvh RK87

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Niels Munch @, søndag 22. marts, 2020, 20:05 (17 dage siden) @ RK87

[image]Selv uden 'forklædning' et smukt og - efter engelsk tradition - mundsmuttet lokomotiv, hvorimod de tyske, ligeledes uden 'forklædning', ser ud, som om de er overhældt med et VVS engroslager.

Jeg er smuttet
Niels

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, søndag 22. marts, 2020, 21:39 (17 dage siden) @ Niels Munch

Godaften Niels m.fl.

Jeg synes nu ikke at du behøver at dukke og løbe væk, for det er jo egentligt ganske let at se ved sammenligning af billeder.

På de fleste af de engelske konstruktioner løber ”VVS´en” under kedelbeklædningen eller ”under the foot-plate” mv. Det var jo en del af den engelske konstruktionsmæssige arv designmæssigt og også før dette ord blev kendt og anvendt. Tyskland havde sine ”designmåder” med Meister, Trick, Wagner, Witte etc., de franske deres med Chaparell m.fl., og ikke at forglemme vores egen Busse (junior) med sine.

Når jeg tænker på de engelske CME´er som Gresley, Ivatt, Bullied, Fowler, Cox, Churchward, Maunsell, Drummond, Peppercorn og Stainer mv., er deres konstruktioner selvfølgelig med hvert deres særpræg, men ingen tvivl om de er engelske, bl.a. den ”manglende VVS” (pragtfuldt udtryk for resten).
Og når man tænker på det meget mindre konstruktionsprofil de havde tilrådighed i UK er det egentligt fantastisk, hvad de kunne få ud af deres damp lokomotiver, især ved indgangen til det 19. århundrede og op til den 2. verdenskrigs start i SEP 1939. Tænk bare på ”de store” selskaber med bl.a. LMS, LNER, GWR m.fl., hvor deres store præstigetog fór afsted med over 60 til 70 mph med 400 til 500 tons togvægte over lange afstande med vandtagning og lokomotivbesætningsskift under fart.

Her til sidt et godt eksempel på, at vi også herhjemme kunne være godt med når det drejede sig om ”udvendig VVS”. Her P 914 i Roskilde i 1942 med blandingsforvarmer, kønt er det sq ikke:-( !

[image]

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

Avatar

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Morten Flindt Larsen, København K, søndag 22. marts, 2020, 22:52 (17 dage siden) @ Niels Munch

[image]Selv uden 'forklædning' et smukt og - efter engelsk tradition - mundsmuttet lokomotiv, hvorimod de tyske, ligeledes uden 'forklædning', ser ud, som om de er overhældt med et VVS engroslager.

Jeg er smuttet
Niels


Her i dansk version, endnu med vakuumbremse:
[image]

--
Med vanlig venlig hilsen
אתה אדם סקרן, הא

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af re20000, mandag 23. marts, 2020, 01:21 (17 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

[image]Selv uden 'forklædning' et smukt og - efter engelsk tradition - mundsmuttet lokomotiv, hvorimod de tyske, ligeledes uden 'forklædning', ser ud, som om de er overhældt med et VVS engroslager.

Jeg er smuttet
Niels

Her i dansk version, endnu med vakuumbremse:
[image]

Ja sjovt at englændere og tyskere så tit har været enige om at være uenige. Med motorcykler er de jo helt modsat, der var alt pakket pænt ind i strømlinede, vand- og snavsbeskyttende kapper i Tyskland mens englænderne helst lod "det hele hænge ud" så det var nemmere at se når der var noget der var raslet af...

Nold

Avatar

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Michael Deichmann ⌂ @, Gribskov kommune, mandag 23. marts, 2020, 19:05 (16 dage siden) @ re20000

Ja sjovt at englændere og tyskere så tit har været enige om at være uenige. Med motorcykler er de jo helt modsat, der var alt pakket pænt ind i strømlinede, vand- og snavsbeskyttende kapper i Tyskland mens englænderne helst lod "det hele hænge ud" så det var nemmere at se når der var noget der var raslet af...

Njaaaa - sådan en BMW R25 fra 1950'erne kan man da godt se hvordan det hele fungerer:
[image]

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Oversmeden, søndag 22. marts, 2020, 15:48 (18 dage siden) @ 87-Gruppen

Bays projekterede lokomotiv var mere beregnet på store tog mellem Nyborg og Århus - ikke små, hurtige tog, som Englænderen ville blive.
Alene af den grund tvivler jeg stærkt på at den planlagte litra V havde noget som helst at gøre med Bays projekt.

Genbrug af litra er ikke DSB ubekendt.
I 1937-38, da DSB undersøgte om store diesellokomotiver fra Frichs var interessant, blev disse lokomotiver først betegnet My. Blandt de mange varianter blev en af dem kaldt Mz.
Yep - hverken My eller Mz havde meget tilfælles med de senere maskiner fra Nohab (udover tankerne om at bruge dieselmotor(er) og elektrisk kraftoverføring).

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Poul Berild, søndag 22. marts, 2020, 21:03 (17 dage siden) @ Oversmeden

[image]
Det blev de ved med. :-)
Jeg syndes der er en vis lighed med DBs forserie 216, men det var vel stilen den gang.

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Remisekat, Hc, søndag 22. marts, 2020, 22:44 (17 dage siden) @ Steffen Dresler

Fra Harwich Parkeston Quay gik turen til London Liverpool Street; men hvad var det egentlig for loko ? Vel næppe de (beundringsværdige) typer der kørte på East Coast Main Line ?
Ruten til Esbjerg var vel også sekundær ift. ruten til Hook van Holland ?
Tak for oplysninger om dette togsæt, helt nyt for mig
venligst
Bo

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Claus M, mandag 23. marts, 2020, 10:24 (17 dage siden) @ Remisekat

Et godt bud er LNER type B1. Typen blev udviklet under 2. verdenskrig af Gresleys efterfølger som maskinchef Thompson som universiallokomotiv, der skulle afløse adskillige typer gods- og personlokomotiver.

Der blev bygget mere end 250 stk., der kørte på hele det tidligere LNER net frem til 1967.

Læs mere om lokomotivet og LNER:

https://www.lner.info/locos/B/b1thompson.php

En af mange videoer af B1 lokomotiver:

https://www.youtube.com/watch?v=Igxjk6H5IA0

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af esni @, Frederikssund, mandag 23. marts, 2020, 12:13 (17 dage siden) @ Claus M

Et godt bud er LNER type B1. Typen blev udviklet under 2. verdenskrig af Gresleys efterfølger som maskinchef Thompson som universiallokomotiv, der skulle afløse adskillige typer gods- og personlokomotiver.

Der blev bygget mere end 250 stk., der kørte på hele det tidligere LNER net frem til 1967.

Læs mere om lokomotivet og LNER:

https://www.lner.info/locos/B/b1thompson.php

En af mange videoer af B1 lokomotiver:

https://www.youtube.com/watch?v=Igxjk6H5IA0

Fra din link:
410 stk bygget ialt, heraf 274 af LNER - men i 1947 havde de ikke ret mange endnu, så vidt jeg kan se

Så det kunne lige så godt være en Gresley Sandringham, der fik opgaven, især da de havde lidt større trækkraft.

Til gengæld så kom BRs Brittania class hurtigt til sin ret på bådtogene til Harwich

--
Eskild

En lille opgave - Ups! Fejl 40

af Claus M, mandag 23. marts, 2020, 12:50 (17 dage siden) @ esni

Den humane faktor slår til igen. Forbedret udgave forsøges skaffet. Ingen garanti.

Tak for opfølgningen. Sandringham er i 1947 et bedre bud.

Men hvor er Britannia klassen i mine øjne et smukt skue.

https://www.youtube.com/watch?v=NwVpII7CpPw

En lille opgave - Ups! Fejl 40

af esni @, Frederikssund, mandag 23. marts, 2020, 14:50 (17 dage siden) @ Claus M

Den humane faktor slår til igen. Forbedret udgave forsøges skaffet. Ingen garanti.

Tak for opfølgningen. Sandringham er i 1947 et bedre bud.

Men hvor er Britannia klassen i mine øjne et smukt skue.

https://www.youtube.com/watch?v=NwVpII7CpPw

Med i historien er vel også at i 1947 var Snadrinham'erne godt på vej ud - de havde ikke kalret krigens dårlige vedlighold særlig godt.

--
Eskild

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Remisekat, Hc, mandag 23. marts, 2020, 18:23 (16 dage siden) @ esni

B1 og navnlig B17 Sandringham lyder logisk nok efter hvad der kørte i området, angiveligt helt til 1960 - desværre 10 år før jeg selv nåede dertil. Britannia gik i trafik i 1951. Men det er stadig ikke lykkedes at finde billeder af Esbjerg-forbindelsen; derimod nok af forbindelsen til Hook van Holland og Zeebrugge.
Tak for info !
Bo

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af 87-Gruppen @, mandag 23. marts, 2020, 20:28 (16 dage siden) @ Steffen Dresler

Hej Steffen
En fornøjelse at følge denne tråd!

En masse spændende oplysninger, men der er en som jeg ikke forstår: Hvad er "korte skruekoblinger" ?

Mvh Vagn

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Steffen Dresler @, mandag 23. marts, 2020, 21:08 (16 dage siden) @ 87-Gruppen

Kære Vagn

DET er et godt spørgsmål, for der er INTET i det kæmpestore kildemateriale, der nøjagtigt fortæller direkte, hvad det drejer sig om. MEN når jeg læser teksterne igennem får jeg den opfattelse, at de "korte skruekoblinger" anvendes mellem to kortkoblede vogne, der IKKE adskilles på færgerne! 8 vognstoget som det var planlagt (MN=FN=ADN=WRN=ADN=AVN=FN=MN (= styreledninger mellem vogne og motorvognsaggregaterne for manøvrering af begge motorvognsaggregaternes motorer samtidigt, uanset hvilket førerrum lokomotivføreren befandt sig i)) blev på færgen adskilt således, at hver halvdel bestod af MN=FN=ADN=WRN og ADN-AVN=FN=MN. Så mellem ADN=WRN og ADN=AVN i de to halvtog var der korte skruekoblinger, da de ikke adskiltes men var "fast sammenkoblede". Tilsyneladende var der også "kort skruekobling" mellem FN=ADN og AVN=FN.
Problemet var jo den simple, at færgernes sporlængder og sporradier var afgørende for om færgen kunne anvendes til den ny Englænder. Og således kunne M/F Korsør ikke anvendes til denne trafik.
Håber det gav en fornuftig forklaring, ellers tror jeg Overmaskinmesteren eventuelt kan supplere/rette.

Med venlig hilsen

Steffen Dresler

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af Oversmeden, mandag 23. marts, 2020, 21:32 (16 dage siden) @ Steffen Dresler

Håber det gav en fornuftig forklaring, ellers tror jeg Overmaskinmesteren eventuelt kan supplere/rette.

Beklager - jeg har ingen anelse om hvad der menes med "korte skruekoblinger".
Jeg er helt med på at færgerne satte mange grænser for lokomotiver og vogne dengang.
Det gav ofte nogle lidt spase løsninger, som jo er logiske nok når baggrunden kendes.

En lille opgave samtidig med vi holder respektafstand!

af UTJ, mandag 23. marts, 2020, 21:35 (16 dage siden) @ Steffen Dresler

Det er nok en anden måde at skrive at skruekoblingerne ikke skulle slækkes inden ombordkørsel på færgerne, netop på grund af den ændrede placering af bogierne nærmere vognenderne. Men det er spekulation.

--
ئۇلغىك

AR AR1016
ContecRail
3 rengøring tilbud
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen