Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 12:25 (14 dage siden)

God middag,

[image]

Årstallet over portalen er "1917", selv om det ikke kan læses på foto. Og om det er "nyttig viden", ved jeg ikke.

God fornøjelse
Niels

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Niels @, Aarhus, fredag 11. september, 2020, 12:48 (14 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Nu ved vi jo fra dit indlæg i lømmelstuen, at du for nylig har været i Sønderjylland.
Så vi skal måske starte gætterierne syd for Kongeåen?

Vh.
Niels H

--
Niels

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 13:02 (14 dage siden) @ Niels
redigeret af Niels Munch, fredag 11. september, 2020, 13:21

Hej Niels

Nu ved vi jo fra dit indlæg i lømmelstuen, at du for nylig har været i Sønderjylland.

Det er en ganske korrekt observation.

Så vi skal måske starte gætterierne syd for Kongeåen?

Det er selvfølgelig et sted at begynde, omend "syd for Kongeåen" er et "koldt gæt".


M.v.h.
Niels

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Poul Andersen, fredag 11. september, 2020, 14:47 (14 dage siden) @ Niels Munch

1917 - er vi ved TKVJ ?.

Mvh.
Poul.

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 15:13 (14 dage siden) @ Poul Andersen

1917 - er vi ved TKVJ ?.


Hej Poul,

Nej, desværre. Årstallet er broens og ikke banens, og banens retning her var nord-nordøst til nord.

M.v.h.
Niels

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af UTJ, fredag 11. september, 2020, 15:47 (14 dage siden) @ Niels Munch

Assens Roebaner?

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 16:09 (14 dage siden) @ UTJ

Assens Roebaner?


Hej Ulrik,

Som Niels H antydede, kan man ovre hos lømlerne se, at jeg var i Sønderjylland; men af mit indlæg dér kan udledes, at også andre landsdele nød godt af mit besøg :-P .

Og med dit "smålune gæt" nærmer vi os .....

M.v.h.
Niels

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Steen Nielsen, fredag 11. september, 2020, 16:33 (14 dage siden) @ Niels Munch

Med din "rundrejse" kunne du godt have nappet færgen fra Bøjden til Fynshav og dermed været på "jagt" på Als
da vi med stor sandsynlighed leder efter en bane med 1000 mm. :-)

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 16:56 (14 dage siden) @ Steen Nielsen

Med din "rundrejse" kunne du godt have nappet færgen fra Bøjden til Fynshav og dermed været på "jagt" på Als
da vi med stor sandsynlighed leder efter en bane med 1000 mm. :-)


Hej Steen,

Jeg mener ikke, at man kan udlede sporvidden af mit foto, der viser en vejunderføring - altså vej under banen. Men jeg kan da røbe, at den var normalsporet.

I øvrigt rejste jeg med færgen fra Fynshav til Bøjden - på hjemturen.

M.v.h.
Niels

Gæt en vejunderføring (1 foto)

af Søren Agerskov, fredag 11. september, 2020, 17:37 (14 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Tak for sidst.
Til jer andre kan jeg røbe, at Niels's tur i tirsdags også omfattede Flensburg, hvor vi mødtes på en udflugt med Bushistorisk Selskab.

Du har antydet, at Assens var smålunt, så vi er et sted på Fyn. Desuden gik banen, der var normalsporet, i retningen nordøst til nord det pågældende sted. Der er tydeligvis en bred vej på traceen idag. Årstallet kunne være tidspunktet, hvor banen blev gjort dobbeltsporet.

Bane og vej har fulgt parallelt mellem Middelfart og Strib. Vejen ovenover er i så fald Strandvejen, og vejen igennem underføringen hedder Staurbyskovvej.

MVH
Søren Agerskov

Gæt en vejunderføring - løst (epilog, 5 fotos)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 21:11 (13 dage siden) @ Søren Agerskov
redigeret af Niels Munch, fredag 11. september, 2020, 21:56

Hej Søren,

Tak i lige måde; det var både et hyggeligt og interessant besøg i Flensburg.

[image]Vejunderføring for del af "Gl. Strandvej"/"Staurbyskovvej" under den tidligere Stribbane, nu "Strandvejen", 06.09.2020 (nm).

Og du har selvfølgelig helt ret; det er underføringen for "Staurbyskovvej", forlængelsen af del af "Gl. Strandvej" under jernbanen Middelfart-Strib. Denne strækning var indtil Lillebæltsbroens ibrugtagning i 1935 en del af den dobbeltsporede fynske hovedbane, der endte ved jernbanefærgeoverfarten Strib-Fredericia.

Herefter blev strækningen degraderet fra dobbeltsporet hovedbane til enkeltsporet godsbane. Den blev sluttet til Middelfarts nye station via havnebanen, som også blev omlagt fra den gamle til den nye station. Stribbanens østlige spor blev nedlagt og dets tracé brugt til anlæg af vej "Strandvejen" mellem Middelfart og Strib i 1935-36. Fra 1937 blev persontrafikken varetaget af DSB's rutebiler på den nye strandvej.

Efter godstrafikkens ophør fjernedes de sidste spor i 2000, og "Strandvejen" forbedredes bl.a. ved anlæg af cykelsti. At man havde brug for en bredere tracé til "Strandvejen" ses på udvidelsen af underføringens østside:

[image]Kig gennem underføringen mod vest og "Gl. Strandvej", 06.09.2020 (nm).

Stedet kan findes på Google StreetView.

Længere nordpå mod Strib Odde lå Strib Station med 2 færgelejer for overfarten til Fredericia:

[image]Strib Station ca. 1920. Kilde: Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn - billede nr. B681. Billedet er klikbart.

Bag færgegalgen midt i billedet ses stationsbygningen. Ude t.v. på Odden ses fyret, der i dag er omgivet af parcelhuse og villaer, og den mindre bygning midt foran er en smedje.

Færgehavn og stationsområde er i dag udlagt som lystbådehavn og mondæn bebyggelse, og eneste overlevende bygning fra banens tid er smedjen:

[image]Den gamle smedje ved bådehavnen i Strib med overfartsinspireret legeplads og skibsmast, 06.09.2020 (nm). Caféplanerne her forblev indtil videre planer.

Et stykke mod syd ad "Gl. Strandvej", mellem kystlinien og "Strandvejen", findes et stort, grønt areal under den nye Lillebæltsbro:

[image]Den nye Lillebæltsbro mod vest, 06.09.2020 (nm).

Her var der byggeplads under broens opførelse, og ellers afholdes her bl.a. "Rock under broen", dog aflyst 2020 p.g.a. coronaen.


Bedste hilsener
Niels

Gæt en vejunderføring - løst (epilog, færgelejer Strib)

af Niels Munch @, tirsdag 22. september, 2020, 14:59 (3 dage siden) @ Niels Munch

Ovenfor viste jeg dette billede:

[image]Strib Station ca. 1920. Kilde: Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn - billede nr. B681. Billedet er klikbart.

Hvorvidt billedet er fra 1920, må andre vurdere; men leje 1 og 2 var de oprindelige lejer, som også figurerer på en sporplan fra 1895. Det gør leje 3 og lejet til oplægning af reservefærgen imidlertid først på en sporplan fra 1908; begge sporplaner findes i Signalposten 1971/2, og et foto fra nyere tid er dette:

[image]Færgeleje 3 Strib ca. 1955. Til venstre Strandvejen, midt i billedet Smedjen og ved indermolen muslingekogeriet, senere marsvinestation og fra 1979 klubhus for Strib Bådeklub. Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn - Nummer: B1169. Billedet er klikbart.

Godsbanen anes i Strandvejens nærmeste side, og "smedjen" er den, der er bevaret (og ikke "smedjen" på billedet med leje 1 og 2). Men hvornår leje 3 og reservelejet er anlagt, har jeg ikke lige fundet.

Kommer man om på den anden side af fyret til Nordenbro, var her et færgeleje, som Preben Nørgaard fandt i 1970:

[image]Færgeleje i Strib 1970 (Preben Nørgaard).

Her forsøgte private sig med først en bilfærge, fra 1942 til 1970 en person- og cykeloverfart, senest med dette fartøj:

[image]P 745 STRIB i Gammel Havn, Fredericia 1970. Fotograf: Peter Honoré. Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn - Nummer: B330486. Billedet er klikbart.

Endelig fotograferede Preben Nørgaard stationsbygningen, der så skammeligt nedbrændte i 1995:

[image]Stationsbygningen i Strib 1970 (Preben Nørgaard).

Link, som anbefales: http://my1287.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=215:strib-banegar... .


M.v.h.
Niels

Avatar

Gæt en vejunderføring - løst (epilog, færgelejer Strib)

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, tirsdag 22. september, 2020, 18:20 (2 dage siden) @ Niels Munch

[image]Færgeleje i Strib 1970 (Preben Nørgaard).


Mon det var samme færgeleje, jeg fotograferede 19. oktober 1978?

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

[image]Ukendt færgeleje i Strib 19. oktober 1978. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.

Gæt en vejunderføring - løst (epilog, færgelejer Strib)

af Niels Munch @, tirsdag 22. september, 2020, 19:21 (2 dage siden) @ Thomas Boberg Nielsen

Mon det var samme færgeleje, jeg fotograferede 19. oktober 1978?

[image]Ukendt færgeleje i Strib 19. oktober 1978. Fotograf: Thomas Boberg Nielsen.


Ja Thomas, det kan der næppe herske tvivl om. Efter overfarten gav op - på grund af dels den nye Lillebæltsbro, dels et udslidt 50-årigt fartøj - var man ikke sen til at få færgelejet nedlagt:

[image]Foto fra Fredericia-Strib overfarten ved Norden Bro, omkring nedlæggelsen af færgefarten i 1970. Man bemærker en stor kran i færgelejet.
Fotograf: P. A. Honoré. Lokalarkivet for Strib-Røjleskov Sogn - Nummer: B1328. Billedet er klikbart.

I dag er der en solid bådebro, hvorfra Sophiæodde Saluteringslaug ved særlige lejligheder affyrer deres kanoner (den ene ca. i retning Erritsø :-P ).


Bedste hilsener
Niels

Gæt en vejunderføring (+1 foto)

af Niels Munch @, fredag 11. september, 2020, 21:27 (13 dage siden) @ Søren Agerskov

Kære Søren,

Da du "overraskende hurtigt" løste gætteren fra Strib, har du vundet retten til at fortsætte med gættelegen, såfremt du også kan gætte denne underføring :-D :

[image]

Andre er naturligvis velkomne; det gælder om at komme først, og sværhedsgraden er vel på niveau med Strib +/- noget forhåndskendskab ;-) .


God fornøjelse
Niels

Gæt en vejunderføring (+1 foto)

af Carsten, Valby, fredag 11. september, 2020, 22:39 (13 dage siden) @ Niels Munch

Hej Niels

Angelburger Strasse?

Mvh

Carsten

Gæt en vejunderføring (+1 foto)

af Søren Agerskov, fredag 11. september, 2020, 22:39 (13 dage siden) @ Niels Munch

Kære Niels

Nu forudsætter du, at man enten var med på turen i tirsdags eller har lidt forhåndskendskab til Flensburg.;-)

Det ligner Angelburger Strasse i Flensburg, hvor gaden bliver ført under den tidligere havnebane (dermed får vi det historiske på banen).

Hvis du vil godkende svaret, er jeg parat til at komme med et bidrag til stafetten i morgen.:-)

MVH
Søren

Gæt en vejunderføring (+1 foto)

af Søren Agerskov, fredag 11. september, 2020, 22:43 (13 dage siden) @ Søren Agerskov

Carsten var lige foran med samme gæt. Hvis Niels er enig i svaret, synes jeg, at du skal gå videre med sagen.:-)

MVH
Søren

Gæt en vejunderføring (+1 foto)

af Carsten, Valby, fredag 11. september, 2020, 23:08 (13 dage siden) @ Søren Agerskov

Hej Søren

Jeg er ikke i nærheden af mit arkiv, så jeg overlader med glæde stafetten til dig:-)

Mvh

Carsten

Gæt en vejunderføring (atter løst)

af Niels Munch @, lørdag 12. september, 2020, 08:55 (13 dage siden) @ Søren Agerskov

Kære Carsten og Søren,

I var begge i mål i selvsamme minuttal 22:39 med det rigtige svar "Angelburger Straße". Der kan således kun være et mulehår mellem jer; men i stedet for, at jeg skal plage Tommy for et målfoto, har I selv ordnet sagen således, at Søren tager stafetten, hvilket vi glæder os til :-) .

Broen over "Angelburger Straße" bærer Flensburger Hafenbahn, der i sin oprindelige udstrækning var ca. 4,5 km og også i nyere tid er blevet befaret med tog, f.eks. i forbindelse med "Dampf Rundum" arrangementer.

Især på vestsiden af fjorden er sporet blevet asfalteret, f.eks. på en strækning, der tjener som "busgade" for bl.a. rute 110 fra Krusaa.


Bedste hilsener & tak for medspil
Niels

Gæt en vejunderføring (atter løst)

af UTJ, lørdag 12. september, 2020, 11:13 (13 dage siden) @ Niels Munch

Sporet på vestsiden i busgaden kan i princippet stadig befares til værftet, men bruges ikke og tilslutningen "oppe" ved Flensborgs rundbane er afbrudt. Der drømmes enten om "rigtige" tog til centrum igen eller en letbane på havnebanen. På østsiden af havnen vil man gerne byudvikle, men det kræver høringer mv. i tysk medindflydelsestempo.

--
ئۇلغىك

Sukkerkogeriet Odense
Sukkerkogeriet Odense
Sukkerkogeriet Odense åbnede i december 1873 som en af de første sukkerfabrikker i Danmark. Sydfynske Jernbaneselskab forestod i starten driften på fabrikken indtil man selv begyndte at indkøbe brugte lokomotiver. Her er historien om Odense Sukkerfabrik.
 Læs artiklen 

Danske privatbaner

Læs historien om:
Haderslev Amts Jernbaner
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen