Avatar

Elektrofører/lokomotivfører

af Futfar @, Kajerød, torsdag 08. oktober, 2020, 18:50 (23 dage siden)

Ærede forum..

Jeg har været så letsindig - hvilket jo slet ikke ligger til mig - at love en god ven i Flensborg, at dette forum kunne oplyse følgende:

- Hvornår indførtes ændringen hos DSB fra at have elektroførere og lokomotivførere, og til 'kun' at have lokomotivførere ?
- Hvad var forskellen på disses uddannelse, da begge begreber fandtes ?

Det var vel ikke kun at S-banen havde andre signaler end dem der kørte på 'de lange skinner', der har vel - udover en differentieret strækningsuddannelse - også været andre forskelle ?

Da S-banen blev indviet i 1934(?), var der jo ikke andre strækninger der havde køreledninger, så der kunne forskellen jo være tydelig, men nu er man jo så i gang med at elektrificere en del strækninger, langt om længe, og var det så ved de første el-strækningers ibrugtagen man ændrede stillingsbetegnelserne ? Og kan førere af S-tog - efter omskoling - i dag køre på det øvrige net ?

--
Med venlig hilsen

Futfar.

Elektrofører/lokomotivfører

af Peer Pedersen, fredag 09. oktober, 2020, 06:36 (23 dage siden) @ Futfar

Begrebet Elektrofører er en stilling der blev oprettet for at hjælpe fyrbødere og senere Togbetjente der kom i klemme i Tjenestemands systemet ved manglende mulighed for udnævnelse til lokomotivfører og eller togfører. Da stillingen som Togfører på S. banen blev afskaffet og en mands betjeningen indført stod mange togbetjente reelt uden mulighed for forfremmelse til togfører.
Elektroførerne blev aflønnet som lokomotivførere med basisuddannelse.
S. togs personalet har i min tid hørt til og blev tjenestefordelt på Københavns godsbanegårds maskindepot.
Selve tjenestefordelingen i det daglige blev foretaget af en lokal depot leder og lokale lokomotivmestre.
Jeg kørte på S. banen fra 1968 til 1971.
Med den øgede udvidelse af S. banen blev behovet for S. tog førere så stort at ny udnævnte lokomotivmedhjælpere fra hele landet blev tvangsforflyttet til Godsbanegårdens maskindepot med henblik på at køre S.tog. Lokomotivmedhjælper blev man efter 2 år som Lokomotivmedhjælper aspirant på prøve.
I dag er DSB S. tog en selvstændig virksomhed hvor ansatte lokomotivførere er ansat og de kan derfor ikke som tidligere søge om forflyttelse til anden tjeneste uden for DSB S. tog.
Hilsen Peer

Elektrofører/lokomotivfører

af Carsten, Valby, fredag 09. oktober, 2020, 07:33 (23 dage siden) @ Peer Pedersen

Hej Peer

Du er ikke helt opdateret, S-tog er i dag en fuldt integreret enhed, underlagt samme underdirektør som Fjern & Regional.

Mvh

Csrsten

Elektrofører/lokomotivfører

af Oversmeden, fredag 09. oktober, 2020, 08:38 (23 dage siden) @ Futfar

Som jeg husker det, så var en "eletrofører" i begyndelsen en art slutstilling. Du kom ikke videre derfra.
Det ændres på et tidspunkt - måske omkring 1970 da der kommer en ændring af lokomotivføreruddannelsen deromkring.

En vis beskrivelse kan faktisk findes i bogen "Jernbaneliv IV". Der er en ganske god fortælling om hvorledes personalet kunne avancere fra fyrbøder til lokomotivføre. Ligeledes indeholder bogen "lokomotivets mænd" en vis beskrivelse af uddannelsen.

Intet er dog statisk og de senere år har givet betydet ændringer, som jeg på ingen måde er ajour med.
Uanset hvilken periode vi snakker, så syntes det som om at der var særlig uddannelse til de enkle grupper af trækkraft så som S-tog, Mo, strækningslokomotiver (GM'erne). Derudover togsæt. Ma-lyntogene var de "fine" tog og da gruppen var lille og frafaldet lille, så var der ikke behov for så mange på dén uddannelse. Måske af samme grund var det kun "gode mænd" som slap gennem nåleøjet til Ma?

Avatar

Elektrofører/lokomotivfører

af Morten Flindt Larsen, København K, lørdag 10. oktober, 2020, 12:17 (22 dage siden) @ Oversmeden

Som jeg husker det, så var en "eletrofører" i begyndelsen en art slutstilling. Du kom ikke videre derfra.
Det ændres på et tidspunkt - måske omkring 1970 da der kommer en ændring af lokomotivføreruddannelsen deromkring.

Nope! Det blev ændret i min tid ved banen, vistnok omkring 1990. Så vidt jeg husker, er det omtalt i banebøgers 75 års jubilæumsbog for S-banen.

--
Med vanlig venlig hilsen
אתה אדם סקרן, הא

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Elektrofører/lokomotivfører

af Georg Schmidt, lørdag 10. oktober, 2020, 12:02 (22 dage siden) @ Futfar

Iflg. Ordre A 1948.
[image]
M v h
Georg

Avatar

Elektrofører/lokomotivfører

af Futfar @, Kajerød, søndag 11. oktober, 2020, 19:05 (20 dage siden) @ Georg Schmidt

Til alle der har svaret på mine spørgsmål.

Mange tak for Jeres - noget divergerende svar...

Jeg havde ikke forudset at det var så kompliceret at svare.. Men alligevel, min eneste ansættelse har været i Forsvaret, og et tilsvarende spørgsmål til mig omkring titler og lignende i Forsvaret, var nok blevet tilsvarende 'kringelkroget'.

"Statens veje er uransagelige" - undskyld citatfusk - og jeg går således ud fra - måske fejlagtigt - at fjernelse af tjenestemandsloven har gjort tingene nemmere at finde ud af, i hvert fald hvad angår den lange række af titler/under/over/assistent-titler.
Men nu er det måske blevet endnu mere 'en jungle', efter at alt, tilsyneladende, er blevet 'djøfficeret'...
Men tak alligevel for svar.....

--
Med venlig hilsen

Futfar.

Avatar

Elektrofører/lokomotivfører - tjenestemandsloven

af Thomas Boberg Nielsen ⌂ @, Spor 44, Godsbanen, Aalborg, søndag 11. oktober, 2020, 19:36 (20 dage siden) @ Futfar

fjernelse af tjenestemandsloven har gjort tingene nemmere at finde ud af


Blot for en god ordens skyld:

Tjenestemandsloven lever skam i bedste velgående - der er blot ikke ret mange, der bliver ansat efter den mere. Min personlige holdning - og erfaring - er i øvrigt, at tjenestemandsloven på ingen måde er svær at finde ud af eller administrere efter - der er bare ikke ret mange, der har erfaring med - og rutine og sikkerhed i - at administrere efter den.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/511

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen