Avatar

Fra historiens tåger....

af Morten Flindt Larsen, København K, 27/11 2022, 15:59 (68 dage siden)

... er dette tågede foto af et tog ved en perron (ikke kaj) dukket op, men jeg han ikke lure, hvor henne i landet det er. Bemærk den korte person- og postvogn med kort svalegang. De mange marinesoldater tyder måske på, at det er en havneby, men billedet må IKKE give anledning til flere soldaterhistorier. Hvem kan hjælpe med tid, sted og anledning?

[image]

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Fra historiens tåger....

af Børge Sundahl, 27/11 2022, 16:57 (68 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

Det kunne måske være et HVJ-tog
Hørve-Værslev havde en person- og postvogn med kort svalegang
Børge

Fra historiens tåger....

af Niels Munch, 27/11 2022, 17:23 (68 dage siden) @ Morten Flindt Larsen

... er dette tågede foto af et tog ved en perron (ikke kaj) dukket op, men jeg han ikke lure, hvor henne i landet det er. Bemærk den korte person- og postvogn med kort svalegang. De mange marinesoldater tyder måske på, at det er en havneby, men billedet må IKKE give anledning til flere soldaterhistorier. Hvem kan hjælpe med tid, sted og anledning?

[image]

Hej Morten,

På billedet ses i venstre side både hærfolk og marinegaster, og blandt jernbanepersonel og civilister i højre side ses en hærofficer. Umiddelbart tænker jeg på sammendragning af sikringsstyrken ved 1VK. Skulle marinerne påmønstre, og i givet fald hvor?

Person- og postvognen med svalegang har 4 fag i passagerafsnittet, er pladebeklædt og har tilsyneladende ventilation over de træindfattede vinduer. Eneste vogn, jeg kender, med det signalement er RNoJ D 11 (der sidenhen blev til RØHJ M 3). Havde andre baner denne type?

Er den 5 fags personvogn også pladebeklædt og med ventilation over vinduerne? I givet fald er det en type, der fandtes ved AHB og AHJ, både fra Arlöf og Scandia, samt ved RHJ.

Jeg kommer p.t. ikke videre - hjælp :-( !

M.v.h.
Niels

Fra historiens tåger....

af UTJ, 27/11 2022, 17:46 (68 dage siden) @ Niels Munch

RØHJ/RØJ/RNoJ er et meget godt bud. Læg mærke til at personvognene ikke har tagventiler på taget - RØJ's personvogne havde jalousi over vinduerne.
Pakvognen er nok "Bagagevogn med Varmekedel" efter Scandias tegning 9295 E 15/E21 som ikke rigtig har nogen skrotdato nogensteder (lop 9520 mm/aks 5000) og som var træbeklædt (malet fyr). Det man ikke ser af rejsegodsvognen er afdelingen med varmekedel og den enkeltdør i begge sider som var helt op til gavlen (ikke en EH som Tommy har tegnet!). Vinduet i vognen til venstre for kukkassen er i øvrigt et dørvindue, da der var selvstændig indgang til tjenesterummet, i modsætning til de fleste af den type rejsegodsvogne som kun havde adgang fra godsrummet.

Mon ikke det er i Ringkøbing og RØJ-toget er ikke det som alle de mange personer skal med, men i stedet venter de på et DSB-tog?

Spændende billede, ikke mange havde fotoapparater i stilling til togfotografering derude vestpå :-)

--
ئۇلغىك

Fra historiens tåger.... måske løst (+2 fotos)?

af Niels Munch, 27/11 2022, 18:03 (68 dage siden) @ UTJ
redigeret af Niels Munch, 27/11 2022, 18:51

Ja, personvognen kunne godt stemme med RØJ C 1 - 3.

Ved nærmere eftersyn ser marinegasterne ret tyske ud; det er især hueføringen - tilsyneladende med kokarde i fronten, hvor den danske hue altid har haft kokarde i højre side. I modsætning til hærsoldaterne er marinerne ubevæbnede.

PS: Det er nok internerede tyske marinere efter Træfningen ved Bjerregård 1. sep. 1917 http://ribewiki.dk/da/Tr%C3%A6fningen_ved_Bjerreg%C3%A5rd_1._sep._1917 . De sendtes til internering i Odense, og nogle havnede endog på Mosede Fort.

[image]

PPS: Der kommer lige et foto mere:

[image]
Internerede tyske marinesoldater efter træfning ved Bjerregaard den 01.09.1917. Postkort 1917. Fotograf: Ukendt. Ringkøbing Lokalhistoriske Arkiv - Nummer: B3028. P.t. "klikbart".

M.v.h.
Niels
Var det en soldaterhistorie?

Fra historiens tåger.... måske løst (+2 fotos)?

af UTJ, 27/11 2022, 18:54 (68 dage siden) @ Niels Munch
redigeret af UTJ, 27/11 2022, 19:17

Tid passer nok meget godt. Taget på E 15 er sunket en smule over godsrummet og derfor er den ikke helt nyleveret.
Mon ikke det er Ringkøbing 1917

--
ئۇلغىك

Fra historiens tåger.... løst - Ringkøbing 1917

af Niels Munch, 27/11 2022, 21:44 (68 dage siden) @ UTJ

Mon ikke det er Ringkøbing 1917

[image]

Og stammen er en RNoJ-stamme, der intet med "optrinnet" har at gøre.

Mon ikke vi kan indsnævre tiden til september; man tøvede næppe ret længe med at videresende de tyske marinegaster, der skulle interneres andre steder end i Ringkøbing. Ude t.h. ses en herre i bowler, som jeg tyder som en dansk myndighedsrepræsentant, tale med én i en moderne kasket, som jeg tyder som den tyske flotillechef. Allerede under 1.VK havde Kaiserliche Marine indført denne kaskettype, jeg i 1950'erne kaldte "MY-kasket", endnu senere benævnt "pilottype". Ældre marine-kaskettyper havde en slående lighed med datidens danske jernbanekasketter; nogle af "de mange jernbanemænd" på billedet kan derfor meget vel være befalingsmænd i Kaiserliche Marine. Den danske hærofficer er givetvis den stedlige kommandant.

M.v.h.
Niels

Avatar

Fra historiens tåger.... løst - Ringkøbing 1917

af Morten Flindt Larsen, København K, 27/11 2022, 22:32 (68 dage siden) @ Niels Munch

Og stammen er en RNoJ-stamme, der intet med "optrinnet" har at gøre.

Mon ikke vi kan indsnævre tiden til september; man tøvede næppe ret længe med at videresende de tyske marinegaster, der skulle interneres andre steder end i Ringkøbing.

Hejsa,

En udførlig beretning om træfningen ved Bjerregaard findes i Jyllandsposten for 2. september 1917.

… og for 3. september 1917.

Og i Berlingske for 2. september 1917.

… og for 7. september 1917.

Jyllandsposten bringer den 7. september 1917 et ”Nattelegram”:
[image]

Endelig omtales den 16. september bl.a. en olie-kilde ved Ribe (!) (ved Putin mon noget om den?) og at der sættes ekstra bevogtning på tyskerne.

Herefter synes jeg ikke at kunne finde noget om sagen. Næh!

--
Med vanlig venlig hilsen
Morten F. Larsen

En pessimist ser en mørk tunnel.
En optimist ser lyset for enden af tunnelen.
En realist ser et godstog.
En lokomotivfører ser tre idioter, der står midt i sporet og stirrer tomt frem for sig.

Fra historiens tåger.... løst - Ringkøbing 1917

af Niels Munch, 28/11 2022, 10:07 (67 dage siden) @ Niels Munch
redigeret af Niels Munch, 28/11 2022, 10:31

@ Ulrik og Morten: Mange tak for jeres supplerende kilder!

Flere steder nævnes kaptajn (i nutidens terminologi major) G.W. Gertz som chef for den vagtstyrke, der i Ringkøbing bevogtede de tyske marinere efter træfningen ved Bjerregaard 01.09.1917, her fotograferet ved Ringkøbing Gl. Skole:
[image]

KN Gertz og hustru korresponderede flittigt pr. postkort, som blev gemt således, at en større samling nu beror ved lokalhistorisk arkiv i Nyborg, deres hjemby. Samlingen og dens ophav er beskrevet her: https://bibliotek.dk/da/moreinfo/netarchive/870971-tsart%253A35114211 .

Hans opgave med bevogtningsdetachementet er også beskrevet (uddrag):

William Gertz var i 1917 tjenestegørende ved 29. bataljon hjemmehørende i Viborg. 1. verdenskrig var gået ind i sit tredje år, og selv om Danmark ikke var krigsførende, blev dansk territorium af og til berørt. Den 1. september 1917 var 29. bataljon i Esbjerg, og bataljonsbefaling nr. 122 indeholdt bl.a.:
"Til assistance for den civile Øvrighed ved Internering af Mandskab fra tyske armerede Minetravlere, der af engelske Søstridskræfter er tvunget i Land paa Bjerregaard Strand, Holmslands Klit,… skal afgives et Kommando paa 40 menige med det fornødne Befalingsmandspersonale u. komm. af 1 Kaptajn.
Til denne Tjeneste beordres Kaptajn G.W. Gertz."

Træfningen ved Bjerregaard beskrives også, men det fremgår desværre ikke, hvornår opgaven i Ringkøbing var løst, og de internerede blev sendt videre. Og dermed har vi stadig ingen eksakt dato for startbilledet.

Nå, ikke flere soldaterhistorier - Webmaster kommer bare efter os .....

Bedste hilsener
Niels

Avatar

RNoJ E 21

af Tommy Nilsson ⌂, Ringsted, 28/11 2022, 12:35 (67 dage siden) @ UTJ

Pakvognen er nok "Bagagevogn med Varmekedel" efter Scandias tegning 9295.

Hvor finder jeg tegning 9295?

--
[image]

Danske privatbaner

Læs historien om:
Amtsbanerne på Als

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak