Avatar

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Tommy Nilsson ⌂, Ringsted, 18/2 2023, 17:04 (520 dage siden)

Jeg har i dag været til bisættelse af min gamle ven Erik V. Pedersen - også kendt som blot EVP. Erik døde i sit hjem i Ballerup tirsdag den 7. februar 2023 efter længere tids sygdom.

I jernbaneentusiastkredse er Erik kendt af de fleste - enten via tidsskriftet Signalposten eller via Erik´s hjemmeside evp.dk. Erik skriver selv om begyndelsen på hans interesse for modeljernbaner her:
http://evp.dk/index.php?page=dansk-model-jernbane-klub

I mange år var Erik medlem af Modeljernbaneklubben H0 i Albertslund og den dag i dag, står der mange af Erik´s bygninger på anlægget. Disse bygninger blev bygget på grundlag af Skadhauge tegninger, og såvel tegninger som byggeproces blev brugt i artikler i Signalposten. I Signalposten 1989/3 kan man f.eks. læse artiklen om bygning af et større fabrikskompleks, hvor alle bygninger er bygget af Erik.

Udover bygninger kunne Erik også bygge rullende materiel, hvor den efterhånden legendariske MO-vogn bygget af en konservesdåse, fortjener omtale.

Klikker man rundt på evp.dk, vil man se, at Erik havde mange andre interesser end blot jernbaner (men dog interesser, der kunne omsættes til modeller), f.eks. sporvogne, færger, transformatorstationer, fyrtårne og kirker.

I arbejdslivet var Erik ansat i DSB (naturligvis) i 40 år med start i Svebølle i 1956, som der kan læses om her:
http://evp.dk/index.php?page=svebolle
Privat var Erik gift med Birgit i over 60 år og de fik sammen 3 børn.

Første gang jeg stødte på Erik var i 1970´erne, hvor jeg fandt ud af, at man på biblioteket kunne låne hele årgange af Signalposten - og de blev læst igen og igen. Omkring år 2000 meldte jeg mig ind i Modeljernbaneklubben H0 i Albertslund, hvor Erik var aktiv, og jeg blev bl.a. inviteret hjem for at se hans model af Kalvehavebanen inklusiv rullende materiel - ganske imponerende.
Siden da var vi i løbende kontakt og Erik har bl.a. leveret utallige billeder at lokomotiver og vogne til Jernbanen.dk (Jeg har også leveret enkelte billeder den modsatte vej).

Også mange forfattere til jernbanebøger har kunnet nyde godt af Erik´s store billedsamling som han flittigt delte ud af.

Hjemmesiden evp.dk begyndte at volde problemer og jeg hjalp flere gange Erik med at komme videre. Sidst jeg besøgte Erik var for ca halvanden år siden, hvor vi aftalte, at den dag Erik “stemplede ud” (hans eget udtryk), skulle jeg arve hans hjemmeside med det formål, at videreføre den og forhindre, at alt blev slettet. Hjemmesiden er en guldgrube af billeder og informationer, og efterhånden Danmarkshistorie, så det ville være katastrofalt, hvis det hele gik tabt. Det er vi nu i gang med at sikre ikke sker. På kort sigt sker der ingen ændringer - på længere sigt bliver nogle af materielsiderne nok slået sammen med de tilsvarende sider på Jernbanen.dk - der er allerede en del overlap.

På sigt skal Erik´s negativer og øvrige store billedsamling også sikres for eftertiden.

Min sidste kontakt til Erik var i december, hvor han på email lød nogenlunde optimistisk. I begyndelsen af februar svarede kan ikke på mine mails og i går fik jeg forklaringen: Erik havde “stemplet ud” for sidste gang.

Æret være Eriks minde.

--
[image]

Avatar

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Michael Deichmann ⌂, Gribskov kommune, 18/2 2023, 17:51 (520 dage siden) @ Tommy Nilsson

Hvil i fred, Erik. Kondolerer til familie og nære venner.

Jeg fik aldrig mødt Erik IRL, men har da bidraget på hans side med en transformatorstation på Dyrehavsbakken og flere mail-udvekslinger gennem tiden - nogle af dem citeret på hans side.
Erik havde selv meget travlt med at andre sørgede for at deres "efterladenskaber" blev bevaret, så det glæder mig at Erik på forbilledlig måde har "Testamenteret" det hele til bl.a. dig Tommy. Nu må du så bare sørge for at der er sørget for dine fine sider, for vi ved aldrig hvornår vi skal herfra - men forhåbentlig om længe :-)

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Niels Munch, 18/2 2023, 18:23 (520 dage siden) @ Tommy Nilsson

Tak for den triste meddelelse.

I tidens løb har jeg haft en "on-off kontakt" med Erik, der startede med, at vi var nogle store knægte fra "JK57", der begyndte at frekventere DMJKs 0-anlæg under Højbanen på Nørrebro.

Der var Erik aktiv; bl.a. havde han anlagt en grusgrav på anlægget og bygget smalsporet materiel i 1:45 på basis af H0-dele. På det tidspunkt havde DMJK idéer om af etablere et nyt anlæg på Gb, og vi - som de H0-folk vi var - blev foreslået at etablere en H0-afdeling under DMJK.

I "Signalposten" 1964/2 og 1964/8 findes omtale af afdelingens stiftelse og gøremål, og JK57'eren Erik Schou Andersen (som vi desværre mistede for 5 år siden) var vores "talsmand".

Erik blev udpeget som vores sympatiske supervisor, og vi blev stillet udsigt at kunne disponere over (noget af) lokalet under Højbanen, når 1:45-aktiviterne var flyttet til Gb.

Selv om DMJKs H0-afdeling gik i sig selv p.g.a. knægtenes videreuddannelse og familiestiftelse m.v., bevarede bl.a. jeg kontakten med Erik uanset, hvor sporadisk den måtte være. Tættere blev den helt naturligt, da jeg ved skæbnens luner blev "privatbanemand", og endnu tættere qua internettets muligheder.

I al den tid har Erik på sin sympatiske og imødekommende facon været en stor inspirator inden for vores mangesidede jernbaneinteresse.

Stille hilsener
Niels

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af UTJ, 18/2 2023, 22:20 (520 dage siden) @ Niels Munch

EVP var inspirator og insisteren på up-cycling af kuglepennepatroner, konservesdåser og frugtkasser var jo både lidt besættelsestidsagtigt, men også i den grad forud for sin tid. Men EVP var også den sidste i Signalpostens gruppe som med redaktør Ulf Holtrup sørgede for en regelmæssig dosis jernbanehistorie og modelbygning. Med JBP's introduktion var jeg adskillige gange i Holte hos Alkjær og inspirationen i EVP's modelbyggerier og de ganske detaljeorienterede studier i snedkerværkstedet i Holte førte til lysten til selv at konstruere, bygge og dermed gengive sin egen lille version af udvalgte stykker jernbanevirkelighed. At bygge selv og bygge lige det man havde lyst til i stedet for fantasiløst at bladre et katalog med færdigproducerede modeller igennem.

--
ئۇلغىك

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Jens Bruun-Petersen, 19/2 2023, 21:53 (519 dage siden) @ Niels Munch

Det er med sorg, jeg hørte om Erik V Pedersens bortgang. Erik og jeg havde i 1990'erne et lille projekt med kortlægning og katalogisering af transformatortårne. Det var i sidste øjeblik - mange var allerede revet ned og erstattet af kedelige grå kasser. Erik koncentrerede sig om tårnene øst for Storebælt, og jeg fotograferede alle dem, jeg kom forbi vest for Storebælt. Erik satte billederne i system og lavede tegninger af alle dem, han havde mål på (eller kunne tælle mursten på). Jeg målte nogle få op, lidt afhængigt af disponibel tid. Hele samlingen af tegninger og foto blev (vistnok i slutningen af 1990'erne) overdraget til elektricitetsmuseet på Tangeværket, hvilket også var vores hensigt med indsamlingen af materialet.

På GHTJ har jeg to transformatortårne, bygget af EVP. Så der er strøm på!

Lørdag den 11. februar var jeg på Lolland og kørte ad snoede sideveje ved Hellinge ned mod Søllested. Og se - hvad stod der i vejkanten: Et transformatortårn! Uden ledninger, men at dømme efter skiltningen stadig i brug.
[image]
Her står ét af de sidste aktive transformatortårne ved Hellinge på Lolland den 11. februar 2023 (JBP).
[image]
Skiltningen på døren tyder på, at tårnet stadig huser en transformator. (JBP)

Jeg ville sende billederne til EVP, når jeg kom hjem. Men det var allerede for sent på det tidspunkt, så nu får I dem her i stedet til minde om et meget spændende projekt, som vi nåede at gennemføre. Tak til EVP for inspirationen!

Æret være hans minde.
Stille hilsener
Jens

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Steffen Dresler, 19/2 2023, 10:44 (519 dage siden) @ Tommy Nilsson

Kære Tommy

Tak for informationen vedr. Eriks V. Petersens (EVP) begravelse, trods det triste budskab. Jeg vidste ikke at EVP havde været så alvorlig syg, men det er også et stykke tid siden vi mødtes og talte sammen.

Der er ingen tvivl om, at EVP – bl.a. gennem Signalposten - har været inspirationen for mangen en kommende MJ´er eller for den sags skyld for interessen for virkelighedens jernbaner, blev vagt.

En absolut bestemt og stædig herre, hvis han følte sig snydt eller misbrugt, bl.a. andres misbrug af hans hjemmeside uden angivelser af, hvorfra informationerne kom. Men modsat absolut hjælpsom og villig til at hjælpe andre og give hans erfaringer med.

Med EVP er det for alvor begyndt at svinde ind af de jernbanefolk, der selv oplevede dampen og alt heromkring og som har dokumenteret det!! Ikke mindst det sidste.

Jeg er glad for, på det jernbanehistoriske område, at hans hjemmeside og hans arkivalier er sikret og ikke bare havnet hos en ”Karl smart” hvor det kun er mængden og omfanget der tæller over for andre. Men altså nu muligheden for stadig – og helt i EVP´s ånd - at formidlingen, tilgangen og bevarelsen for historikere eller bare jernbaneinteresserede er bibeholdt.

Æret være hans minde

Steffen Dresler

Avatar

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af T. Rithmester @, Struer, 19/2 2023, 20:22 (519 dage siden) @ Tommy Nilsson

Kondolerer til de efterladte.

--
Med venlig hilsen

Thomas Rithmester

Et dødsfald - Erik V. Pedersen - portræt

af Asger Christiansen, 19/2 2023, 21:02 (519 dage siden) @ T. Rithmester

Dette foto af Erik V. Petersen tog jeg i 2009

[image]

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Helge Erlandsen, 20/2 2023, 09:49 (518 dage siden) @ Tommy Nilsson

En trist besked. Jeg kom i kontakt med Erik, da vi projekterede M2 til Lufthavnen og vi eftersøgte Amagerbanens arkiv, der skulle vise sig at være spredt for alle vinde. Via "jungletrommerne" blev jeg henvist til Erik, der havde reddet en betydelig del af sagsarkivet, der havde ligget og flydt på gulvet et sted på Gb. Det meste var videregivet til Jernbanemuseet, men hvem havde gættet det. Det vigtigste var at få fat i korrespondancen om de mange skærende ledninger, så vi kunne dokumentere at banen var kommet først og at ledningerne lå som gæster hos banen. Eriks hjælp sparede os for et pænt, to-cifret millionbeløb. Mødet førte til en række bidrag til Eriks fantastiske hjemmeside om først Amagerbanen og siden andre emner, bl a Skagensbanen. Det var både hyggeligt og interessant at dele interesse med den altid seriøst engagerede Erik.

Æret være Eriks minde

Ps: Godt at høre at Eriks hjemmeside og kæmpe arkiv er i gode hænder.

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Søren fra KM ⌂, 20/2 2023, 18:55 (518 dage siden) @ Helge Erlandsen

Skærende ledninger.... Ak ja....
Hvad man ikke kunne få hjælp til Hos Erik var de protester der kom da M2 skulle bygges og det endte bla ved Italiensvej med en række ledninger der gik op til 6 meter under planum fordi man var usikker på om banen skulle graves delvist ned eller som det blev til, lægges med en Gabionvæg omkring.
Jeg synes personligt at Eriks negativer burde være havnet hos fx Banebasen.
-S

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Gerhard V., Region Stuttgart, 20/2 2023, 21:40 (518 dage siden) @ Tommy Nilsson

Hej,

det er nu virkligt trist… Det var for ti år siden at jeg købte min første danske modell, en Skinnebus fra OHJ, det var på turen hjem fra Sverige, jeg hade søgt efter en mj-forretning på nettet og vi ville videre til Skjoldenæsholm, så kiggede jeg forbi på sporet i Valby efter vi kom over broen. Hem igen ville jeg vide noget om køretøjet og falde straks over EVPs hjemmeside. Det var begyndelsen for min interesse for danske Privatbaner. Der kom mange inspirationer fra EVPs sider og jeg har nogle gange mailet med ham, også fordi han var medlem hos SHS, parterforeningen fra SHB i Stuttgart, hvor jeg er medlem og deler hans interesse for sporvogne. På sin side hade han fra tid til tid skrevet om nye bøger, og så købte jeg også bogen om træfærger, hvilket førte til et besøg på Egholm og Næssund i sidste år. Når der kom mindre og mindre indlæg på hans side i 2022 tænkte jeg ofte på ham og at han skrev at han ville ikke længere bygge modeller pga. helbredet (eller mangel av det) gjorde mig endnu mere sorgelig. Jeg er i dyb beundring at han har tænkt så klart på det tidspunkt når en ny webmaster skulle overtage efter han har stemplet ud for sidste gang.

Æret være Eriks minde.

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Skott, Skanderborg, 23/2 2023, 22:09 (515 dage siden) @ Gerhard V.

Det er godt nok en trist besked.
Har altid været utrolig positiv over Eriks store viden og lyst til at dele ud af samme. Jeg har læst mange af hans beretninger i bl.a. det hedengangne 'banen', hvor jeg især husker hans byggebeskrivelse af først en jernbanefærge og efterfølgende en færgehavn - En beskrivelse jeg blev så grebet af, at den skulle eftergøres, når jeg på et tidspunkt fik mulighed for det. Jeg er nu ved at nærme mig afslutningen af selvsamme, så jeg havde glædet mig til at sende Erik billeder af mit spæde forsøg på at følge hans beskrivelser og takke ham - Men desværre kom jeg for sent.

Men en stor tak til Erik og hans store arbejde for jernbanehobbyen og hans positive deltagelse i de forskellige diskussioner.

Æret være Eriks minde!

--
Med venlig hilsen

Tomas Skott

Avatar

Et dødsfald - Erik V. Pedersen

af Michael Deichmann ⌂, Gribskov kommune, 11/3 2023, 08:39 (499 dage siden) @ Tommy Nilsson

Det her blev så vidt jeg kan se Eriks sidste bidrag til denne side, og det er da ikke det værste bidrag.

--
Venligst

Michael Deichmann

[image][image][image]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak