Fredensborg Station (8 billeder)

af Niels Munch, 8/11 2023, 16:32 (254 dage siden)

Hej i Forum,

Lidt november-kratluskeri i Nordsjælland bragte én forbi Fredensborg Station:

[image]
Fredensborg Station (1864, arkitekt Vilhelm Carl Heinrich Wolf), 07.11.2023 (nm).

Selv om den var en "DSB-station", aftvang den i tidens løb interesse; dels fandt man på "Lille Nord" de sidste Mo-vogne, der afløstes af DSBs version af Y-toget, dels blev den jo "privatbanestation", da staten pr. 01.01.2001 overdrog hele "Lille Nord" til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), som stiftede ejer- og infrastrukturselskabet Hovedstadens Lokalbaner A/S (HL) med værdien af "Lille Nord" som apportindskud. HL er i dag en del af Lokaltog-koncernen.

[image]
Mo 1857-Bhs-Pbh i Fredensborg, 01.08.1979 (nm). Bemærk postvognsløbet, der vist havde Hälsingborg som mål.

[image]
ML 4902 ff mod Helsingør krydser Mo-tog i Fredensborg, 08.09.1984 (nm).

Jf. statens aftale med HUR fortsatte DSB S-Tog driften af "Lille Nord" med ML-tog, indtil Lokalbanen A/S pr. 01.01.2007 indsatte LINT. Samtidig overtog Lokalbanen A/S vedligeholdelsen af infrastruktur m.v. fra Banedanmark, og fjernstyringen blev lagt ind i HLs fælles driftscentral.

À propos post, så ses på det nutidige billede, at posthuset er væk. Det blev nedrevet i 1988. En tegning af posthuset i jernbanekilder.dk under "Fredensborg" er dateret 1914, men bygningen optræder på ældre billeder.

[image]
Posthuset, Stationsvej 4 i Fredensborg, nedrives, 17. november 1988. Fotograf: Knud Rauff Nielsen. Arkiv: Fredensborg - Nummer: F1423.

Stationen har stadig betjent billetsalg, og så rummer bygningen "Den Kongelige Ventesal", hvis indretning og anvendelse er beskrevet nærmere *her*.

[image]
Interiør, Den Kongelige Ventesal i Fredensborg 1953. Fotograf ukendt. DJM Fotosamling - scannr. DJM01-00004714.

Selv om ventesalen fortsat anvendes, er tiden, hvor selve jernbanen her indgår i royale arrangementer, vist forbi.

[image]
Udsmykket kongeligt særtog (med litra FS) i Fredensborg 1891. Fotograf ukendt. DJM Fotosamling - scannr. DJM02-00009537.

Medens jeg således faldt i staver, blev det togtid, og handskerne måtte a' igen:

[image]
2 Lokaltog LINT krydser på Fredensborg Station, 07.11.2013 (nm).

..... og idéerne, der afstedkom denne situation, synes gjort til skamme:

[image]
Underskriftindsamling mod planer om nedlæggelse af "Lille Nord"; 512 protestunderskrifter blev afleveret til DSB trafikchef Erik Møgelhøj på Fredensborg Station. Lokalavisen for Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner, nr. 13 af 28.03.1990. Fotograf: Knud Rauff Nielsen. Arkiv: Fredensborg - Nummer: F1620.

Bedste hilsener
Niels

Avatar

Fredensborg Station (8 billeder)

af T. Rithmester @, Struer, 8/11 2023, 17:39 (254 dage siden) @ Niels Munch

Kære Niels

Tak for billeder fra Fredensborg.
Så du noget til remisen ?
Der var jo "fut" i den på et tidspunkt.

--
Med venlig hilsen

Thomas Rithmester

Fredensborg Station (8 billeder)

af Niels Munch, 8/11 2023, 17:50 (254 dage siden) @ T. Rithmester

Tak for billeder fra Fredensborg.
Så du noget til remisen ?
Der var jo "fut" i den på et tidspunkt.

Kære Thomas,

Remisen ligger der endnu; men jeg var ikke tæt nok på til at kunne bedømme tilstanden. Så jeg ved p.t. ikke mere, end der kan læses i denne tråd: https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=68230 .

Bedste hilsener
Niels

Avatar

Fredensborg Station (8 billeder)

af T. Rithmester @, Struer, 8/11 2023, 17:56 (254 dage siden) @ Niels Munch

Tak for billeder fra Fredensborg.
Så du noget til remisen ?
Der var jo "fut" i den på et tidspunkt.


Kære Thomas,

Remisen ligger der endnu; men jeg var ikke tæt nok på til at kunne bedømme tilstanden. Så jeg ved p.t. ikke mere, end der kan læses i denne tråd: https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=68230 .

Bedste hilsener
Niels

Kære Niels

Tak :-)

--
Med venlig hilsen

Thomas Rithmester

Fredensborg Station sikringsanlæg

af Knarbjerg ⌂, 8/11 2023, 20:31 (254 dage siden) @ Niels Munch

Fredensborg Station har stadig det gamle sikringsanlæg type 1954 fra DSB tiden.
På billedet er stationen i "lokaldrift" den 9. august 2023 da fjernstyringen var gået sig en tur

Man bemærker at, der stadig er en knap til oplåsning af sporskiftet ind til sidesporet, selvom dette for længst er fjernet.
[image]

Fredensborg Station sikringsanlæg

af K564, 8/11 2023, 22:21 (254 dage siden) @ Knarbjerg

Fredensborg Station har stadig det gamle sikringsanlæg type 1954 fra DSB tiden.

Hej
Det er ikke det gamle sikringsanlæg. Jeg var på uddannelse i Fredensborg tilbage i 1987. Der var det et forenklet anlæg. Kun indkørsel signaler og kun spor isolation i sporskifterne. Den type som hang på væggen.
Hilsner Keld

Fredensborg Station sikringsanlæg

af Knarbjerg ⌂, 9/11 2023, 09:06 (253 dage siden) @ K564

Min fejl :-( Jeg skrev "det gamle sikringsanlæg" fordi, 54-anlægget er det eneste af sin art på Lokaltogs strækninger i Nordsjælland, hvor de øvrige stationer er udstyret med E80 sikringsanlæg. Og jeg gjorde så den fejl at tage det for givet at, det måtte være det gamle sikringsanlæg fra DSB tiden.

Tilbage i 1987 var Fredensborg betjent af lokal stationsbestyrer, og 54-anlægget er sandsynligvis kommet i forbindelse med at, man har ombygget stationen til fjernstyring.
Om ombygningen er sket i forbindelse med overdragelsen af strækningen til Lokalbanen eller tidligere, ved jeg ikke.
Men der er helt sikkert andre herinde, som kan svare på det spørgsmål:-)

Fredensborg Station sikringsanlæg

af Niels Munch, 9/11 2023, 11:05 (253 dage siden) @ Knarbjerg

Min fejl :-( Jeg skrev "det gamle sikringsanlæg" fordi, 54-anlægget er det eneste af sin art på Lokaltogs strækninger i Nordsjælland, hvor de øvrige stationer er udstyret med E80 sikringsanlæg.

Dog var Lokaltogs spor på Hillerød station station styret af Banedanmarks 1912/46 elektromekanisk sikringsanlæg, indtil Hillerød blev omfattet af CBTC med SICAS S/ sikringsanlæg fra Siemens

Og jeg gjorde så den fejl at tage det for givet at, det måtte være det gamle sikringsanlæg fra DSB tiden.

Jeps.

Tilbage i 1987 var Fredensborg betjent af lokal stationsbestyrer, og 54-anlægget er sandsynligvis kommet i forbindelse med at, man har ombygget stationen til fjernstyring.

Ja, det er rigtigt, men på et tidspunkt (i starten af 1997) blev anlægget ombygget til fjernbetjening fra Kommandopost Hillerød.

Om ombygningen er sket i forbindelse med overdragelsen af strækningen til Lokalbanen eller tidligere, ved jeg ikke.

I forbindelse med, at Lokalbanen fik overdraget driften af strækningen, blev Fredensborg station reelt tilkoblet og fjernstyret fra det nye TMS-system fra Cactus Rail.

Forhåbentlig er svarene, der hidrører fra HLs daværende projektleder vedr. Cactus' TMS-system og lokalbanernes fælles Driftscentral, som indledningsvis blev indrettet i den fhv. toldbygning ved Hillerød Station, dækkende.

M.v.h.
Niels

Fredensborg Station sikringsanlæg

af cslundsten, 9/11 2023, 13:29 (253 dage siden) @ Niels Munch

Dog var Lokaltogs spor på Hillerød station station styret af Banedanmarks 1912/46 elektromekanisk sikringsanlæg, indtil Hillerød blev omfattet af CBTC med SICAS S/ sikringsanlæg fra Siemens

Er de ikke stadig styret af 1946-anlægget?

Tilbage i 1987 var Fredensborg betjent af lokal stationsbestyrer, og 54-anlægget er sandsynligvis kommet i forbindelse med at, man har ombygget stationen til fjernstyring.


Ja, det er rigtigt, men på et tidspunkt (i starten af 1997) blev anlægget ombygget til fjernbetjening fra Kommandopost Hillerød.

Om ombygningen er sket i forbindelse med overdragelsen af strækningen til Lokalbanen eller tidligere, ved jeg ikke.


I forbindelse med, at Lokalbanen fik overdraget driften af strækningen, blev Fredensborg station reelt tilkoblet og fjernstyret fra det nye TMS-system fra Cactus Rail.

Altså følgende tidslinie?
- 1958: Ibrugtaget 1954F-anlæg (altså uden U-signaler)
- 1997: Ibrugtaget nyt "almindeligt" 1954-anlæg (med U-signaler og linieblok), med fjernbetjening fra Hillerød
- 2006: Fjernstyret fra Lokalbanernes driftcentral.

1954F-anlægget havde i øvrigt det krølle at det var "født" med 4-lanterne I-signaler. Signalerne blev senere ombygget (sandsynligvis ved den genelle signalændring i 1961) til 3-lanterne signaler som de øvrige 1954F-anlæg. Dog med den gamle baggrundsplade, som i øvrigt også er vært for det nuværende 1954-anlæg.

Det siges, at der var mulighed for - i hvert fald i en årrække - at lave "Ubetjent station" i krydsningssporet. Dette var lidt usædvanligt - nogen bud på hvorfor?

/Carsten Lundsten

Fredensborg Station sikringsanlæg

af esni, Frederikssund, 9/11 2023, 14:30 (253 dage siden) @ cslundsten

Dog var Lokaltogs spor på Hillerød station station styret af Banedanmarks 1912/46 elektromekanisk sikringsanlæg, indtil Hillerød blev omfattet af CBTC med SICAS S/ sikringsanlæg fra Siemens


Er de ikke stadig styret af 1946-anlægget?

Tilbage i 1987 var Fredensborg betjent af lokal stationsbestyrer, og 54-anlægget er sandsynligvis kommet i forbindelse med at, man har ombygget stationen til fjernstyring.


Ja, det er rigtigt, men på et tidspunkt (i starten af 1997) blev anlægget ombygget til fjernbetjening fra Kommandopost Hillerød.

Om ombygningen er sket i forbindelse med overdragelsen af strækningen til Lokalbanen eller tidligere, ved jeg ikke.


I forbindelse med, at Lokalbanen fik overdraget driften af strækningen, blev Fredensborg station reelt tilkoblet og fjernstyret fra det nye TMS-system fra Cactus Rail.


Altså følgende tidslinie?
- 1958: Ibrugtaget 1954F-anlæg (altså uden U-signaler)
- 1997: Ibrugtaget nyt "almindeligt" 1954-anlæg (med U-signaler og linieblok), med fjernbetjening fra Hillerød
- 2006: Fjernstyret fra Lokalbanernes driftcentral.

1954F-anlægget havde i øvrigt det krølle at det var "født" med 4-lanterne I-signaler. Signalerne blev senere ombygget (sandsynligvis ved den genelle signalændring i 1961) til 3-lanterne signaler som de øvrige 1954F-anlæg. Dog med den gamle baggrundsplade, som i øvrigt også er vært for det nuværende 1954-anlæg.

Min medfødte nysgerrighed tvinger mig til at afsløre min bundløse uvidenhed:
Hvilke farver var der i 3 lanterne I signalet?

Det siges, at der var mulighed for - i hvert fald i en årrække - at lave "Ubetjent station" i krydsningssporet. Dette var lidt usædvanligt - nogen bud på hvorfor?

/Carsten Lundsten

--
Eskild

Fredensborg Station sikringsanlæg

af cslundsten, 9/11 2023, 15:05 (253 dage siden) @ esni

Dog var Lokaltogs spor på Hillerød station station styret af Banedanmarks 1912/46 elektromekanisk sikringsanlæg, indtil Hillerød blev omfattet af CBTC med SICAS S/ sikringsanlæg fra Siemens


Er de ikke stadig styret af 1946-anlægget?

Tilbage i 1987 var Fredensborg betjent af lokal stationsbestyrer, og 54-anlægget er sandsynligvis kommet i forbindelse med at, man har ombygget stationen til fjernstyring.


Ja, det er rigtigt, men på et tidspunkt (i starten af 1997) blev anlægget ombygget til fjernbetjening fra Kommandopost Hillerød.

Om ombygningen er sket i forbindelse med overdragelsen af strækningen til Lokalbanen eller tidligere, ved jeg ikke.


I forbindelse med, at Lokalbanen fik overdraget driften af strækningen, blev Fredensborg station reelt tilkoblet og fjernstyret fra det nye TMS-system fra Cactus Rail.


Altså følgende tidslinie?
- 1958: Ibrugtaget 1954F-anlæg (altså uden U-signaler)
- 1997: Ibrugtaget nyt "almindeligt" 1954-anlæg (med U-signaler og linieblok), med fjernbetjening fra Hillerød
- 2006: Fjernstyret fra Lokalbanernes driftcentral.

1954F-anlægget havde i øvrigt det krølle at det var "født" med 4-lanterne I-signaler. Signalerne blev senere ombygget (sandsynligvis ved den genelle signalændring i 1961) til 3-lanterne signaler som de øvrige 1954F-anlæg. Dog med den gamle baggrundsplade, som i øvrigt også er vært for det nuværende 1954-anlæg.

Min medfødte nysgerrighed tvinger mig til at afsløre min bundløse uvidenhed:
Hvilke farver var der i 3 lanterne I signalet?

Grøn, rød og grøn. I dag har stationen også et 3-lanterne I-signal (faktisk det samme I-signal ombygget igen), men nu er det gul, rød og grøn og giver ikke mulighed for signal "Kør igennem". Fra venstre mod højre:
- Standard I-signal for sikringsanlæg type 1954F (mage til 3-lanterne U- og AM-signaler)
- Fredensborgs oprindelige I-signal (1958)
- Fredensborgs I-signal ombygget i 1961
- Fredensborgs nuværende I-signal.
[image] [image] [image] [image]
Indenfor de næste par dage får jeg forhåbentlig færdiggjort en beskrivelse af signalgivningen på netop den type anlæg. Inklusive et lille afsnit specifikt om Fredensborg.

/Carsten Lundsten

Fredensborg Station sikringsanlæg

af Niels Buch, 9/11 2023, 15:10 (253 dage siden) @ cslundsten

Dog var Lokaltogs spor på Hillerød station station styret af Banedanmarks 1912/46 elektromekanisk sikringsanlæg, indtil Hillerød blev omfattet af CBTC med SICAS S/ sikringsanlæg fra Siemens


Er de ikke stadig styret af 1946-anlægget?

Tilbage i 1987 var Fredensborg betjent af lokal stationsbestyrer, og 54-anlægget er sandsynligvis kommet i forbindelse med at, man har ombygget stationen til fjernstyring.


Ja, det er rigtigt, men på et tidspunkt (i starten af 1997) blev anlægget ombygget til fjernbetjening fra Kommandopost Hillerød.

Om ombygningen er sket i forbindelse med overdragelsen af strækningen til Lokalbanen eller tidligere, ved jeg ikke.


I forbindelse med, at Lokalbanen fik overdraget driften af strækningen, blev Fredensborg station reelt tilkoblet og fjernstyret fra det nye TMS-system fra Cactus Rail.


Altså følgende tidslinie?
- 1958: Ibrugtaget 1954F-anlæg (altså uden U-signaler)
- 1997: Ibrugtaget nyt "almindeligt" 1954-anlæg (med U-signaler og linieblok), med fjernbetjening fra Hillerød
- 2006: Fjernstyret fra Lokalbanernes driftcentral.

1954F-anlægget havde i øvrigt det krølle at det var "født" med 4-lanterne I-signaler. Signalerne blev senere ombygget (sandsynligvis ved den genelle signalændring i 1961) til 3-lanterne signaler som de øvrige 1954F-anlæg. Dog med den gamle baggrundsplade, som i øvrigt også er vært for det nuværende 1954-anlæg.

Det siges, at der var mulighed for - i hvert fald i en årrække - at lave "Ubetjent station" i krydsningssporet. Dette var lidt usædvanligt - nogen bud på hvorfor?

/Carsten Lundsten

Hej Carsten
Hele Hillerød station herunder også de dele som Lokaltog kører på er styret fra ét og samme SICAS-anlæg, men på de dele som Lokaltog kører på (herunder også når de skal på tværs af stationen) er der ydre signaler i anlægget.
Hilsen
Niels

Fredensborg Station sikringsanlæg

af cslundsten, 9/11 2023, 15:32 (253 dage siden) @ Niels Buch

Hej Carsten
Hele Hillerød station herunder også de dele som Lokaltog kører på er styret fra ét og samme SICAS-anlæg, men på de dele som Lokaltog kører på (herunder også når de skal på tværs af stationen) er der ydre signaler i anlægget.
Hilsen
Niels

Det var også hvad jeg troede, indtil nogen bildte mig noget andet ind. Eller måske jeg bare ikke havde roebladede helt slået ud..? :-D

Tak!
/Carsten

Fredensborg Station sikringsanlæg

af Niels-Erik Hansen, Roskilde, 9/11 2023, 16:39 (253 dage siden) @ K564

Anlægget, der "hang på væggen", var antagelig magen til det, jeg "dengang" betjente i Gadstrup. Der var vippenøgler til omstilling af sporskifter, og vippenøglen i togvejssporet skulle vippes i den retning, der svarede til togvejen.

Jeg en enkelt gang betjent anlægget i Fredensborg. - Jeg var stationeret i Birkerød, og der var behov for betjening af Fredensborg Station, da Dronningen og prins Henrik kom hjem fra et arrangement i Sverige. Hvor længe stationen skulle være togfølgestation, husker jeg ikke, men jeg måtte tage en overnatning i stationskontoret på min medbragte drømmeseng og sovepose, for at kunne løse opgaven. Jeg skulle også hjælpe stationsforstanderen med at sætte en dør på plads i den kongelige ventesal, med det resultat, at han fik en finger i klemme i et af hængslerne. Det var den 19. juni 1976.

At jeg havde betjent stationen i forbindelse med rejsen, fortalte jeg Dronningen, da jeg havde inviteret mig forbi hendes "kontor" på Christiansborg i 2015. Tidspunktet for hendes rejse skyldtes, at hun skulle hjem til audiens om mandagen, var svaret.

Fredensborg Station sikringsanlæg

af K564, 9/11 2023, 17:48 (253 dage siden) @ Niels-Erik Hansen

Anlægget, der "hang på væggen", var antagelig magen til det, jeg "dengang" betjente i Gadstrup. Der var vippenøgler til omstilling af sporskifter, og vippenøglen i togvejssporet skulle vippes i den retning, der svarede til togvejen.

Hej Niels-Erik

I 1987 blev sporskifterne omstillet med trykknapper i Fredensborg.

Hilsner Keld

Fredensborg Station sikringsanlæg

af cslundsten, 9/11 2023, 18:50 (253 dage siden) @ Niels-Erik Hansen

Anlægget, der "hang på væggen", var antagelig magen til det, jeg "dengang" betjente i Gadstrup. Der var vippenøgler til omstilling af sporskifter, og vippenøglen i togvejssporet skulle vippes i den retning, der svarede til togvejen.

Gadstrup havde et type 1951/52-anlæg, som netop havde vippenøgler:
http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/5673/viewmode=infoview/qsr=*gadstrup

Fredensborgs anlæg var type 1954F, med tryknøgler i sporsignaturen:
http://jernbanekilder.dk/catalog/Billedarkiv/r/190063/viewmode=infoview/qsr=*fredensborg

/Carsten Lundsten

Fredensborg Station (8 billeder)

af John, 8/11 2023, 20:44 (254 dage siden) @ Niels Munch

Mon ikke Erik Møgelhøj retteligt skal være Erik Maglehøj - det er i hvert fald ham på det sidste billede.

Fredensborg Station (8 billeder)

af Niels Munch, 8/11 2023, 21:31 (254 dage siden) @ John

Mon ikke Erik Møgelhøj retteligt skal være Erik Maglehøj - det er i hvert fald ham på det sidste billede.

Præcis. Sådan går det, når man ukritisk copypaster arkivets billedtekst.

M.v.h.
Niels

Fredensborg Station (8 billeder)

af Ole Gold ⌂, 9/11 2023, 08:22 (253 dage siden) @ Niels Munch

Mon ikke Erik Møgelhøj retteligt skal være Erik Maglehøj - det er i hvert fald ham på det sidste billede.

...og herren i den lange frakke med hænderne i lommerne ligner den daværende salgschef i DSB S-tog Jørgen Hansen, der senere blev rutebilchef i DSB.

Med venlig hilsen

Ole Gold

Fredensborg Station (8 billeder)

af John, 9/11 2023, 10:29 (253 dage siden) @ Ole Gold

Passer vist meget godt også i og med at Erik Maglehøj da aldrig var trafikchef, men chef for S-tog efter Koop

Fredensborg Station (8 billeder)

af Lars Møller Jensen ⌂, Röbäck, 9/11 2023, 11:47 (253 dage siden) @ Niels Munch

Kommentar til billedet med teksten: "Mo 1857-Bhs-Pbh i Fredensborg, 01.08.1979 (nm). Bemærk postvognsløbet, der vist havde Hälsingborg som mål."

Postvognen havde ikke Hälsingborg som mål, den gik videre i 303 fra Helsingør til København H,
i samme tog gik en Pbh fra Helsingborg, den var kommet med det tidlige posttog fra København via Hillerød og blev overført til Helsingborg.

med venlig hilsen
Lars Møller Jensen

Fredensborg Station (8 billeder)

af Niels Munch, 9/11 2023, 12:41 (253 dage siden) @ Lars Møller Jensen

Postvognen havde ikke Hälsingborg som mål, den gik videre i 303 fra Helsingør til København H,
i samme tog gik en Pbh fra Helsingborg, den var kommet med det tidlige posttog fra København via Hillerød og blev overført til Helsingborg.

Kære Lars,

Mange tak, vor tidligere snak om dette emne var gledet 'noget' i baggrunden: https://www.jernbanen.dk/forum2/index.php?id=31262

Bedste hilsener
Niels

Fredensborg Station (8 billeder)

af Svend, Storkøbenhavn, 9/11 2023, 23:31 (253 dage siden) @ Lars Møller Jensen

Posttoget kørte videre fra Hillerød til Helsingør efter at have afkoblet en postvogn som beskrevet tidligere... og som blev befordret videre til Helsingør i et persontog om formiddagen.
I 1965 så løbet København H-Hillerød-Helsingør således ud. Bemærk løbet (løbe nr 83) til Hälsingborg (Færge 17). Jeg mener det var uændret i 70´erne.

[image]

Togplan 5

--
Svend

[image]

Fredensborg Station (8 billeder)

af Steen Nielsen ⌂, 5600 Faaborg, 7/4 2024, 23:40 (103 dage siden) @ Svend

Angående Fredensborg St. Remise blev der spurgt til dens fremtid d. 8. Nov. 2023 eftersom der i 2023 havde været en påsat brand
Er der nogen status på om den er jævnet med jorden ?

Avatar

Fredensborg Station - remisen (1 billede)

af T. Rithmester @, Struer, 19/5 2024, 21:10 (61 dage siden) @ Steen Nielsen

Angående Fredensborg St. Remise blev der spurgt til dens fremtid d. 8. Nov. 2023 eftersom der i 2023 havde været en påsat brand
Er der nogen status på om den er jævnet med jorden ?

Den står endnu.

[image]Remisen i Fredensborg. 17. maj 2024. (tdr)

--
Med venlig hilsen

Thomas Rithmester

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak