Rødkærsbro - Kjellerup Banen - RKB - Kjellerupbanen. Damplokomotiver

Tegning Nummer Fabrikat År Noter
RKB 11 Henschel1912Rammevandkasse, højresidevandkasse, venstresidekulkasse, turbodynamo til elektrisk togbelysning. Omlitreret 1924 til SKRJ 1.
RKB 22
Henschel1912Rammevandkasse, højresidevandkasse, venstresidekulkasse, turbodynamo til elektrisk togbelysning. Omlitreret 1924 til SKRJ 2.
RKB 33 Henschel1912Rammevandkasse, højresidevandkasse, venstresidekulkasse, turbodynamo til elektrisk togbelysning. Omlitreret 1924 til SKRJ 3.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak