Maribo - Bandholm Jernbane - MBJ. Historien og det rullende materiel

Maribo - Bandholm Jernbane (Bandholmbanen)

Allerede i 1861 fremkom de første planer om en hestetrukket jernbane fra Maribo til Bandholm. Maribo´s havn lå i Bandholm og der var et stort transportbehov for gods, der skulle til og fra Maribo via søvejen.
Den hestetrukne bane blev hurtigt opgivet og i 1869 fik Det Lollandske Jernbaneselskab koncession på en "rigtig" jernbane mellem Maribo og Bandholm. Byggeriet af den 7,5 kilometer lange bane gik så stærkt, at banen kunne åbne for ordinær drift den 2. november samme år.
I Maribo etablerede man en midlertidig station i firmaet Quades gård mens der i Bandholm blev nyopført en nydelig stationsbygning.
To B1-koblede lokomotiver blev indkøbt fra Robert Stephensons lokomotivfabrik i England, og af vogne anskaffedes 6 personvogne, 2 pakvogne samt 15 godsvogne.
Da Lollandsbanen (LJ) blev bygget i 1874, blev den midlertidige station i Maribo nedlagt og MBJ fik fuld optagelse på den nye LJ station i Maribo. Da den oprindelige linieføring skar Lollandsbanen næsten vinkelret, blev tilslutningen til Maribo station den usædvanlige, at MBJs tog måtte bakke hhv. ind og ud af stationen (hvilket de gør den dag i dag).
I 1896 fik MBJ fuldt driftsfællesskab med Lollandsbanen og blev reelt indlemmet i LJ, hvorefter de to baners materiel blev anvendt i flæng.
I 1927 indkøbtes en Trangel motorvogn, der kørte hovedparten af banens persontog indtil 2. verdenskrig. Godstog blev normalt fremført af Lollandsbanens lokomotiver. Efter krigen gik det ned ad bakke, og i 1952 blev persontrafikken nedlagt. Der var dog fortsat en pæn godstrafik til virksomhederne i og omkring Bandholm havn. Maribo-Bandholm Jernbane Selskab blev opløst den 13. september 1954, og banen indgik derefter i det nystiftede selskab A/S Lollandsbanen.
Landets første jernbaneklub - Dansk Jernbane Klub - blev stiftet i 1961 og allerede i 1962 fik man en aftale i stand med LJ om kørsel med veterantog om søndagen på Bandholmbanen. Museumsbanen Maribo-Bandholm kører stadig og foreningens hjemmeside findes her.

- MBJ damplokomotiver
- MBJ motorlokomotiver
- MBJ person- og rejsegodsvogne
- MBJ godsvogne

Læs mere om Maribo-Bandholm Jernbane her:
Wikipedia
Museumsbanen Maribo-Bandholm
Danske jernbaner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak