Thisted - Fjerritslev Jernbane - TFJ. Historien og det rullende materiel

Thisted - Fjerritslev Jernbane

Statsbanen fra Struer til Thisted blev indviet i 1882, og på privatbaneloven af 1894 blev der optaget to baner fra henholdsvis Thisted til Fjerritslev og Fjerritslev til Nørresundby. Arbejdet på sidstnævnte strækning gik med det samme i gang, og indvielsen fandt sted den 18. marts 1897. Interessen for strækningen Thisted-Fjerritslev var ringe, og det kneb med at skaffe pengene. Baneudvalget bad i 1899 Rigsdagen og at betale en større andel og i 1900 vedtog Rigsdagen at betale ¾ af anlægsudgifterne. Den sidste fjerdedel lykkedes det efter lange forhandlinger at få delt mellem de berørte kommuner.
Den 12. juli 1901 blev der udstedt eneretsbevilling, og efter et års diskussion om linieføringen, begyndte selve arbejdet på banen i oktober 1902. På trods af sammensunkne dæmninger, berusede banebørster, strejker mm., så fandt den festlige indvielse af banen sted den 18. november 1904.
Dagen efter begyndte driften med to daglige togpar, der året efter blev udvidet til tre. Trækkraften var fire brugte P-maskiner fra DSB, der viste sig at være alt for små, og i 1916 blev der indkøbt to nye maskiner fra Henschel. Senere fulgte motorvogne fra Triangel, diesellokomotiver fra Frichs og skinnebusser fra Scandia. Vognmateriellet bestående af 6 personvogne, 2 postvogne og 22 godsvogne blev købt for 83.000,- hos Vulcan i Maribo.
TFJ havde fuld optagelse på DSB stationen i Thisted, hvor hovedkontor og værksted også var placeret. Fra Thisted fulgte TFJ statsbanen et stykke mod vest for herefter at dreje i en bue mod nord. Herefter fulgte Landlyst trinbræt, Thorstedvej trinbræt, Baun trinbræt, Vandet station, Havreland trinbræt, Nors station, Hillerslev station, Kaastrup trinbræt, Tanggaard trinbræt, Hundstrup station, Østerild station, Tovsig trinbræt, Vesløs station, Tømmerby station, Langvad trinbræt, Frøstrup station, Kærup trinbræt, Vust station, Thorup Kær trinbræt, Thorup station, Klim station, Gøttrup trinbræt og Fjerritslev station, der var fælles med FFJ (Fjerritslev-Frederikshavn Jernbane).
Thisted-Fjerritslev Jernbane gav overskud indtil 1926, hvorefter underskuddet steg år for år frem til 2. Verdenskrig. Efter krigen voksede underskuddet igen og den 1. april 1969 lukkede banen med et årligt underskud på 1,3 millioner kroner.

Thisted-Fjerritslev Jernbane lejede i 1926 25 åbne godsvogne hos TKVJ til transport af kul fra Polen og indregistrerede dem hos DSB som litra ZØ 501301-501325.

- TFJ damplokomotiver
- TFJ motorlokomotiver
- TFJ person- og rejsegodsvogne
- TFJ godsvogne

Læs mere om Thisted-Fjerritslev Jernbane her:
Wikipedia
EVP om TFJ
Tog-billeder.dk
Jernbaner Nordjylland

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak