Kalvehavebanen - KB. Historien og det rullende materiel

Kalvehavebanen

Den 21 kilometer lange privatbane Masnedsund-Kallehave Banen åbnede den 1. oktober 1897. Formålet med banen var primært at forbedre trafikforholdene til og fra Møn men også at forsyne det sydøstlige hjørne af Sjælland med en jernbane. Kallehave blev valgt som endestation idet der her allerede var skibsforbindelse til Koster på Møn (med en overfartstid på ca. 5 minutter). I den anden ende af banen valgtes Masnedsund, der var tidligere endestation på DSB´s sydbane. I 1884 var Sydbanen blevet forlænget til Masnedø, hvorfra der var jernbanefærge til Orehoved på Falster og dermed videre forbindelse til Tyskland.

MKB fik sin egen lille station overfor DSB´s station i Masnedsund, men billetsalg og rejsegodsekspedition foregik i DSB´s stationsbygning. Fra Masnedsund løb MKB mod nord og derefter mod øst til Vordingborg Slotsstation. Herefter fulgte Florke trinbræt, Nyråd station, Bakkebølle trinbræt, Vestenbæk trinbræt, Stensved station, Stivænge trinbræt, Langebæk station, Stålvænge trinbræt, Viemose station og endestationen i Kallehave. I Kallehave fortsatte sporet ned på havnen til færgen til Koster. Banens hovedkontor, maskindepot og værksted var placeret i Kallehave.

Til banens åbning anskaffedes tre alt for små tenderlokomotiver fra Esslingen, så de blev hurtigt solgt til DSB og der blev i stedet indkøbt tre væsentligt større maskiner fra Cockerill i Belgien. Vognmateriellet blev leveret af Scandia i Randers.

Den første køreplan indeholdt 4 tog dagligt i hver retning og der var rigeligt at køre med. Frem til 1920´erne var der overskud, men herefter kørte banen med underskud i resten af dens levetid bortset fra under 2. verdenskrig. Efter få år skiftede MKB navn til Kalvehavebanen med forkortelsen KB.
I 1937 åbnede Storstrømsbroen og DSB lukkede stationerne Masnedsund og Masnedø, og erstattede dem med en helt ny station i Vordingborg. Kalvehavebanen kørte videre som om intet var hændt men man fandt dog ud af, at man kunne bruge det gamle DSB hovedspor og dermed køre op til den nye Vordingborg station (selvom toget skulle bakke den ene vej).

Dronning Alexandrines bro mellem Sjælland og Møn åbnede i 1943, og da busserne kom i gang igen efter krigen, tog de næsten alle passagerer til og fra Møn. Kalvehavebanen svarede igen ved at indkøbe en skinnebus i 1947 og året efter fik man endelig etableret et direkte spor til Vordingborg station, hvor man benyttede DSB´s spor og øvrige faciliteter.
Men det var for sent; Op gennem 1950´erne steg underskuddet og Kalvehavebanen blev nedlagt den 31. marts 1959.

- KB damplokomotiver
- KB motorlokomotiver
- KB person- og rejsegodsvogne
- KB godsvogne

Læs mere om Kalvehavebanen her:
Wikipedia
EVP om KB
Danske jernbaner
Kalvehavebanens omnibusruter

Danske privatbaner

Læs historien om:
Odense - Middelfart - Bogense

Jernbanebøger

Ib Spang Olsens bedste

Ib Spang Olsens bedste. Pris 220 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak