Aalborg - Hvalpsund Jernbane - AHB. Historien og det rullende materiel

Aalborg - Hvalpsund Jernbane (Hvalpsundbanen)

Aalborg-Hvalpsund Jernbane (AHB) så dagens lys i 1910 men var egentlig en videreførsel af Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane (ANSJ), der åbnede i 1899. Kort efter åbningen af ANSJ begyndte man at diskutere en forlængelse af banen fra Aars til Hvalpsund, og eventuelt en jernbanefærge fra Hvalpsund til Sundsøre. Indvielsen af AHB fandt sted den 2. juli 1910 med særtog, gæster, flag, taler og middag, og herefter kunne den ordinære drift påbegyndes med 4 daglige tog i hver retning.

ANSJ havde sin egen station i Aars men ikke nogen stationsbygning idet der blot blev indrettet kontor i banens varehus. Ved forlængelsen til Hvalpsund, fik AHB fuld optagelse på DSB´s station i Aars. Fra Aars løb AHB mod sydvest og passerede først Pisselhøj trinbræt (åbnet 1949), herefter Jelstrupgaarde trinbræt (åbnet 1944), Haubro station, Holme station (fra 1918), Farsø station, Fandrup station, Dammergaarde trinbræt (fra 1944), Ullits station, Hestbæk trinbræt (fra 1950), Illerisøre trinbræt (fra 1950) samt endestationen Hvalpsund.

Efter åbningen af AHB fortsatte de tre private Aalborgbaner (AHB, AHJ og FFJ) driftsfællesskabet under navnet Nordjyllands Forenede Privatbaner men da Hjørringbanerne (HH og HLA) åbnede i 1913, ændredes navnet i 1915 til Aalborg Privatbaner (APB).

Selvom man fra banens åbning havde ønsket en færgeforbindelse til Sundsøre, var det først i 1927 at færgeruten blev oprettet og der blev bygget en godsstation med pakhus i Sundsøre. I 1926 havde man købt en såkaldt Kielervogn fra Deutsche Werke (AHB M 3201) men det var ikke nogen succes, så det var først i 1936, at banen anskaffede et diesellokomotiv (AHB ML 3202) og en motorvogn (AHB M 3203) og herefter kunne alle banens tog fremføres med motormateriel.

2. verdenskrig betød nedskæring i trafikken, og stigning i både gods- og passagertal. I 1943 blev remisen i Aalborg saboteret og 6 af Aalborg Privatbaners lokomotiver blev beskadiget. Efter krigen kunne normal drift langsomt genoptages og en indkøbt skinneomnibus (AHB M 3204) kunne køre de svagest benyttede tog. I 1948 fik banen sin første Scandia-skinnebus (AHB SM 5) og i de efterfølgende år blev flere og flere tog kørt med skinnebusmateriel.

Selvom den dyre dampdrift blev afskaffet, voksede underskuddet og omkring 1960 fremkom de første overvejelser om nedlæggelse af banen. Op gennem 1960´erne kæmpede banen en forgæves kamp for at overleve og den 31. marts 1969 blev sidste driftsdag på AHB.

- AHB damplokomotiver
- AHB motorlokomotiver
- AHB person- og rejsegodsvogne
- AHB godsvogne

Læs mere om Aalborg-Hvalpsund Jernbane her:
Wikipedia
Danske jernbaner
Nordjyllands jernbaner

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak