Ringe - Nyborg Banen - RNB. Historien og det rullende materiel

Ringe - Nyborg Banen

Loven af 16. juni 1879 om Ringe-Fåborg banen indeholdt en bestemmelse om en Ringe-Nyborg bane. Og da den nødvendige lokale interesse var til stede, bemyndigedes ministeren til ved lov af 8. maj 1894, for statskassens regning, at anlægge en statsbane mellem de to nævnte byer i fortsættelse af Ringe-Fåborg banen. Endvidere var det forudsat, at SFJ skulle overtage banen i forpagtning. Alle formaliteter gik i orden, og den 26,4 km lange bane blev anlagt af SFJ, og den 1. september påbegyndtes driften med fem tog dagligt i hver retning. Herefter blev Nyborg-Ringe-Fåborg banen betragtet som en helhed. Efter SFJ´s overgang til statsdrift i 1949 overtog DSB driften på banen. Den 27. maj 1962 indstilledes driften totalt på Ringe-Nyborg.
Stationer: Nyborg, Lamdrup, Refsvindinge, Ørbæk, Ellested, Fjellerup, Ryslinge, Ringe. (Danske Jernbaner 1847-1972)

- RNB damplokomotiver
- RNB person- og rejsegodsvogne
- RNB godsvogne

Læs mere om RNB her:
Jernbanen Ringe-Faaborg, Fåborg Museum
Ringe-Nyborg banen (RNB) 1897-1962

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak