Midtjyske Jernbaner A/S - MjbaD. Historien og det rullende materiel

Midtjyske Jernbaner A/S

Midtjyske Jernbaner blev stiftet den 1. januar 2008 som følge af etableringen af nye regioner i Danmark. Selskabet omfatter de to tidligere privatbaner HHJ (Odderbanen) og VLTJ (Lemvigbanen). På det rullende materiel anvendes forkortelsen MjbaD.

Tekst fra brochuren "Midtjyske Jernbaners profilavis" (2011):
Midtjyske Jernbaner ejes af Midttrafik, Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt en del små private aktionærer. Midttrafik har aktiemajoriteten i selskabet. Vi har et topmotiveret personale på 60, alle med relevante uddannelser inden for hver deres felt. Det fælles mål for alle er, at den daglige trafik køres så sikkert og præcist som muligt, og at vore kunder oplever en god service og en tryg rejse. Sammenlignet med andre jernbaneselskaber, ligger Midtjyske Jernbaner på alle punkter blandt de bedste i Danmark, og er samtidig en af de billigst drevne jernbaner i Danmark.

Historien om Midtjyske Jernbaner
Midtjyske Jernbaner opstod i 2008, efter en fusion mellem Lemvigbanen og Odderbanen. Grundlaget for fusionen var, blandt andet, et ønske om en større jernbanevirksomhed, så virksomheden bedre kunne håndtere de stigende jernbanesikkerhedsmæssige krav. Sikkerhedsregler harmoniseres over hele Europa, og i den forbindelse stilles der større og større krav til sikkerheden ved jernbanedrift.

Lokalbane for alle
Midtjyske Jernbaner er den lokale bane for alle borgere i området. På Odderbanen understreges det bl.a. af, at vi har ramper til handicappede i alle tog, lige som vi har mulighed for at hjælpe den handicappede af og på toget ved alle trinbrætter. Handicappede, der har brug for assistance, skal blot oplyse os om det 24 timer i forvejen, så står vi klar med en hjælpende hånd.

Person- og godstransport
Midtjyske Jernbaner driver personkørslen på strækningen Odder-Århus og Vemb-Lemvig-Thyborøn. På disse strækninger har der kørt persontog i over 100 år. Foruden persontrafik køres der også godt på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn. I tal transportere Midtjyske Jernbaner ca. 1.300.000 passagerer og ca. 50.000 tons gods årligt. Midtjyske Jernbaners skinnenet er på begge strækninger af nyere dato, sidst med en omfattende spormodernisering på Odderbanen i 2008/2009.

Opfylder alle krav til sikkerhed
Midtjyske Jernbaners sikringsanlæg er på begge baner fuldt udbygget og opfylder tidens krav. Midtjyske Jernbaners materiel er af ældre dato. De første Y-tog blev leveret i tresserne og de sidste i firserne. Der arbejdes for tiden kraftigt på anskaffelse af nyt eller nyere materiel til begge strækninger. Midtjyske Jernbaner er en virksomhed, som i vid udstrækning gør brug af moderne teknologi. Vores fokus på sikkerhed og anvendelsen af ny teknologi betyder bl.a., at vores passagerer kan forvente en sikker og tryg rejse.

Fremtiden
Fremtiden for Midtjyske Jernbaner byder på nye udfordringer på flere måder:
- Fortsat øgede jernbanesikkerhedsmæssige krav
- Nyt materiel
- Nye billetsystemer
- Fortsat udvikling i passagerantal og godsmængder
- Fortsat opretholdelse af høj sikkerhed, service, troværdighed og præcision

Den 10. december 2012 blev der indført samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen således, at DSB´s Desiro-tog (litra MQ) videreføres fra Grenå til Odder. Samtidig blev alle Odderbanens Y-tog udrangeret.
Den 26. august 2016 blev Odderbanen lukket. Materiellet blev kørt til Fredericia og infrastrukturen overdraget til Århus Letbane med henblik på ombygning til elektrisk letbane.

Link til Midtjyske Jernbaner.

- MjbaD lokomotiver og motorvogne
- MjbaD personvogne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak