Regionstog A/S - RTOG. Historien og det rullende materiel

Regionstog A/S

Den 1. januar 2009 fusionerede Vestsjællands Lokalbaner A/S, Østbanen A/S og Lollandsbanen A/S til selskabet Regionstog A/S under Region Sjælland. Regionstogs formål er, at udføre offentlig servicetrafik med tog i henhold til kontrakt med Trafikselskabet Movia. Tillige varetager Regionstog A/S opgaven som infrastrukturforvalter for de af dattervirksomhederne Infrastrukturselskabet LJ A/S og Infrastrukturselskabet VL A/S ejede strækninger. Trafikkontrakten med Movia indeholder en fast og en variabel kontraktbetaling, hvor den variable betaling afhænger af udført trafikpræstation (togkilometer) og omfatter endvidere incitamentsordninger, der kan udløse henholdsvis bod og bonus. Områderne herfor er:

- Rettidighed og pålidelighed for togdriften
- Mål for passagertal
- Kundetilfredshedshedsniveau.

I 2011 var passagermålet f. eks. fastsat til 3.427.000 og der blev realiseret med et passagertal på 3.397.801. På en skala 1-5, viste kundetilfredshedsundersøgelsen for 2011 et resultat på 4,02. Dette blev anset for tilfredsstillende blandt andet i lyset af, at billetsalgene på Nakskov, Maribo og Hårlev stationer blev lukket i efteråret 2011.
Kundesegmentet er stadig i stor udstrækning pendlere, men der er også en stigning i antallet af fritidsrejsende. Netop for at støtte denne gruppe har Regionstog A/S i 2011 haft fokus på særarrangementer, der giver kunderne mulighed for at deltage i f.eks. festivaller eller kulturarrangementer, hvor indgangsbillet og billet til transport med Regionstog til og fra arrangementet er samlet i et. Det samlede antal rejsende i perioden 2009-11 har været svagt stigende. Ved udgangen af 2011 var der i alt 231 medarbejdere i Regionstog A/S.

Togdriften på Lollandsbanen styres fra Regionstog's moderne trafikcentral i Maribo, mens togdriften på Odsherredsbanen og Tølløsebanen styres fra en tilsvarende trafikcentral i Holbæk. Trafikken på Østbanen styres af Lokalbanens driftscentral i Hillerød. I 2011 blev Bombardier Transportation, efter et EU-udbud, valgt som leverandør af det fremtidige fjernstyringssystem af Regionstogs fire banestrækninger. Det nye fjernstyringssystem forventes taget i brug omkring årsskiftet 2012/13.
Regionstog A/S råder over 13 IC2 togsæt, 16 Lint 41 togsæt samt et antal diesellokomotiver og rangertraktorer. Trafikken på Østbanen betjenes af LINT-togsæt, Odsherreds- og Tølløsebanen af LINT- og IC2-togsæt og Lollandsbanen af IC2-togsæt.
De 3 lokalbanestrækninger, Odsherredsbanen, Lollandsbanen og Østbanen, er med i R-nettet, det overordnede trafiknet for busser og lokalbanetog på Sjælland. Mandag-fredag kører togene med ½-timedrift mellem kl. 6 og kl. 20, mens der er timedrift kl. 20-24. Lørdage, søn- og helligdage køres der med timedrift mellem kl. 7 og kl. 24. På Tølløsebanen er der mandag-fredag timedrift mellem kl. 6 og 24, mens der på lørdage, søn- og helligdage er lidt færre afgange.

Uddrag fra brochure om Tølløsebanen dateret 9/12 2012:
Vi skynder os når du har travlt.
Der er ingen grund til at spilde tiden, når du skal på job, i skole, ud at shoppe eller måske videre ud i verden. Derfor har vi sat farten op til 120 km/t og lører to gange i timen om morgenen og om eftermiddagen.
Det er nemt at stige af og på - også med cykel eller barnevogn.
Regionstog har som mål at være Danmarks bedste jernbane, hvor du som kunde føler dig i fokus.
vi håber, at du får en god oplevelse med Regionstog.

Udbygning til dobbeltspor mellem Lejre og vipperød på Nordvestbanen
Anlægsarbejder i forbindelse med udbygningen til dobbeltspor medfører, at strækningen Roskilde-Holbæk spærres for al togtrafik 18. maj - 1. september 2013. I stedet indsætter DSB togbusser, og der må forventes ekstra rejsetid.
Arbejdet kan medføre ændringer i køreplanen på Tølløsebanen i perioden. Eventuelle ændringer vil blive publiceret på regionstog.dk, rejseplanen.dk samt ved opslag og i en særkøreplan.

At stige på - og af toget.
Skal du med toget fra en af vores stationer, trykker du på passergersignalet, der er anbragt på "billetøen" - så standser toget. Tølløsebanen standser på alle stationer på samtlige afgange.
Når du skal skifte perron, skal du benytte de officielle overgange og respektér - også for din egen skyld - de røde lys, der advarer om, at der kommer tog.
På stationerne er der "Check ind" og "Check ud" standere, så du kan bruge dit rejsekort. Når du skal af på en station, skal du trykke på STOP-knappen i toget. Vi displays og højttalerudkald oplyses der undervejs om navnet på næste station, så du i god tid kan trykke på stopknappen, hvis du ønsker at stige af toget. De fleste af vores stationer er video-overvåget.
Stationer på Tølløsebanen 2013: Tølløse, Kr. Eskildstrup, St. Merløse, Bagmarken, Nyrup, Stenlille, Vedde, Dianalund, Skellebjerg, Ruds Vedby, Høng og Slagelse.

Den 1. juli 2015 fusionerede Regionstog A/S og Lokalbanen A/S til det nye selskab Lokaltog A/S.

- RTOG lokomotiver og motorvogne
- RTOG personvogne
- RTOG tjenestegodsvogne

Eksterne links:
Wikipedia

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak