Horsens - Bryrup Jernbane - HBJ. Historien og det rullende materiel

Om HBJ HBJ damplokomotiver HBJ person-, post- og rejsegodsvogne HBJ godsvogne 
 
Horsens - Bryrup Jernbane

Jernbanen kom til Horsens i 1868 som en mellemstation på strækningen Fredericia-Århus og i de følgende 50 år blev Horsens en af de byer i Danmark med flest tilsluttede jernbaner. De første planer for en bane i nordvestlig retning fra Horsens op mod Brædstrup fremkom omkring 1875, men det var først i den store jernbanelov af 1894, at der tilvejebragtes lovhjemmel for en jernbane fra Horsens via Brædstrup til Bryrup.
I 1891 var den smalsporede Horsens - Tørring Banen (HTB) åbnet og af økonomiske årsager blev det besluttet, at Bryrupbanen ligeledes skulle være smalsporet - 1.000 mm med 12,5 kg/m skinner. Den 20. maj 1896 blev der udstedt koncession til Horsens - Bryrup Jernbaneselskab (HBJ) og i foråret 1897 påbegyndtes anlægsarbejdet, der blev udført af Hoffmann, Hansen & Co. Stationsbygningerne blev tegnet af arkitekt Viggo Bertram og opført af tømrermester P. Thommesen, Levring ved Kjellerup. Efter 2 års arbejde kunne Horsens – Bryrup Jernbane endelig indvies den 22. april 1899 og dagen efter påbegyndtes den daglige drift med to tog i hver retning.
Bryrupbanens skarpe kurver og mange stigninger stillede særlige krav til trækkraften og valget faldt på en usædvanlig Mallet type fra Arnold Jung Lokomotivfabrik, Jungenthal i Tyskland som fabrikken allerede var ved at producere i tre eksemplarer til Kolding - Egtved Jernbane (KEJ). Til åbningen købte HBJ tre af disse maskiner og i 1900 fulgte yderligere em maskine. Den specielle konstruktion med dobbelte cylindre og en drejelig bogie resulterede i mange problemer i de første år. Da banen i 1908 stod for at indkøbe endnu en maskine, valgtes en mere konventionel 1C-koblet type fra Krauss & Cie i München. Vognmateriellet bestod af 2. og 3. klasses bogievogne fra Beuchelt & Co i Tyskland mens godsvognene var af almindelig 2-akslede typer fra samme fabrik. Senere fik Horsens - Bryrup Jernbane yderligere vognmateriel fra både Scandia i Randers og Vulcan i Maribo. Til transport af de smalsporede godsvogne til og fra Horsens havn leveredes et antal normalsporede transportører, hvorpå de smalsporede vogne kunne stå.
Horsens - Bryrup Jernbane havde et vist driftsfællesskab med Horsens - Tørring Banen, idet HBJ, som var banens ejendomsmærke, benyttede HTB´s spor fra Horsens til Lund, havde fælles station med HTB samt fælles værksted m.m.
I 1929 blev HBJ ombygget til normalspor og forlænget til Silkeborg, og ved samme lejlighed blev banen omdøbt til Horsens - Bryrup - Silkeborg Jernbane (HBS). Læs historien om HBS her.

- HBJ damplokomotiver
- HBJ person- og rejsegodsvogne
- HBJ godsvogne
Højbygaard Sukkerfabrik
Højbygaard Sukkerfabrik
Sukkerfabrikken Lolland blev opført i Holeby i 1872. På grund af uheld og en ringe økonomi, gik fabrikken konkurs i 1877 og genopstod med nye ejere som Højbygaard Sukkerfabrik. Her er historien og billederne fra fabrikken med de mange smalsporslokomotiver.


 Læs artiklen 

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
Horsens - Bryrup Jernbane - HBJ. Banens historie med rullende materiel med billeder, tegninger m.v.


Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen