Kolding - Egtved Jernbane - KEJ. Historien og det rullende materiel

Kolding - Egtved Jernbane (Egtvedbanen)

I sommeren 1892 blev der fra et arbejdsudvalg til Vejle Amtsråd fremsendt en ansøgning om anlæg af en smalsporet jernbane fra Randbøl over Egtved, Starup og Viuf til Kolding eller Fredericia. til trods herfor indeholdt den store jernbanelov af 1894 kun en bane fra Kolding til Egtved (KEJ). På grund af divergensen mellem den foreslåede bane og lovens bogstav, fik udvalget først bevilling den 17. juli 1895 og anlægsarbejdet påbegyndtes først i juli måned det følgende år.
Den smalsporede (1.000 mm) jernbane fik egen endestation i Koldings nordlige del, medens der derfra og til statsbanestationen blev bygget et forbindelsesspor. Ved åbningen havde banen 3 Mallet-lokomotiver, 3 personvogne og 15 godsvogne. Ret hurtigt efter åbningen suppleredes dette materiel med yderligere enheder.
Egtved banen var på flere områder en meget særpræget bane. KEJ´s første driftsbestyrer, den meget dygtige og initiativrige P. V. P. Berg, var den første dansker, der konstruerede containere, idet han til nogle normalsporede godsvogne, ejet af KEJ som privatvogne i DSB´s driftsmateriel, konstruerede nogle såkaldte vognfadinger der faktisk var, hvad man i dag kalder containere. Ved hjælp af disse vognfadinger kunne en del af udgifterne forbundet med omlæsningen fra normalsporede til smalsporede godsvogne og omvendt elimineres. Men KEJ var en typisk smalsporsbane uden større trafik og i slutningen af tyverne måtte banen opgive ævred - og det var inden der var noget der hed statsstøtte, moderniseringslån osv. Med udgangen af maj måned 1930 indstillede KEJ driften som en af landets første privatbaner.
Stationer: Kolding Nord, Bramdrup, Lilballe, Alminde, Hauerballe, Viuf, Starup, Starup Kirkevej, Gravens, Brakker, Vendborgvej, Møjkjærs Gård, Bølling, Hjelmdrup og Egtved (Danske Jernbaner 1847-1972).

- KEJ damplokomotiver
- KEJ motorlokomotiver

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak