Danske firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1893 - 1966

DSB ZB 9842DSB ZE 503601DSB ZM 99301


 · A. Bachmann & E. Meyer
 · A. Rindom
 · Aalborg Nafta-, Benzin- og Petroleums Co.
 · Agent J. Ulrich
 · Aktieselskabet for Kemisk Industri A/S
 · Albani Bryggerierne A/S
 · Alfred Benzon
 · Alfred Olsen & Co. A/S
 · Ammoniakfabrikken Nyborg
 · Anker Heegaard
 · Århus Oliefabrik A/S
 · B. Ringsted & Co.
 · Benzin-Importen
 · Blåkilde Mølles Fabrikker A/S
 · BP Gas A/S
 · BP Olie Kompagniet A/S
 · Bryggeriet Stjernen A/S
 · Brødrene Jansen
 · Brødrene Nissen Jøker
 · C.M.Hansens Eftf.
 · Caltex Oil A/S
 · Carl Hilker
 · Carlsberg Bryggerierne
 · Christoffersen & Birkholm
 · CIWL - Compagnie Internationale des Wagons-Lits
 · Claus Sørensen
 · Colas Vejmateriale A/S
 · Collstrop A/S
 · Dambrugernes Salgskontor
 · Dänische Forellen IG
 · Danish American Gulf Oil Company A/S
 · Dansk Ammoniakfabrik
 · Dansk Andels Ørredeksport
 · Dansk Asfaltfabrik A/S
 · Dansk Benzin Import
 · Dansk Brændselsolie Transport
 · Dansk Esso A/S
 · Dansk Olie og Benzin Import
 · Dansk Shell A/S
 · Dansk Sojakagefabrik A/S
 · Dansk Veedol A/S
 · Dansk-Engelsk Benzin og Petroleums Co.
 · Dansk-Norsk Borregård A/S
 · Danske Gasværkers Tjære Kompagni A/S
 · Danske Oliemøller og Sæbefabrikker A/S
 · DDPA - Det Danske Petroleums-Aktieselskab
 · DDSF - De Danske Spritfabrikker A/S
 · De Danske Blodmøller
 · De Forenede Benzinimportører A/S
 · De Forenede Isværker A/S
 · De Forenede Kulimportører A/S
 · De Forenede Margarinefabriker A/S
 · Det Dansk-Tyske Petroleumskompagni A/S
 · Det Danske Benzin Compagni A/S
 · Det Danske Hedeselskab
 · Det Danske Kulkompagni A/S
 · Det Danske Mælke-Kompagni A/S
 · Det Forenede Olie Kompagni A/S
 · Det Nordiske Mineral-Olie Kompagni
 · Det Østasiatiske Kompagni
 · Dortheasminde
 · DSSF - Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik A/S
 · Edelstein, Olsen & Co.
 · Esbjerg Andels-Slagteri
 · F.A.Hansen
 · FDB - Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
 · Frichs A/S
 · Frisenborg Fabrikker A/S
 · Fyns Kulindkøbsforretning
 · Gartner Svend Larsen
 · Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet
 · Handelsrepræsentationen for U.S.S.R.
 · Heekert
 · Hobro Korn- og Foderstofforretning
 · Holbæk Amts Andels Svineslagteri
 · Holbæk Tagpap og Cementvarefabrik A/S
 · Holm og Molzen A/S
 · Horsens Gasværk
 · Houmøller
 · Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændelsolie
 · Industriprodukter A/S
 · Interessentskabet Benzintank-Kompagniet
 · J. Errboe A/S
 · Jens Villadsens Fabriker A/S
 · Jydsk Teknologisk Institut
 · Jysk Andels Foderstofforretning
 · Jysk Petroleums Kompagni A/S
 · Kalundborg Andels-Svineslagteri
 · Kalundborg Olieraffinaderi A/S
 · Kolding-Egtved Jernbane
 · Kommisionær Nielsen
 · Kongelig Dansk Fyrvæsen
 · Korsør Margarinefabrik A/S
 · Kosangas
 · Kreaturhandler Halvorsen
 · Københavns Brændselskompagni A/S
 · Københavns Kul & Koks Kompagni
 · Københavns Kvægtorv og offentlige Slagtehuse
 · Københavns Mælkeforsyning
 · Københavns Renovationskompagni
 · L.C.Glad
 · Luxol Kemiske Fabrikker I/S
 · Margarinefabriken Alfa A/S
 · Masnedsund Svineslagteri
 · Mejeriet Trifolium
 · Mærsk Raffinaderiet
 · N. Jøker
 · Nafta-Benzin
 · Nordisk Benzin-Compagni A/S
 · Nordisk Flaskegas A/S
 · Nordisk Gulf-Gas A/S
 · Nordisk Tanklager A/S
 · Nordstrands
 · Novo Terapeutisk Laboratorium A/S
 · Odder Andels-Svineslagteri
 · Oliekompagniet Rhenania A/S
 · Otto Mønsted A/S
 · P. Christensen
 · P. Holm Nyland
 · P. Johansens Eftf.
 · Phønix A/S
 · Polypren A/S
 · Randers Asfalt- og Tjærefabrik A/S
 · Ringe Asfalt- og Tjærefabrik
 · Scandia Ørredeksport I/S
 · Scandinavian Bulk Liquid Transports
 · Schättiger
 · Sig Forellenzucht
 · Skandinavisk-Amerikansk Petroleums-Aktieselskab
 · Solo Fabriken A/S
 · Sprøjteselskabet af 1948 A/S
 · Sukkerfabrikken Nykøbing Fl.
 · Svendborg Tagpap- og Cementvarefabrik
 · Sydjysk Damkultur
 · Teknologisk Institut
 · Th. Petersen & Co.
 · Troteta
 · Tuborg
 · Tykskov Dambrug
 · Vejle Kalkværk
 · Vesterbros Stentagpapfabrik
 · Vilhelm Hansen & Co. A/S

Godstrafik pr jernbane i 1990
Godstrafik pr jernbane i 1990
I hæftet "Transportbranchen i Danmark Juli 1990" udgivet af JB Business Information, har vi fundet dette kapitel om godstransport pr jernbane som måske kan interessere en større kreds. Teksten er skrevet 10 år før DSB opgav godstransport i Danmark.
 Læs artiklen 
3 advokat tilbud

Danske privatbaner

Læs historien om:
Skagensbanen
Kommentarer, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
DSB private vogne 1893


Copyright © 2018 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen