Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1893 - 1966

DSB ZB 9842DSB ZE 503601DSB ZM 99301

 · A. Bachmann & E. Meyer
 · A. Rindom
 · Aalborg Nafta-, Benzin- og Petroleums Co.
 · Agent J. Ulrich
 · Aktieselskabet Dansk Mælke-Eksport/Heeckt
 · Aktieselskabet for Kemisk Industri A/S
 · Albani Bryggerierne A/S
 · Alfred Benzon
 · Alfred Olsen & Co. A/S
 · Ammoniakfabrikken Nyborg
 · Anker Heegaard
 · Århus Oliefabrik A/S
 · B. Ringsted & Co.
 · Benzin-Importen
 · Blåkilde Mølles Fabrikker A/S
 · BP Gas A/S
 · BP Olie Kompagniet A/S
 · Bryggeriet Stjernen A/S
 · Brødrene Jansen
 · Brødrene Nissen Jøker
 · C.M.Hansens Eftf.
 · Caltex Oil A/S
 · Carl Hilker
 · Carlsberg Bryggerierne
 · Christoffersen & Birkholm
 · CIWL - Compagnie Internationale des Wagons-Lits
 · Claus Sørensen
 · Colas Vejmateriale A/S
 · Collstrop A/S
 · Dambrugernes Salgskontor
 · Dänische Forellen IG
 · Danish American Gulf Oil Company A/S
 · Dansk Ammoniakfabrik
 · Dansk Andels Ørredeksport
 · Dansk Asfaltfabrik A/S
 · Dansk Benzin Import
 · Dansk Brændselsolie Transport
 · Dansk Esso A/S
 · Dansk Olie og Benzin Import
 · Dansk Shell A/S
 · Dansk Sojakagefabrik A/S
 · Dansk Veedol A/S
 · Dansk-Engelsk Benzin og Petroleums Co.
 · Dansk-Norsk Borregård A/S
 · Danske Gasværkers Tjære Kompagni A/S
 · Danske Oliemøller og Sæbefabrikker A/S
 · DDPA - Det Danske Petroleums-Aktieselskab
 · DDSF - De Danske Spritfabrikker A/S
 · De Danske Blodmøller
 · De Forenede Benzinimportører A/S
 · De Forenede Isværker A/S
 · De Forenede Kulimportører A/S
 · De Forenede Margarinefabriker A/S
 · Det Dansk-Tyske Petroleumskompagni A/S
 · Det Danske Benzin Compagni A/S
 · Det Danske Hedeselskab
 · Det Danske Kulkompagni A/S
 · Det Danske Mælke-Kompagni A/S
 · Det Forenede Olie Kompagni A/S
 · Det Nordiske Mineral-Olie Kompagni
 · Det Østasiatiske Kompagni
 · Dortheasminde
 · DSSF - Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik A/S
 · Edelstein, Olsen & Co.
 · Esbjerg Andels-Slagteri
 · F. A. Hansen
 · FDB - Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger
 · Frichs A/S
 · Frisenborg Fabrikker A/S
 · Fyns Kulindkøbsforretning
 · Gartner Svend Larsen
 · Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet
 · Handelsrepræsentationen for U.S.S.R.
 · Hobro Korn- og Foderstofforretning
 · Holbæk Amts Andels Svineslagteri
 · Holbæk Tagpap og Cementvarefabrik A/S
 · Holm og Molzen A/S
 · Horsens Gasværk
 · Houmøller
 · Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændelsolie
 · Industriprodukter A/S
 · Interessentskabet Benzintank-Kompagniet
 · J. Errboe A/S
 · Jens Villadsens Fabriker A/S
 · Jydsk Teknologisk Institut
 · Jysk Andels Foderstofforretning
 · Jysk Petroleums Kompagni A/S
 · Kalundborg Andels-Svineslagteri
 · Kalundborg Olieraffinaderi A/S
 · Kolding-Egtved Jernbane
 · Kommisionær Nielsen
 · Kongelig Dansk Fyrvæsen
 · Korsør Margarinefabrik A/S
 · Kosangas
 · Kreaturhandler P. Halvorsen
 · Københavns Brændselskompagni A/S
 · Københavns Kul & Koks Kompagni
 · Københavns Kvægtorv og offentlige Slagtehuse
 · Københavns Mælkeforsyning
 · Københavns Renovationskompagni
 · L. C. Glad
 · Luxol Kemiske Fabrikker I/S
 · Margarinefabriken Alfa A/S
 · Masnedsund Svineslagteri
 · Mejeriet Trifolium
 · Mærsk Raffinaderiet
 · N. Jøker
 · Nafta-Benzin
 · Nordisk Benzin-Compagni A/S
 · Nordisk Flaskegas A/S
 · Nordisk Gulf-Gas A/S
 · Nordisk Tanklager A/S
 · Novo Terapeutisk Laboratorium A/S
 · Odder Andels-Svineslagteri
 · Oliekompagniet Rhenania A/S
 · Otto Mønsted A/S
 · P. Christensen
 · P. Holm Nyland
 · P. Johansens Eftf.
 · Phønix A/S
 · Polypren A/S
 · Randers Asfalt- og Tjærefabrik A/S
 · Ringe Asfalt- og Tjærefabrik
 · Scandia Ørredeksport I/S
 · Scandinavian Bulk Liquid Transports
 · Schättiger
 · Sig Forellenzucht
 · Skandinavisk-Amerikansk Petroleums-Aktieselskab
 · Slagelse Andels Svineslagteri
 · Solo Fabriken A/S
 · Sprøjteselskabet af 1948 A/S
 · Sukkerfabrikken Nykøbing Fl.
 · Svendborg Tagpap- og Cementvarefabrik
 · Sydjysk Damkultur
 · Teknologisk Institut
 · Th. Petersen & Co.
 · Troteta
 · Tuborg
 · Tykskov Dambrug
 · Vejle Kalkværk
 · Vesterbros Stentagpapfabrik
 · Vilhelm Hansen & Co. A/S

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak