Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Østbanens renovering løber op i 1,1 milliard
Gå ned Sider:[1] 2 3
Ja, det er bestemt nedslående læsning.

Flere faktorer påvirker projektet i en forkert økonomisk retning:

- Øget usikkerhed grundet inflation og arbejdskraftmangel.
- Manglende konkurrence (nogle prækvalificerede endte med ikke at byde).
- Priser på råvarer (jern og beton) er under pres især p.g.a. krigen i Ukraine.
- Og sidst er omfanget af arkæologiske undersøgelser samt retablering af vandafledning m.v. markant øget i forhold til det oprindeligt vurderede.

Mange jernbaneprojekter er enten i gang eller startes op i disse år. I Danmark alene er følgende projekter udbudt af Banedanmark: Århus-Langå, sporfornyelse Østfyn, Ringsted-Femern, Struer station, Favrholm station, Roskilde-Ringsted, Slagelse-Korsør.
Derudover har andre store bygherrer enten udbudt og/eller igangsat anlægsopgaver som f.eks. Femern, letbanen i København, fjernvarmeudvidelser og etablering af Lynetteholm).

Spændende at se, hvorvidt der kan nås løsning med tilbudsgiverne, eller om en total revurdering skal til.

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato 26/04-22, 10:24- Og sidst er omfanget af arkæologiske undersøgelser samt retablering af vandafledning m.v. markant øget i forhold til det oprindeligt vurderede.
Da Gribskov kommune fik de endelige estimater mm for den nye vej mellem Græsted og Pårup var der en stor post til arkæologiske udgravninger på ret mange millioner, som frustrerede borgmesteren. Det er jo lige vilkår for både offentlig og privat bygherre, og man kan argumentere for at fælleskassen skulle betale dette, men ved at pålægge det til bygherren opnår man vel en vis selvregulering. Det er nok bare noget man skal til at vænne sig til (også) er blevet dyrere.

Citat fra: Niels Munch Dato 26/04-22, 10:24Flere faktorer påvirker projektet i en forkert økonomisk retning:

- Manglende konkurrence (nogle prækvalificerede endte med ikke at byde).

Mange jernbaneprojekter er enten i gang eller startes op i disse år.

Her er der formentlig mange interessante ting gemt. "Manglende konkurrence" giver kun mening, hvis tilbudsgiveren ved, at andre ikke byder. Denne viden er normal meget svær at få, og i øvrigt ikke lovlig at modtage for tilbudsgiveren, og selv om den danske jernbaneverden er hullet som en si, så er der normalt helt lukket om netop konkurrencesituationen undervejs i udbud.
Det er til gengæld interessant at bore i, hvorfor prækvalificerede er endt med ikke at byde. Er udbuddet ganske enkelt ikke attraktivt nok? Jeg kender ikke detaljerne her (ellers kommenterede jeg ikke), men danske udbud har det med at være endog meget strikse og præget af mistillid til tilbudsgiveren. Selv om det formentlig er grundet IC4 og andre grimme udbudsprocesser, så betyder mange ubalancerede krav, at tilbudsgivere trækker sig (DSB fik jo også "kun" 5 bud ud af 11 prækvalificerede til de tre togmateriel udbud).

Når "mange jernbaneprojekter er i gang", fravælger tilbudsgiver selvfølgelig de mindst attraktive tilbud. Bemærk også at eksempelvis DB Netz har været ude at fortælle, at de små 40+ km sporombygning på Marschbahn i 2022 overholder tid og budget. Her er kontrakterne i øvrigt indgået i 2018...så måske er det i tilgift den danske planlægningsproces (ikke mindst den politiske behandling for at finde midler), der bærer en væsentlig del af ansvaret for fordyrelsen.

/L

Måske transportministeren får anledning til at kaste mere lys over sagen:

"Den konservative transportordfører Niels Flemming Hansen. kræver en forklaring fra transportminister Trine Bramsen (S)."

Kilde: https://www.kollektivtrafik.dk/prisen-for-oestbanens-nye-skinner-er-fordoblet/2271 .

M.v.h.
Niels

Ud af en lokalbanepulje på 700 mio. kr. tildeles Østbanen 416 mio. kr., som Region Sjælland modtager med glæde, men også med dybe panderynker af bekymring for de stigende bygge og anlægspriser landet over.

Kollektiv Trafik Forums nyhedsbrev:

"Politisk flertal på Christiansborg giver 416 millioner kroner til Østbanen
Folketingets partier har indgået aftale om fordelingen af pulje til lokalbaner i perioden 2022-2025. Aftalen vækker glæde i Region Sjælland, som de seneste år har arbejdet for at skaffe penge til renovering af Østbanen,, så den fortsat kan bære tog. Alternativet var, at banen skulle nedlægges og måske erstattes af en BRT-busforbindelse. Markante prisstigninger på bygge- og anlægsopgaver udløst af øget efterspørgsel og usikre forsyningskæder, skaber bekymring over de stærkt stigende priser på bygge- og anlægsopgaver."


Læs hele nyhedsbrevet her: https://www.kollektivtrafik.dk/politisk-flertal-paa-christiansborg-giver-416-millioner-kroner-til-oestbanen/2273 .

M.v.h.
Niels

Ja havde de nu bare bevilget de penge fra start var arbejdet færdig til de billigere penge... Lærer de så noget af det? næh sikkert ikke :(

Citat fra: Frank Poulsen Dato  5/05-22, 16:13Ja havde de nu bare bevilget de penge fra start var arbejdet færdig til de billigere penge... Lærer de så noget af det? næh sikkert ikke :(

Der var lige nogen, hvis uvidenhed er uden huller, der skulle udleve et BRT-flip.


Forretningsudvalget for Region Sjælland har d.d. besluttet at indstille til Regionsrådet, at det foretagne udbud vedr. Østbanens sporudskiftning annulleres, og at der foretages genudbud med reduceret, men stadig forsvarligt ambitionsnivesu.

Ud af en statslig privatbanepulje på 700 mio. kr. er Østbanen - som tidligere nævnt - tildelt 416 mio. kr., hvorfor regionen skal lånefinansiere et restbeløb. Danske Regioner arbejder p.t. for, at afdragstiden for lån til infrastruktur ændres fra 25 til 40 år.

Se nærmere i sagens dokumenter:
1. Forretningsudvalgets dagsordenspunkt.
2. Det bagved liggende notat fra Movia/Lokaltog.

Regionsrådet ventes at behandle Forretningsudvalgets indstilling på sit juni-møde.

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato 30/05-22, 20:01Forretningsudvalget for Region Sjælland har d.d. besluttet at indstille til Regionsrådet, at det foretagne udbud vedr. Østbanens sporudskiftning annulleres, og at der foretages genudbud med reduceret, men stadig forsvarligt ambitionsnivesu.

Ud af en statslig privatbanepulje på 700 mio. kr. er Østbanen - som tidligere nævnt - tildelt 416 mio. kr., hvorfor regionen skal lånefinansiere et restbeløb. Danske Regioner arbejder p.t. for, at afdragstiden for lån til infrastruktur ændres fra 25 til 40 år.

Se nærmere i sagens dokumenter:
1. Forretningsudvalgets dagsordenspunkt.
2. Det bagved liggende notat fra Movia/Lokaltog.

Regionsrådet ventes at behandle Forretningsudvalgets indstilling på sit juni-møde.

M.v.h.
Niels


Der store spørgsmål er så om det om 12 mdr. kan gøres billigere og om de nu afsatte 416 mio kr bliver brugt andre steder.
https://www.tv2east.dk/region-sjaelland/politikere-enige-om-at-udsaette-renovering-af-oestbanen-med-12-maaneder

Aktstykke om udmøntning af midler til privatbanerne
Af Thomas Boberg Nielsen, Spor 44, Godsbanen, Aalborg. 1/06-22, 20:56.
Anmeldt aktstykke:

https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20211/aktstykke/aktstk290/20211_aktstk_anmeldt290.pdf

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Østbanens renovering løber op i 1,1 milliard
Af Thomas Boberg Nielsen, Spor 44, Godsbanen, Aalborg. 9/06-22, 20:02.
Citat fra: Thomas Boberg Nielsen Dato  1/06-22, 20:56Anmeldt aktstykke:

https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20211/aktstykke/aktstk290/20211_aktstk_anmeldt290.pdf

Aktstykket er blevet tiltrådt af finansudvalget i dag 9. juni 2022.

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Citat fra: Niels Munch Dato 30/05-22, 20:01Forretningsudvalget for Region Sjælland har d.d. besluttet at indstille til Regionsrådet, at det foretagne udbud vedr. Østbanens sporudskiftning annulleres, og at der foretages genudbud med reduceret, men stadig forsvarligt ambitionsnivesu.

Ud af en statslig privatbanepulje på 700 mio. kr. er Østbanen - som tidligere nævnt - tildelt 416 mio. kr., hvorfor regionen skal lånefinansiere et restbeløb. Danske Regioner arbejder p.t. for, at afdragstiden for lån til infrastruktur ændres fra 25 til 40 år.

Se nærmere i sagens dokumenter:
1. Forretningsudvalgets dagsordenspunkt.
2. Det bagved liggende notat fra Movia/Lokaltog.

Regionsrådet ventes at behandle Forretningsudvalgets indstilling på sit juni-møde.

Regionsrådet godkendte den 7. juni Forretningsudvalgets indstilling. Se referatet *her* og se evt. debatten om dagsordenspunktet (pkt. 10) her: https://regionsjaelland.tv/watch/6230 .

M.v.h.
Niels

Du kan ikke se vedhæftede filer. Det er sandsynligvis fordi du ikke er logget ind i forummet.

Det fornyede udbud af Østbanens sporrenovering er nu afsluttet, og den samlede pris, som Region Sjælland skal betale for renoveringen, løber op i 798 millioner kroner.

Se nærmere omtale her: https://www.sn.dk/region-sjaelland/oestbanen-udbud-af-nye-skinner-koster-smaa-800-mio-kr-formand-klar-til-at-give-groent-lys/ .

Sagen er på dagsordenen som pkt. 2 for møde den 27.02.2023 i Region Sjællands forretningsudvalg, se dagsorden med bilag *her*.

Forretningsudvalgets indstilling ventes forelagt for Regionsrådet den 7. marts 2023.

M.v.h.
Niels

Gå op Sider:[1] 2 3

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak