Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Rigsrevisionen og Statsrevisorerne: Brugergevinster ved jernbaneinvesteringer
Statsrevisorerne skriver:

"Der er siden 2009 – foruden investeringer i nye signaler på jernbanen – investeret knap 57 mia. kr. i jernbaneinfrastrukturen. Ét af formålene med bevillingerne har været, at investeringerne i fornyelse og nyanlæg af jernbanen skal give tidsmæssige gevinster for brugerne, fx hurtigere rejsetider eller færre forsinkelser. Det er væsentligt, at Transportministeriet i fx aktstykker, anlægslovforslag eller finanslove omsætter formålet til klare mål for brugergevinster, dvs. mål, som er kvantificerbare, afgrænset i tid og realistiske.

Undersøgelsen omhandler investeringerne i 14 jernbaneprojekter på knap 17 mia. kr. i perioden 2009-2020, heraf 8 afsluttede projekter og 6 uafsluttede projekter, som alle har mål for brugergevinster.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Transportministeriets mål for brugergevinster i aktstykker, anlægslovforslag og finanslove for 14 udvalgte jernbaneprojekter ikke har været tilstrækkeligt klare, og at ministeriet ikke har fulgt op på, om målene er indfriet. Transportministeriet og Folketinget ved således ikke, om målene for brugergevinster er indfriet, og har dermed ikke viden, som kan bruges fremadrettet i nye investeringsprojekter
."

Rapporten kan læses her:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/TRU/bilag/17/2643622.pdf

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Citat fra: Thomas Boberg Nielsen Dato  6/01-23, 15:21Statsrevisorerne skriver:

"Der er siden 2009 – foruden investeringer i nye signaler på jernbanen – investeret knap 57 mia. kr. i jernbaneinfrastrukturen. Ét af formålene med bevillingerne har været, at investeringerne i fornyelse og nyanlæg af jernbanen skal give tidsmæssige gevinster for brugerne, fx hurtigere rejsetider eller færre forsinkelser. Det er væsentligt, at Transportministeriet i fx aktstykker, anlægslovforslag eller finanslove omsætter formålet til klare mål for brugergevinster, dvs. mål, som er kvantificerbare, afgrænset i tid og realistiske.

Undersøgelsen omhandler investeringerne i 14 jernbaneprojekter på knap 17 mia. kr. i perioden 2009-2020, heraf 8 afsluttede projekter og 6 uafsluttede projekter, som alle har mål for brugergevinster.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Transportministeriets mål for brugergevinster i aktstykker, anlægslovforslag og finanslove for 14 udvalgte jernbaneprojekter ikke har været tilstrækkeligt klare, og at ministeriet ikke har fulgt op på, om målene er indfriet. Transportministeriet og Folketinget ved således ikke, om målene for brugergevinster er indfriet, og har dermed ikke viden, som kan bruges fremadrettet i nye investeringsprojekter
."

Rapporten kan læses her:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/TRU/bilag/17/2643622.pdf


Ministeren har nu svaret på kritikken:

https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/TRU/bilag/72/2654904.pdf

Med venlig hilsen

Thomas Boberg Nielsen

Gå op Sider:[1]
Billige jernbane T-shirts

Svenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak