Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Genåbning af Hovedgård station
Gå ned Sider: 1 2 [3]
Citat fra: Danskjävlar Dato 11/01-23, 02:42
Citat fra: ThomasTT Dato 10/01-23, 05:13
Citat fra: Danskjävlar Dato  7/01-23, 16:03Jeg håber i hvertfald på at Hovedgaard-Hasselager højhastighedsbanen bliver til noget, først og fremmest fordi at det vil betyde at en masse kapacitet ville kunne blive frigjort henover den gamle bane og være med til at skabe en basis for flere lokaltog. Dertil ville en station i Hovedgaard passe perfekt ind. Hvis den nye højhastighedsbane blev gennemført kunne man med høj sandsynlighed køre tog så ofte som hvert kvarter mellem Aarhus og Horsens via Skanderborg. Og hvis man med det kunne åbne stationer som Hovedgaard og Stilling igen (og gerne flere til) kunne man med lethed skabe et S togs lignende system omkring Aarhus der kunne gøre det langt nemmere for folk at bruge den offentlige transport i regionen.

altså overordnet set er jeg helt enig, men ligefrem kvartersdrift mellem Aarhus og Horsens via den nuværende bane i en situation, hvor der vil være nul gennemrejsende, da de jo vil bruge den ny bane. Det er ude af proportioner.For  alle andre stationer end måske lige Hovedgaard - men egentlig nok også dem -handler det reelt kun om aarhus. Selv 30 minutters drift er noget højt men nok nødvendigt pga omstigning for Skanderborg, hvis de skæres af hovedstrækningen.

Husk på der også er et andet spor og en anden by - Ry - der er ret væsentlig og som også står til at blive skåret af. Kvartersdrift Aarhus-Skanderborg og så videre på skift mod Ry og Hovedgaard kunne være fint.

Der bør også være potentiale for yderligere stationsgenåbninger, men det vil være op til kommunerne at udvikle udvalgte stationer. 

Nu tænker jeg også bare at det ville være latterligt at påtvinge et skift så tæt på Århus som i skanderborg. Hvis Vejle Fjord forbindelsen ikke var skrottet ville det ellers være muligt at have regionaltog hele vejen ned til Kolding.

Men pointen er at selv når der er hurtigere tog men med en lavere frekvens, så vil en højfrekvent, halvhurtig forbindelse stadigvæk være meget attraktiv! Der er enorme pendlerstrømme mellem Horsens og Århus men jernbanen får næsten ingen af dem fordi der er for få tog, og for langsomme tog. Højhastighedsbanen, såvel som tog hvert kvarter henover den gamle bane og genåbning af stationer ville give en højfrekvent forbindelse som alle kommer til gode af. Jeg mener vi kan jo prøve blot at se hvordan det går i Køge efter foråret. Fordi min tankegang er at der selvfølgelig vil være en del der får gode af det nye hurtigtog hver halve time, men jeg tror ikke det vil ændre på at der stadigvæk ville være mange passagerer på S toget der trods alt kører hvert 10. minut. Især når det gælder pendlertrafik.

Hovedgård station er et godt eksempel på de dilemmaer som der er omkring kollektiv trafik.

Jernbanestationen blev nedlagt i 1974. Formentlig i forbindelse med indførelsen af InterCity-Tog-begrebet.
Nu ønsker nogle, herunder Horsens Kommune, at stationen skal genopstå. Når man læser Horsens Kommunes argumenter for at lade jernbanestationen opstå – så må man undre sig.

Kommunen anfører f.eks.
https://hovedgaardlokalraadet.klub-modul.dk/cms/Clubhovedgaardlokalraadet/ClubImages/Togstop/Togstop%20i%20Hovedgaard%20ver2.pdf

"En åbning af stationen vil kræve etablering af en perron på den østlige side samt en ombygning af den vestlige perron. Disse omkostninger er dog relativt små."

" Betjeningen med kollektiv trafik i Hovedgård består på nuværende tidspunkt af busser, hvor der mangler en direkte forbindelse fra Hovedgård til Skanderborg. Dette vil kunne skabes med implementering af togstoppet i Hovedgård. Samtidig vil kollektiv transport blive et mere oplagt valg for ture mod Aarhus og Horsens, end det er i dag, hvor der er betjening med bus. Bussen tager længere tid og det opleves ikke som en direkte forbindelse til disse byer, når du tager busser."

" Hvis Hovedgård tilføjes som standsningssted på strækningen forventes det ikke nødvendigt at forøge den samlede rejsetid på strækningen mellem Fredericia og Aarhus. Det vurderes, at det er muligt at allokere tid i køreplanen til stoppet ved at optimere den samlede køreplan for hele strækningen. Et togstop i Hovedgård forventes dermed ikke at koste forsinkelse for de øvrige passagerer på togstrækningen, og der er således begrænsede køreplansmæssige konsekvenser forbundet med åbning af togstoppet."

Så en åbning med standsning i Hovedgård vil "æde" af den tidsbesparelse som udretning af jernbanen ellers ville give. I alle andre situationer giver et stop et tab af køretid på 2-3 min.

En genåbning med f.eks. 2 standsende tog pr time vil endvidere fjerne noget af grundlaget for nuværende busdrift. En busdrift som så risikerer at blive reduceret. Så samlet set kan den kollektive trafik omkring og ud fra Hovedgård ende med at medføre en reelt forringelse for borgerne medmindre pågældende er så heldig at lige netop deres arbejdstid passer med togafgang og ankomst.

Horsens kommune "skønner at mellem 600 & 1.000 rejsende dagligt vil benytte toget. Da det må formodes at der er tale om folk som skal frem og tilbage er der reelt tale om 300 til 500 borgere. Næppe realistisk med at 20% af byens borgere vil vælge at tage toget!

Endelig så betyder en standsning i Hovedgård så længe jernbaneforbindelsen omfatter hurtigtog, regionaltog og godstog – at evt. forsinkelser vil brede sig da der ikke er overhalingsmuligheder i Hovedgård.

Citat fra: Danskjävlar Dato 11/01-23, 02:42
Citat fra: ThomasTT Dato 10/01-23, 05:13
Citat fra: Danskjävlar Dato  7/01-23, 16:03Jeg håber i hvertfald på at Hovedgaard-Hasselager højhastighedsbanen bliver til noget, først og fremmest fordi at det vil betyde at en masse kapacitet ville kunne blive frigjort henover den gamle bane og være med til at skabe en basis for flere lokaltog. Dertil ville en station i Hovedgaard passe perfekt ind. Hvis den nye højhastighedsbane blev gennemført kunne man med høj sandsynlighed køre tog så ofte som hvert kvarter mellem Aarhus og Horsens via Skanderborg. Og hvis man med det kunne åbne stationer som Hovedgaard og Stilling igen (og gerne flere til) kunne man med lethed skabe et S togs lignende system omkring Aarhus der kunne gøre det langt nemmere for folk at bruge den offentlige transport i regionen.

altså overordnet set er jeg helt enig, men ligefrem kvartersdrift mellem Aarhus og Horsens via den nuværende bane i en situation, hvor der vil være nul gennemrejsende, da de jo vil bruge den ny bane. Det er ude af proportioner.For  alle andre stationer end måske lige Hovedgaard - men egentlig nok også dem -handler det reelt kun om aarhus. Selv 30 minutters drift er noget højt men nok nødvendigt pga omstigning for Skanderborg, hvis de skæres af hovedstrækningen.

Husk på der også er et andet spor og en anden by - Ry - der er ret væsentlig og som også står til at blive skåret af. Kvartersdrift Aarhus-Skanderborg og så videre på skift mod Ry og Hovedgaard kunne være fint.

Der bør også være potentiale for yderligere stationsgenåbninger, men det vil være op til kommunerne at udvikle udvalgte stationer. 

Nu tænker jeg også bare at det ville være latterligt at påtvinge et skift så tæt på Århus som i skanderborg. Hvis Vejle Fjord forbindelsen ikke var skrottet ville det ellers være muligt at have regionaltog hele vejen ned til Kolding.

Men pointen er at selv når der er hurtigere tog men med en lavere frekvens, så vil en højfrekvent, halvhurtig forbindelse stadigvæk være meget attraktiv! Der er enorme pendlerstrømme mellem Horsens og Århus men jernbanen får næsten ingen af dem fordi der er for få tog, og for langsomme tog. Højhastighedsbanen, såvel som tog hvert kvarter henover den gamle bane og genåbning af stationer ville give en højfrekvent forbindelse som alle kommer til gode af. Jeg mener vi kan jo prøve blot at se hvordan det går i Køge efter foråret. Fordi min tankegang er at der selvfølgelig vil være en del der får gode af det nye hurtigtog hver halve time, men jeg tror ikke det vil ændre på at der stadigvæk ville være mange passagerer på S toget der trods alt kører hvert 10. minut. Især når det gælder pendlertrafik.
Når der kommer en fast forbindelse over Samsø bliver det aktuelt med en bane mellem landgangspunktet på Gylling Næs og Hovedgård, som så bliver forgreningsstation, omdøbt til Hovedgård Hovedbanegård, for tog mellem Vejle, Horsens og København. Med mindre Aarhus får bort-lobbyet den.

Gå op Sider: 1 2 [3]

Jernbanebøger

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen

Gennemgaaende Vogn til Privatbanen. Pris 200 kr.

Læs mere
DB Cargo

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak