Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Lokaltog: Fornyet udbud af batteritog
Gå ned Sider:[1] 2 3
Her på forum havde vi en lang tråd omhandlende Lokaltogs 1. udbud af batteritog: https://www.jernbanen.dk/forum1/index.php/topic,714.0.html .

Som bekendt valgte Lokaltog at annullere udbuddet. Da der nu lægges op til fornyet udbud, er det relevant at starte en ny tråd herom.

Sagen er nr. 6 på dagsordenen for møde den 31.01.2023 i Region Sjællands Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.

Dagsordenspunktet indledes med følgende resumé:

Fra foråret 2021 har der været et forløb med indkøb af batteritog. Processen endte desværre med, at udbuddet måtte annulleres. Der er behov for at drøfte, hvordan det videre arbejde med indkøb af batteritog tilrettelægges. På mødet deltager Lokaltog A/S og Movia, som redegør for forløbet. Administrationen præsenterer forslag til det videre forløb.

Hele dagsordenen med indstilling og bilag kan ses her: https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2023/Sider/Udvalget%20for%20regional%20udvikling,%20uddannelse,%20kollektiv%20trafik%20og%20internationalt%20samarbejde/MOD-2022-00700-M%C3%B8de%20d.%2031-1-2023/EMN-2021-02617-14.aspx .

Der indstilles, at udvalget

1. Tager Lokaltogs orientering om forløbet med indkøb af batteritog til efterretning.
2. Kommer med input til tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde jf. forslag til tids- og procesplan.


M.v.h.
Niels


Det hører med til ovenstående fremstilling at nævne, at Lokaltog - såfremt den fremlagte tids- og ressourceplan følges - forventer, at man vil kunne tage de nye tog i brug medio 2027.

Om det særskilte udbud om batteritog til Nærumbanen blev Movia's bestyrelse på sit møde den 3. november 2022, pkt. 15 orienteret således: "Udbudsprocessen for batteritog til kørsel på Nærumbanen forløber i efterår 2022 til efterår 2023. Bestyrelsen vil senere blive orienteret særskilt herom."

De fire RegioSprintere på Nærumbanen forventes fra slutningen af 2026 at kunne udskiftes med batteritog,

Region Hovedstadens Udvalg for trafik og regional udvikling er orienteret tilsvarende i f.m. drøftelserne den 4. november 2022 om Udviklingsplan og ny kontrakt for Lokaltog.

M.v.h.
Niels

Lokaltog: Fornyet udbud af batteritog
Af andersj, Aalborg. 28/01-23, 16:52.
Det virker ikke til at togene til Nærumbanen er sendt i udbud endnu. Jeg kan i hvert fald ikke finde noget udbudsmateriale.

Anders

Citat fra: andersj Dato 28/01-23, 16:52Det virker ikke til at togene til Nærumbanen er sendt i udbud endnu. Jeg kan i hvert fald ikke finde noget udbudsmateriale.

Korrekt, der er endnu intet at finde på EU's portal TED (Tenders Electronic Daily); processen er forsinket "i kølvandet af det store udbud".

M.v.h.
Niels

Citat fra: Niels Munch Dato 26/01-23, 07:12Sagen er nr. 6 på dagsordenen for møde den 31.01.2023 i Region Sjællands Udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde.
.....
Hele dagsordenen med indstilling og bilag kan ses her: https://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2023/Sider/Udvalget%20for%20regional%20udvikling,%20uddannelse,%20kollektiv%20trafik%20og%20internationalt%20samarbejde/MOD-2022-00700-M%C3%B8de%20d.%2031-1-2023/EMN-2021-02617-14.aspx .

Der indstilles, at udvalget

1. Tager Lokaltogs orientering om forløbet med indkøb af batteritog til efterretning.
2. Kommer med input til tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde jf. forslag til tids- og procesplan.


Udvalgets beslutning 31.01.2023:

1. Orienteringen taget til efterretning. Udvalget bekræftede at minimumskrav til togene er toiletter, wifi og borde
2. Udvalget bakker op om den foreslåede tids- og procesplan


Som gæster under punktet deltog: Administrerende direktør for Lokaltog A/S Lars Wrist-Elkjær og Plandirektør i Movia Per Gellert.

M.v.h.
Niels


Toiletter om bord er jo absolut en forbedring. Hvis 'borde' skal forstås som reelle borde og ikke bare et bræt til at stille en drikkedunk på, er det også en betydelig opgradering.

Hvad skal disse batteritog egentlig erstatte? Er det bare IC2, eller også LINTerne?

Lokaltog: Fornyet udbud af batteritog
Af hummel_62, Biltris trinbræt. 2/02-23, 17:16.
Hvorfor toilet?
Så lang er turen da ikke?

Citat fra: hummel_62 Dato  2/02-23, 17:16Hvorfor toilet?
Så lang er turen da ikke?

En tur Helsingør - Gilleleje eller Hillerød - Hundested tager nu alligevel det meste af en time, og man møder jo ikke nødvendigvis et toilet lige før eller efter man stiger af og på

Alle tog bør have toiletter, undtagen hvis de kun køre korte ture i storbyer, hvor der er behov for den extra kapacitet manglen på toilet giver

Vh. Isak Nielsen

Nattog er en behagelig og effektiv måde at rejse lange afstande uden at bruge dagtimerne, men det er også bare en god oplevelse

Eller billet, rejsekort og periodekort skal give fri adgang til toilet på stationen uden ekstrabetaling under rejsen.
Med venlig hilsen Jens

Citat fra: Hedelykke Dato  2/02-23, 17:49Eller billet, rejsekort og periodekort skal give fri adgang til toilet på stationen uden ekstrabetaling under rejsen.
Mens toget venter?  ;)

Citat fra: anho Dato  2/02-23, 16:49Toiletter om bord er jo absolut en forbedring. Hvis 'borde' skal forstås som reelle borde og ikke bare et bræt til at stille en drikkedunk på, er det også en betydelig opgradering.

Hvad skal disse batteritog egentlig erstatte? Er det bare IC2, eller også LINTerne?

De nye batteritog skal primært erstatte Lokaltogs IC2, som har toilet, ligesom i øvrigt LINT-togene på Vestsjælland har. Det kan ikke udelukkes, at der i f.m. nyanskaffelsen rykkes rundt på materiellet banerne imellem alt efter, hvor opladningsmulighederne findes bedst.

Gerne
Eller når man skifter mellem lokaltog og stog i køge eller på andre stationer 8)

Disse nye tog finansieres af Region Sjælland og skal derfor formentlig fortrinsvis anvendes på banerne i Vestsjælland, Stevns og Lolland. Af de eksisterende tog har (de fleste) Lint på Østbanen ikke toilet, mens toilettet er aflåst (og beskiltet "teknikrum" på de Lint fra Vestsjælland, der kommer forbi.

Der har været en beslutning for år tilbage i Region SJælland, om at nedlægge de offentlige toiletter på en stribe stationer, mod at der så kunne komme toiletter i togene, og det er som jeg forstår det en konsekvens heraf - samt muligheden for at køre gennemgående tog til København - at kravet om toiletter bliver præciseret af Regionen.
Der er i Tyskland en aftale om, at der skal være toiletter i alle tog, så det er i virkeligheden standard, at der er toilet.

De forventede 14 tog i basisordren skal erstatte de 13 IC2 samt de tre lejede Desirotog. Dette er muligt, da el (og batteritog) kører længere mellem planlagte værkstedsbesøg end dieseltog.

/Lasse
 

Lokaltog: Fornyet udbud af batteritog
Af Michael Deichmann, Gribskov kommune. 3/02-23, 15:00.
Citat fra: Isak Nielsen Dato  2/02-23, 17:39
Citat fra: hummel_62 Dato  2/02-23, 17:16Hvorfor toilet?
Så lang er turen da ikke?

En tur Helsingør - Gilleleje...
Mon ikke du mener Hillerød - Helsingør over Gilleleje?

Lokaltog: Fornyet udbud af batteritog
Af andersj, Aalborg. 3/02-23, 21:34.
Citat fra: Michael Deichmann Dato  3/02-23, 15:00
Citat fra: Isak Nielsen Dato  2/02-23, 17:39
Citat fra: hummel_62 Dato  2/02-23, 17:16Hvorfor toilet?
Så lang er turen da ikke?

En tur Helsingør - Gilleleje...
Mon ikke du mener Hillerød - Helsingør over Gilleleje?

Mon ikke langt de fleste tager over Fredensborg hvis de skal fra Hillerød til Helsingør med toget.

Anders

Gå op Sider:[1] 2 3
ContecRail

Jernbanebøger

Gribskovbanen

Gribskovbanen. Pris 470 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak