Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

Sukkerfabrikken Nykøbing
Af: Tommy Nilsson
Synes du om artiklen?
Del den!

I 1884 opførte en række landmænd på Falster andelsvirksomheden Sukkerfabrikken Nykøbing (SN). Den første roekampagne blev gennemført i 1885 og en del af roerne blev leveret via en nylagt 700 mm hestedreven roebane fra fabrikken til Øster Karleby og Sønder Ørslev. På Sukkerfabrikken Nykøbing overvejede man at udbygge roebanen mod øst og syd men da Stubbekøbing - Nykøbing - Nysted Banen åbnede i 1910, overtog denne bane hovedparten af roetransporterne.
I 1884 fik C. F. Tiegten koncession på en jernbane mellem Lollandsbanens station i Nykøbing og Gedser. Nykøbing Sukkerfabrik havde opkøbt al jord syd for stationen så da Gjedser Jernbane åbnede i 1886, løb den tværs gennem sukkerfabrikken (hvilken den stadig gør). Transporterne steg år for år og i 1910 hhv 1911 købte Nykøbing Sukkerfabrik 2 små brugte 3-koblede damplokomotiver fra det Østsjællandske Jernbane Selskab til brug for rangering med normalsporede godsvogne på fabrikkens område. Begge disse maskiner findes i dag ved Museumsbanen i Maribo.

Sukkerfabrikken Nykøbing 1944

I 1916 indgik Nykøbing Sukkerfabrik et samarbejde med Københavns Sukkerrafinaderi i Valby som man overtog i 1953. Denne fabrik raffinerede råsukker til hvidt konsumentsukker og råsukkeret blev sendt i sække fra Nykøbing til Valby. I 1954 købte Nykøbing Sukkerfabrik 12 brugte beholdervogne fra Svenska Sockerfabriks AB og fik dem indregistreret hos DSB som DSB ZN 500451-500462 - de blev alle udrangeret i 1966.

Sukkerfabrikken Nykøbing 1957

Sukkerfabrikken Nykøbing 1957

Sukkerfabrikken Nykøbing 1958

Nykøbing Sukkerfabrik blev gennem årene løbende ombygget og udvidet, og produktionen steg tilsvarende fra 250 tons roer i døgnet i 1885 til 2.200 tons roer i døgnet i 1935. Efter anden verdenskrig blev fabrikken moderniseret med automatisk vogntippeanlæg, kraner, transportbånd mv. På en række sidespor på både Stubbekøbingbanen og Falsterbanen blev der ligeledes etableret transportbånd til læsning i åbne godsvogne men lastbiler og traktorer overtog mere og mere af trafikken.

Sukkerfabrikken Nykøbing 1970

Da modtageanlægget for roer pr. jernbanevogn var nedslidt og de fleste roedyrkere selv ønskede at levere roerne til fabrikken, blev 1960 kampagnen det sidste år, hvor fabrikken modtog roer pr. jernbane. Lastbiler, traktorer og hestevogne stod herefter for al transport af roer til fabrikken og roeaffald den modsatte vej. Sukkerfabrikken Nykøbing blev i 1989 opkøbt af De danske Sukkerfabrikker og skiftede i 1993 navn til Danisco Sugar.

I dag hedder fabrikken Nordic Sugar Nykøbing og kører i døgndrift syv dage om ugen i roekampagnen, der løber fra slutningen af september til først i januar. I denne periode modtages tæt på 1 million tons sukkerroer, der forarbejdes til sukker og foder. I roekampagnen ankommer omkring 550 vognlæs om dagen med roer fra ca. 1.000 tilknyttede roedyrkere. Fabrikken har kapacitet til at forarbejde 11.800 tons roer om dagen.

Sukkerfabrikken Nykøbing 2012

Sukkerfabrikken Nykøbing 2015

Rullende materiel
DdS SN 2
DdS SN 2

Krauss 1878
DdS SN 3
DdS SN 3

Krauss 1879
DSB ZN
DSB ZN

500451-500462
Synes du om artiklen?
Del den!
Næste artikel:
Sukkerkogeriet Odense
Svenska-lok
Indsend billeder

Jernbanebøger

Hjælpen Til Sønderjylland

Hjælpen Til Sønderjylland. Pris 270 kr.

Læs mere

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak