DSB damplokomotiver

DSB Litra J

DSB Litra J (II)
1 - 20

(Retur til oversigt)

I 1886 kom Busses version af den lette B1-koblede J-maskine. Han brugte det sædvanlige arrangement med udvendige gliderkasser og udvendig Allan-styring. Kedeltrykket blev sat til 10 kg/cm². Der var en Salter-sikkerhedsventil på domen og en Naylor-ventil på en lille opbygning over fyrkassens forvæg. Både maskine og tender havde oprindelig direkte vakuumbremse som i 1890erne ændredes til automatisk vakuumbremse.

I årene indtil 1893 leveredes i alt 20 J-maskiner. De fik de samme driftsnumre som de gamle Canada-maskiner, men disse var enten udrangerede eller henstillede. Disse lidt større J-maskiner afløste de gamle Kitson J-maskiner på linien Lunderskov-Esbjerg-Struer, hvor de kørte indtil 1899. 8 af maskinerne kørte i mange år på Djursland. I 1897-99 kørte nogle få af den på Ribebanen. I 1901 kom der nogle til Tommerup-Assens, mens nogle andre kom til Viborg i 1908. Senere kørte nogle af dem i Thy og Salling.

I 1920erne var de faktisk modne til udrangering, men som et led i tidens udprægede sparsommelighed blev de i stedet for underkastet en meget radikal modernisering. De to centralværksteder i København og Århus ombyggede alle 20 maskiner i årene 1921-29. Der leveredes meget større kedler med smårørsoverheder og et tryk på 12 kg/cm². Disse kedler anbragtes 35 cm højere end de oprindelige. Der kom nye spidse røgkammerdøre, og røgkamrene blev gjort selvtømmende med en rensedør under selve den store røgkammerdør. Gliderregulatoren i domen blev erstattet med en ventilregulator og tenderens forråd blev forøget fra 5 til 7,5 m³. Efter ombygningen havde maskinerne følgende dimensioner: længde 12,215 m., drivhjulsdiameter 1,384 m., tomvægt 23 tons, tjenestevægt 26 tons, tendervægt 17,8 tons og kulbeholdning 2 tons.

Efter ombygningen kørte J-maskinerne først de lette avistog Nyborg-Strib, senere lokaltogene Slagelse-Næstved og Slagelse-Kalundborg, Dalmose-Skælskør indtil 1936 og Sorø-Vedde 1927-33. De sidste år af deres levetid kørte de på banen Tommerup-Assens og på Himmerlandsbanerne. Nr. 15 blev allerede 6 år efter ombygningen udrangeret. Da den anden verdenskrig brød ud i 1939 var 5 af dem ophugget. Så blev der atter brug for disse maskiner, og 13 af de resterende 15 fik trykluftudrustning med -bremse.
(BAY)


Længde:
11,91 m.
Tjenestevægt:
22,5 tons
Tomvægt:
20,9 tons
Tendervægt:
15,5 tons
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
1,372 m.
Kul:
2 tons
Vand:
5 m³
Hastighed:
70 km/h
Antal:
20 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB J 1J 1
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 1. Kostede 24.680,- kr. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1924 på Cvk Kh. Slagelse 1926. S-rep 17/1-31 på Cvk Kh. Hensat 1937-38 og 40. Helsingør 1941-42 (hensat). Til Cvk Kh 17/10-42. Trykluftbremse fra 1942. Viborg 1943-53. Brande 1954 (hensat). Udrangeret 1954 og overdraget til Jernbanemuseet. Brande 1961-75 og 88-90. Viborg 1994-2015. 23/4-15 til Randers. 2017 til DJK.
DSB J 2J 2
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 2. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1924 på Cvk Kh. Slagelse 1926. S-rep 7/11-30 på Cvk Kh. Hensat august 1933 i 1 distrikt. Ringsted 1937 (hensat). Hensat 1938 og 40. Hillerød 1941-42 (hensat). S-rep 25/8-5/10 1942 på Cvk Kh. Trykluftbremse fra 1942. 2 distrikt 1942. Viborg 1943-50. Langå 1951-52 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 3J 3
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 3. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1921 på Cvk Kh. Slagelse 1926. S-rep 6/9-30 på Cvk Kh. Hensat 1937-38 og 40. Kalundborg 1941-42 (hensat). Trykluftbremse fra 1943. Viborg 1943-47. Udlånt 1948 til SFJ. Viborg 1949-50. Langå 1951 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 4J 4
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 4. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-37. Udlejet 1920 til HHGB. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 atm fra 1927. Slagelse 1926. Hensat 10/1-37 på Cvk Kh. Hensat 1937-38. I drift 1939 i 1 distrikt. Udrangeret 14/4-39. Tender hensat til andet formål. 1939-56 anvendt ved kulprøvestationen Kh.
DSB J 5J 5
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 5. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-32. Ombygget 1921 på Cvk Kh. 1935 til 2 distrikt. 2 distrikt 1935-40. Trykluftbremse fra 1947. Viborg 1941-50. Langå 1951 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 6J 6
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 6. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-26. Ombygget 1921 på Cvk Kh. Slagelse 1926. 3 distrikt 1929. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932. Hensat 1933 i 2 distrikt. Påkørte 20/4-37 lastbil i overkørsel ved Simested ved Hobro - 3 dræbt. Udrangeret 23/6-37.
DSB J 7J 7
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 7. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. 3 kreds 1910. 4 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-21. Udlejet til HHGB indtil 2/9-20. Ombygget 1921 på Cvk Kh. 2 distrikt 1921-29. 3 distrikt 1929. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. S-rep 8/10-18/11 1940 på Cvk Ar. S-rep 1944. Trykluftbremse fra 1947. S-rep 1948. Viborg 1941-51. Hensat 16/9-52 i Langå. Udrangeret 30/10-52. Solgt 1953 til ophugning.
DSB J 8J 8
Borsig1886Omlitreret 1893 fra JFJ J 8. Esbjerg 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905. 4 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-21. Ombygget 1921 på Cvk Kh. 2 distrikt 1921-26. S-Rep. december 1927 og hensat. 3 distrikt 1929. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. Hensat 1940. S-rep 28/7-7/9 1940 på Cvk Ar. Viborg 1941-42. Udlejet 1943 til TFJ. Cylindere sprængt 26/8 1943 i VNJ´s remise i Varde af sabotører. Sendt til Cvk Kh for reparation. Cvk Ar 1944. Udlejet 1945 til TFJ. Udlejet 1945-46 til KS. Trykluftbremse fra 1946. Viborg 1947-51. Århus 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB J 9J 9
Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 9. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-25. Udlejet 1921 til HHGB. Ombygget 1924 på Cvk Kh. 2 distrikt 1925-26. Hensat udtørret 1928 i Viborg. Viborg 1930. S-Rep. Cvk Ar 4/5-32 efter udtørring. 2 distrikt 1932-40. Cvk Ar 1941. Viborg 1942-48. Trykluftbremse fra 1947. Langå 1949-50 (hensat). Udrangeret 1950.
DSB J 10J 10Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 10. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-29. Struer 1920 og 23. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 atm fra 1927. Thisted 1927. S-Rep. december 1927 og hensat. Skjern/Viborg 1930. 2 distrikt 1932. Hensat 1933 i 2 distrikt. Hensat 1937. Udrangeret 11/11-37 grundet kassabel fyrkasse. Solgt 19xx til Petersen & Albeck til ophugning.
DSB J 11J 11
Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 11. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-25. Struer 1916, 20 og 23. Ombygget 1925 på Cvk Ar. 2 distrikt 1925-26. 3 distrikt 1926-29. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. Nyborg 1941. Padborg 1942. Afsporet 24/11-43 på Mommarkbanen. Sønderborg 1943-45. Langå 1946-49 (hensat). Hobro 1950-51 (hensat). Udrangeret 1951.
DSB J 12J 12
Nohab1888Omlitreret 1893 fra JFJ J 12. Struer 1890. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920. Langå 1923. Ombygget 1925 på Cvk Ar. Glyngøre 1927. Thisted 1930. Thybanen 1930-31. 2 distrikt 1932-40. S-rep 6/4-20/5 1940 på Cvk Ar. Viborg 1941-45. Trykluftbremse fra 1946. Viborg 1947-49. Varmemaskine i Struer 1950-51. Århus 1952-53 (hensat). Udrangeret 1954. Tender solgt 1952 for 3.000,- kr til HOJ L 405.
DSB J 13J 13
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 13. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-29. Viborg 1920. Struer 1923. Aalestrup 1927. Ombygget 1927 på Cvk Ar. 2 distrikt 1929-40. Aalestrup 1930. Hensat udtørret 14/8-30. I drift august 1933 i 2 distrikt efter udtørring. S-rep 17/8-35 på Cvk Ar. Hensat 26/4-39 med kassabel fyrkasse. Langå 1941-43 (hensat). Udlejet 1944 til VNJ. Nyborg 1945. Udlejet 1945-46 til NFJ. Trykluftbremse fra 1946. Nyborg 1947-50. Nyborg 1951-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 14J 14
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 14. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-23. Viborg 1916. Skanderborg 1920 (hensat). Viborg 1923. 1 distrikt 1923-26. Skælskør 1926. Kedeltryk 12 atm fra 1927. Ombygget 1927 på Cvk Kh. 2 distrikt 1929-40. S-rep 8/8-7/10 1940 på Cvk Ar. Sønderborg 1941-43. Nyborg 1944. Sønderborg 1945. Padborg 1946. Trykluftbremse fra 1947. Fredericia 1947. Nyborg 1948. 7/3-49 fra SFJ til Cvk Ar. Fåborg 1950. Nyborg 1951-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 15J 15Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 15. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 4 kreds 1910-15. 3 distrikt 1918-23. Aalestrup 1920. Struer 1923. 1 distrikt 1923-26. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 atm fra 1926. 2 distrikt 1929-32. Assens 1930. Udrangeret september 1932.
DSB J 16J 16
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 16. 2 maskinsektion 1896. Struerkredsen 1905-08. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-25. 3 distrikt 1925-26. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 atm fra 1927. 2 distrikt 1926-40. Viborg 1927. Assens 1930. Hensat 1929-33. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. S-rep 8/5-17/6 1940 på Cvk Ar. Nyborg 1941-49. Trykluftbremse fra 1946. Kørte 7/1 1948 ind i hus i Assens - 1 dræbt. Sønderborg 1950. Langå 1951 (hensat). Udrangeret 1951.
DSB J 17J 17
Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 17. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1927 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Viborg 1941-42. Esbjerg 1943. Udlejet 1944 til TFJ. Viborg 1945-46. Trykluftbremse fra 1946. Udlejet 1946-47 til NFJ. Sønderborg 1948-49. Århus 1950 (hensat). Ryomgård 1951-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 18J 18Henschel1892Omlitreret 1893 fra JFJ J 18. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-38. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Kedeltryk 12 fra 1927. Udrangeret 20/9-38. Solgt 19xx til Løgstrup, Randers til ophugning.
DSB J 19J 19
Henschel1893Omlitreret 1893 fra JFJ J 19. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. 16/5-29 fra Cvk Nyborg til Cvk Kh for kedelombygning. S-rep 20/9-29 i Nyborg og hensat. S-rep 18/12-40 - 5/2-41 på Cvk Ar. Nyborg 1941-42. Esbjerg 1943. Sønderborg 1944. Udlejet 1944-45 til NFJ. Nyborg 1946. Udlejet 1946-47 til NFJ. Trykluftbremse fra 1948. Nyborg 1947-50. Svendborg 1951 (hensat). Nyborg 1952-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB J 20J 20
Henschel1893Omlitreret 1893 fra JFJ J 20. 2 maskinsektion 1896. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1927 på Cvk Ar. Assens 1930. Hensat 1933 i 2 distrikt. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Hensat 1940. S-rep 23/5-17/7 1940 på Cvk Ar. Nyborg 1941-42. Cvk Ar 1943. Udlejet 1943-45 til NFJ. Fredericia 1945. Padborg 1946. Sønderborg 1947. Udlejet 1947 til KS. Fredericia 1948. Århus 1949 (hensat). Langå 1950-51 (hensat). Udrangeret 1951.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak