DSB Litra MS
DSB Litra MS
361

(Retur til oversigt)

Et af de særprægede lokomotiver, som blev indlemmet i Statsbanernes maskinpark i 1892-93 var SJS M 92.

Som et af de sidst bestilte damplokomotiver anskaffede den tidligere maskinafdeling hos Sjællandske Jernbaneselskab i 1892 et særpræget rangerlokomotiv til at varetage rangeringen ved den store vognhal på Københavns anden hovedbanegård, der var beliggende ved den nuværende Vesterport Station. Årsagen til anskaffelsen af det meget korte rangerlokomotiv var, at der ved vognhallen var en meget kort drejeskive, som medførte et omfattende rangerarbejde. Med anskaffelsen af Ms 361 kunne man gennemføre en mere smidig rangering, idet der nu var plads til både en toakslet kupevogn samt Ms 361 – det var således ikke længere nødvendigt at koble rangerlokomotivet fra, når drejeskiven skulle anvendes. Imidlertid blev SJS M 92, som den særprægede maskine var litreret, allerede i 1893 omlitreret til DSB Ms 361 ved sammenlægningen af de to maskinafdelinger øst og vest for Storebælt.
Sammenlægningen af de to maskinafdelinger betød dog ikke nogen ændring i Ms 361´s arbejdsopgaver. Helt frem til den nuværende Hovedbanegårds indvielse i 1911 stod rangerlokomotivet for rangeringen med personvogne ved vognhallen. Efter indvielsen af Heinrich Wencks nye centralbanegård i 1911 blev maskinen overflyttet til det nye Centralværksted i København, som var opført ved Kalveboderne. På Centralværkstedet fandtes flere korte skydebroer til vognhallen, hvor der kun kunne stå en vogn samt rangerlokomotivet Ms 361.
I løbet af årene fik rangerlokomotivet flere øgenavne såsom ”Malle” – formentlig med henvisning til litraet M. I de senere år kaldtes maskinen ”Skydebrolokomotivet”. Maskinen anvendtes dog også når toglokomotiverne under revision skulle trækkes rundt på værkstedet. I begyndelsen af 1930erne begyndte benzintraktorerne at vinde indpas hos Statsbanerne, og man valgte derfor at udrangere lokomotivet Ms 361 den 21. september 1932. Maskinen blev ophugget samme år.
(LC)


Længde:
5 m.
Tjenestevægt:
14,8 tons
Tomvægt:
11,7 tons
Tendervægt:
 
Kedeltryk:
10 kg/cm²
Drivhjulsdiam.:
0,894 m.
Kul:
0,5 tons
Vand:
1,6 m³
Hastighed:
25 km/h
Antal:
1 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB MS 361MS 361
Cockerill1892Omlitreret 1893 fra SJS M 92. Omlitreret 1895 fra Ms 301. Kaldet "Malle". København H 1893-1911. Fra 1911 på Cvk Kh. 1 distrikt 1911-32. Udrangeret 21/9-32. Ophugget 1932. af Petersen & Albeck.

Jernbanebøger

Til vejrs over banerne
Til vejrs over banerne
Pris 270,- kr.
 Læs mere 

DSB plakat 1937

DSB plakat 1937
DSB plakat 1937 af
Aage Rasmussen
Pris: 249,- kr.
 Køb 
3 flyttefirma tilbud
Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak.
DSB Litra MS damplokomotiv MS-maskine


Copyright © 2020 Jernbanen.dk - Alle rettigheder forbeholdes - Om Jernbanen.dk - Kontakt redaktionen