SJS damplokomotiver

SJS Litra L

SJS Litra L
89 - 91

(Retur til oversigt)

I forbindelse med åbningen af jernbanestrækningen Slagelse-Dalmose-Næstved i begyndelsen af 1890erne anskaffedes fra en belgisk lokomotivfabrik tre godstogslokomotiver.

I begyndelsen af 1890erne blev der arbejdet intensivt i det sydvestsjællandske område med bygningen af jernbanen mellem Slagelse, Dalmose og Næstved samt sidebanen fra Dalmose til Skælskør. Ved projekteringen af den nye banestrækning havde man naturligvis også taget hensyn til at det ville blive nødvendigt, at anskaffe rullende materiel til den nye jernbanestrækning. Især kunne man forvente en stor godstrafik så snart den nye banestrækning åbnede, hvorfor man valgte at anskaffe tre godstogslokomotiver, litra L, som dels skulle anvendes på strækningen Slagelse-Dalmose-Næstved samt mellem København og Frederikssund. I de lidt over ti år som Frederikssundsbanen havde eksisteret havde man oplevet et kolossalt opsving i transport af gods på netop denne strækning. Det var derfor planen, at de tre godstogslokomotiver, som blev leveret af den belgiske lokomotivfabrik Societe Anonyme John Cockerill i 1892, skulle anvendes på såvel Frederikssundsbanen som i det sydvestsjællandske område.

Lokomotivtypen var trekoblet og specielt egnet til de lette jernbanestrækninger. Maskinerne var af Long-Boiler type, det vil sige med fyrkassen helt bag ved den bageste kobbelhjulsaksel. De udvendige cylindre havde indvendige gliderkasser med lodrette spejle. Styringen var indvendig Allan. Røgkammerdøren var rund og domen sad helt fremme på kedlen. Førerhuset var med kun ganske korte sideplader - en noget luftig arbejdsplads.

Ved sammenlægningen af det tidligere Sjællandske Jernbaneselskabs maskinafdeling med den tilsvarende afdeling for jernbanerne vest for Storebælt blev maskinerne nu indlemmet i Statsbanernes materielfortegnelse, hvorfor de i 1893 omlitreredes DSB Ls. Læs mere om tiden ved DSB her
(LC)

Længde:
12,505 m.
Tjenestevægt:
24,1 tons
Tomvægt:
21,2 tons
Tendervægt:
16,2 tons
Kedeltryk:
10 atm
Drivhjulsdiam.:
1,18 m.
Kul:
3 tons
Vand:
6 m³
Hastighed:
45 km/h
Antal:
3 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
SJS L 89L 89Cockerill18911893 til DSB Ls 296.
SJS L 90L 90Cockerill18911893 til DSB Ls 297.
SJS L 91L 91
Cockerill18911893 til DSB Ls 298.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak