Firmaer med private vogne optaget i DSB´s vognpark 1893 - 1966

Kongelig Dansk Fyrvæsen
(Retur til oversigt)
I 1898 indkøbte Kongelig Dansk Fyrvæsen (K.D.F.) to tankvogne til transport af gas.
Tankvognene blev påfyldt i Korsør med en særlig gastype som hed fedtgas. Denne fedtgas blev produceret på Fyrvæsenets egen fedtgasstation, som lå på havnen nær ved Fæstningen, der hvor Farvandsvæsenet i dag har sit værksted og oplagsplads for lystønder. Fedtgasstationen ophørte med sin produktion i begyndelsen af 1960'erne, idet man overgik til andre gastyper som blev leveret som færdigvarer.
Fedtgassen blev anvendt som lyskilde i lysbøjer, søfyr og en del landfyr, dog aldrig i fyrskibene. Hovedparten af fedtgassen blev afhentet pr. inspektionsskib i Korsør havn og herfra sejlet direkte ud til diverse lystønder, søfyr og nogle landfyr, særlig på de mindre øer. Årsagen til at K.D.F. anskaffede disse to ZL tankvogne var, at hovedparten af lystønderne i Nordsøen lå / ligger fra Esbjerg havn og 40 km mod vest; til der, hvor det berygtede Horns Rev ender. Transporten af fedtgassen fra Korsør til disse lystønder på Horns Rev var - og er stadig - en meget lang strækning, idet inspektionsskibene skulle helt op til Hals og videre igennem Limfjorden ud til Thyborøn, og derfra mod syd i Nordsøen. Desuden var datidens inspektionsskibe ikke var særlig store, og var tilmed dampdrevne, så derfor var hastigheden i transporten ikke overvældende. Jernbanetransport direkte fra Korsør til Esbjerg over land, var en stor besparelse i tid og penge. På havnen i Esbjerg blev fedtgassen fyldt fra tankvognene og over i Esbjergs fast stationerede indspektionsskib. ( Oprindelig S/S Nordsøen).
I 1931 blev K.D.F. slået sammen med Kongelig Dansk Vagervæsen (K.D.V.) under navnet Kongelig Dansk Fyr- & Vagervæsen (K.D.F.& V.), og dermed blev også betegnelsen på vognene ændret. I 1973 blev K.D.F.& V. en del af det nyoprettede Farvandsvæsen.
(Tak til Henrik Madsen).

Nummer Fabrikat År Længde Afstand Noter
ZL 9901
Scandia18988,33 m.4,2 m.Tankvogn til gas. Skruebremse i bremsehus. Tara 14,5 tons. Last 10 tons. Omlitreret 1907 til ZL 99901.
ZL 9902Scandia18988,33 m.4,2 m.Tankvogn til gas. Skruebremse i bremsehus. Tara 14,5 tons. Last 10 tons. Omlitreret 1907 til ZL 99902.
ZL 99901Scandia18988,33 m.4,2 m.Gastankvogn. Omlitreret 1907 fra ZL 9901. Skruebremse i bremsehus. Tara 14,5 tons. 27.000 liter. Last 10 tons. Hjemsted Esbjerg. Omlitreret 1916 til ZL 505001.
ZL 99902Scandia18988,33 m.4,2 m.Gastankvogn. Omlitreret 1907 fra ZL 9902. Skruebremse i bremsehus. Tara 14,5 tons. 27.000 liter. Last 10 tons. Hjemsted Esbjerg. Omlitreret 1916 til ZL 505002.
ZL 505001
Scandia18988,33 m.4,2 m.Gastankvogn. Omlitreret 1916 fra ZL 99901. 27000 liter. Last 10 tons. Tara 14,5 tons. Skruebremse i bremsehus. Trykluftledning fra 1939. I vognen må befordres: Belysningsgas i Vognladninger. Vognen er påmalet: K.D.F. Hjemsted Esbjerg. Udrangeret 1955. Solgt 1955 til DSB. Tank til solarolieanlæg på Gb. Undervogn til interne transporter i Enghave S-togsdepot.
ZL 505002
Scandia18988,33 m.4,2 m.Gastankvogn. Omlitreret 1916 fra ZL 99902. 27000 liter. Last 10 tons. Tara 14,5 tons, fra 1951 14,7 tons. Skruebremse i bremsehus (fjernet 1951, derefter rangerskruebremse). Trykluftbremse fra 1939. I vognen må befordres: Belysningsgas i Vognladninger. Vognen er påmalet: K.D.F. Hjemsted Esbjerg. Udrangeret 1955. Solgt 1955 til DSB. Tank til solarolieanlæg på Gb. Undervogn til interne transporter i Enghave S-togsdepot.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak