Jernbanen.dk forum arkiv 2010-2022

København - Toldboden (scans + ??) (Generelt)

af Niels Munch, 10/4 2012, 11:53 (4261 dage siden)

Der dukkede et gammelt postkort op:

[image]
"København - Toldboden" (postgået engang i 20'erne - arkiv nm).

Billedet viser havneleben på Sdr. Toldbod med en herlig havnekran, en absolut udenlandsk godsvogn (slutsignalholdere i tagkanten, et særpræget bremsehus, hvilken nationalitet ?), gods i træfade og en ganske pompøs bygning.

Bygningen er denne:

[image]
Frilagerbygningen ca. 1895 (Wikimedia Commons).

I Wikipedia over Toldboden beskrives bygningen således:

"I stedet for den ældre toldkammerbygning opførte Finansministeriet på hjørnet af Amaliegade og Esplanaden i 1891-94 frilagerbygningen efter tegning af arkitekt Albert Jensen på et ca. 10.000 kvadratalen stort areal (et frilager havde samme funktion som en frihavn). På en høj granitsokkel rejste bygningen sig af røde mursten med bånd, gesimser og indfatninger dels af sandsten, dels af grå mursten. Den var i fritbehandlet renæssancestil og bestod af 5 fløje, en hovedbygning, kælder og 3 stokværk ud til Esplanaden flankeret af to mangekantede tårne og to lavere fløje. De 2 stokværk, henholdsvis ud til Amaliegade og til havnen, var forbundne med hovedbygningen ved mellemliggende tværfløje. Fløjen ud til havnen havde et markant indgangsparti, hvor frontonen fra den gamle barokbygning var genbrugt. Komplekset, der kunne rummer ca. 320 udlejelokaler, kostede med terrænets ordning ca. 1 mio. kr. (1905-kroner)."

Bygningen blev nedrevet i 1973. "Størstedelen af det store areal blev solgt til A.P. Møller-Mærsk, der lod sit modernistiske hovedsæde opføre her 1974-79 ved arkitekt Ole Hagen".

Fra mit ældste KRAK-kort har jeg scannet dette udsnit:

[image]
Fra "KRAKs Kort over København og Omegn 1938" (klik på kortet for større gengivelse).

Det ses især, at havnesporet ved Sdr. Toldbod, hvor godsvognen står, er en del af Toldbodbanen, der forbandt Københavns Frihavn (indviet 1894) og Østerport Station med Toldboden. Banen var anlagt som 2-sporet, og jf. Thomas Boberg's kort fra 1897 (kilde: www.havnebaner.dk/home/frihavnen) udgår det ene spor fra Frihavnens banenet, det andet fra Østerport Station.

Sammen afskærer de 2 spor Kastellets "Prinsessens Bastion", forløber bag om "Ny Kaserne", "Kommandantgården", arrestbygningen og gennemskærer "Grevens Bastion", hvorefter de - efter passage under "Gefionsbroen" - tilsyneladende løber sammen inden Søndre Toldbod. Jf. de ældre KRAK-kort, jeg har til rådighed, forløb havnesporet videre ned forbi "Larsens Plads" (ved nuv. "Amaliehaven") og videre mod Sankt Annæ Plads, men hvor langt i virkeligheden ??

Toldbodbanen var indhegnet med samme slags støbejernsgitre som Frihavnen i øvrigt, og som værnepligtig patruljevagt i 1967 i Kastellet har jeg undertiden kigget gennem tremmerne til denne øde og forladte "dobbeltsporede" jernbane, der separerede de østlige voldværker fra resten af det gamle, smukke fæstningsværk, og som var ganske uden trafik.

Banedriften i Søndre Frihavn blev opgivet i 1985, og i 1988 forsvandt Toldbodbanen helt i f.m. restaureringen af Kastellet, hvorved volde og bastioner blev retableret og dæmningerne over voldgraven blev bortgravet etc.

Bedste hilsener
Niels


Hele emnet:

 RSS Feed af emne

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak