Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Trafikpolitik

- Banedanmark, vedligehold & fornyelse til 2035. Hvordan styr de ca. 25 mia. kr?
Som bekendt blev der afsat ekstra 12,5 mia. kr. til vedligehold og fornyelse i 2035 forliget. I forvejen havde Banedanmark omkring 1 mia. kr. pr. år til samme. I alt har Banedanmark nu ca. 2 mia. kr. til rådighed pr. år. Altså en fordobling.

Der er (mig bekendt) endnu ikke fastlagt hvordan Banedanmark skal rapportere om anvendelsen af de ekstra midler. - Nogen her som kender til hvilke overvejelser der pt. foregår? - Antageligvis kommer Banedanmark til at inkludere større vedligeholdsprojekter i deres anlægsplan, men med mulighed for at ændre disse efter behov, uden at skulle orientere/spørge politisk først.

I Sverige har Trafikverket ligeledes et årligt mia. beløb til rådighed, og her skal man ikke have politisk tilladelse til projekter mindre end 100 mio. SEK, men kan prioritere i forhold til de generelle politiske retningslinjer. - Så vidt jeg ved.

 

Citat fra: Poul Brandt Dato 19/07-22, 07:34Som bekendt blev der afsat ekstra 12,5 mia. kr. til vedligehold og fornyelse i 2035 forliget. I forvejen havde Banedanmark omkring 1 mia. kr. pr. år til samme. I alt har Banedanmark nu ca. 2 mia. kr. til rådighed pr. år. Altså en fordobling.
Infrastrukturplan 2035 afløser et andet forlig - En grøn transportpolitik fra 2009, hvor vedligehold og fornyelse også var med. Så det er videreførelse af en ramme og ikke nye penge til området.

Banedanmark, vedligehold & fornyelse til 2035. Hvordan styr de ca. 25 mia. kr?
Af Poul Brandt. 19/07-22, 13:26.
Seneste redigering: 19/07-22, 13:29 af Poul Brandt
Citat fra: steenth Dato 19/07-22, 09:45
Citat fra: Poul Brandt Dato 19/07-22, 07:34Som bekendt blev der afsat ekstra 12,5 mia. kr. til vedligehold og fornyelse i 2035 forliget. I forvejen havde Banedanmark omkring 1 mia. kr. pr. år til samme. I alt har Banedanmark nu ca. 2 mia. kr. til rådighed pr. år. Altså en fordobling.
Infrastrukturplan 2035 afløser et andet forlig - En grøn transportpolitik fra 2009, hvor vedligehold og fornyelse også var med. Så det er videreførelse af en ramme og ikke nye penge til området.

Hmmm, sådan forstår jeg det nu ikke.

Ifølge 2035 aftalen:

"Øget indsats for fornyelse og vedligehold af jernbanen
Parterne noterer sig, at en velvedligeholdt jernbane er en forudsætning for at høste gevinsterne af de igangværende og nye investeringer. Parterne er på den baggrund enige om, at styrke jernbanen ved at prioritere en øget indsats for fornyelse og vedligehold. Indsatsen øges med 12,5 mia. kr. i perioden 2022 til 2035."

 Jeg har også set et sted af Banedanmark skriver at de arbejder på at finde en metode til at rapportere, hvordan de øgede midler anvendes.

§ 28.63.05. Banedanmark – Fornyelse og
vedligeholdelse af jernbanenettet (Anlægsbevilling)

Ifølge opgørelsen af denne anvendte Banedanmark i 2021 1.075,7 mio. kr.  (Altså lidt over 1 mia. kr.) bevilliget via finansloven. - Dette forstår jeg som en fast årlig tilbagevendende bevilling på finansloven (+/- et beløb som kan fremføres hvis ikke hele bevillingen anvendes)til løbende vedligehold og fornyelse. )

Gå op Sider:[1]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak