Velkommen til Jernbanen.dk forum. Log venligst ind eller registrér dig.

Udland

- Ukraina planlegger overgang til normalspor
24 mai kunngjorde den ukrainske statsminister Denys Smyrhal at landet vil iverksette en trinnvis ombygging av jernbanenettet til normalspor. I første omgang vil forbindelsene til storbyene og de s tørre godssentraene bli omsporet, men siktemålet er full ombygging (Kilde: Railway Gazette).

Det er grunn til å tro at denne beslutningen er er resultat at den russiske invasjonen av landet, og at ombyggingen vil skje som en del av gjenoppbyggingsarbeidet etter at krigshandlingene er avsluttet. En slik ombygging vil uansett være både kostbar og tidskrevende, men gir et tydelig signal om at Ukraina ser sin framtid rettet mot vest, ikke mot øst.

Allerede før dette var en normalsporet høyhastighetslinje under planlegging mellom Odesa og Kyiv via Lviv. Det har også foreligget planer om å bygge linjen fra den polske grensen til Lviv om til 4-skinners spor som kan trafikkeres med både normal- og bredsporet materiell. Fra før finnes det ca. 200 km normalsporet jernbane i landet, alt i tilknytning til grenseområdene mot vest.

Det kan tyde på at dagene kan være talte for bredsporet materiell som dette:


Flere bilder fra Ukraina her.

Det har også den strategiske fordel at evt. fremtidige russiske invasioner ikke kan anvende russisk materiel på ukrainske spor.

Gå op Sider:[1]

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak