Domnarvet 17


Domnarvet 17


Domnarvet 17 blev bygget af Simplex i 1950. Byggenummer 9014.
693 mm B-koblet diesellokomotiv leveret til Stora Kopparbergs Bergslags AB, SKB, Domnarvets järnverk 17. 63 hk. Tjenstevægt 9 tons. 1960 til nr 31. 1969 til nr 21. Navngivet Simpan.
Link til Simplex Motor Rail & Tramcar Co, Bedford, England


Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak