Domnarvet 19


Domnarvet 19


Domnarvet 19 blev bygget af Simplex i 1950. Byggenummer 9016.
693 mm B-koblet diesellokomotiv leveret til Stora Kopparbergs Bergslags AB, SKB, Domnarvets järnverk 19. 63 hk. Tjenstevægt 9 tons. 1960 til nr 33. 1969 til nr 23. Navngivet Grodan.
Link til Simplex Motor Rail & Tramcar Co, Bedford, England

DSB MZ 1411

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak