Vemb - Lemvig - Thyborøn Jernbane - VLTJ - Lemvigbanen. Person-, post- og rejsegodsvogne

Tegning Nummer Fabrikat År Noter
VLTJ AA
Scandia1879Litreret VLJ A. Dampvarme fra 1894. Omlitreret 1899 til VLJ C 10.
VLTJ A 1A 1Vulcan1899Købt 1902 fra ANSJ AB 11. Litreret VLJ A 1 indtil 1919. Skruebremse. Acetyléngaslamper, elektrisk belysning fra 1909. Dampvarme. Toilet fra før 1919. Udrangeret 1937. Ophugget 1944.
VLTJ A 2A 2
Vulcan1899Omlitreret 1930 fra VLTJ A 301. Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Toilet. Hensat 1939. Ombygget 1944 af Scandia til storrumsvogn med lukkede endeperroner uden tagrytter. Omlitreret ca. 1965 til VLTJ C 2.
VLTJ A 301A 301
Vulcan1899Litreret LTJ A 301 indtil 1919. Skruebremse. Acetyléngaslamper, elektrisk belysning fra 1909. Dampvarme. Toilet. Omlitreret 1930 til VLTJ A 2.
VLTJ Bremse 1Bremse 1
Scandia1879Post- og rejsegodsvogn. Skruebremse. Ombygget ca. 1892 til VLJ L 15.
VLTJ Bremse 2Bremse 2Scandia1879Post- og rejsegodsvogn. Skruebremse. Ombygget ca. 1892 til VLJ L 16.
VLTJ Bremse 3Bremse 3
Scandia1891Skruebremse. Omlitreret 1904 til VLJ F 40.
VLTJ Bremse 4Bremse 4
Scandia1891Skruebremse. Omlitreret 1904 til VLJ F 41.
VLTJ BB Scandia1879Litreret VLJ B. Dampvarme fra 1894. Omlitreret 1899 til VLJ C 11.
VLTJ B 5B 5Vulcan1899Litreret VLJ B 5. Toilet. Solgt 1902 til ANSJ A 21.
VLTJ B 5B 5Vulcan1899Omlitreret 1930 fra VLTJ B 305. Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Udrangeret 1953. Ophugget 1956. Vognkasse opsat som sommerhus i Vrist. Vrist 1956-2022. 2022 til Jernbanemuseet og flyttet til Randers.
VLTJ B 6B 6
Vulcan1899Litreret VLJ B 6 indtil 1919. Skruebremse? Acetyléngaslamper, elektrisk belysning fra 1909. Dampvarme. Fra ca. 1927 0/8/24 pladser. Ombygget 1945 af Scandia til VLTJ D 22.
VLTJ B 305B 305
Vulcan1899Litreret LTJ B 305 indtil 1919. Skruebremse? Acetyléngaslamper, elektrisk belysning fra 1909. Dampvarme. Fra ca. 1927 0/8/24 pladser. Omlitreret 1930 til VLTJ B 5.
VLTJ CC
Scandia1879Litreret VLJ C. Dampvarme fra 1894. Omlitreret 1899 til VLJ C 12.
VLTJ C 2C 2
Vulcan1899Omlitreret ca. 1965 fra VLTJ A 2. Trykluftbremse. Skruebremse. Dampvarme. Toilet. 2,1 m. bogier i 1965. Hensat 1978. Solgt 1978 til private og udlånt til DJK (MHVJ). Handest 1980. Viborg 1982. Trækstang knækket 10/9-82. Ophugget 1983.
VLTJ C 3C 3
Scandia1912Købt 1971 fra DSB CP 3214. Webasto oliefyr. Solgt 1982 til ophugning.
VLTJ C 10C 10Scandia1879Omlitreret 1899 fra VLJ A. Litreret VLJ C 10 indtil 1919. Før 1909: lop 7,07 og afstand 3,05 m. 40 pladser på III klasse indtil 1914. Dampvarme. Petroleumslamper, elektrisk belysning fra ca 1914. Ombygget 1924 til VLTJ F 42.
VLTJ C 11C 11Scandia1879Omlitreret 1899 fra VLJ B. Litreret VLJ C 11 indtil 1919. Før 1909: lop 7,07 og afstand 3,05 m. Brændt 1910 i malerværkstedet i Lemvig og genopbygget. 40 pladser på III klasse indtil 1914. Dampvarme. Petroleumslamper. Ombygget 1926/27 til VLTJ C 10.
VLTJ C 12C 12
Scandia1879Omlitreret 1899 fra VLJ C. Litreret VLJ C 12 indtil 1919. Før 1909: lop 7,07 og afstand 3,05 m. Skruebremse. Petroleumslamper, senere elektrisk belysning. Dampvarme. 40 pladser på III klasse indtil 1914. Ombygget 1930 til motorbivogn med 30 pladser i 3 kupeer, akselafstand 3,7 m., trykluftbremse og varmekedel. Hensat 1948. Ophugget 1953. Vognkasse opsat som sommerhus i Vejlby.
VLTJ C 13C 13Scandia1879Omlitreret 1899 fra VLJ D. Litreret VLJ C 13 indtil 1919. Før 1909: lop 7,07 og afstand 3,05 m. Skruebremse. Petroleumslamper, senere elektrisk belysning. Dampvarme. 40 pladser på III klasse indtil 1914. Ombygget 1926/27 til VLTJ C 11.
VLTJ C 10C 10
Scandia1879Ombygget 1926/27 fra VLTJ C 11. Skruebremse. Trykluftbremse, varmekedel og rullelejer fra før 1931. Elektrisk belysning. Dampvarme. Rejsegodsrum. Hensat 1936. Ophugget 1956. Vognkasse opsat som sommerhus i Vejlby.
VLTJ C 11C 11
Scandia1879Ombygget 1926/27 fra VLTJ C 13. Rejsegodsrum. Skruebremse. Trykluftbremse, varmekedel og rullelejer fra før 1931. Elektrisk belysning. Dampvarme. Hensat 1936. Ophugget 1956. Vognkasse opsat som sommerhus i Vejlby.
VLTJ DD Scandia1879Litreret VLJ D. Dampvarme fra 1894. Omlitreret 1899 til VLJ C 13.
VLTJ D 19D 19Vulcan1899Omlitreret 1930 fra VLTJ D 320. Skruebremse. Elektrisk belysning. Toilet. Rullelejer. Ombygget 1944 uden tagrytter med midtgang. Udrangeret 1953. Ophugget 1956. Vognkasse opsat som sommerhus i Vrist.
VLTJ D 20D 20
Scandia1911Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Vacuumbremse fra før 1931. Ombygget 1950 af Scandia uden tagrytter med teakbeklædning, 56 pladser og wc. Udrangeret 1967. Vognkasse opsat som havehus ved Lemvig station. Foræret 1992 til SFVJ. Fåborg 2008-22. Ophugget 2022 i Fåborg.
VLTJ D 21D 21
Scandia1912Vakuumbremse. Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Toilet før 1919 med 56 pladser. Trykluftbremse fra 1931. Ombygget 1944 efter brand af Scandia uden tagrytter. Udrangeret 1969.
VLTJ D 22D 22Scandia1917Kostede 15.000,- kr. Skruebremse. Vakuumledning. Vakuumbremse (1919). Trykluftbremse (1931). Dampvarme. Elektrisk belysning. Toilet. Ombygget 1932 af Triangel til VLTJ M 2.
VLTJ D 22D 22
Vulcan1899Ombygget 1945 af Scandia fra VLTJ B 6. Trykluftbremse. Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Udrangeret 1966. Ophugget 1966.
VLTJ D 23D 23
Scandia1917Kostede 15.000,- kr. Skruebremse. Vakuumledning. Vakuumbremse (1919). Dampvarme. Elektrisk belysning. Toilet. Trykluftbremse og rullelejer fra ca. 1927. Moderniseret 1944. Udrangeret 1960. Ophugget 1964/66.
VLTJ D 24D 24
Scandia1927Købt 1956 fra MFVJ A 4. Trykluftbremse. Skruebremse. Toilet. Hensat 1963. Udrangeret 1965. Solgt 1965 til Lemvig Kul-Compagni som opholdsskur på Lemvig havn. Solgt 19xx til A. Berggren (Jysk Jernbane Klub) som MFVJ A 4.
VLTJ D 320D 320Vulcan1899Litreret LTJ D 320 indtil 1919. Dampvarme. Acetyléngaslamper, elektrisk belysning fra 1909. Omlitreret 1930 til VLTJ D 19.
VLTJ E 30E 30Vulcan1899Omlitreret 1930 fra VLTJ E 330. 2½ kupe, postrum, rejsegodsrum og svalegang. Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Kakkelovn i postrum. Udrangeret 1936. Ophugget 1937.
VLTJ E 330E 330Vulcan1899Litreret LTJ E 330 indtil 1919. 2½ kupe, postrum og svalegang. Ombygget utallige gange bl.a. 1914 med svalegang. 1919: 3 III klasses kupeer med 24 pladser. 1925: 3 III klasses kupeer med 20 pladser samt postrum og rejsegodsrum. Skruebremse. Dampvarme. Petroleumslamper, elektrisk belysning fra ca 1914. Kakkelovn i postrum. Omlitreret 1930 til VLTJ E 30.
VLTJ EP 57EP 57
Scandia1930Købt 1961 fra DSB DP 5657. I drift 1962 efter omb. Hensat 1974 i Lemvig. Udrangeret 1975. Vognkasse opsat i Fåre.
VLTJ EP 58EP 58
Scandia1930Købt 1961 fra DSB DP 5658. Hensat 1974 i Lemvig. Udlejet 1978 til FDSB. FDSB 1979-82. 1995 til Jernbanemuseet som DSB DP 5658.
VLTJ F 40F 40
Scandia1891Omlitreret 1904 fra VLJ Bremsevogn 3. Litreret VLJ F 40 indtil 1919. Post- og rejsegodsvogn. Skruebremse. Vacuumbremse (1931). Petroleumslamper, elektrisk belysning fra ca 1914. Dampvarme. Kakkelovn i postrum. Akselafstand forlænget 1928 til 4,55 m. Trykluftbremse fra 1932. Hensat 1967 i Lemvig. Udrangeret 1969. Solgt 1971 til A. Berggren (Jysk Jernbane Klub). Århus 1980. Solgt 1990 til SFvJ. Fåborg 2005-20.
VLTJ F 41F 41
Scandia1891Omlitreret 1904 fra VLJ Bremsevogn 4. Litreret VLJ F 41 indtil 1919. Post- og rejsegodsvogn. Skruebremse. Vakuumbremse (1931). Petroleumslamper, elektrisk belysning fra ca 1914. Dampvarme. Kakkelovn i postrum. Akselafstand forlænget 1911. Akselafstand 1930: 4,55 m. Trykluftbremse fra 1933. Ophugget 1963. Vognkasse opsat som kontor for baneafdelingen i Lemvig.
VLTJ F 42F 42
Scandia1879Ombygget 1924 fra VLTJ C 10. Post- og rejsegodsvogn. Skruebremse. Elektrisk belysning. Dampvarme. Kakkelovn i postrum. Hensat 1938-44. Brændt 1944 og genopbygget. Hensat 1947-52. Ophugget 1952. Vognkasse opsat som havehus i Lemvig.
VLTJ G 44G 44
Vulcan1899Omlitreret 1930 fra VLTJ G 345. Rejsegodsvogn. Skruebremse. Trykluftbremse fra 1932. Elektrisk belysning. Dampvarme. Tjenestekupe fra 1953. Udrangeret og ophugget 1967. Vognkasse opsat som materialeskur i Klinkby.
VLTJ G 45G 45
Vulcan1899Rejsegodsvogn. Skruebremse. Vakuumbremse fra 1930. Petroleumslamper, elektrisk belysning fra ca 1914. Dampvarme. Tjenestekupe fra 1953. Udrangeret 1964. Ophugget 1965.
VLTJ G 46G 46
Scandia1916Rejsegodsvogn. Vakuumbremse. Skruebremse. Elektrisk belysning fra 19xx. Dampvarme. Trykluftbremse fra 1931. Tjenestekupe fra 1946. Ophugget 1967. Vognkasse opsat som materialeskur i Harboøre.
VLTJ G 345G 345Vulcan1899Rejsegodsvogn. Skruebremse. Petroleumslamper, elektrisk belysning fra ca 1914. Dampvarme. Omlitreret 1930 til VLTJ G 44.
VLTJ SP 9SP 9Scandia1947Købt 1966 fra OKMJ/OMB SP 7. Rejsegodsrum. Toilet. Trykluftbremse. Solgt 1969/71 til ophugning.
VLTJ SP 10SP 10
Scandia1948Købt 1966 fra SNNB SP 11. Rejsegodsrum. Toilet. Trykluftbremse. Solgt 1974 til DSB?
VLTJ SP 11SP 11Scandia1948Købt 1969 fra FFJ SP 1. Rejsegodsrum. Trykluftbremse. Udrangeret 1975. Ophugget 1975 i Ejstrupholm.
VLTJ SP 12SP 12
Scandia1952Købt 1969 fra AHB SP 9. Postrum. Toilet. Trykluftbremse. Udrangeret 1975.
VLTJ SP 13SP 13Scandia1952Købt 1969 fra FFJ SP 14. Rejsegodsrum. Toilet. Trykluftbremse. Ophugget 1975 i Ejstrupholm.
VLTJ SB 1SB 1
Scandia1951Købt 1969 fra FFJ SB 16. Rejsegodsvogn. trykluftbremse. Solgt 1974 til DSB Sv16a og ombygget til mandskabsvogn. Omlitreret ca. 1991 til Bf545a. Gul. Solgt 1995 til SJK. Struer 1995-2000. Ophugget 2000 i Struer.
VLTJ SB 2SB 2
Scandia1951Købt 1969 fra AHJ SB 18. Rejsegodsvogn. Trykluftbremse. Udrangeret 1974. Solgt 1974 til DSB.
VLTJ YS 12YS 12
Duewag1983"Storåen". Oliefyr. Trykluftbremse. Skruebremse. Alm. træktøj. Ankom til Vemb 6/10-83. Renoveret 1999 i Hjørring. 2008 til MjbaD YS 12.
VLTJ YS 13YS 13
Duewag1983"Vigen". Oliefyr. Trykluftbremse. Skruebremse. Alm. træktøj. Ankom til Vemb 13/10-83. Renoveret 2000 i Hjørring. 2008 til MjbaD YS 13.
VLTJ YS 14YS 14
Duewag1983"Tangen". Oliefyr. Trykluftbremse. Skruebremse. Alm. træktøj. Ankom til Vemb 27/10-83. 2008 til MjbaD YS 14.
VLTJ YS 16YS 16Duewag1983Købt 2005 fra NJ YS 69. "Heden". Oliefyr. Trykluftbremse. Skruebremse. Alm. træktøj. 2008 til MjbaD YS 16.

DB CargoSvenska-lok

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak