Amagerbanen - AB. Godsvogne

Tegning Nummer Fabrikat År Noter
AB I 40I 40
DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 101. Håndbremse. Byggenr. 4051. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 41I 41
DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 102. Håndbremse. Byggenr. 4047. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 42I 42DanzigOmbygget. 1916/17 med spidstag fra AB P 103. Håndbremse. Byggenr. 4045. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 43I 43DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 104. Håndbremse. Byggenr. 4049. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 44I 44DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 105. Håndbremse. Byggenr. 4053. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 45I 45
DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 106. Håndbremse. Byggenr. 4052. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 46I 46
DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 107. Håndbremse. Byggenr. 4048. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 47I 47
DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 108. Håndbremse. Byggenr. 4050. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 48I 48
DanzigOmbygget. 1916/17 med spidstag fra AB P 109. Håndbremse. Byggenr. 4044. Udrangeret og ophugget 1965.
AB I 49I 49
DanzigOmbygget 1916/17 med spidstag fra AB P 110. Håndbremse. Byggenr. 4046. Udrangeret og ophugget 1965.
AB Q 1Q 1Scandia1907Skruebremse. Omlitreret ca 1909 til AB Q 51.
AB Q 2Q 2Scandia1907Skruebremse. Omlitreret ca 1909 til AB Q 52.
AB Q 3Q 3Scandia1907Skruebremse. Hvidmalet (1909). Omlitreret ca 1909 til AB Q 53.
AB Q 4Q 4Scandia1907Skruebremse. Hvidmalet (1909). Omlitreret ca 1909 til AB Q 54.
AB Q 11Q 11Scandia1907Bænkevogn. Håndbremse. Vakuumledning. Omlitreret ca 1909 til AB Q 61.
AB Q 12Q 12Scandia1907Bænkevogn. Håndbremse. Vakuumledning. Omlitreret ca 1909 til AB Q 62.
AB Q 51Q 51
Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB Q 1. Skruebremse. Trykluftbremse fra 1941. Udrangeret og ophugget 1965.
AB Q 52Q 52
Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB Q 2. Skruebremse. Trykluftbremse fra 1941. Udrangeret og ophugget 1965.
AB Q 53Q 53
Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB Q 3. Skruebremse. Hvidmalet (1909). Bænkevogn med 50 siddepladser og elektrisk belysning (1907-17). Trykluftbremse fra 1941. Udrangeret og ophugget 1965.
AB Q 54Q 54Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB Q 4. Skruebremse. Hvidmalet (1909). Bænkevogn med 50 siddepladser og elektrisk belysning (1907-17). Trykluftbremse fra 1941. Udrangeret og ophugget 1965.
AB Q 61Q 61Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB Q 11. Håndbremse. Udrangeret og ophugget 1965.
AB Q 62Q 62Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB Q 12. Håndbremse. Udrangeret og ophugget 1965.
AB P 1P 1Scandia1907Tømmerskamler. Håndbremse. Omlitreret ca 1909 til AB PL 10.
AB P 2P 2Scandia1907Tømmerskamler. Håndbremse. Omlitreret ca 1909 til AB PL 11.
AB P 101P 101DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 40.
AB P 102P 102DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 41.
AB P 103P 103DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 42.
AB P 104P 104DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 43.
AB P 105P 105DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 44.
AB P 106P 106DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 45.
AB P 107P 107DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 46.
AB P 108P 108DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 47.
AB P 109P 109DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 48.
AB P 110P 110DanzigHåndbremse. Ombygget 1916/17 til AB I 49.
AB P 111P 111
DanzigByggenr. 4062. Købt før 1919. Skruebremse. Last 15 tons fra 19xx. Trykluftbremse fra 1941. Solgt 1972 for 400,- kr. til ophugning.
AB P 112P 112
DanzigByggenr. 4063. Købt før 1919. Skruebremse. Last 15 tons fra 19xx. Trykluftbremse fra 1941. Solgt 1965 til ophugning.
AB PL 1PL 1Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning". Håndbremse. Udrangeret og ophugget 1965.
AB PL 2PL 2Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning" indtil 1936. Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7528. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 3PL 3Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning" indtil 1936. Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7529. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 4PL 4Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning". Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7530. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 5PL 5Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning" indtil 1936. Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7531. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 6PL 6Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning" indtil 1936. Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7532. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 7PL 7Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning". Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7533. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 8PL 8Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning". Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7534. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 9PL 9Scandia1907Bænkevogn med 50 pladser. "Som sommervogn forsynet med sejl og elektrisk belysning". Håndbremse. Solgt 1940 til DSB PH 7535. Overtaget af DSB 11/3-40.
AB PL 10PL 10Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB P 1. Håndbremse. Solgt 1965 til ophugning.
AB PL 11PL 11
Scandia1907Omlitreret ca 1909 fra AB P 2. Håndbremse. Solgt 1965 til ophugning.
AB S 509001S 509001Werdau1903Købt før 1915. Syrekrukkevogn tilhørende Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. 8 krukker. 8.800 liter. Skruebremse. Omlitreret 1929 til AB ZE 509 001.
AB S 509002S 509002Zypen1900Omlitreret 1912 fra DSB ZM 99912. Syretankvogn tilhørende Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. 8.200 liter. Skruebremse. Omlitreret 1929 til AB ZE 509 002.
AB S 509003S 509003ZypenLejet ca 1912-16.
AB S 509004S 509004ZypenLejet ca 1912-16.
AB S 509005S 509005ZypenLejet ca 1912-16.
AB S 509008S 509008ZypenLejet ca 1912-16.
AB S 509009S 509009ZypenLejet ca 1912-16.
AB S 509010S 509010ZypenLejet ca 1912-16.
AB ZE 509001ZE 509001Werdau1903Omlitreret 1929 fra AB S 509001. Skruebremse. Udrangeret 1930.
AB ZE 509002ZE 509002
Zypen1900Omlitreret 1929 fra AB S 509002. Syretankvogn tilhørende Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. 8.200 liter. Skruebremse. Hjemsted Syrevej. Overført 1933 til Kemisk Industri A/S. 1957 til DSB ZE 502502.
AB ZE 509003ZE 509003Herbrand1904Købt 1929. Tankvogn tilhørende Jens Villadsens Fabrikker. 15.400 liter. Skruebremse i bremsehus. Må befordre tjære og asfalter. Hjemsted Tømmerup. 1938 til DSB ZE 502604.
AB ZE 509004ZE 509004Zypen1900Omlitreret 1930 fra DSB ZE 502804. Syretankvogn tilhørende Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. 14.200 liter. Skruebremse. Må befordre svovl-, salt- og salpetersyre, mineralolie, benzin, gasvand, ammoniakvand, tjære og salpetervand i vognladninger. Hjemsted Syrevej. Overført 1933 til Aktieselskabet for Kemisk Industri. Må befordre saltsyre og svovlsyre, salpetersyre og ammoniakvand, tjære og tjæreolier.
AB ZE 509005ZE 509005Herbrand1907Omlitreret 1930 fra DSB ZE 502806. Syretankvogn tilhørende Dansk Svovlsyre- og Superphosphatfabrik. 19.200 liter. Skruebremse. Må befordre svovl-, salt- og salpetersyre, mineralolie, benzin, gasvand, ammoniakvand, tjære og salpetervand i vognladninger. Hjemsted Syrevej. Overført 1933 til Aktieselskabet for Kemisk Industri. Må befordre saltsyre og svovlsyre, salpetersyre og ammoniakvand, tjære og tjæreolier.
AB ZE 509006ZE 509006Budapest1941Tankvogn tilhørende Aktieselskabet Kemisk Industri. Konfiskeret 1945 i Padborg. Lejet ca 1945 og købt 1951 fra DR Berlin 708005. 20.000 liter. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. Hjemsted DSSF, Syrevej.
AB ZE 509007ZE 509007Budapest1941Tankvogn tilhørende Aktieselskabet Kemisk Industri. Konfiskeret 1945 i Padborg. Lejet ca 1945 og købt 1951 fra DR Berlin 708015. 12.200 liter. Last 18 tons. Trykluftledning. Rangerskruebremse. Hjemsted DSSF, Syrevej.
AB ZE 509008ZE 509008?Tankvogn tilhørende Aktieselskabet Kemisk Industri. Købt 1954 fra Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændselsolier (Ex konfiskeret DR tankvogn).
AB ZE 509009ZE 509009?Tankvogn tilhørende Aktieselskabet Kemisk Industri. Købt 1954 fra Indkøbscentralen for Benzin, Petroleum og Brændselsolier (Ex konfiskeret DR tankvogn).
AB ZE 509010ZE 509010
Lüttgens1944Købt 1954 fra DR Münster 940075. Oprindelig ejer Kriegsmarinewerft Wilhelmshafen. Konfiskeret 1945 i Danmark og udlejet til DDPA. Tankvogn tilhørende B. Ringsted & Co. 24.000 liter. Trykluftbremse. Rangerskruebremse. 1959 til DSB ZE 502721.
AB ZD 502010ZD 502010
Arlöf1907Omlitreret 1936 fra DSB ZD 502010. Latrinvogn tilhørende Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. 10.000 liter. Håndbremse. Må befordre latringødning. Hjemsted Amagerbro. Udrangeret før 1946.
AB ZD 502016ZD 502016Kockums1890Omlitreret 1936 fra DSB ZD 502016. Latrinvogn tilhørende Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. 11.900 liter. Håndbremse. Må befordre latringødning. Hjemsted Amagerbro. Udrangeret før 1946.
AB ZD 502017ZD 502017Kockums1890Omlitreret 1936 fra DSB ZD 502017. Latrinvogn tilhørende Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. 11.900 liter. Håndbremse. Må befordre latringødning. Hjemsted Amagerbro. Udrangeret før 1946.
AB ZD 502019ZD 502019Kockums1890Omlitreret 1936 fra DSB ZD 502019. Latrinvogn tilhørende Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. 11.900 liter. Håndbremse. Må befordre latringødning. Hjemsted Amagerbro. Udrangeret før 1946.
AB ZD 502020ZD 502020Kockums1890Omlitreret 1936 fra DSB ZD 502020. Latrinvogn tilhørende Kjøbenhavns Grundejeres Renholdningsselskab. 11.900 liter. Håndbremse. Må befordre latringødning. Hjemsted Amagerbro. Udrangeret før 1946.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak