Rønne - Nexø Jernbane - RNJ. Historien og det rullende materiel

Rønne - Nexø Jernbane

De første planer om anlæg af baner på Bornholm blev fremsat i 1875 og det var da en linje mellem Rønne og Neksø, der diskuteredes. Men først i den store jernbanelov af 8. maj 1894 optoges der en jernbane fra Rønne over Åkirkeby til Neksø med sidespor til Almindingen. Den 8. maj 1897 forelå eneretsbevillingen, hvorefter arbejdet indledtes, så banen var klar til trafik den 12. december 1900, hvor den højtidelige indvielse fandt sted - dagen efter blev banen åbnet for driften med 3 tog dagligt i hver retning.
Den første bornholmske jernbane blev anlagt - som de følgende strækninger på øen - med sporviden 1.000 mm, hvad der ikke har været nogen ulempe på grund af banesystemets - og øens isolerede beliggenhed.
Banen blev anlagt med en meget let overbygning med 12,5 kg/m skinner, der udveksledes i begyndelsen af trediverne med 19,9 kg/m skinner på grund af strækningens ret store trafik. Belært af erfaringerne med det spinkle skinnemateriale, blev de senerebornholmske baner straks fra begyndelsen anlagt med 19,9 kg/m skinner.
Sidebanen Åkirkeby-Almindingen åbnedes for drift den 16. maj 1901 med 5 tog dagligt i hver retning. Indtil Almindingen - Gudhjem Jernbanens åbning i 1916 trafikeredes sidebanen kun i sommertiden, idet banen hovedsageligt befordrede skovgæster til Almindingen.
I begyndelsen af trediverne moderniseredes banerne på Bornholm med nyt rullende materiel i form af motorvogne og et kraftigere diesellokomotiv. Den 17, december 1934 sammensluttedes alle de bornholmske jernbaner i et selskab De Bornholmske Jernbaner (DBJ).
Stationer: Rønne H, Rønne N, Rønne Ø, Robbedale, Kølleregård, Nylars, Lobbæk, Smørenge, Tvillinggårde, Åkirkeby, Ugleenge, Langemyregård, Pedersker, Pilemølle, Bodilsker, Kannikegård, Balka Strand og Neksø/Nexø (Danske Jernbaner 1847-1972).
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
RNJ  1 1Jung19001913 fra BJ 1. Indvendig ramme, sidevandkasser, Allan-styring, vakuum- og håndbremse, 2 Ramsbottom sikkerhedsventiler. Udrangeret 1935.
RNJ  2 2Jung19001913 fra BJ 2. Indvendig ramme, sidevandkasser, Allan-styring, vakuum- og håndbremse, 2 Ramsbottom sikkerhedsventiler. Udrangeret 1935.
RNJ  3 3Jung19001913 fra BJ 3. Indvendig ramme, sidevandkasser, Allan-styring, vakuum- og håndbremse, 2 Ramsbottom sikkerhedsventiler. Udrangeret 1935.
RNJ  4 4Jung19011913 fra BJ 4. Indvendig ramme, sidevandkasser, Allan-styring, vakuum- og håndbremse, 2 Ramsbottom sikkerhedsventiler. Udrangeret 1937.
RNJ  5 5Jung19021913 fra BJ 5. Indvendig ramme, sidevandkasser, Allan-styring, vakuum- og håndbremse. Udrangeret 1937.
RNJ  6 6Maffei1908Købt 1924 fra FSB 6. Indvendig ramme, sidevandkasser, Heusinger-styring. 1935 til DBJ 6.
RNJ  7 7Maffei1912Købt 1924 fra FSB 7. Indvendig ramme, sidevandkasser, Heusinger-styring. 1935 til DBJ 7.
RNJ  8 8Maffei1920Købt 1924 fra FSB 8. Indvendig ramme, sidevandkasser, Heusinger-styring. 1935 til DBJ 8.
RNJ  11 11Krauss18891913 fra BJ 11. Rammevandkasse, Stephenson styring. Udrangeret 1936.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak