DSB S-tog

DSB S-tog - 3. generation
Da DSB i 1975 påbegyndte projekteringen af 3. generation S-togsmateriel, skete det af to grunde: Dels ønskede man en ny type S-tog, hvor moderne styringselektronik var anvendt i stedet for den hidtidige, ret konventionelle relæteknik. Og dels ønskede man en ny indretning med øget komfort, som tog sigte på de efterhånden ret lange strækninger. Da der forestod et større udviklingsarbejde, fik man i første omgang bevilling til fire prototype-tog, så man med disse kunne indsamle erfaringer inden afgivelsen af større ordrer. Prototypetogene fik på mange måder en anden opbygning end hidtige S-tog, dels teknisk og dels designmæssigt og indretningsmæssigt.
Vognkassen var udformet i det nye ret kantede design, med en stor frontrude, knækkede vognsider og højt optrukken tagkant. Også vinduerne var af en moderne type med en lille ventilationsklap øverst. De automatiske døre var i lukket tilstand plane med vognsiden, men gled ud og hen langs vognsiden ved åbning. Derved håbede man at blive fri for problemer med dørene i forbindelse med snefygning og frost, hvor dørlommerne i de ældre tog blev tilstoppede. Hver vogn havde i prototypen kun to dørpartier med et passagerafsnit med 4 fag sæder imellem. I motorvognen, som var helt uden førerrum, var der desuden to afdelinger med hver 2 fag sæder, medens styrevognen i førerrumsenden kun havde 1 fag. Grundenheden var således et firevognstog oprangeret af FC-MC-MC-FC. Serieleverancen fik imidlertid tre dørpartier men ved en lille forøgelse af vognkassens længde blev sædeafstanden dog nogenlunde uændret.
De fire prototype-tog, der leveredes i 1979, adskilte sig afgørende fra tidligere S-tog - først og fremmest ved opbygningen af det elektriske styringssystem. Ved anvendelse af den såkaldte chopper-regulering opnåedes væsentlige fordele: - energibesparelse fordi der ikke anvendtes igangsætningsmodstande - blød, trinløs acceleration - bedre regulering af motorydelsen og derfor højere acceleration og - elektrisk bremse med mulighed for genindvinding af elektricitet fra bremseenergien (regenerativ bremse). De omfattende prøvekørsler med prototype-togene viste således ca. 10% energibesparelse i forhold til de hidtidige tog ved kørsel i samme plan og uden brug af regenerativ bremse. Denne kunne alene - alt efter forhold som togtæthed og klima - genvinde 18-35% af igangsætningsenergien.
Den elektriske chopper-regulering havde imidlertid visse ulemper, idet den medførte forstyrrende velselstrømme i toget, skinnerne og køreledningen, som bl.a. kunne have indflydelse på signalsystemet. Togene kunne derfor kun anvendes på strækninger, der var immuniserede mod disse virkninger, bl. a. ved at sporisolationerne strømforsynedes ved en anden frekvens end 50 Hz og der gik en del år før alle S-banens strækninger var immuniseret.
Der var i begyndelsen en del børnesygdomme med de nye tog og først fra 1981 kunne de indgå regelmæssigt i driften. Efter de omfattende prøvekørsler med prototype-togene med elektrisk udrustning fra såvel GEC som ASEA, valgte DSB til serieleverancen ASEA´s konstruktion. Ud over elektronikken adskilte den sig fra tidligere S-togskonstruktioner ved at banemotorerne var ophængt i bogie-rammen og ikke på akslerne. 3. generations S-tog havde i førerrumsenderne (FC)automatkobling, mellem FC og MC kortkobling og mellem MC og MC normalt træktøj og puffere. Automatkoblingen overførte, foruden træk- og stødkræfter, bremseledninger og de elektriske styreledninger.
(Teksten stammer delvist fra bogen Københavns S-bane 1934 - 1984, Banebøger 1984)

DSB litra MC

DSB litra MC

DSB litra MC
Prototype S-tog motorvogn. Wegmann bogier. Nr 6501-04: GEC el-udstyr. Nr 6505-08: ASEA el-udstyr. Bogietapafstand 13,31 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,1 m.
Vægt:
60 tons
Effekt:
 
Hastighed:
120 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
64
Antal:
8 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MC 6501MC 6501Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB MC 6502MC 6502Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB MC 6503MC 6503Scandia1979I drift 1980. Udstillet 29-30/4-81 på færgen Kronprins Frederik ved Langelinie. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB MC 6504MC 6504Scandia1979I drift 1980. Udstillet 29-30/4-81 på færgen Kronprins Frederik ved Langelinie. Beskadiget 18/4-83 ved rangeruheld i Tåstrup. Til reparation hos Scandia. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB MC 6505MC 6505Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.
DSB MC 6506MC 6506
Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.
DSB MC 6507MC 6507Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.
DSB MC 6508MC 6508Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.

DSB litra MC

DSB litra MC

DSB litra MC
S-tog motorvogn. ASEA el-udstyr. Wegmann bogier. Bogietapafstand 13,31 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,58 m.
Vægt:
 
Effekt:
 
Hastighed:
120 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
64
Antal:
16 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB MC 6509MC 6509Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6510MC 6510Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6511MC 6511
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6512MC 6512Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6513MC 6513Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6514MC 6514
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6515MC 6515Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6516MC 6516Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6517MC 6517Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6518MC 6518Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6519MC 6519Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6520MC 6520Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6521MC 6521Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB MC 6522MC 6522Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6523MC 6523Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB MC 6524MC 6524Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.

DSB litra FC

DSB litra FC

DSB litra FC
Prototype S-tog styrevogn. Bogietapafstand 13,71 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,5 m.
Vægt:
 
Effekt:
 
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
56
Antal:
8 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FC 6001FC 6001Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB FC 6002FC 6002Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB FC 6003FC 6003Scandia1979I drift 1980. Udstillet 29-30/4-81 på færgen Kronprins Frederik ved Langelinie. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB FC 6004FC 6004
Scandia1979I drift 1980. Udstillet 29-30/4-81 på færgen Kronprins Frederik ved Langelinie. Beskadiget 18/4-83 ved rangeruheld i Tåstrup. Til reparation hos Scandia. Udrangeret 1994. Ophugget 1995 af Henriksen, Århus.
DSB FC 6005FC 6005Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.
DSB FC 6006FC 6006
Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.
DSB FC 6007FC 6007
Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.
DSB FC 6008FC 6008
Scandia1979I drift 1980. Udrangeret 1994. Ophugget 1994 af H.I.Hansen, Odense.

DSB litra FC

DSB litra FC

DSB litra FC
S-tog styrevogn. Bogietapafstand 13,5 m. Bogieakselafstand 2,5 m.

Længde:
20,77 m.
Vægt:
 
Effekt:
 
Hastighed:
100 km/h
Indretning:
Midtgang
Pladser 1. kl.:
0
Pladser 2. kl:
56
Antal:
16 stk.
Tegning Litra Fabrikat År Noter
DSB FC 6009FC 6009
Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6010FC 6010Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6011FC 6011
Scandia1986Beskadiget 1999 ved uheld i Tåstrup. Udrangeret 2006.
DSB FC 6012FC 6012Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6013FC 6013Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6014FC 6014
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6015FC 6015Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6016FC 6016Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6017FC 6017
Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6018FC 6018
Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6019FC 6019
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6020FC 6020
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6021FC 6021Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.
DSB FC 6022FC 6022
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6023FC 6023
Scandia1986Udrangeret 2006.
DSB FC 6024FC 6024
Scandia1986Udrangeret 2006. Ophugget 2007 af Jans Produkthandel, Holbæk.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak