Jernbaneartikler på Jernbanen.dk

E-maskinernes sidste tid på Sjælland
Af: Henrik Madsen
Synes du om artiklen?
Del den!

Endnu i foråret 1968 var der fire daglige løb med damp på Sjælland, alle fremført med E-maskiner. To af løbene var på Vestbanen, mens de to andre var på Nordvestbanen. Løbene på Vestbanen foregik således, at der fra Dybbølsbro afgik et blandettog på alle hverdage kl.15:00. Toget var oprangeret med en E-maskine, en CL-vogn og herefter en del godsvogne, typisk 10-15 stykker. Fra og med Roskilde og til Korsør var CL-vognen personførende; men dette udelukkede ikke rangering med godsvogne på mange af stationerne undervejs.

DSB E 994

Den efterfølgende formiddag returnerede E-maskinen til København som persontog (udelukkende CL-vogne) med standsning ved alle stationer.
Ved overgang til sommerkøreplanen i 1968 ophørte dampkørsel på Vestbanen, tilbage på Sjælland var kun dobbeltturen på Nordvestbanen som foregik ved at en E-maskine kørte som posttog fra København til Kalundborg om natten og returnerede efterfølgende eftermiddag som "bumletog" (Tog 254) til København, oprangeret udelukkende med CL-vogne.
Fredag den 27. september 1968 var sidste planmæssige damptur på Sjælland, som stille og roligt - og faktisk ret ubemærket - skete ved at E 998 trak eftermiddags "bumletoget" til København. Jeg havde den oplevelse at køre med på lokomotivet, iført en hvid anorak!!

Tender fra E 978

Hvad de færreste måske ved, kom der faktisk til at køre E-maskiner i plantog på Sjælland igen. Førnævnte tog 254 var ifølge tjenestekøreplanen, sat til at blive trukket af et MX-lokomotiv efter den 27. september 1968, men i en periode på ca. 14 dage midt i december måned 1968 blev dette tog atter trukket af en E-maskine. Denne kørsel blev udført vekslende mellem lokomotiverne E 987 og E 999.
I forbindelse med ophøret med dampkørsel på Vestbanen blev nogle af de lokomotiver som var blevet anvendt her, hensat på lokomotivkirkegården på de 3 spor langs kulbrosrampen. Blandt disse var E-maskinerne E 977, E 988 og tenderen til E 978.
E 978 var efter ophøret med dampdriften på Vestbanen sendt til 2. distrikt, men uden tender. Dampdriften var langt fra ophørt her, tværtimod. I sommeren 1969 var der 14 daglige dampløb på hverdage, så næsten alt hvad der kunne køre blev brugt - E-maskiner (heraf en del af de maskiner som indtil 1968/69 havde været stationeret i København), H-maskiner (Nr.798 og 800), N-maskiner (bl.a. Nr.205 og 208) og R-maskiner (Nr.959 og 963). Årsagen hertil var en kombination af en ekstraordinær stor godstrafik samt forsinkelse på leverancen af yderligere MZ-lokomotiver.

DSB E 999

Efter at dampdriften på Fyn og i Jylland var ophørt i foråret 1970, ankom E 978 fra 2. distrikt til remisen i København, utrolig flot, nymalet og alt hvad der var af ubehandlet jern, kobber og messing var poleret flot blankt. Tenderen havde ikke de to små lokomotivnumre bagpå, men derimod stod der med mindre gule bogstaver "Reserve". På tenderens bogier stod malet med gult: 993-1 og 993-2, altså, den tender der endnu sidder på E 978 i Fredericia stammer fra E 993.
Bemalingen "Reserve" blev på et tidspunkt overmalet og numrene 978 påsat. E 978 kørte en del udflugtstog på Sjælland, bl.a. husker jeg en tur fra København til Næstved via Køge, i anledning af Dansk Jernbane Klubs 10 års jubilæum; faktisk var E 978 den eneste køreklare E-maskine på Sjælland fra sommeren 1970 til januar måned 1972.
I forbindelse med Kong Frederik den IX´s begravelse i januar måned 1972, hvor man ville have forspandskørsel med to E-maskiner, ankom E 994 til København fra 2. distrikt.
Under en prøvekørsel dagen før begravelsen, sprang nogle kedelrør i E 978. Selve kørslen til begravelsen dagen efter, foregik reelt ved at E 994 trak hele toget; mens E 978 dampede lystigt som det forreste lokomotiv i togstammen.

DSB E978

E 978 blev aldrig repareret og kom således aldrig ud at køre igen for egen kraft; men blev slæbt til remisen i Gedser, hvor det stod indtil salget til Fredericia. På grund af det hændte med E 978, forblev E 994 på Sjælland som kørende veteranlokomotiv og kørte her mange udflugtstog, indtil det heller ikke kunne mere. Det var omkring 1978/79.
Herefter blev E 994 slæbt vest for Storebælt og hensat. At det har stået under åben himmel i længere tid, kan der næppe være tvivl om, da det tydeligt bærer præg heraf, når man i dag ser dette på Jernbanemuseet.

DSB E 991

Siden da har Sjælland ikke haft en E-maskine fast stationeret, dog har E 991 været på Sjælland i forbindelse med udflugtskørsel.

Synes du om artiklen?
Del den!
Næste artikel:
Ringsted i snestorm

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak