DSB damplokomotiver

DSB Litra BS

DSB Litra BS (I)
289 - 295

(Retur til oversigt)

En af de lokomotivtyper som Statsbanerne overtog ved maskinafdelingernes sammenlægning i begyndelsen af 1890erne var 11 B-maskiner fra Sjællandske Jernbaneselskab. Læs mere om lokomotivernes tid hos det private jernbaneselskab her. Maskinerne var oprindeligt indkøbt til Frederikssundsbanen og det sydvestsjællandske område, hvor de også kunne ses efter indlemmelsen i Statsbanernes materielpark.

Efter sammenlægningen af maskinafdelingerne øst og vest for Storebælt i begyndelsen af 1890erne stod Statsbanernes nye maskinafdeling med 11 tidligere sjællandske B-lokomotiver. Maskinerne var oprindeligt anskaffet til brug på Frederikssundbanen samt strækningen Slagelse-Dalmose-Næstved. Sammenlægningen og omlitreringen til litra Bs kom dog i første omgang ikke til at påvirke anvendelsen af maskinerne. De anvendtes stadig til togene på Frederikssundsbanen, samt i det sydvestsjællandske område. Først i 1897 afløstes de på Frederikssundsbanen af de nye O-maskiner samt G-maskinerne, der oprindelig var en jysk-fynsk lokomotivtype. I det sydvestsjællandske område kørte de dog frem til cirka 1917, hvor de også af og til afløste As-maskinerne på Skælskørbanen mellem Skælskør og Dalmose.

Efter at maskinerne var taget ud af den daglige drift på Frederikssundsbanen anvendtes de i godstog på Godsforbindelsesbanen rundt om København. Imidlertid begyndte det dog også at svinde i antallet af Bs-maskiner i årene omkring århundredeskiftet, da tiden var inde til at de ældste maskiner fra 1879 skulle have nye kedler. I stedet for at udskifte kedlerne valgte man at udrangere maskinerne.

I løbet af 1910erne var man i Vestjylland travlt beskæftiget med anlæggelsen af en ny privatbane mellem Varde og Grindsted. Til banen måtte man naturligvis også anskaffe damplokomotiver, og formentlig på grund af 1. verdenskrig vendte privatbanens bestyrelse blikket mod de fire Bs-maskiner, der var blevet bygget i Belgien i 1891. I 1918 købte man derfor de fire maskiner Bs 285-288, og kort tid efter – den 12. april 1919 – blev banen indviet. I de følgende år var det de fire tidligere DSB-lokomotiver der varetog driften og først i 1930 blev de tre damplokomotiver ophugget, mens det sidste eksisterede frem til 1952.

Også Bs 290, der var en af de maskiner som var bygget i 1889, blev solgt til en vestjysk privatbane. Lokomotivet blev i forbindelse med åbningen af strækningen mellem Nr. Nebel og Tarm i 1918 solgt til det private jernbaneselskab, hvor den litreredes VNTJ 7, da Varde-Nr.Nebel Jernbane (VNJ) og den nye privatbane til Tarm fik materielfællesskab. I 1926 solgtes maskinen dog til en fynsk entreprenør, men ophuggedes allerede få år efter i 1928. Først i 1952 blev den allersidste Bs-maskine – Bs 286 – ophugget. Bs 286 var en af de maskiner som i 1918 var blevet solgt til Varde-Grindsted Jernbane.
(LC)


Længde:
11,709 m.
Tjenestevægt:
19,8 tons
Tomvægt:
17,6 tons
Tendervægt:
13,4 tons
Kedeltryk:
9 atm
Drivhjulsdiam.:
1,524 m.
Kul:
2 tons
Vand:
4,3 m³
Hastighed:
70 km/h
Antal:
11 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB BS 289BS 289Esslingen1889Omlitreret 1893 fra SJS B 80. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. Udrangeret 1917.
DSB BS 290BS 290Esslingen1889Omlitreret 1893 fra SJS B 81. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. Solgt 1918 til VNTJ 7.
DSB BS 291BS 291Esslingen1879Omlitreret 1893 fra SJS B 56. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. 5 kreds 1910-15. Tender ombygget 1909 til Broprøvevogn 291. Udrangeret 1917.
DSB BS 292BS 292Esslingen1879Omlitreret 1893 fra SJS B 57. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. Tender ombygget 1903 til Vandvogn 292. Udrangeret 1908.
DSB BS 293BS 293
Esslingen1879Omlitreret 1893 fra SJS B 58. 1 distrikt 1896. Udrangeret 1899. Tender ombygget 1899 til Broprøvevogn 1.
DSB BS 294BS 294Esslingen1879Omlitreret 1893 fra SJS B 59. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. Udrangeret 1901.
DSB BS 295BS 295Esslingen1879Omlitreret 1893 fra SJS B 60. 1 distrikt 1896. 1 distrikt 1899-1900. Udrangeret 1910. Tender ombygget 1910 til Broprøvevogn 295.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak