DSB damplokomotiver

DSB Litra K

DSB Litra K
501 - 600

(Retur til oversigt)

Kort efter sammenlægningen af de 2 maskinafdelinger i 1892 gik Busse i gang med at tegne en ny iltogsmaskine, som skulle kunne køre overalt, hvor skinnerne var på mindst 32 kg/m. Denne opgave var for så vidt ganske som den, Weien havde løst med Ks-maskinerne i 1886. Men Busse var ikke tvunget til at holde byggelængden så langt nede, som det havde været nødvendigt på Sjælland, idet man i Jylland-Fyn havde længere drejeskiver, og Busse regnede med også at få sådanne på Sjælland. Erfaringerne med de 2B-koblede A-maskiner i Jylland-Fyn gjorde valget af denne hjulstilling ganske naturlig, mens de større tilladte akseltryk nu tillod en større kedel og større cylindere. Busse valgte her - ligesom ved drivhjulsdiameteren - samme størrelse som på Ks-maskinerne.

De første K-maskiner leveredes fra Neilson i Glasgow samtidig med de første Hs (II) maskiner. Efter knap 2 års prøvetid med de 5 første maskiner, bestiltes der 15 nye, denne gang fra Tyskland. I 1897 bestiltes ikke mindre end 40 lokomotiver af denne type, og efter blot 8 år var antallet oppe på 100 stk.

Skønt antallet af K-maskiner var stort efter danske forhold, kan man ikke sige, at typen var en ubetinget succes. Kedlerne var små, men det var en fejl, som størstedelen af datidens damplokomotiver led under. Mere ejendommeligt var det, at Busse ikke anvendte mere moderne sikkerhedsventiler end de gamle Salter-ventiler, skønt mange baner var gået over til Ramsbottom- eller Pop-ventilerne. De udvendige Allan-styringer med de klodsede excentrikker burde have været erstattet med den simplere og mere nøjagtige Heusinger-styring. Også sandkasserne under fodpladerne var i høj grad uheldige, da sandet ofte blev vådt ved sprøjt fra hjulene. Ejendommeligt nok var alle disse forbedringer forlængst indført ved de sjællandske lokomotiver, så der var mulighed for her i landet at drage sammenligning. Men Busses stædighed var legendarisk.

Førerhuset var omtrent som A-maskinernes, men havde dog et stort vindue i hver side. Kobbelhjulsskærmene var næsten helt inde i førerhuset, og de havde et sæde til fører og fyrbøder. Omstyringen foretoges med en skifteskrue, den første ved statsbanerne. Tenderen var treakslet og havde udadbøjet kant øverst. Samme tendertype, dog uden den udadbøjede kant, anvendtes senere på alle D-maskiner og C-maskiner, således at man fra 1922 havde 219 ens tendere.

De første 5 K-maskiner kørte de første år Nyborg-Odense-Strib. Efterhånden som der kom flere maskiner, spredtes de ud over alle statsbanernes hovedlinier, og fra 1908 kørte de også Esbjerg-Struer-Langå. I årene 1915-25 ombyggedes alle kedlerne med overheder af Schmidts storrørstype. Salter-sikkerhedsventilen på domen fjernedes, og Naylor-ventilen over fyrkassen erstattedes af 2 Pop-ventiler. Den næsten helt flade røgkammerdør erstattedes af en ny tilspidset type, som var væsentlig stivere og derfor lettere at holde tæt. Men man var stadigvæk utilfreds med kedelstørrelsen og fladgliderne. Som følge af manglende midler til anskaffelse af nye lokomotiver i 1920erne, skred man derfor til en større ombygning.

I 1924 gav man på Centralværkstedet i København K 523 nye cylindre med rundglidere, men man bibeholdt styringerne og kedlen. Da man gik over fra udvendig til indvendig indstrømning af dampen i gliderne, måtte man ændre disses bevægelse. Man anbragte en bevægearm umiddelbart bag ved cylindrene, men ændrede i øvrigt ikke noget på maskinen. I 1925 ombyggedes der 5 K-maskiner i København og 2 i Århus. De nye og noget større kedler løftedes 16 cm. op, skorstenen afkortedes med samme mål og fik samtidig en pladejernskappe udenpå. Sandkasserne fjernedes senere fra fodpladen, og der sattes en ny op umiddelbart foran domen og under en fælles kappe. I løbet af årene 1925-32 ombyggedes i alt 50 K-maskiner; 26 i København og 24 i Århus, hvorefter man stoppede op, da man var halvvejs. Dels havde ombygningen ikke vist sig særlig resultatrig, og dels var krisen i begyndelsen af 1930erne i forbindelse med motoriseringen medvirkende årsag til dette stop. De ombyggede maskiner havde følgende data: drivhjulsdiameter: 1,866 m., tomvægt: 41,4 tons, tjenestevægt: 44,2 tons, tendervægt: 27,8 tons, vand: 10,8 m³, kul: 3,5 tons, Max hastighed: 100 km/h.

Allerede i 1935 udrangeredes den første K-maskine nr. 556. I 1938 fulgtes den af yderligere 6 maskiner. To af maskinerne (nr. 583 og nr. 595), som i øvrigt var af den ombyggede type, blev dog ikke straks ophugget, men henstillet. Da der under den anden verdenskrig blev brug for flere damplokomotiver, blev de derfor atter trukket frem, istandsat og sat i drift igen i 1942. De 95 resterende K-maskiner fik under krigen trykluftudrustning og små snenæser forrest. Da de nye MO-motorvogne kom i 1950erne, blev de gamle K-maskiner arbejdsløse og udrangeredes.

I årenes løb er der blevet foretaget en del eksperimenter med K-maskinerne. Således blev nr. 585 i 1918 indrettet for tørvefyring, hvorfor man satte en stor dobbeltkonisk gnistfangerskorsten af norsk type Storsand på maskinen. Da man i begyndelsen af 1920erne atter kunne skaffe kul, forsvandt denne prærieskorsten. Den i Sverige kendte Anderberg forvarmer for fødevandet blev også afprøvet på 2 maskiner, nemlig på nr. 564 i 1921-26 og på nr. 554 i 1924-27. Den bestod i et system af rørslanger i røgkammeret, som krævede en meget synlig opbygning ved skorstenens fod. Den 28. januar 1908 kørte K 575 på Bjerregrav station ind i D 821 på grund af et fejlstillet sporskifte. 8 godsvogne splintredes totalt, men ingen mennesker blev slået ihjel (muligvis en fyrbøder red. bem.). Den 26. oktober 1908 kørte K 530 på grund af svigtende bremser mod stopbommen i Orehoved med så stor kraft, at den fortsatte gennem en grusvold, splintrede bolværket i færgehavnen og faldt i vandet! Fyrbøderen var i tide sprunget af, men føreren tog vandturen med og svømmede uskadt i land. Han fik naturligvis øgenavnet Dykkeren. Lokomotivet blev hævet med Orlogsværftets flydekran, hvorefter det kørtes på egne hjul til København og repareredes. Nr. 505 var den 26. juli 1913 forreste maskine i Brammingeulykken.
(BAY)

Tegning af DSB litra K


Længde:
14,82 m.
Tjenestevægt:
42 tons
Tomvægt:
39 tons
Tendervægt:
27,3 tons
Kedeltryk:
12 atm
Drivhjulsdiam.:
1,846 m.
Kul:
3,5 tons
Vand:
10,3 m³
Hastighed:
90 km/h
Antal:
100 stk.
 
   
 
   
Tegning Nummer Fabrikat År Noter
DSB K 501K 501
Neilson1894Kostede 41.610,- kr. 4 kreds 1894. 3 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. Overheder 1913. 2 distrikt 1918-40. Omb 1926 på Cvk Kh. Tønder 1941-43. Trykluftbremse fra 1942. Saboteret 1/6-43 i Tønder Remise. Esbjerg 1944. Tønder 1945. Fredericia 1946-47. Tønder 1948-51. Padborg 1952. Tønder 1953. Esbjerg 1954. Struer 1955. Udrangeret 1955.
DSB K 502K 502Neilson18944 kreds 1894. 3 kreds 1896-1903. 2 kreds 1905-05. 1 kreds 1907-08. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. S-rep 15/7-30/8 1940 på Cvk Ar. Tønder 1941-46. Trykluftbremse fra 1943. Sønderborg 1947. Tønder 1948. Skanderborg 1949-52 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 503K 503
Neilson18944 kreds 1894. 3 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Esbjerg 1941. Trykluftbremse fra 1944. Tønder 1942-51. Fredericia 1952. S-rep 1953 og hensat i Skanderborg. Skanderborg 1954 (hensat). Århus 1955-56. Brande 1959 (hensat). Udrangeret 1959.
DSB K 504K 504
Neilson18944 kreds 1894. 3 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-32 og 35. Kørte 22/7-33 gennem stopbom i Skjern og ned i Stampebækken. 1 distrikt 1937-40. Trykluftbremse fra 1944. Tønder 1941-50. Århus 1951-54 (hensat). Skanderborg 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 505K 505
Neilson18944 kreds 1894. 3 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. Overheder 1913. Var 26/7 1913 involveret i Brammingeulykken, hvor 15 omkom og 54 blev såret. Ombygget 1930 på Cvk Ar. 2 distrikt 1932. Hensat februar 1934 som overkomplet på Cvk Kh. Hensat 31/7-39 på Cvk Kh. Juni 1940 til 2. distrikt. S-rep 12/12-40 - 28/1-41 på Cvk Ar. Trykluftbremse fra 1942. Tønder 1941-51. Cvk Ar 1952. Esbjerg 1953-54. Viborg 1955. Udrangeret 1957.
DSB K 506K 506
Hartmann18963 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Tønder 1941-44. Trykluftbremse fra 1944. Esbjerg 1945. Tønder 1946-51. Esbjerg 1952-54. Viborg 1955. Udrangeret 1956.
DSB K 507K 507
Hartmann18963 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1931 på Cvk Ar. Padborg 1941. Cvk Ar 1942. Trykluftbremse fra 1942. Tønder 1943. Padborg 1944-46. Tønder 1947. 2 distrikt 1948. Tønder 1949. Fredericia 1950. Tønder 1951. Esbjerg 1952-53. Esbjerg 1954 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 508K 508Hartmann18963 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Padborg 1941-45. Trykluftbremse fra 1943. Tønder 1946-50. Udrangeret 1950 og solgt til OHJ K 508.
DSB K 509K 509Hartmann18963 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Padborg 1941. Tønder 1942. Trykluftbremse fra 1943. Padborg 1943-44. Angrebet 15/11-44 af allieret fly ved Fredericia - fyrbøder dræbt. Cvk Ar 1945. Padborg 1946. Tønder 1947-49. Udrangeret 1950. Tender ombygget 1950 til Sprøjtevogn 4.
DSB K 510K 510Hartmann18963 kreds 1896-1903. 2 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. S-Rep. 11/6-32 og hensat. I drift 30/6-33 i 2 distrikt. S-rep 12/12-40 - 21/2-41 på Cvk Ar. Padborg 1941-43. Trykluftbremse fra 1944. Esbjerg 1944. Padborg 1945-46. Fredericia 1947. 2 distrikt 1948. Tønder 1949. Padborg 1950-51. Skanderborg 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 511K 511
Hartmann18964 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1928 på Cvk Ar. Tønder 1941. Fredericia 1942. Trykluftbremse fra 1943. Tønder 1944. Padborg 1943-50. Hensat efter S-revision i Tønder 1951-52. Esbjerg 1953. Padborg 1954. Brande 1955-56. Struer 1958. Brande 1959-64 (hensat). Udrangeret 1964.
DSB K 512K 512
Hartmann18964 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. S-rep 6/11-19/12 1940 på Cvk Ar. Esbjerg 1941-42. Tønder 1942. Haderslev 1943. Esbjerg 1944. Padborg 1945-51. Esbjerg 1952. Udrangeret 1953.
DSB K 513K 513
Hartmann18964 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1928 på Cvk Ar. S-rep 17/6-8/8 1940 på Cvk Ar. Frederikshavn 1941. Padborg 1942. Trykluftbremse fra 1943. Esbjerg 1943-45. Tønder 1946. Padborg 1947. Fredericia 1948. Padborg 1949. Esbjerg 1950. Padborg 1951. Cvk Ar 1952. Esbjerg 1953-54. Struer 1955. Lunderskov 1956 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB K 514K 514
Hartmann1896Kostede 39.000,- kr. 4 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1926 på Cvk Ar. Tønder 1941-42. Trykluftbremse fra 1943. Beskadiget 19/2-45 ved sabotage på Århus H. Esbjerg 1942-52. Padborg 1953. Esbjerg 1954-55. Udrangeret 1956.
DSB K 515K 515
Hartmann1896Kostede 39.000,- kr. 4 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Fredericia 1941-43. Trykluftbremse fra 1944. Tønder 1944. Esbjerg 1945-50. Århus 1951 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 516K 516
Hartmann1896Kostede 39.000,- kr. 4 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918-40. Ombygget 1931 af Cvk Ar. Fredericia 1941. Trykluftbremse fra 1942. Tønder 1942-43. Esbjerg 1944-50. Hensat efter S-revision i Tønder 1951-52. Padborg 1953-54. Esbjerg 1955-56. Udrangeret 1957.
DSB K 517K 517
Hartmann18964 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 2 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918-40. S-rep 22/11-30/12 1940 på Cvk Ar. Brande 1941. Cvk Ar 1942. Esbjerg 1943. Padborg 1944. Fredericia 1945-46. Esbjerg 1947-51. Padborg 1952-53. Lunderskov 1954 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 518K 518Hartmann18964 kreds 1896. 3 kreds 1897-1903. 2 kreds 1904-08. 1 kreds 1910-13. 2 kreds 1915. 2 distrikt 1918-32. Ombygget 1926 på Cvk Kh. 1 distrikt 1937-40. Brande 1941. Trykluftbremse fra 1942. Brande 1942. Fredericia 1943. Cvk Ar 1944. Randers 1945. Fredericia 1946. Gedser 1947. Gb 1948. Esbjerg 1949-51. Padborg 1952-54. Fredericia 1955-56. Viborg 1959-63 (hensat). Udrangeret 1963.
DSB K 519K 519Hartmann18964 kreds 1896-97. 3 kreds 1898-1903. 2 kreds 1904-08. 1 kreds 1910-13. Overheder 1914. 2 kreds 1915. 2 distrikt 1918-40. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Hensat 1940. S-rep 28/6-26/8 1940 på Cvk Ar. Frederikshavn 1941-42. Århus 1943-44. Trykluftbremse fra 1944. Randers 1945. Århus 1946. Esbjerg 1947-50. Fredericia 1951. Skanderborg 1952-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 520K 520
Hartmann18964 kreds 1896-97. 3 kreds 1898-1903. 2 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-13. 2 kreds 1915. 2 distrikt 1918-32. Ombygget 1930 på Cvk Ar. 1 distrikt 1937-40. 1 distrikt 1938 (hensat). Århus 1941-44. 25/3-44 fra Cvk Kh til Århus. Trykluftbremse fra 1942. Århus 1945-46. Fredericia 1947-50. Padborg 1951. Fredericia 1952-54. Padborg 1955-56. Udrangeret 1957.
DSB K 521K 521
Esslingen18974 kreds 1897. 3 kreds 1898-99. 2 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-15. 1 distrikt 1918-37. Gb 1926. 1 distrikt 1938 (hensat). Udrangeret 20/9-38.
DSB K 522K 522
Esslingen18974 kreds 1897. 3 kreds 1898-99. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-32. Helsingør 1920. Kalundborg 1926. 2 distrikt 1937-40. Brande 1941-43. Trykluftbremse fra 1944. Århus 1944-46. Fredericia 1947. Tønder 1948. 2 distrikt 1949. Fredericia 1950. Tønder 1951. Århus 1952. Fredericia 1953. Udrangeret 1953.
DSB K 523K 523
Esslingen18974 kreds 1897-98. 3 kreds 1899-90. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-32. Ombygget 1924 på Cvk Kh med nye cylindere og rundglidere. Gb 1925-26. Hensat februar 1934 som overkomplet på Cvk Kh. 1934 til 2. distrikt? 2 distrikt 1937-40. Brande 1941-43. Trykluftbremse fra 1943. Århus 1944-45. Horsens 1946 (hensat). Tønder 1948. Esbjerg 1947. Nyborg 1949. Glyngøre 1950-51 (hensat). Cvk Ar 1952. Fredericia 1953-54. Padborg 1955-56. Hensat 1958 i Padborg. Padborg 1958-62 (hensat). Tender anvendt af Mdt Nyborg i 1961. Udrangeret 1961.
DSB K 524K 524Esslingen18974 kreds 1897-98. 3 kreds 1899-90. 1 kreds 1904-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-37. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Gb 1926. S-rep 16/12-31. 1 distrikt 1938-40 (hensat). Roskilde 1941 (hensat). Trykluftbremse fra 1942. Århus 1942-46. Slagelse 1947-49. Fredericia 1950-51. Aalborg 1952. Fredericia 1953-56. Udrangeret 1957.
DSB K 525K 525
Esslingen18974 kreds 1897-98. 3 kreds 1899-90. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-40. Stødte 14/9-19 sammen med G 637 i Roskilde. Gb 1926. Ombygget 1929 på Cvk Kh. S-rep 24/4-33. Brande 1941-43. Trykluftbremse fra 1942. Århus 1944. Aalborg 1945. 25/3-46 til 1 distrikt. Slagelse 1946-49. Cvk Ar 1950. Århus 1951-52. Nyborg 1953. Fredericia 1954. Århus 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 526K 526
Esslingen18971 distrikt 1899-90. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-38. Helsingør 1920. Gedser 1926. 1 distrikt 1938 (hensat). Udrangeret 20/9-38.
DSB K 527K 527
Esslingen18974 kreds 1897-1902. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-32. Helsingør 1920 og 26. 2 distrikt 1937-40. Brande 1941-43. Trykluftbremse fra 1942. Århus 1944-46. Padborg 1947. Fredericia 1948. Århus 1949. Randers 1950. Hensat efter S-revision i Skanderborg 1951. Århus 1952-53. Aalborg 1954. Randers 1955. Aalborg 1956. Udrangeret 1956.
DSB K 528K 528Esslingen18974 kreds 1897-1902. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-32. Gedser 1926. 2 distrikt 1937-40. Struer 1941-42. Trykluftbremse fra 1942. Brande 1943. Århus 1944-45. Randers 1946. Aalborg 1947. Randers 1948. 2 distrikt 1949. Frederikshavn 1950. Aalborg 1951. Århus 1952-53. Udrangeret 1954.
DSB K 529K 529Esslingen18974 kreds 1897-1902. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-32. Nordbanegården 1920. 2 distrikt 1934-40. Struer 1941-42. Trykluftbremse fra 1943. Brande 1943. Århus 1944-45. Skanderborg 1946 (hensat). Århus 1947-50. Aalborg 1951-53. Århus 1954 (hensat). Skanderborg 1955 (hensat). Udrangeret 1955. 1 distrikt 1960.
DSB K 530K 530
Esslingen18974 kreds 1897-1902. Kørte 26/10 1908 gennem stopbom i Orehoved og i vandet. Hævet af Orlogsværftets flydekran og kørt på egne hjul til Cvk Kh. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-36. Helsingør 1920. Involveret i Vigerslevulykken den 1/11 1919. Gb/Helsingør 1926. Ombygget 1931 på Cvk Kh. 1 distrikt 1936. 2 distrikt 1936-40. S-rep 31/8-12/10 1940 på Cvk Ar. Struer 1941-42. Trykluftbremse fra 1942. Cvk Ar 1943. Århus 1944-55. Udrangeret 1955.
DSB K 531K 531
Esslingen18974 kreds 1897-1902. 1 kreds 1904-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918-37. Helsingør 1926. Ombygget 1926 på Cvk Kh. S-rep 14/3-32 på Cvk Kh. 1 distrikt 1938-40 (hensat). Slagelse 1941 (hensat). S-rep 9/12-41 - 21/1-42 på Cvk Kh. Gb 1941-42. Trykluftbremse samt frontlanterne med gasbelysning fra 1942. Struer 1943. Århus 1944. Aalborg 1945. Århus 1946-47. Gb 1948. Århus 1949-53. Udrangeret 1953.
DSB K 532K 532Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1920. Ombygget 1930 på Cvk Kh. Hensat 1940. Århus 1941-42. Trykluftbremse fra 1942. Randers 1943-46. Århus 1947. Kalundborg 1948. Næstved 1949. Gedser 1950-52. Gedser 1953-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 533K 533
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-36. Helsingør 1920. Gb 1926. Ombygget 1931 på Cvk Kh. 2 distrikt 1936-40. Århus 1941-42. Trykluftbremse fra 1942. Randers 1943-47. Roskilde 1948 (hensat). Århus 1949. Aalborg 1950. Århus 1951. Skanderborg 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 534K 534
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918-32. Gb 1926. 2 distrikt 1937-40. Aalborg 1941. Frederikshavn 1942. Cvk Ar 1943. Trykluftbremse fra 1943. Randers 1944-54. Udrangeret 1954.
DSB K 535K 535
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 1910 fra 5 til 1 kreds. 1 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-32. Gb 1925-26. Randers 1937. 2 distrikt 1937-40. S-rep 4/4-21/5 1940 på Cvk Ar. Randers 1941-42. Trykluftbremse fra 1943. Århus 1943. Randers 1944-56. Udrangeret 1956.
DSB K 536K 536Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 1910 fra 5 til 1 kreds. Overheder 1913. 1 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1920. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Gedser 1926. S-rep 24/5-35. Hensat 1940. Roskilde 1941-42 (hensat). Til Cvk Kh 17/7-42. Trykluftbremse samt frontlanterne med gasbelysning fra 1942. Gb 1943-44. Slagelse 1945-48. Gb 1949. Slagelse 1950-53. 1 distrikt 1953. Udrangeret 1954.
DSB K 537K 537
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 1910 fra 5 til 1 kreds. 1 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Helsingør 1926. Roskilde 1929. Ombygget 1931 på Cvk Kh. 1 distrikt 1938 (hensat). Kalundborg 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. S-rep 27/3-18/5 1942 på Cvk Kh. Trykluftbremse fra 1942. Gb 1942. Korsør 1943. Gb 1945. Slagelse 1946-52. Gb 1953. Slagelse 1954-55 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB K 538K 538
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 1910 fra 5 til 1 kreds. 1 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1926. Ombygget 1928 på Cvk Kh. Roskilde 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Trykluftbremse fra 1942. Roskilde 1942. Gb 1943-44. Slagelse 1945. Gb 1946. Slagelse 1947-48. Gb 1949. Slagelse 1950-52. Næstved 1953-54. Gb 1955 (hensat). Haslev 1956 (hensat). Udrangeret 1957.
DSB K 539K 539
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-13. 1 kreds 1913-15. 1 distrikt 1916-40. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Gb 1926. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Gb 1941. Helsingør/Slagelse 1942. Trykluftbremse fra 1943. Gedser 1943. Gb 1944. Slagelse 1945-46. Næstved 1947. Gedser 1948. Gb 1949. Gedser 1950. S-revision 1951, derefter hensat overkomplet på Østerport. Kalundborg 1952. Gb 1953. Roskilde 1954-56. Gb 1958. Fast togforvarmningskedel 1957-61. Slagelse 1961 (hensat). Udrangeret 1961. 14/12-61 fra Gb til Sorø.
DSB K 540K 540
Esslingen18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-13. 1 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-32. Overheder fra 1923. Gb 1926. 2 distrikt 1937-40. S-rep 13/11-21/12 1940 på Cvk Ar. Århus 1941-42. Trykluftbremse fra 1943. Aalborg 1943. Randers 1944-52. Langå 1953 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 541K 541
Hartmann18981 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-13. 1 kreds 1913-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-37. Roskilde 1926. 1 distrikt 1938 (hensat). Udrangeret 20/9-38.
DSB K 542K 542Hartmann18984 kreds 1898-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918-40. Nordbanegården 1920. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Gb 1926. Hensat 1940. Cvk Kh 1941 (hensat). Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Slagelse 1942-43. Trykluftbremse fra 1943. Randers 1944. 26/3-45 til 1 distrikt. Gb 1945-46. Gedser 1947-48. Slagelse 1949. Roskilde 1950. Gb 1951-53. Slagelse 1954-55. Slagelse 1956 (hensat). Udrangeret 1957.
DSB K 543K 543
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1926 på Cvk Kh. 1 distrikt 1932. 1 distrikt 1938 (hensat). Slagelse 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Trykluftbremse fra 1942. Gedser/Helsingør 1942. Gb 1943. Gedser 1944. Roskilde 1945. Gedser 1946. Gb 1947-48. Gedser 1949. Gb 1950. Slagelse 1950-54. Gb 1955 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB K 544K 544
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Helsingør 1926. Ombygget 1929 på Cvk Kh. Gedser 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Trykluftbremse fra 1942. Næstved 1942. Cvk Kh 1943. Korsør 1944. Slagelse 1945. Gb 1946. Næstved 1947-48. Gb 1949. Gedser 1950. Roskilde 1951-56 (hensat). Udrangeret 1957.
DSB K 545K 545
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. Overheder 1917. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1929 på Cvk Kh. Slagelse 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Gb 1942 (hensat). Til Cvk Kh 8/5-42. Trykluftbremse fra 1942. Gb 1943. Roskilde 1944-51. Østerport 1952-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 546K 546
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-32. Overheder fra 1923. Gb 1926. 2 distrikt 1937-40. Frederikshavn 1941. Trykluftbremse fra 1942. Beskadiget 4/4-45 ved sabotage ved Allingåbro. Randers 1942-53. Århus 1954. Århus 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 547K 547
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Nordbanegården 1920. Gedser 1926. Ombygget 1929 på Cvk Kh. Hensat 25/11-36 på Cvk Kh. 1 distrikt 1938 (hensat). Gedser 1941-42. S-rep 24/4-19/6 1942 på Cvk Kh. Gb 1942. Fra 1943 frontlanterne med gasbelysning. Roskilde 1943-51. Næstved 1952. Gb 1953. Hensat 30/12-53 på Gb. Kalundborg 1954 (hensat). Udrangeret 24/6-54.
DSB K 548K 548Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. Kørte 28/10-06 særtog for Ruslands kejserinde Østerport-Fredensborg. 5 kreds 1910-15. Overheder 1916. 1 distrikt 1918-40. Korsør 1926. Ombygget 1927 på Cvk Kh. Til Cvk Kh 17/5-38. Gedser 1941-42. S-rep 12/12-41 - 28/1-42 på Cvk Kh. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Trykluftbremse fra 1942. Gb 1942. Roskilde 1943-45. Gb 1946. Roskilde 1947-53. Korsør 1954 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 549K 549
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 1 kreds 1904-08. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-32. Nordbanegården 1920. Gedser 1926. 2 distrikt 1937-40. Randers 1937. Randers 1941. Struer 1942. Trykluftbremse fra 1943. Århus 1943. Randers 1944. Angrebet 31/10-44 af allieret fly ved Hampen - fører og 2 personer dræbt. Cvk Ar 1945. Randers 1946-51. Aalborg 1952. Århus 1953. Udrangeret 1954.
DSB K 550K 550
Hartmann18984 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 5 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1926. Ombygget 1930 på Cvk Ar. Gedser 1941-42. Trykluftbremse fra 1942. Fra 1943 frontlanterne med gasbelysning. Slagelse 1943. Roskilde 1944-53. Roskilde 1954-55 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB K 551K 551Hartmann18984 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 5 kreds 1910-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918-32. Gb 1926. S-rep 9/5-35 i Nyborg. 2 distrikt 1937-40. Randers 1941. Trykluftbremse fra 1942. Århus 1942. Randers 1943-46. Århus 1947. Randers 1948-52. Udrangeret 1954.
DSB K 552K 552
Esslingen18984 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 3 kreds 1910. 5 kreds 1913-15. Overheder 1917. 1 distrikt 1918-32. Gb 1926. 2 distrikt 1937-40. Frederikshavn 1941. Trykluftbremse fra 1942. Randers 1942-43. Århus 1944. Randers 1945. Cvk Ar 1946. Århus 1947-48. Randers 1949. Århus 1950-55. Udrangeret 1955.
DSB K 553K 553
Esslingen18984 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 3 kreds 1910. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Roskilde 1920. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Helsingør 1926. Hensat 1940. Gb 1940. Gedser 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Gedser 1942. Trykluftbremse fra 1943. Roskilde 1944-47. Gedser 1948. Slagelse 1949. Gb 1950-51. Gedser 1952-53. Gb 1954. Gedser 1955-56. Udrangeret 1957.
DSB K 554K 554
Esslingen18984 kreds 1899-1901. 2 distrikt 1902. 3 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 3 kreds 1910-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Overheder fra 1923. Helsingør 1926. Ombygget 1932 på Cvk Kh. Roskilde 1941-43. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Trykluftbremse fra 1944. Slagelse 1944. Afsporet 28/4-45 ved Lov - 3 passagerer dræbt. Gedser 1945-46. Næstved 1947. Cvk Kh 1948. Afsporet 21/12-48 ved Svanemøllen. Gedser 1949-52. Roskilde 1953-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 555K 555
Esslingen18984 kreds 1899-1901. 2 distrikt 1902. 3 kreds 1904-05. 1 kreds 1907-08. 3 kreds 1910-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-32. Helsingør 1920. Gb 1926. 2 distrikt 1937-40. Århus 1941. Randers 1942-43. Århus 1944-45. Randers 1946. Århus 1947-49. Aalborg 1950-52. Skanderborg 1953 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 556K 556Esslingen18984 kreds 1899-1901. 2 distrikt 1902. 3 kreds 1904-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1917-32. Korsør 1926. Udrangeret 8/1-35. Ophugget 1935 på Cvk Ar.
DSB K 557K 557Esslingen18983 kreds 1904-13. Overheder 1913. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-37. Roskilde 1926. 1 distrikt 1938 (hensat). Udrangeret 20/9-38. Ophugget senest 1940. Tender repareret og anvendt som reserve.
DSB K 558K 558
Esslingen18981 kreds 1898-1902. 3 kreds 1904-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-32. Gb 1926. S-rep 15/3-35 og hensat. I drift 12/7-35. 2 distrikt 1937-40. Aalborg 1941. Randers 1942. Trykluftbremse fra 1944. Århus 1943-49. Aalborg 1950. Århus 1951 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 559K 559
Esslingen18981 kreds 1898-1902. 3 kreds 1904-13. Overheder 1913. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Gb 1926. Ombygget 1926 på Cvk Kh. Hensat 1940. Roskilde 1941-42. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Gb 1942. Gedser 1943. Trykluftbremse fra 1944. Kalundborg 1944. Gb 1945. Næstved 1946-47. Cvk Kh 1948. Roskilde 1949-50. Gedser 1951-53. Næstved 1954. Hensat 14/10-55 i Næstved. Næstved 1955-56 (hensat). Udrangeret 1957.
DSB K 560K 560Esslingen18981 kreds 1898-1902. 3 kreds 1904-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-40. Ombygget 1925 på Cvk Kh. Korsør 1926. Hensat 1940. Gedser 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Slagelse 1942. Gb 1942. Trykluftbremse fra 1943. Gedser 1943-45. Gb 1946. Roskilde 1947 (hensat). Gedser 1948-52. Gedser 1953 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 561K 561Esslingen18991 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-13. 5 kreds 1913-15. Overheder 1917. 1 distrikt 1918-32. Gb 1926. 2 distrikt 1937-40. S-rep 19/9-29/10 1940 på Cvk Ar. Randers 1941-42. Trykluftbremse fra 1943. Århus 1943. Frederikshavn 1944-45. Aalborg 1946-47. 2 distrikt 1948. Århus 1949. Cvk Ar 1950. Aalborg 1951-52. Århus 1953-55. Udrangeret 1955.
DSB K 562K 562
Esslingen18991 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-26. Roskilde 1920. Hastighedsmåler opfundet af Lkf. C.S.Petersen anbragt 1920. Korsør 1926. Ombygget 1928 på Cvk Ar. 2 distrikt 1929-41. S-rep 26/1-35. på Cvk Ar. Hensat 30/7-38. Hensat 1940-41. Trykluftbremse fra 1941. Ryomgård 1941 (hensat). Gb 1942. Fra 1943 frontlanterne med gasbelysning. Gb 1943. Gedser 1944-45. Roskilde 1946. Gedser 1947-48. Gb 1949. Roskilde 1950. Gedser 1951-52. Cvk Kh 1953. Gb 1954. Nøl 1955 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB K 563K 563
Esslingen18991 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-13. 5 kreds 1913-15. 1 distrikt 1918-26. Gedser 1926. 2 distrikt 1929-40. Århus 1941. Fredericia 1942. Trykluftbremse fra 1943. Frederikshavn 1943-44. Cvk Ar 1945. Skanderborg 1946 (hensat). Aalborg 1947-50. Hensat efter S-revision i Frederikshavn 1951. Hensat efter S-revision Frederikshavn 1952. Århus 1953-55. Hensat 4/6-56 i Aalborg. Udrangeret 1956 og overdraget til Jernbanemuseet. Skanderborg 1961-68. Odense 1971 og 80. Vinter 1980 til Roskilde. Restaureret i Roskilde 1986-94. S-Revision 1994. Roskilde 1994-99. Odense 1999-2000. I drift 1994-2004. Roskilde 2001. Randers 2002-12. Renoveret 2004. I drift 2004-16. Odense 2018. Udstillet i Odense 2022.
DSB K 564K 564
Esslingen18991 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-15. 2 distrikt 1918. 1 distrikt 1918-29. Helsingør 1926. 2 distrikt 1929-32. Ombygget 1930 på Cvk Kh. 1 distrikt 1937-40. Slagelse 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Slagelse 1942. Trykluftbremse fra 1943. Gedser 1943-44. Gb 1945. Gedser 1946. Cvk Kh 1947. Næstved 1948. Gb 1949. Roskilde 1950. Næstved 1951. Roskilde 1952. Næstved 1953. Gedser 1954-56. Udrangeret 30/1-57. Solgt 1957 til OHJ K 564. Solgt 1968 for 13.700,- kr. til DJK. Flyttet 1970 fra Nykøbing Sj. til Amagerbro remise. Amagerbro 1970-77. 1978 til D-maskinegruppen. Cvk Kh 1980. Blev 18/8-80 trukket af D 826 Kh-Roskilde. Blev 3/9-80 trukket af D 826 Roskilde-Odense. Odense 1981. Blev 12/12-81 trukket af E 991 Odense-Fredericia. Esbjerg 15/12-81. Restaureret 1982-83 på DFDS´s værksted i Esbjerg. Roskilde 1984. I drift 1983-91. Hensat 1991. Under restaurering 1994 i Fredericia. 1997 til Bramming. 1998 til Høng. Høng 1998-2021. Prøvekørt 8/4-06 Høng-Dianalund. I drift 2006-17 og 21.
DSB K 565K 565Esslingen18991 kreds 1899-1902. 3 kreds 1904-15. Overheder 1914. 2 distrikt 1918 distrikt 1918-29. Gb 1926. 2 distrikt 1929. 1 distrikt 1932. 2 distrikt 1937-40. Frederikshavn 1941. Cvk Ar 1942. Frederikshavn 1943-45. Trykluftbremse fra 1944. Århus 1946-49. Glyngøre 1950-51 (hensat). Århus 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 566K 566
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919. 1 distrikt 1919-21. 2 distrikt 1921-23. 1 distrikt 1923-29. Korsør 1926. Ombygget 1927 på Cvk Kh. 2 distrikt 1929. 1 distrikt 1932-40. 1 distrikt 1938 (hensat). Roskilde 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Roskilde 1942-43. Cvk Kh 1944. Trykluftbremse fra 1944. Gedser 1945-46. Gedser 1947 (hensat). Cvk Kh 1948. Gedser 1949-54. Slagelse 1955. Udrangeret 1956.
DSB K 567K 567Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919. 1 distrikt 1919-21. 2 distrikt 1921-23. 1 distrikt 1923-29. Korsør 1926. 2 distrikt 1929-40. S-rep 3/1-36. Hensat 12/9-39. Hensat 1940. Århus 1941 (hensat). Frederikshavn 1942-44. Trykluftbremse fra 1943. Cvk Ar 1945. Randers 1947. Århus 1948. Aalborg 1949-50. Århus 1951-53. Udrangeret 1954.
DSB K 568K 568Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919. 1 distrikt 1919-21. 2 distrikt 1921-23. 1 distrikt 1923-26. Gb 1926. 2 distrikt 1926-40. Randers 1937. Århus 1941-42. Trykluftbremse fra 1943. Frederikshavn 1943-45. Aalborg 1946. Århus 1947. Aalborg 1948. Århus 1949. Aalborg 1950-51. Skanderborg 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 569K 569Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919. 1 distrikt 1919-21. 2 distrikt 1921-23. 1 distrikt 1923. 2 distrikt 1923-40. Cvk Kh 1941. Frederikshavn 1942-46. Trykluftbremse fra 1944. Århus 1947-48. Århus 1949 (hensat). Skanderborg 1950-51 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 570K 570
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919. 1 distrikt 1919-21. 2 distrikt 1921-23. 1 distrikt 1923. 2 distrikt 1923-32. Ombygget 1929 på Cvk Ar. 1 distrikt 1937-40. Hensat 1940. Århus 1941. Trykluftbremse fra 1942. Frederikshavn 1942-43. Aalborg 1944. Århus 1945-46. Gb 1947-48. Brande 1949. Cvk Ar 1950. Århus 1951. Århus 1952-53 (hensat). Udrangeret 1953.
DSB K 571K 571
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. Ombygget 1932 på Cvk Ar. S-rep 19/7-13/9 1940 på Cvk Ar. Randers 1941-43. Trykluftbremse fra 1942. 9/3-44 til Cvk Kh. Brande 1945. Struer 1946-47. Århus 1948-51. Skanderborg 1952-53 (hensat). Udrangeret 1953.
DSB K 572K 572Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. Randers 1941. Århus 1942-43. Trykluftbremse fra 1943. Struer 1944. Brande 1945-49. Skanderborg 1950-51 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 573K 573
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. Ombygget 1932 på Cvk Ar. S-rep 22/5-15/7 1940 på Cvk Ar. Randers 1941. Trykluftbremse fra 1942. Århus 1942-43. Brande 1944-46. Langå 1947. Brande 1948-50. Frontlanterne med gasbelysning fra 1950. Struer 1951. Brande 1952. Århus 1953. Aalborg 1954-55. Skanderborg 1956 (hensat). Udrangeret 1956.
DSB K 574K 574Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-32. Overheder fra 1923. Ombygget 1929 på Cvk Ar (Kh?). 1 distrikt 1937-40. Århus 1941-43. Trykluftbremse fra 1942. Beskadiget 30/12-44 ved sabotage i Fredericia. Brande 1944-51. Frontlanterne med gasbelysning fra 1950. Skanderborg 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 575K 575
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Kørte 28/1-08 ind i D 821 i Bjerregrav - 1 fyrbøder dræbt. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. S-rep 24/10-10/12 1940 på Cvk Ar. Århus 1941-43. Cvk Ar 1944. Trykluftbremse fra 1944. Brande 1945-46. Langå 1947. Brande 1948-52. Frontlanterne med gasbelysning fra 1950. Struer 1953-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 576K 576Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. Randers 1937. Århus 1941-43. Brande 1944--51. Frontlanterne med gasbelysning fra 1950. Udrangeret 1952.
DSB K 577K 577
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Overheder 1915. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-41. Ombygget 1931 på Cvk Ar. S-rep 3/2-35. Hensat 12/8-38. Hensat 1940-41. Århus 1941 (hensat). Århus 1942-43. Trykluftbremse fra 1941. Struer 1944. Cvk Ar 1945. Brande 1946-49. Struer 1950-52. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Hobro 1954 (hensat efter S-rep). Struer 1955-56. Brande 1959 (hensat). Udrangeret 1961. 1959-68 til rådighed for Hjemmeværnet i Nymindegab. Ophugget 1968.
DSB K 578K 578Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. S-rep 23/4-25/6 1940 på Cvk Ar. Århus 1941-43. Trykluftbremse fra 1943. Brande 1944-49. Holstebro 1950. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Struer 1951. Brande 1952 (hensat). Thisted 1953 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 579K 579
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-41. Ombygget 1925 på Cvk Kh. S-rep 20/9-35. Hensat 19/4-39. Hensat 1940-41. Århus 1941 (hensat). Trykluftbremse fra 1942. Århus 1942-43. Struer 1944. Brande 1945-48. Struer 1949-50. Brande 1951-52. Herning 1953. Århus 1954 (hensat). Skanderborg 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 580K 580
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-32. Ombygget 1930 på Cvk Ar. 1 distrikt 1937-40. Hensat 1940. Århus 1941-43. Trykluftbremse fra 1943. Struer 1944. Viborg 1945-46. Gedser 1947. Roskilde 1948 (hensat). Gedser 1949-52. Slagelse 1953-55. Udrangeret 1957.
DSB K 581K 581
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. Overheder 1914. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-40. Ombygget 1925 på Cvk Ar. Struer 1941-44. Trykluftbremse fra 1942. Kolding 1945. Cvk Ar 1946. Brande 1947. Struer 1948-53. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Århus 1954 (hensat). Skanderborg 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 582K 582
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-29. 3 distrikt 1929. Ombygget 1930 på Cvk Ar. 3 distrikt 1932. 1 distrikt 1937-40. 1 distrikt 1938 (hensat). Helsingør 1941. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Gedser 1942. Trykluftbremse fra 1943. Gb 1942-44. Gedser 1945. Gb 1946-48. Næstved 1949-50. Cvk Kh 1951. Nøl 1952-54 (hensat). Roskilde 1955-56. Gb 1958. Roskilde 1959-76. Kørte 15/10-61 særtog for DJK København-Nykøbing F. Udrangeret 1974 og overdraget til Jernbanemuseet. 1976 fra Roskilde til Gedser. Udlejet 1978 til Helsingør Jernbaneklub. Gedser 1976-80. Flyttet 1980 til Rungsted Kyst. Rungsted 1980-2009. Restaureret i Rungsted 2001-09. Byttet 2009 med ØSJS 7, ØG traktor, FFJ EM 37 og DSB EH 1745 til Nordsjællands Veterantog. Første prøvekørsel Rungsted-Helsingør 22/3-09. I drift 2009-16. Græsted 2022.
DSB K 583K 583
Breda19001 kreds 1900-02. 3 kreds 1904-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-26. Ombygget 1928 på Cvk Ar. 3 distrikt 1929-32. Struer 1930. 2 distrikt 1932-37. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Udrangeret 20/9-38. Skanderborg 1942 (hensat). Til Cvk Ar 26/5-42 for S-rep. Genindsat i drift 6/7-42. Trykluftbremse fra 1942. Struer 1943-51. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Viborg 1952. Struer 1953. Aalborg 1954-55. Udrangeret 1955.
DSB K 584K 584Breda19001 kreds 1900-02. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-26. 3 distrikt 1929. 2 distrikt 1932-40. Struer 1941-44. Trykluftbremse fra 1943. Cvk Ar 1945. Struer 1946 (hensat). Struer 1947-54. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Udrangeret 1954.
DSB K 585K 585
Breda19001 kreds 1900-02. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-15. Forsøgsvis ombygget under 1. verdenskrig til tørvefyring med amerikansk skorsten med gnistfanger. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-26. 3 distrikt 1929-32. Struer 1930. Ombygget 1932 på Cvk Ar. 2 distrikt 1932-40. S-rep 30/1-13/4 1940 på Cvk Ar. Trykluftbremse fra 1942. Struer 1941-50. Viborg 1951. Struer 1952-56. Udrangeret 1956.
DSB K 586K 586Hanomag19011 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-15. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-26. 3 distrikt 1929. Struer 1930. 2 distrikt 1931-41. S-rep 5/3-36. Hensat 1/4-40. Langå 1941-42 (hensat). Struer 1943-50. Thisted 1951-54 (hensat). Brande 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 587K 587
Hanomag19011 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-15. Overheder 1913. 1 distrikt 1918. 2 distrikt 1919-26. 3 distrikt 1926-29. Struer 1930. 2 distrikt 1932-40. Viborg 1941. Trykluftbremse fra 1942. Struer 1942-50. Brande 1951. Struer 1952. Thisted 1953-54 (hensat). Brande 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 588K 588Hanomag19011 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-15. Overheder 1913. 2 distrikt 1918. 3 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919. Struer 1920. 3 distrikt 1922-29. Struer 1927 og 30. 2 distrikt 1932-40. Struer 1941-45. Beskadiget 3/9-44 ved sabotage i Herning. Trykluftbremse fra 1944. Struer 1947-48. 2 distrikt 1949. Udrangeret 1950. Tender ombygget 1951 til Sprøjtevogn 5.
DSB K 589K 589Hanomag19011 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-15. 2 distrikt 1918. 3 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919. Langå 1920. 3 distrikt 1922-29. Struer 1923 og 27. Struer 1930. 2 distrikt 1932-40. Cvk Kh 1941. Struer 1942-43. Trykluftbremse fra 1944. Brande 1944. Struer 1945-52. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Glyngøre 1953-54 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 590K 590
Hanomag19013 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-13. 4 kreds 1913-15. Overheder 1917. 3 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919. Struer 1915-16, 20 og 23. 3 distrikt 1922-29. Struer 1930. Påkørt 20/10-31 af R-maskine i Stevnstrup. 2 distrikt 1931-40. Struer 1941-45. Trykluftbremse fra 1944. Cvk Ar 1946. Herning 1947. Struer 1948-50. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Herning 1951. Struer 1952-54. Udrangeret 1954.
DSB K 591K 591Hanomag1901I drift 2/3-01. 3 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds (Frederikshavn) 1910-13. 4 kreds (Struer) 1913-15. Overheder 1917. Ny fyrkasse 1931. Struer 1915-40. Trykluftbremse fra 1943. Cvk Ar 1946. Struer 1941-49. Hensat 21/5-50 i Holstebro. Thisted 1951 (hensat). Udrangeret 9/2-52.
DSB K 592K 592
Hanomag19013 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 kreds 1910-13. 4 kreds 1913-15. 3 distrikt 1918-19. 2 distrikt 1919. Struer 1915-16. Cvk Ar 1918. Struer 1920, 23 og 27. 3 distrikt 1922-29. Struer 1930. 2 distrikt 1931-40. Trykluftbremse fra 1944. Struer 1941-51. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Skanderborg 1952 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 593K 593
Hanomag19013 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 4 kreds 1910-15. Struer 1915-16. Overheder 1917. 3 distrikt 1918-29. Struer 1923 og 27. Struer 1930. Ombygget 1931 på Cvk Kh. 2 distrikt 1932-40. Hensat 1940. S-rep 23/12-40 - 4/2-41 på Cvk Ar. Trykluftbremse fra 1942. Struer 1941-52. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. S-rep 1953 og hensat i Hobro. Hobro 1954 (hensat). Herning 1955. Struer 1956. Brande 1959 (hensat). Udrangeret 1959.
DSB K 594K 594Hanomag19013 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 4 kreds 1910-15. Struer 1915-16. Overheder 1916. 3 distrikt 1918-29. Struer 1923. Ombygget 1927 på Cvk Ar. Cvk Ar 1930. 3 distrikt 1932. 1 distrikt 1937-40. Roskilde 1941-42. Fra 1941 frontlanterne med gasbelysning. Gb 1942 (hensat). Roskilde 1943. Trykluftbremse fra 1944. Gb 1945. Roskilde 1946. Gb 1947-49. Slagelse 1950. Næstved 1951. Nøl 1952-53 (hensat). Udrangeret 1954.
DSB K 595K 595
Hanomag19013 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 4 kreds 1910-15. Struer 1915-16. Overheder 1916. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920, 23 og 27. Ombygget 1925 på Cvk Ar. Cvk Ar 1927. Cvk Ar 1930. 2 distrikt 1932-40. Var 1/1-37 hensat i Fredericia gamle remise. Udrangeret 20/9-38. Skanderborg 1942 (hensat). S-rep 17/11-30/12 1942 på Cvk Ar. Genindsat i drift 1942. Trykluftbremse fra 1942. Struer 1943-50. Cvk Ar 1951. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Hensat efter S-revision Holstebro 1952. Struer 1953-57. Brande 1959-62 (hensat). Udrangeret 1962. Ophugget 1962 i Horsens.
DSB K 596K 596
Maffei19023 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 distrikt 1908. 4 kreds 1910-15. Overheder 1913. Struer 1915-16. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920-23 og 27. Esbjerg 1930. 2 distrikt 1931-40. Struer 1941-46. Trykluftbremse fra 1943. Angrebet 27/8-44 af allieret fly ved Hee med tog 339 - mindre skader på lok og vogne. Skjern 1947. Brande 1948. Struer 1949. Udrangeret 1950.
DSB K 597K 597
Maffei19023 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 distrikt 1908. 4 kreds 1910-15. Overheder 1914. Struer 1915-16. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920, 23 og 27. Struer 1930. 2 distrikt 1931-40. S-rep 24/10-14/12 1940 på Cvk Ar. Struer 1941-46. Trykluftbremse fra 1943. Angrebet 27/8-44 af allieret fly ved Ulfborg - fører og fyrbøder dræbt. Struer 1947-48. Horsens 1950-51 (hensat). Udrangeret 1952.
DSB K 598K 598
Maffei19023 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 distrikt 1908. 4 kreds 1910-15. Overheder 1913. Struer 1915-16. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920, 23 og 27. Struer 1930. Ombygget 1931 på Cvk Kh. 3 distrikt 1931-32. 2 distrikt 1932-40. Struer 1941-45. Trykluftbremse fra 1942. Cvk Ar 1946. Struer 1947-54. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Brande 1955 (hensat). Udrangeret 1955.
DSB K 599K 599
Maffei19023 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 distrikt 1908. 4 kreds 1910-15. Overheder 1915. Struer 1915-16. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920, 23 og 27. Struer 1930. Ombygget 1931 på Cvk Ar. Brande 1931. 2 distrikt 1931-40. Trykluftbremse fra 1943. Struer 1941-50. Hensat efter S-revision i Holstebro 1951-52. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Struer 1953. Herning 1954-55. Brande 1956. Brande 1959-63 (hensat). Udrangeret 1963.
DSB K 600K 600
Maffei19023 kreds 1902. 2 kreds 1904-08. 3 distrikt 1908. 4 kreds 1910-15. Struer 1915-16. 3 distrikt 1918-29. Struer 1920, 23 og 27. Afsporet 9/5-28 i Herning. Struer 1930. Ombygget 1931 på Cvk Ar. 2 distrikt 1931-40. Trykluftbremse fra 1942. Struer 1941-54. Frontlanterne med gasbelysning fra 1951. Brande 1955 (hensat). Udrangeret 1955.

Billeder, rettelser og tilføjelser til denne side modtages med tak